Новак-Каляєва Лариса Миколаївна

 

novak cv

Посада – професор кафедри публічного управління та адміністрування

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор наук з державного управління, професор

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Профіль WoS

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Навчальні дисципліни

 • Магістерська програма:
  • «Формування та реалізація політики. Основи аналізу політики»;
  • «Індивідуальна та публічна безпека: сучасні виклики»

Наукові/професійні інтереси

Теорія публічного управління, публічна політика, аналіз політики, глобальне управління, права людини та цінності, інновації в публічному управлінні, національна безпека, новітні технології та методики навчання


Освіта

 • Львівський державний університет ім. І. Франка, 1979. Спеціальність історія; Кваліфікація : історик, викладач історії та суспільствознавства Диплом В – 1 № 548380

 Експертна/наукова інша діяльність

 1. Наукова експертиза проектів для Національного наукового центру Республіки Польщі (National Science Center Poland (NCN) в межах програми SONATA BIS 2018 - 2019
 2. Рецензія на мографію «Права людини та безпека людини перед викликами 21 століття» під ред. Д. Бєньковської, Р. Козловського, М. Й. Лучака. Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2019 180 с.
 3. Рецензія на мографію Р.Козловський «Аксіологічні орієнтації у філософії людини. Вибрані випуски «Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2020 120с.
 4. Рецензія на монографію І.Суріна та М. Хшановська-Ганцар Молодь у Мережі. (не)безпечне спілкування в Інтернеті» Видавництво Адама Маршалека, Торунь - 2021.180 с
 5. Рецензія на мографію Бєньковська Дюї., Козловський Р., Камінська-Наврот А. «Особиста безпека в охороні здоров’я. Право. Безпека. Аксиологія». Познань: Наукове видавництво «SILVA RERUM». 2022 200 с.
 6. Член програмного комітету 32-38-ї (2017 – 2021 pp.) конференцій Міжнародної асоціації з управління діловою інформацією (IBIMA)
 7. Міжнародний експерт Поморського центру з прав людини. Гданськ (Польща) 2019 – 2022
 8. Член Cпеціалізованої вченої ради K 35.860.01 (ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, Львів, Україна) 2014 – 2021
 9. Член Cпеціалізованої вченої ради Д 26.891.02 (Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Київ, Україна) 2018 – 2021
 10. Член наукового комітету журналу “Дослідження в галузі безпеки“ (Інститут Безпеки та Управління Поморської Академії в Слупську, Cлупськ, Польща / "Studia nad Bezpieczeństwem"  ( Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, Polska) Index Copernicus
 11. Член наукового комітету (Редактор україномовного випуску) журналу "Соціальні дослідження: теорія і практика" Академії Поморської в Слупську (РП) .Редактор українського випуску  / „Social Studies: Theory and Practice” (SSTP) Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland ISSN: 2544-0071 (print), 2544-1981 (online) Index Copernicus, ICI World of Journals, ICI Journals Master List
 12. Член редакційної колегії наукового журналу "Ефективність державного управління" (Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України, НАДУ при Президентові України, Львів, Україна ) 2014 – 2021
 13. Член редакційної колегії наукового журналу "Ефективність державного управління" (Національний лісотехнічний університетУкраїни, Львів, Україна ) 2022 – 2023
 14. квітень - червень 2021 - Гарант Овітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування" Акредитація програм третього освітньо-наукового рівня
 15. вересень 2021 - Гарант Овітньо-професійної програми "Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров я" Акредитація програм другого освітньо-професійного рівня.
 16. Участь у програмах академічної мобільності: ERASMUS+ Call 2018 – KA1 – Learning Mobility of Individuals – Staff mobility for teaching and training activities between programme and partner countries. 06/12/2-18 – 12/12/2018. PROGAMME KA 107 HE – Staff Mobility for teaching  WSEI Lublin  Grant Adreement NO. 2018-1-PL01-KA107-049559 (Certificate)
 17. Візит-професор Поморської академії в Слупську (РП)  2015 – 2022 рр.
 18.  Апробація : - Монографічний авторський курс: Актуальні проблеми публічного управління (30 год.), Інститут безпеки та публічного управління Кафедра Соціології та політології;
 19. Монографічний авторський курс: Права людини в публічному управлінні (30 год) Інститут безпеки та публічного управління Кафедра Соціології та політології
 20. Візит-професор Гуманістично-природничого університету в Ченстохові (РП) 2017 - 2021 рр.
 21. Апробація авторських курсів: “ Актуальні проблеми публічного управління” (30год); “ Права людини та європейські цінності в суспільному житті” (30 годин)

  Професійна діяльність

Досвід роботи у закладах вищої освіти 26 років: 1996 – 2004 Військовий  інститут Національного університету «Львівська політехніка», 2004 – 2011 –  Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка»; 2011 – 2019 Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України; 2019 – 2022 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості (Київ); 17.09.2022 – 30.01.2023 Інститут екологічної економіки та менеджменту Національного лісотехнічного університету України (Львів); від 06.02.2023 Державний університет телекомунікацій (Київ)


 Міжнародні стажування/тренінги

 • Науково-дидактичне стажування (online)  в Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Сертифікат) 60 год (2 кредити ЕКТС) Сертифікат 2021
 • Науково-дидактичне стажування (online) в Інституті національної безпеки та управління Академії Поморської в Слупську (РП) Інноваційні освітні технології: впровадження європейського досвіду у процесі підготовки фахівців у галузі соціальних наук, політології та міжнародних комунікацій: нормативно-правові вимоги 189 год. (6 кредитів ЕКТС)  Сертифікат 2020
 • Науково-дидактичне стажування в Інституті соціальної політики та національної безпеки Університету гуманітарних і природничих наук у Ченстохові (РП) 104 год (3 кредити ЕКТС)  Сертифікат 2019;
 • Науково-дидактичне стажування в Інституті географії та регіональних досліджень Поморської академії в Слупську (Польща) 104 год (3 кредити ЕКТС)  Сертифікат 2015

 Членство в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо

 • Член Громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»

 Публікації

Загалом праць 69, з них підручників/посібників  8, монографій/кол.монографій 11, тематика: теорія публічного управління, публічна політика, права людини та цінності в публічному управлінні, інновації в публічному управлінні, національна безпека, децентралізація влади, реформування  публічного управління в контексті завдань сталого розвитку.

 

 1. Larysa Novak-Kalyayeva, Nataliia G. Fersman, Tatyana Ye. “Improvement of Public Administration Based On Human Rights: Theoretical Approaches and Practical Implementation” - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. – 2018 – рр. 945 - 952 - ISSN: 2767-9640  Scopus
 2. Nataliia G. Fersman, Larysa Novak-Kalyayeva, Tatyana Ye. Zemlinskaya,. E-Learning and the World University Rankings as the Modern Ways of Attractiveness Enhancement for the Russian Universities Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth – 2018 – 927 - 944 ISSN: 2767-9640 Scopus
 3. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, O. Sydorchuk, N. Fersman, T. Zemlinskaia “Conceptualizing of Priorities in the Dynamics of Public Administration Contemporary Reforms” International Journal of Business, Human and Social Science Vol.11.0, No 6, 2018.Р.703 – 713 DAI: urn:dai:10.1999/1307-6892/82811 e-ISSN  2517-9411 ZENOODO
 4. Новак-Каляєва Л.М. Актуальні проблеми теорії державного управління // Проблеми розвитку публічного управління в Україні / за наук. Ред.. чл..-кор. НАН України В. С.Загорського, доц.. А.В.Ліпенцева. – Львів Ж ЛРІДУ НАДУ, 2018. – 124 с С. 104 – 121 ISBN: 978-617-644-038-3 Index Copernicus
 5. Novak-Kalyayeva, A. Kuczabski, N. Yasnyska, S. Andreyeva, I. Shapovalova “Changing the paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development” 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 2018. Р. 2023 – 2031 U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640 Scopus
 6. Novak-Kalyayeva, Rachynskyi, D. Вienkowska, M. Karpa, J. Makovey. “Practical potential of theory and methodology of public administration on the basis of human rights” 2018 - Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 2018 Khalid S. Soliman (ed.) U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640 Scopus
 7. Новак-Каляєва Л. М. “Реформування публічного управління в сучасній Україні“ / Історія державного управління/ред. В.С. Загорський та ін.; Львів.регіон. Ін-т держ.упр. Нац. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018 - 366 с. – Розділ 5. ISBN 978-617-644-041-3
 8. Novak-Kalyayeva L., Raczynski A. “Multiculturalism as the most constructive approach to the prospects of civilization” National academy of managerial staff of culture and arts Herald. Quarterly Journal, 1(2019). P. 69–73 ISSN: 2409-0506. DOI: https://doi.org/10.32461/2226-3209.1.2019.166539
 9. Andros, S., Novak-Kalyayeva, L., & Tykhenko., V. (2019). Efficient Management of Credit Portfolio of a Commercial Bank: Data of Economic and Statistical Analysis of Basic Parameters of Credit. Marketing and Management of Innovations, 2, 62-73. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-06 ISSN 2227-6718 (on-line) ISSN 2218-4511 (print) ); Web of science.
 10. Novak-Kalyayeva, K. Dubych, D. Вienkowska, H. Dziana, S. Oliinyk “Universal motives and factors of functioning of the modern system of public administration // Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. 2019. Khalid S. Soliman (ed.) U.S.A. Library of Congress: ISSN: 2767-9640  P. 4447 – 4455  Scopus
 11. Iershova N., Tkachenko M.,  Garkusha V., Miroshnik O., Novak-Kalyayeva L. “Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support financial and credit activity: problems of theory and practice” 2019. N 2 (29). P. 143 – 150 ISSN:2226-3209 (Print); Web of science.
 12. Bienkowska, D., Kozlowski, R., Novak-Kalyayeva, L. Implementation of human rights as a challenge for modern executives in the field of healthcare and business ethics.IBIMA business Review. Vol. 2020, p.1- 9. Article ID 76614, ISSN 1947-3788 DOI: 10.5171/2020.766614 Scopus
 13. Novak-Kalyayeva L., Czerw, J. “Regularities and specific of modern governance development under the influence of information technology and sociopolitical transformations” // A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 2020. Khalid S. Soliman (ed.) 6070 – 6079 ISSN: 2767-9640 Web of science
 14. Krapivina G., Novak-Kalyayeva L., Boretskaya N. and Dmytrenko H.“Public Administration Resources: Free Time and Non-standard Forms Employment "Volunteering" and "Voluntourism” // Khalid S. Soliman (ed.) Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic P. 6205 – 6213.ISSN: 2767-9640 Web of science
 15. Novak-Kalyayeva L. Innowacyjne podejścia do partnerstwa społecznego w zakresie poprawy efektywności administracji i przestrzegania oraz ochrony praw człowieka // Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska / Księga jubileuszowa z okazji urodzin Profesora Jerzego Jaskierni / Redaktorzy naukowi: Ryszard M. Czarny, Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo: Adam Marszałek. – 2020. – 1044 s. – S. 523 – 536 ISBN 978-83-3
 16. Новак-Каляєва Л. Сучасні тенденції розвитку публічного управління: європейський контекст і Україна //Публічне управління в Україні: проблеми і перспективи розвитку : Монографія / кол. авт. ; за заг. ред. проф. П.Петровського – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. – 256с. Розділ 3. С. 58 – 85. ISBN 978-617-644-059-8
 17. Krapivina G., Novak-Kalyayeva L., Surina, Shapovalova I. and Wozniak-Krakowian A. “Innovative Approaches to Non-standard Forms of Employment: Experience of Volunteers Recruiting Innovation” // Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic Khalid S. Soliman (ed.) 2021. P. 6987 – 6213.ISSN: 2767-9640 Web of science
 18. Anreyeva, R.Voitovych, L. Novak-Kalyayeva and H. Dmytrenko, Management and Intercultural Dialogue Challenges Amid Securitization Step-Up, International Journal of Management (IJM), 12(5), 2021, pp. 289-298. https://iaeme.com/Home/issue/IJM?Volume=12&Issue=5 Index Copernicus
 19. Kalyayev, L.Novak-Kalyayeva, T.Stukalin, V.Motornyy, L.Rudenko Imperatives of global governance in the field of military security: the European context and Ukraine / Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic. 2021. ISSN: 2767-9640 Web of science
 20. Novak-Kalyayeva L “System of Counteracting Potential Threats to Ukraine's Military Security Against the Background of Changes in Geopolitical Positions and Geostrategic Tasks”. Studia nad Bezpieczeństwem. 2021. № 6. s. 43–56. ISSN: 2543-7321. Index Copernicus
 21. Novak-Kalyayeva L. Potencjał współdziałania krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w osiąganiu globalnego rezultatu wzajemnego wzbogacania się i postępu // System ochrony praw człowieka trzeciej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych T. 3 / Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. – 2023. S.394 - 409 – 663 s. ISBN  978-83-8180-720-3

 

Last modified on Четвер, 24 серпня 2023 18:55

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper