Відділ якості освіти та визнання кваліфікацій

hasiy o

Керівник відділу якості освіти та визнання кваліфікацій
ГАСІЙ Олександр Богданович
доцент, доктор технічних наук

 ГАСІЙ Олександр Богдановичкерівник відділу якості освіти та визнання кваліфікацій

 Шевченко Наталія Василівна - інженер І категорії

 Кіндрат Ростислав Ярославович - інженер І категорії

 Салапак Любов Василівна - інженер І категорії

 Максимів Людмила Іванівна - інженер І категорії

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 www.nltu.edu.ua
 

Відділ якості освіти та визнання кваліфікацій організовує координацію роботи внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, забезпечення академічної доброчесності, формування культури якості вищої освіти в Університеті.

У своїй роботі відділ взаємодіє з Навчально-науковими інститутами та кафедрами, навчально-методичним відділом, науково-методичною радою університету, органами студентського самоврядування, відділом комунікацій, сектором практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, відділом професійного розвитку, відділом міжнародних зв’язків, відділом ліцензування та акредитації та іншими службами університету з питань, що входять до компетенції зазначених структурних підрозділів.

Відділ якості освіти та визнання кваліфікацій є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і підпорядковується безпосередньо ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом та Вченою радою університету.

Місія Відділу якості освіти та визнання кваліфікацій полягає в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті з метою формування інноваційного освітнього середовища Університету, сприяння конкурентоспроможності випускників на ринку праці, подальшій інтеграції Університету в Європейський простір вищої освіти.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Стратегією розвитку НЛТУ України на 2024-2032 рр., Положенням про відділ якості освіти та визнання кваліфікацій, Положенням про організацію освітнього процесу в НЛТУ України, Положенням про систему забезпечення Національним лісотехнічним університетом України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості), Положенням про порядок визнання у НЛТУ України результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти, Порядком перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів У НЛТУ України, наказами ректора та розпорядженнями проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків Університету.

Основні завдання, які вирішує відділ якості освіти та визнання кваліфікацій у своїй роботі:

 • Вивчення та узагальнення українського і закордонного досвіду з питань моніторингу якості освіти, поширення інформації щодо моніторингових досліджень в системі освіти.
 • Розробка форм анкет та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень. Організаційно-технічна підготовка опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників із питань якості організації освітнього процесу.
 • Систематичний збір, обробка, аналіз результатів освітнього та соціально-психологічного моніторингу діяльності здобувачів і науково-педагогічних працівників. Інформування всіх суб’єктів освітнього процесу про результати моніторингових досліджень через інформаційні ресурси Університету.
 • Формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності.
 • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань здобувачів Університету; розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в Університеті спільно з навчально-методичним відділом та органами студентського самоврядування.
 • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Університету з питань діагностики, оцінювання та моніторингу якості знань здобувачів вищої освіти.
 • Надання консультативної та методичної допомоги дирекціям Навчально-наукових інститутів з питань організації процедури визнання результатів навчання та кваліфікацій у формальній, неформальній та інформальній освіті.
 • Надання консультативної та методичної допомоги кафедрам і дирекціям Навчально-наукових інститутів з питань організації процедури проведення рейтингового оцінювання навчально-наукового персоналу, кафедр і ННІ.
 • Розробка та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності. Організація та проведення заходів із питань моніторингу академічної доброчесності.

Проєкт Положення про відділ якості освіти та визнання кваліфікацій

 1. 21-22 жовтня 2021 р. відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України”Електронний збірник конференції
 2. 17-18 листопада 2022 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики”Матеріали конференції  - Електронний збірник конференції 
 3. 6  листопада 2023 р. на базі Західноукраїнського національного університету відбувся Український форум якості освіти. Посилання на трансляцію: https://www.youtube.com/watch?v=lBcPskqysv8 

Лекції курсу "Взаємодія зі студентами під час війни", підготованого на виконання швейцарсько-українського проєкту співробітницями Центру забезпечення якості освіти Національного університету "Києво-Могилянська Академія".
 1. Лекція 1 "Фактори, які змінюють освітній ландшафт"
 2. Лекція 2 "Вибудовуємо комунікацію зі студентами"
 3. Лекція 3 "Як розвивати самозарадність"
 4. "Матеріали онлайн-курсу «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти"
 

Last modified on Вівторок, 07 травня 2024 06:15

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper