Кафедра екологічної економіки та бізнесу

gerb11

 Завідувач кафедри, к.г.н., професор Дубовіч Іон Андрійович

 

79057. м. Львів, вул. Ген. Чупринки 105, к.509

 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 (032)-239-27-23

 Кафедра екологічної економіки та бізнесу

dubovich 1

Завідувач кафедри,
к.г.н., професор
Дубовіч Іон Адрійович

Місія кафедри полягає в підготовці конкурентоспроможних, ерудованих фахівців зі спеціальностей 051 «Економіка» та 242 «Туризм і рекреація» (а у майбутньому й інших відповідно до запитів регіонального, національного та світового ринків праці) з інноваційним мисленням, громадянськими переконаннями та компетенціями відповідно до місії ННІ ІЕЕМ, (зокрема економічними та екологічними), шляхом створення передумов для надання якісних освітніх послуг у національно-патріотичному культурному середовищі, забезпечення високого рівня наукових досліджень, розвитку міжнародної співпраці, активної участі науково-педагогічних працівників і студентів у громадському житті, захисті незалежності та територіальної цілісності Української держави.

Реалізація цієї місії є внеском у досягнення місії університету, яка передбачає: формування особистості – носія інтелектуального, інноваційного, професійного, культурного потенціалу, сприяння соціальному та економічному розвитку суспільства, утвердження сталого розвитку України.

 

Навчаючись на спеціальностях кафедри, лише Ви матимете можливість скористатись такими унікальними перевагами:

 • Фахова економічна підготовка у сфері економіки на макроекономічному (державному) рівні і на рівні провідних міжнародних компаній на освітніх програмах, які спрямовані на  досягнення сталого розвитку, розроблених вперше в Україні наприкінці 1990- початку 2000-х років (з постійним оновленням) у співпраці з європейськими університетами-партнерами;
 • Міжнародні стажування в університетах-партнерах країн Європи та Північної Америки, з якими укладено угоди, у рамках програми Еразмус та інших програм академічних обмінів;
 • Можливість отримати у процесі навчання диплом мережі університетів Балтійського регіону (Baltic University Programme) у разі успішного вивчення дисципліни   “Sustainable Development” (на рівні бакалавра і магістра) та сертифікат від Університету сталого розвитку Еберсвальде у разі успішного вивчення дисципліни “Green Project Development and Management” (на рівні магістра і доктора філософії).
 • Навчання та практики в системі міжнародного «зеленого» та туристичного бізнесу, що дає шанси отримати гідне працевлаштування в сфері реальної економіки;
 • Насичене та незабутнє студентське життя: можливість обрати заняття в спортивних секціях; художній самодіяльності та інших студентських об’єднаннях; нові зустрічі та враження у неповторному м. Львові.

 

Відгуки випускників кафедру

https://www.youtube.com/watch?v=BtVeAw9htjs

 

Пріоритети кафедри: здійснення навчальної, методичної, наукової, міжнародної, організаційної та профорієнтаційної роботи.

Навчальна робота кафедри передбачає організацію і проведення освітнього процесу за всіма формами навчання і видами навчальних занять з усіх навчальних дисциплін та інших компонентів навчального плану, закріплених за кафедрою.

Методична робота кафедри передбачає формування навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Наукова робота кафедри передбачає організування та забезпечення наукової діяльності науково-педагогічних працівників кафедри, проведення ними наукових досліджень, комерціалізацію та публікування їхніх результатів. Наукова діяльність кафедри реалізується відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки Університету, в межах наукового напряму (наукових напрямів), визначених рішенням кафедри та затверджених вченою радою Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту.

Міжнародна робота кафедри полягає у налагодженні та реалізації співпраці з іноземними суб’єктами освітньо-наукової діяльності, а також представленні здобутків кафедри на міжнародному рівні.

Організаційна робота кафедри передбачає виконання таких основних завдань: формування кадрового складу і штатного розпису в межах затверджених штатів для усіх категорій; створення умов для професійного зростання працівників кафедри; контроль якості проведення науково-педагогічних працівників кафедри навчальних занять, практик студентів тощо; установлення творчих зв’язків з українськими та закордонними освітніми закладами, підприємствами, організаціями та установами; сприяння підвищенню кваліфікації та стажуванню науково-педагогічних працівників кафедри, планування цих заходів та контроль за їхньою реалізацією; організація співпраці з іншими кафедрами Університету з питань організації освітнього процесу; організація систематичного зв’язку з випускниками кафедри; підготовка проєктів договорів з базами практик та участь в їхньому укладанні; підготовка ліцензійних і акредитаційних справ зі спеціальностей (спеціалізацій), закріплених за кафедрою; організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах масової інформації; організація створення, супровід і наповнення змістовою, повною і актуальною інформацією сторінки кафедри на вебсайті Університету, інших інформаційних ресурсах, призначених для висвітлення і супроводу діяльності кафедри в мережі Інтернет; організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через технології дистанційного навчання; участь науково-педагогічних працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо МОН України, спеціалізованих вчених радах Університету із захисту дисертацій доктора філософії і/або доктора наук; формування і подання до відповідних підрозділів Університету щорічних звітів про освітню, наукову та міжнародну діяльність кафедри; призначення і організація роботи наставників академічних груп; реалізація комплексу заходів щодо організації виховної роботи зі студентами та ін.

Профорієнтаційна робота кафедри передбачає: розроблення та реалізацію комплексу заходів для підвищення іміджу та створення позитивного сприйняття кафедри, Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту та Університету серед абітурієнтів; організацію та розвиток співпраці із загальноосвітніми закладами, технікумами та коледжами з метою проведення профорієнтаційної роботи серед учнів, випускників та батьків; інформування про правила прийому до Університету (зокрема на спеціальності кафедри) та умови навчання, проживання й організацію дозвілля студентів; створення гуртків та секцій за напрямком роботи кафедри для формування в абітурієнтів освітніх і професійних інтересів; організацію екскурсій до Університету та участь у проведенні “Днів відкритих дверей”, конференцій із залученням потенційних абітурієнтів, студентів та випускників кафедри тощо.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами спеціальності 051 «Економіка» i 242 «Туризм і рекреація»

Бакалавр (повна та скорочена форма навчання):

 • Економіка
 • Туризм і рекреація

Магістр:

 • Економіка сталого бізнесу

Доктора філософії:

 • Економіка довкілля і природних ресурсів

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ  

Дубовіч Іон Андрійович, професор, кандидат географічних наук, спеціаліст з міжнародного права, завідувач кафедри екологічної економіки та бізнесу

Соловій Ігор Павлович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри екологічної економіки та бізнесу

Якімцов Віктор Вікторович, професор, доктор економічних наук, професор кафедри екологічної економіки та бізнесу

Загвойська Людмила Дмитрівна, професор, кандидат економічних наук, професор кафедри  екологічної економіки та бізнесу

Гарасим Людмила Степанівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Луців Наталя Григорівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Аніщенко Алла Петрівна, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Василишин Христина Романівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри екологічної економіки та бізнесу

Рісна Роксолана Романівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри екологічної економіки та бізнесу

Пелюх Оксана Романівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Лесюк Галина Миколаївна, доктор філософії, асистент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Сенета Зоряна Ярославівна, доктор філософії, асистент кафедри екологічної економіки та бізнесу

Основними завданнями наукової роботи кафедри є:

 • проведення досліджень відповідно до визначених наукових пріоритетів;
 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів філософії, докторів наук);
 • використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі.

Наукова діяльність реалізується шляхом:

 • організації та створення умов для проведення науково-дослідних робіт (НДР) за профілем кафедри (у тому числі держбюджетних та госпдоговірних НДР, міжнародних проєктів);
 • підготовки матеріалів та подання запитів для участі в конкурсах НДР (у тому числі конкурсах фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету МОН України; в межах науково-технічних програм, за державним замовленням, міжнародними грантами тощо), тендерних пропозицій на виконання НДР; проведення зареєстрованих в МОН України НДР за кафедральною тематикою; підготовка звітів з наукової діяльності кафедри;
 • експертизи та рецензування НДР;
 • просування на ринки результатів виконання НДР;
 • забезпечення підготовки і видання наукових публікацій (монографій, словників, довідників, стандартів, статей, доповідей, матеріалів конференцій тощо);
 • підготовка і сертифікація електронних публікацій;
 • організація та видання наукових журналів;
 • впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • експертизи та рецензування авторефератів, дисертацій, наукових публікацій, опонування дисертацій;
 • підготовки дисертацій на здобуття наукових ступенів;
 • підготовка наукових кадрів;
 • організації наукових конференцій, семінарів тощо та участь у їх проведенні;
 • організації та залучення студентів до наукової роботи (керування науковою роботою студентів, створення та забезпечення функціонування студентських наукових гуртків, підготовка студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, міжнародних і Всеукраїнських конкурсах наукових робіт тощо), забезпечення участі в міжнародних оглядах-конкурсах дипломних проектів тощо);
 • обговорення і рекомендації кандидатур на отримання вчених і почесних звань;
 • ініціювання представлення кандидатур до нагородження державними, відомчими, регіональними, університетськими та іншими відзнаками та ін.

Основні напрями науково-технічної діяльності кафедри:

 • Екологізація економіки: інституціоналізація, теорія і практика;
 • Теоретико-методологічні засади екологізації освіти як чинник формування людського капіталу для сталого розвитку; освіта для сталого розвитку з акцентом на міжкультурних цінностях та етиці (в рамках проєкту Erasmus+ Programme SysMIndhttps://nltu.edu.ua/index.php/en/erasmus-project-sysmind) та ін.
 • Формування економічного механізму забезпечення суспільства послугами екосистем, зокрема врахування цінності послуг лісових екосистем у прийнятті управлінських рішень;
 • Можливості розвитку «зеленої енергетики» (в рамках проекту «Identifying Green Energy Optіons for the Ukrainian Carpathians from a biophysical and socioeconomic perspective» у співпраці з Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (Engl. WSL).

Викладачі кафедри є учасниками наступних міжнародних проектів:

 

Cпівробітництво з іноземними ВНЗ:

Вчені кафедри мають дієві контакти з закордонними науковими установами та підприємствами:

 • Інститутом фізики і механічної обробки деревини, Університетом м.Гамбург;
 • Зволенський технічний університет (Словаччина);
 • Лабораторією проблем фізики і механічної обробки деревини і деревних композитів LERMAB (м.Нансі, Франція);
 • Universitatea TRANSILVANIA din Brasov(Румунія);
 • Lunds universitet(Швеція);
 • Technische Universitat Dresden(Німеччина);
 • Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина).

Міжнародна робота кафедри полягає у налагодженні та реалізації співпраці з іноземними суб’єктами освітньо-наукової діяльності, а також представленні здобутків кафедри на міжнародному рівні. Основними завданнями міжнародної діяльності кафедри є:

 • розроблення та реалізація комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в освітньому процесі;
 • організація обміну досвідом зі спорідненими кафедрами чужоземних університетів-партнерів;
 • інформаційно-рекламна робота з набору на навчання іноземних громадян і забезпечення підготовки фахівців з числа іноземців;
 • участь у виконанні міжнародних проєктів, програм тощо;
 • організація зв’язків з випускниками кафедри, які здійснюють освітньо-наукову діяльність в інших державах;
 • забезпечення міжнародної академічної мобільності студентів, в тому числі впровадження та реалізація програм подвійних дипломів;
 • забезпечення міжнародної академічної мобільності науково-педагогічних працівників та ін.

 

ДОСЯГНЕННЯ

Освітня та наукова діяльність кафедри у значній мірі інтегрована у міжнародний освітній та науковий простір. Кафедра причетна до започаткування та реалізації багатьох успішних проєктів. Зокрема вперше в Україні і Європі розпочато підготовку магістрів економіки довкілля та природних ресурсів у рамках спільного європейського проєкту програми Tempus-Tacis.

Викладачі кафедри – доповідачі та співорганізатори багатьох міжнародних конференцій, наукових семінарів, круглих столів, форумів, симпозіумів, зокрема Конференції ООН з питань сталого розвитку «Rio+20» (Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 2012), «Глобальні зміни в горах світу» (Перт, Шотландія, 2010), серії Форумів Карпатікум (Краків, 2010, Стара Лєсьна, 2012, Львів 2014, Егер, 2018, Брно, 2021), Міжнародній конференції зі здоров'я та довкілля: глобальні партнери для глобальних рішень «4-26-86 (Чорнобиль): Що змінилося?» (ООН, Нью-Йорк, 2015), Конгрес IUFRO (Фрайбург, 2017), Кавказький гірський форум (Анкара, 2019), конф. з проблем теорії і практики сталого розвитку (Талін, 2022) та багатьох ін. На виконання міжнародного проєкту «V4 Green Universities» (V4GU), фінансованого Вишеградським фондом, 22 червня 2021 р. на базі НЛТУ України кафедра організувала науково-практичний онлайн семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти» (https://nltu.edu.ua/index.php/en/v4gu/item/1004-universytety-iak-oseredky-stalosti-ta-ekolohizatsii-osvity-pidsumky-seminaru ).

Працівники кафедри відзначені відзнаками МОН України, подяками і почесними грамотами НЛТУ України та Львівської обласної ради, Ради Європейських Лісівників, Європейського Лісового Академічного Товариства, Програми Фулбрайта в Україні, міського голови м. Львова за розвиток міжнародної наукової і культурної співпраці та творення інтелектуального обличчя м Львова та ін.

 

ПАРТНЕРСТВО

Викладачі кафедри докладають зусиль до розвитку освітнього та наукового співробітництва з провідними університетами у галузі «Економіка» і «Туризм та рекреація» зарубіжних країн. Співпраця налагоджена зокрема з університетами США (Університет Вермонту, Державний університет Пенсільванії, Державний Університет Нью-Йорка, Державний Університет Портланда), Швеції (Лунд та Уппсала університети, Шведський Аграрний Університет – SLU), ФРН (Альберт-Людвігс університет, м. Фрайбург, Технічний університет Дрездена, Університет Гьотінгена, Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, університет прикладних наук Ціттау/Гьорліц, Гамбурзький університет прикладних наук, Тюнен-інститут міжнародного лісового господарства та лісової економіки, Роттенбургський університет прикладних лісових наук, Інститут екологічного просторового розвитку, Дрезден), Італії (університет Падуї, університет Саленто, університет Тренто), Швейцарії (Університет Берну, Швейцарський Федеральний Інститут Досліджень Лісу, Снігу і Ландшафту – WSL, Швейцарська вища технічна школа Цюриха), Канади (університет Торонто, університет Лаваль), Великобританії (Джеймс Хаттон Інститут, Абердін, Шотландія, університет Манчестер Метрополітен), Данії (Університет Копенгагена), Польщі (Політехнічний ун-т м. Лодзь, Краківський університет сільського господарства, Гірничо-металургійна академія, Краків), Румунії (Трансільванський університет м. Брашов, Клузький технічний університет,  університет Штефан чел Маре м. Сучави), Словаччини (Технічний університет Зволена, Академія наук Словаччини), Словенії (університет Любляни), Угорщини (Університет Печа, Угорська академія наук), Фінляндії (університет прикладних наук Савонії), Хорватії (університет Загреба, Хорватський Інститут досліджень лісу), Австрії (Інститут аграрної та довкільної педагогіки, м. Відень).

Кафедра екологічної економіки та бізнесу (скорочено – ЕЕБ) утворена 28.09.2021 р. (наказ ректора №190 від 13 вересня 2021 р. «Про реорганізацію кафедр ННІ ЕЕМ») шляхом об’єднання кафедри екологічної економіки (створеної у 2004 році на основі Центру підготовки магістрів з економіки довкілля) та кафедри економіки підприємства (започаткованої як кафедра економіки та організації лісової промисловості інженерно-економічного факультету Львівського лісотехнічного інституту у 1945 році).

На сьогодні кадровий склад кафедри нараховує 12 осіб професорсько-викладацького персоналу, з яких 2 – доктори наук, 8 – кандидатів наук, 2 – доктори філософії. Частка викладачів кафедри з науковими ступенями – 100%, тобто кафедра забезпечена висококваліфікованими кадрами, які постійно працюють над підвищенням свого педагогічного та наукового рівня. На кафедрі працюють 4 професори, 3 доценти, 2 старші викладачі і 3 асистенти. Кафедра ЕЕБ готує фахівців зі спеціальностей 051 «Економіка» (всіх рівнів – бакалавра, магістра, доктора філософії) та 242 «Туризм і рекреація» (на рівні бакалавра). Кафедру очолює професор Дубовіч Іон Андрійович.


 

 

Last modified on Четвер, 21 березня 2024 12:07

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper