Ліпенцев Андрій Вікторович

 

Навчальні дисципліни

Програма PhD :

«Концепції «публічне врядування» та «паблік менеджмент»: сучасні підходи»

Програма MPA та  програма PhD НЛТУ  - 281:

 • «Паблік менеджмент: управління персоналом, лідерство та надання адміністративних послуг»
 • «Стратегічне управління та управління змінами»
 • «Організаційна поведінка керівника»
 • «Етика у сфері публічної взаємодії та представницькі функції: діловий етикет та протокол в управлінні»
 • Концепції Публічне врядування та паблік менеджмент
 • Методика викладання у вищій школі. Основи андрагогіки

 Програми підвищення кваліфікації :

 • «Лідерство в органах публічної влади» 
 • «Впровадження змін та прийняття ефективних рішень в органах публічної влади» 
 • «Сприйняття змін в органах публічної влади» 
 • «Сучасні методи та інструменти управління персоналом в органах публічної влади: HR-менеджмент» 

Гест-професор програм МВА: 

 • Міжнародний інститут бізнесу (IIB) - м. Київ - з 2005року; Навчальні курси : HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка»
 • Київської бізнес-школи(KBS) - м.Київ -з 2009 року; Навчальний курс : «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти»
 • Школа бізнесу Львівського інституту менеджменту Навчальні курси : «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка керівника»
 • Львівська школа керівників бізнесу Навчальні курси: «HRM/Управління іншими людьми: практичні аспекти» + «Організаційна поведінка керівника»

Наукові/професійні інтереси

Лідерство, Організаційна поведінка, Концепції Врядування та Паблік Менеджмент, Організаційна поведінка керівника, Організаційна культура, Етика публічної служби, Андрагогіка, Діловий та службовий етикет в управлінні , Управління змінами, Надання та підвищення якості адміністративних послуг


Освіта

 • Національна Академія державного управління при Президентові України (м. Київ) докторантура, кафедра філософії та методології державного управління , 2005-2008 рр.
 • Федеральна Академія управління Австрії (м. Відень, Австрія), програма “Андрагогіка”
 • Сертифікат у сфері навчання дорослих, 1997-1999 рр.
 • Державний  університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент ЗЕД», спеціаліст 1994-1996 рр.
 • Львівське вище військово-політичне училище, спеціальність «військово-політична/ культурно – просвітницька робота» - диплом спеціаліста ,1978-1982 р

 Експертна/наукова інша діяльність

Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України

 • заступник головного редактора міжнародного наукового періодичного видання «Ефективність державного управління», Категорія “Б (1998-до тепер);
 •  заступник головного редактора (2008-2021), член редколегії (2021-2022) міжнародного наукового періодичного видання «Демократичне врядування»

 Науковий керівник та відповідальний виконавець НДР – 20 НДР з бюджетним фінансуванням та державною реєстрацією

Під науковим керівництвом захищено дисертації 7 аспірантів.

 1. Думенкова Тетяна Григорівна - «Вдосконалення системи обслу­говування споживачів в аутсорсинговому колл-центрі» - 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» - 12.2019р.
 2. Гладун Юрій Яремович - «Удосконалення організаційно-правового механізму державного управління забезпеченням публічного порядку підрозділами національної поліції України» - 25.00.02. – «Механізми державного управління» - 04.05.2018 р.
 3. Маковей Юлія Петрівна - "Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичної галузі"  - 00.04 – «Економіка та управління підприємствами»  - 12.10.2017 р.
 4. Чорнобиль Ірина Євгенівна-“Організаційно-правовий механізм державного управління процесом адаптації персоналу в органах публічної влади” -00.02. – «Механізми державного управління» - 09.02.2012р.
 5. Євдоченко Леонід Олександрович - “Удосконалення системи державного забезпечення інформаційної безпеки України в умовах глобалізації” -00.02. – «Механізми державного управління» - 09.06.2011р
 6. Таран Віктор Вікторович - “Виконавчі органи місцевих рад у контексті реалізації державної влади в системі управління на місцевому рівні” - 00.02. – «Механізми державного управління» - 14.01.2011р.
 7. Логін Василь Васильович -“Державне управління міграційними процесами в Україні” -00.01. – «Теорія та історія державного управління» - 13.01.2011р.

 

 Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради 

 • 22.12.2016 р. - грудень 2021р. - Член Спеціалізованої вченої ради К35.860.02 Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – ЛРІДУ НАДУ) створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 року, № 1604 (на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 13.12.2016),
 • 2003-2005рр., 2008 - 2015 рр. - Член Спеціалізованої вченої ради спеціалізованої Вченої ради К 35.860.01Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,  

Офіційний опонент :

 • спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка -11.05.2016р.на дисертаційну роботу Філяка М. С. на тему «Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

 Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

 • 2022 -2023 рр. - Член робочої групи з розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 р. - Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 18.10.2022 «Про розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки»
 • 2019-2020рр. - Член робочої групи з розробки Пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області згідно Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 18.04.2019 № 369/0/5-19 «Про утворення міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Львівської області» - останнє засідання 21.02.20р.
 • 2018 - 2019рр. - Член робочої групи Генерального департаменту з питань управління персоналом НАДС України з питань напрацювання пропозицій до стратегічних документів національного рівня з«Трансформації організаційної культури державної служби України» відповідно до Листа керівника ГДПУП НАДС України Н. Алюшиної від 27.11.2019р.
 • 2018 -2019 рр Член робочої групи з розробки заходів щодо реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівщини на період до 2020 року – Наказ голови Лвівської ОДА №580/0/5-18 від 13 червня 2018 року
 • 2017 – 2018 рр. - Член науково-експертной ради при департаменті економічної політики Львівської обласної держаної адміністраці Наказ директора департамента економічної політики Львівської ОДА «Про науково-експертну раду при департаменті економічної політики Львівської обласної держаної адміністрац» і №43ОС від 20.09.2017р.
 • 2016-2017 рр. учасник робочої групи НАДУ з розробки компетенцій з Лідерства для державних службовців категорії «А» - на замовлення Адміністрації Президента України – (результат - Розпорядження Президента України №230/2016-рп 09.08. 16 та 07.10.17. №187/2017-рп - чинне )
 • 2016 -2017 рр - член робочої групи робочої групи з підготовки Статуту територіальної громади м. Львова, утвореної відповідно до ухвали Львівської міської ради від 31.03.2016 № 351 «Про утворення робочої групи для підготовки Статуту територіальної громади м. Львова» > 30 засідань ( результат – «Статут територіальної громади м. Львова» зареєстровано 27.12.2017 (наказ Головного територіального управління юстиції у Львівській області Міністерства юстиції України від 27.12.2017 № 645/6,)
 • 2015 – 2016 рр.- Експерт робочої групи ЛОДА з розробки: Стратегії соціальноекономічного розвитку Львівської області до 2020 року- протягом 2015 року (10 експертних зустрічей та заходів згромадського обговорення стратегії) – Стратегію затверджено рішенням Львівської обласної ради від 28 березня 2016 року.

  Професійна діяльність

 • Національний університет «Львівська Політехніка» Інститут державного управління (з жовтня 2021 р.) – доцент кафедри регіонального та місцевого розвитку
 • Національна Академія державного управління при Президентові України Львівський регіональний інститут державного управління – заступник директора з наукової роботи, (1998-2021); начальник навчального відділу (1996-1998).
 • Державний університет «Львівська Політехніка» – доцент кафедри менеджменту та ЗЕД, за сумісництвом (1995-2000)
 • Офіцер ЗСУ - Львівське вище військово училище / відділення військової підготовки НУ «Львівська політехніка» – підполковник ЗС України (1991-1996); викладач, начальник групи наукового відділу, старший науковий співробітник
 • Офіцер ЗС СРСР (1982-1991) : о.Сахалін, Амурська обл.,
 • Гест-професор програм  Магістр Бізнес Адміністрування (МВА) у 4х Школах Бізнесу (з 2005 р.)

 Участь у проектах/грантових програмах

 • 1997 – 1999 рр - Федеральна Академія управління Австрії (м. Відень, Австрія) – Сертифікований дворічний навчальний курсз Андрогогики ( навчання дорослих)  - Сертифікат у сфері навчання дорослих (з андрогогіки). м. Львів- м.Люблін-Польша ;
 • 2022 -2023 рр. - Член робочої групи з розроблення проектів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 р. - Розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 18.10.2022 «Про розроблення проєктів Стратегії розвитку Львівської агломерації на період до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2024-2025 роки»
 • 2022р. березень – червень -  Департамент миротворчих операцій Агенції підготовки та захисту суспільства в надзвичайних ситуаціях Королівства Швеція (The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) – ГО «Українська мережа Більдунґу», Львівська ОДА,керівницьво сил тероборони Львівщини - співпраця в питаннях організації підготовки та сертифікації українських інструкторів з тактичної медицини / домедичної підготовки. Вони проводять підготовку за програмою TCCC (Tactical Combat Casuality Course) міністерства оборони США
 • 2014 – 2020 рр. – Швейцарсько – український Проект DESPRO –  дистанційна навчальна програма : «Управління проектами місцевого розвитку» експерт організації навчання, з лідерства, управління персоналом, інновацій та якості послуг 2014 р. – по цей час.
 • 2020 рік - 01-25 вересня-  Проект ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR), Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні -Національне агентство з питань державної служби України –- «Рішельє форум: Державні служба для нової ери» - організатор та модератор секції : «Диджиталізація служб управління персоналом державної служби України»
 • 2017р 1-2 червня - Робоча група (Панелі) «Реформа державного управління» Тематичної платформи «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство» - Національне агентство з питань державної служби України - тема: «Формування професійної, спроможної  та політично нейтральної державної служби : роль трансформаційного лідерства та організаційної культури» - Київ, 1-2 червня,.- розробка дидактичного матеріалу та проведення авторського тренінгу : для посадових осіб Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних службовців, які займають посади категорії «А» у центральних та місцевих органах виконавчої влади, цього року тренінг відвідали представники вищого корпусу державної служби, керівники структурних підрозділів міністерств, інших державних органів, представники вищих навчальних закладів країн ініціативи ЄС «Східне партнерство»  та країн-членів ЄС.  - 16 годин
 • 2016 рік 14-16 грудня - Ініциатива Європейського Союзу «Східне партнерство» - Національне агентство з питань державної служби України – України  - «Організація та проведення компетентестно орієнтованного інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR,PARLA» - Київ,.- розробка дидактичного матеріалу та проведення авторського тренінгу: для керівників служб управління персоналу Адміністрації Президента України , Верховної Ради , КМУ, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади - 16 годин.
 • 2011 – 2014 рр. Проект PRISM /за фінансуванням C I D E /Уряд Канади - «Підвищення спроможностіорганів публічної влади з надання якіних послуг» - 10 денна навчальна поїздка до структур публічної служби - Канади – Оттава-Торонто
 • 2010 – за підтримкою уряду Німеччини – «Вдосконалення програм підготовки публічних службовців» навчальна поїздка по навчальних закладах Польші-Німеччини –  Інститут державного управління та поліції м.Гюстроф – факультет публічного управління Університет м.Подстдам – школа МРА м.Берлін- школа МРА м.Шецін- факультет управління м.Гданськ
 • 2009 -2013 рр – Проект PRISM /за фінансуванням C I D E /Уряд Канади - «Підвищення спроможності Львівської ОДА МДА з розробки документів публічної політики» (у галузі адміністративних послуг - Концепція, інновацій- Стратегія, малого та середнього бізнесу - Стратегія) - експерт з державного управління;
 • 2011 р. – Проект TWINING-TACIS Розробка дидактичних матеріалів та проведення навчального курсу з підвищення кваліфікації керівників МДА.– м.Львів-м.Київ.–Сертифікат за кращу Програму 2-х денного семінару за темою: «Лідерство в управлінні персоналом місцевих державних адміністрацій»;
 • 2006 рік – Проект за підтримкою уряду Нідерландів/ Центр лідерства Королівського Інституту публічного адміністрування Нідерландів (м. Роттердам): член робочої групи з розробки методичних рекомендацій щодо: “Лідерство в управлінні людськими ресурсами через застосування компетенційно орієнтованого менеджменту” - м.Київ. – НАДУ ;
 • 2000 -2004 рр. – Проект за фінансуванням C I D E /Уряд Канади Центр психології персоналу (Оттава-Канада) – ГУДС (Україна)«Формування компетенційного підходу в управлінні людськими ресурсами в державній службі України. Розробка положень, структури та інструментарію центру оцінки персоналу ассесмент-центру»   Керівник проекту у Львові;
 • 2003 р .- проект за підтримкою уряду Франції –«Управління людськими ресурсами органів публічної влади на регіональному рівні» - 10 денна навчальна поїздка – Регіональний інститу публічного управління м.Мец-Регіональна рада Ельзаза/Префектура м.Страсбург - школа МРА м.Париж;
 • 1998 - 2003 - USAID–CEUMEУкраїно-Польсько-Американський проект: «Розвиток бізнес та менеджмент освіти в Україні» - член робочої групи Проекту -м.Львів-м.Київ;
 • 2002 рік – Дослідницький Проект за підтримкою The World Bank&LGI-Угорщина, м. Будапешт – з проведення компаративного дослідження за темою: The Impact of Decentralization of Social Policy Central and Eastern Europe Міжнародна науково-практична конференція: The Impact of Decentralization of Social Policy Central and Eastern Europe (за участю міністрів 5 країн CEE) / The World Bank&LGI-Угорщина, м. Будапешт – 2002 р. Доповідь за темою: “CASE Ukraine – aspect of decentralization of social polisy”;
 • 2001 р. - Літній інститут(7 днів.) - USAID–CEUME -  «Розвиток Лідерства» – м. Ялта – Сертифікат СЕUME;
 • 2000 р. – Проект фонда Know How Fund / Civil Service College (Уряд Великої Британії) - Розробка методика навчання викладачів для системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. – експерт щодо методів і технічних засобів навчання 2000 р. – за сприянням Міжнародної Фінансової корпорації.- «Корпоративне управління.» - 8 семінарів (м. Львів) – Сертифікат Міжнародної Фінансової корпорації;
 • 2000 р, - Літній інститут (7 днів) - USAID – CEUME - «Стратегічний менеджмент»– м. Ужгород – Сертифікат СЕUME;
 • 1999 – 2000рр. - Поект The World Bank (Світовий банк) – Програма SPRITE та програма «Голос громадськості» - Розробка політики управління людськими ресурсами (в органах публічної влади)   - Експерт з розробки політики управління людськими ресурсами (в органах публічної влади)  ;
 • 1999 рік – за підтримкою NISPAce – участь у 7th NISPAcee Annual Conference: “Improving Relations between the Administration and the Public” – Болгарія, м. Софія 1999 р. тема виступу за результатами досліджень : “Reforms in the sphere of human resources management  in the Ukrainian bodies of public administration and local self-government”;
 • 1998 р. – проект за підтримкою фонда «Відродження» - «Розвиток організаційної культури та організаційної структури Львівської міської ради» - проведення досліджень та розробка рекомендацій;
 • 1998 рік - Проект ТРАНСФОРМ (Уряд Федеративної Республіки Німеччина)-Стипендія Уряду Федеративної Республіки Німеччина в рамках проекту ТРАНСФОРМ. Грамота Академії Німецької спілки державних службовців за проведення досліджень з організаційної культури державної служби ;
 • 1996 – 1997 рр. - Проект ТРАНСФОРМ (Уряд Федеративної Республіки Німеччина) - “Сучасна практика управління персоналом в органах публічної влади”. Берлінська школа публічного управління. 4 – семінари по 5 дні (м. Львів) ;
 • 1996 р - The World Bank та МДУ ім Ломоносова (м. Москва), «Сучасні проблеми державної соціальної політик -  в  перехідних економіках.» 1996 р. –  Сертифікат The World Bank.;
 • 1995р. -  Фонд Відродження та компанія “Strategic Resources International” (1995 р., м. Львів) – «Ефективне управління. Лідерство в організації» (за методикою Р. Блейка і Дж. Моутон). – Сертифікат тренінгової компанії “Strategic Resources International”.


 Міжнародні стажування/тренінги

 1. Канада – (м. Оттава – м.Торонто) – Institute On Governance & CIDE & Secret Council of the Canadian Public Service & Association of Canadian Municipalities (Ottaw,Canada) & Government of Ontario &  University of Toronto ( Toronto,Canada) - 2011;
 2. Німеччина - (м.Потстдам – м.Гюстроф ) – University of Potsdam (Potsdam, Germany) & University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice  (Gustrow, Germany) - 2010;
 3. Польша - (м.Щецин-м.Гданськ-м.Варшава) – University of Gdańsk Гданський (Gdańsk , Poland) & Wyższa Szkoła Administracji Publicznej in Szczecin (Szczecin, Poland) &  National School of Public Administration (KSAP, Warsaw,Poland) - 2010;
 4. Німеччина - (м.Берлін –м.Гюстроф) - Berlin School of Economics and Law (Berlin, Germany) & Germany University of Applied Sciences for Public Administration, Police and Administration of Justice, Gustrow (Gustrow, Germany) - 2004
 5. Німеччина - Польша - (м.Шверін - м.Щецин) Landtag of Mecklenburg-Vorpommern (Schwerin, Germany) & Center for Advanced Training of Civil Servants (Szczecin, Poland) - 2004;
 6. Франція - ( м.Мец – м.Страсбург – м.Париж) – Regional Institute of Administration (Metz , France) & Regional Council of Alsace (Strasbourg, France) & European Parliament (Strasbourg , France) - 2003;
 7. Угорщина - (м.Будапешт-м.Неретхазі_ 4 поїздки) – Open Society Institute (OSI, Budapest, Hungary) - 2000;
 8. Болгарія – (м.Софія) – "St. Kliment Ohridski" University of Sofia (Sofia, Bulgaria) &  New Bulgarian University (Sofia, Bulgaria) -1999;
 9. Австрія( м.Відень) – Austrian Federal Academy of Public Administration (Vienna, Austria) - 1997.

 

Тренер у корпоративних програмах управлінського розвитку для  керівників компаній (HRM_Організаційна поведінка керівника) :

 • «Львівтрансгаз» 2020 ,
 • ЕЛЕКС-2017,
 • СМАРТ-Холдинг - 2007,
 • «Континиум» (WOG)-2006,
 • «Львівтрансгаз»- 2007

 Нагороди

Заслужений працівник освіти України Указ Президента України від 28 червня 2018 року №188 / 2018


 Членство в товариствах, організаціях, асоціаціях тощо

 • Академік Академії економічних наук України (з 2010 р.)
 • Член Соціологічної Асоціації України ( з 2009 р.)

 Публікації

Всього статей у фахових наукових виданнях – 68 , з них:

 • 21 – індексуються міжнародними науко-метричними базами;
 • 4 – індексуються у Scopus/Web of Science;
 • 20 – одноосібних;
 • 11 - за останні 5 років.

Основні наукові та дидактичні праці : 16 колективних монографій, 29 навчально-методичних посібника,   3 статті в енциклопедичних виданнях, участь у підготовці 2х колективних наукових доповідей національного рівня, 2 наукових видання, участь у підготовці 47 заключних звітів науково-дослідних робіт та науково-аналітичних матеріалів виконаних за державним замовленням/ замовленням ЦОВВ.

 

Last modified on Неділя, 24 грудня 2023 07:49

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper