Архів університету

БОРИС Віра Михайлівна  - начальник архіву.

 Ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 105, 1-й корпус, 3-й поверх.

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 +38(032) 258-42-28

 www.nltu.edu.ua
 

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” від 24 грудня 1993 року № 3814-XII в університеті функціонує архів для постійного та тимчасового зберігання документів, що утворилися за час діяльності університету та входять до складу Національного архівного фонду.

Архів є окремою структурною частиною університету та знаходиться у прямому підпорядкуванні ректора.

У своїй діяльності архів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, ректора університету, правилами та інструкціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Положенням про архів Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.

Основними завданнями архіву є:

 • повідомлення Державного архіву про номенклатуру справ університету з метою встановлення наявності документів НАФ;
 • прийняття від структурних підрозділів університету та зберігання документів на різних видах носіїв інформації;
 • контроль разом з канцелярією стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах університету;
 • участь у складанні зведеної номенклатури справ університету, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі;
 • подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення обліку та подання відомостей про їх кількість (статистичний звіт) відповідно до вимог Державного обласного архіву;
 • проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання описів на документи постійного зберігання особового складу, актів про виділення до знищення документів та подання їх на розгляд експертної комісії університету;
 • створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів університету;
 • організація використання документів, видача у встановленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам, в тому числі на платній основі;
 • підготовка і передача документів НАФ до Державного обласного архіву на зберігання;
 • участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами;
 • забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей та збереження документів, що становлять державну таємницю.

Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:

 • вимагати від структурних підрозділів університету передачі на зберігання документів, оформлених згідно з чинними державними стандартами і правилами;
 • повертати структурним підрозділам документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;
 • надавати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;
 • затребувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи;
 • інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
 • брати участь у засіданнях ЕК, нарадах, що проводяться в університеті, у разі розгляду на них питань роботи з документами.

 

До складу документів архіву входять:

 • закінчені у поточному діловодстві документи постійного та тимчасового зберігання (понад 10 років), документи з особового складу, створені структурними підрозділами університету;
 • науково-технічна документація, створена університетом або одержана ним на законних підставах;
 • документи на різних видах носіїв інформації установ – попередників, що ліквідовані;
 • друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву університету;
 • довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

Last modified on П'ятниця, 02 квітня 2021 13:52

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper