Випускники є фахівцями з туризму і рекреації.

242

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців 
Силабуси

   


 

 

076

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців 
Силабуси

   


 

 

 

chopyk

Посада – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Прикладні аспекти напрямків розвитку приміських територій та сфери зовнішньоекономічної діяльності.


Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура, кафедра економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу (2015-2017)

Львівська державна фінансова академія, аспірантура, кафедра фінансів суб’єктів господарювання (2013-2015)

Український держаний лісотехнічний університет, інженерно-економічний факультет (1995-2000).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


  Професійна діяльність

 • Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного університету України (з 2022 року)
 • Асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України (2000-2021)

Навчальні дисципліни

 • Валютно-фінансовий механізм
 • Міжнародне інвестування та управління інноваціями
 • Платіжні системи

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Помічник оцінювача ВАТ “Ласт” (2004-2005)
 2. Спеціаліст відділу цінних паперів Львівської філії Всеукраїнського Акціонерного Банку, VAB Банк (2003)

 Публікації

Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Колективні монографії

Vaskivska K.,Chopyk O. Economic development of the business entities of suburban area / Edited by Professor K. Vaskivska : Monograph. Lublin: KUL, 2019. 169 p. (ISBN:978-83-8061-803-9).

Статті

 1. Чопик О.В. Напрями зміцнення інвестиційної діяльності підприємств / Прокопишак В., Чопик О., Сущенко О. // Вісник ЛНАУ: економіка АПК.- 2013.- № 20 (1).- С. 236-241;
 2. Чопик О.В. Використання іноземного досвіду у сфері управління інвестиційною діяльністю / Химич О.В., Децик О.І., Чопик О.В. // Вісник ЛДФА/ гол. ред. Буряк П.Ю.- Львів: ЛДФА, 2013.- № 25.- С. 163-169;
 3. Oleksandr Chopyk. Leasing as a financial instrument of Modernization of productive and technical capacities of an enterprise / Oleksandr Chopyk // Motrol / Commission of Motorization and energetics in agriculture-2014. Vol.16. No.4. 292-298. (Index Copernicus);
 4. Чопик О.В. Механізм фінансового забезпечення розвитку приміських територій. / Васьківська К.В., Децик О.В., Чопик О.В. //Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. Вип. 12 (45). - Ч. 2.- Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. - Луцьк, 2015. – С. 21-30;
 5. Чопик О.В. Обґрунтування напрямів удосконалення бюджетної політики у системі регулювання структурних змін в економіці приміських територій / Васьківська К.В., Кохан І.В., Чопик О.В. //Вісник ЛДФА / гол. ред. Буряк П.Ю.- Львів: ЛДФА, 2014.- № 26.- С. 17-24;
 6. Чопик О.В. Фінансовий потенціал сільськогосподарських виробничих структур: теоретична суть та напрями нарощування / Васьківська К.В., Прокопишак В.Б., Чопик О.В. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ"; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2015. – Вип. 6 (116). – С. 83-86 (Index Copernicus);
 7. Oleksandr Chopyk. Financial support of development of local budgets of village territorial communities / Kateryna Vaskivska, Oleksandr Chopyk // L'AssocТatТon 1901 «SEPIKE» 2016, 12, s. 206-208 (Index Copernicus).
 8. Васьківська К. В., Чопик О. В., Лозінська Л. Д., Галімук Ю. О. Удосконалення розвитку приміських територій. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 91–100. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-91-100
 9. Vaskivska K.V., Beztelesna L.I., Sopilnyk L.I., Danyliuk O.I., Chopyk O. V., Semchuk Zh.V. Economic development of business on suburban territories: a theoretical-methodic and practical aspect / ARCTIC Journal. 2020. 73(3), 109-127. (ISSN:0004-0843). (Scopus)

Google Scholar: tMMDpakAAAAJ


   Участь у проектах

 • Проект TEMPUS (Trans-European Mobility Partnership Scheme for University Studies) –
 • Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96, Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина, Університет м. Гент, Бельгія) (1997-2000)
 • Проект STINT Initiation grants/The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education), Шведський університет сільськогосподарських наук/Swedish University of Agricultural Science (2013-2015) 

 Членство

 • Член Української асоціації маркетингу

 

vaidanych

Посада – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Електронний бізнес, CRM, реклама, маркетинг, проектний менеджмент, репутаційний менеджмент, ринкові дослідження.

Освіта

Факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету ім. Івана Франка (1981-1986)

Інженерно-економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (1993-1996)


  Професійна діяльність

 • Інженер-програміст, математик ОЦ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (1986-1991)
 • Інженер-програміст, асистент кафедри маркетингу та кон’юнктури ринку Українського державного лісотехнічного університету (1991-1995)
 • Асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України (1995-2003)
 • Старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України (2003-2021)
 • Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2021-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Маркетинг
 • Електронний бізнес та реклама
 • CRM - технології у електронному бізнесі
 • Операційний менеджмент
 • Основи ділового протоколу
 • Міжнародна статистика
 • Товарна номенклатура ЗЕД
 • Маркетинг і ділова практика дизайнера
 • Дизайн-менеджмент

 Публікації

Автор/співавтор/укладач понад 60 праць (з них 3 навчальних посібники, 35 наукових статей та тез доповідей, понад 10 конспектів лекцій та понад 20 навчально-методичних праць різних років видання), співавтор 2 патентів на корисну модель.

Підручники/посібники:

 1. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. // Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Вайданич Т.В.– Львів; НЛТУ, - 2017. – 160 с. (авторських – 45 стор.)
 2. Маркетинг. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 194с. (авторських – 97 стор.)
 3. Екологічний маркетинг. Навчальний посібник. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І та ін.. - Львів: Афіша, 2003.- 248с. (авторських – 105 стор.)

Співавтор двох патентів на корисну модель:

 1. Спосіб визначення маси фотосинтетично зв’язаного атмосферного вуглекислого газу та депонованого деревостаном вуглецю. // Вайданич В.І., Дейнека А.М., Миклуш С.І., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №45794 //u Опубліковано 25.11.2009. Бюл.№22, 2009.
 2. Спосіб визначення маси фотосинтетично продукованого деревостаном кисню. // Вайданич В.І., Криницький Г.Т., Миклуш С.І., Чорній З.П., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №54199 //u Опубліковано 25.10.2010. Бюл.№20, 2010.

Основні наукові публікації :

 1. Вайданич Т.В., Цибульська Ю.О. Програмні підходи до управління репутацією підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 2021., с. 228-230.
 2. Вайданич Т.В., Дубницька А.Р., Бойко Р.М. Шляхи удосконалення CRM для експортно-орієнтованого деревообробного підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 2021., с. 126-129.
 3. Федиш Б. В., наук. к: Вайданич Т.В. Інструменти удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення експортної діяльності [Електронний ресурс]. - Матеріали  всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Антикризовий менеджмент: управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». / Л.: ЛДУ БЖД, 2021, стор.121-125.
 4. Балух Х., Вайданич Т. Дослідження етичних підходів до створення та функціонування веб-сайтів. Матеріали 72-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2020. – С.167-168
 5. Корчук М., Вайданич Т. Сучасні підходи до аналізу сайтів-конкурентів. Матеріали 72-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2020. – С.169-170
 6. Соколова А.О., Вайданич Т.В.. Забезпечення кібербезпеки, як інструмент усунення недоліків Internet of Things. Тези доповіді. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 619-622
 7. Yurkiv Ecological Monitoring as a Component of Ecologically Safe Export Activity Management of Forestry Enterprises / N. Yurkiv, E. Kulchytska, T. Vaidanych // Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Gospodarowanie zasobami organizacji: Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - Nr 4/2018, tom II. – P.67-78
 8. Оцінювання перспективних міжнародних ринків для організації збуту недеревинної продукції лісу. Науковий вісник НЛТУ України,  Серія економічна: Зб. наук.-техн. праць (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2018. – Т. 28, № 4. – С. 26-30. https://doi.org/10.15421/40280404
 9. Дослідження привабливості ринків збуту ялинкових прикрас / М.Р. Пасєка, Т.В. Вайданич. Наука і молодь в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2015 року) : у 2 ч. – Електронні дані. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Ч. 2. – с. 71-74. Режим доступу: http://puet.edu.ua/sites/default/files/zbirnyk_taez_ch2_25122015_2.pdf
 10. Підходи до диверсифікації діяльності лісових підприємств в напрямку розвитку туристичних послуг на основі міжнародного досвіду // І.І.Дідович, Т.В.Вайданич// Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст.- Львів: ЛІЕТ, 2013. - №8. – с.98-103. Режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2344
 11. Підходи до формування імпортного асортименту на основі дослідження споживчих переваг українців // Висоцька О., Вайданич Т.В. Матеріали 68-ї науково-технічної конференції студентів й аспірантів НЛТУ України. − Львів : РВВ НЛТУ України. - 2016. − С. 135-136
 12. Комплексний підхід до організації екологічних послуг у лісовій галузі // Вайданич Т.В. - Вісник Сумського державного університету: Суми, видавництво СумДУ, серія «Економіка», №7(91), 2006. – с.200-203.
 13. Особливості екологічних послуг у лісовій галузі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища” / Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2005, с. 26-27.
 14. Розвиток ринку екологічних послуг в Україні. Міжвідомчий Науково-технічний збірник УкрДЛТУ, випуск 29, Львів: УкрДЛТУ, 2004, с. 202-206.
 15. Стратегічні альтернативи на ринку екологічних послуг підприємств лісової галузі // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції  “ Маркетинг та логістика в системі менеджменту”, -  Львів: НУ “Львівська Політехніка”, 2004, с.51-52.

   Участь у проектах

 1. Стажування в рамках міжнародних проектів NARECO та ENARECO, фінансованих за програмою Tempus-Tacis в університеті м. Падуї (Італія):
 • TEMPUS TACIS PROJECT “Natural Resourse Economics” (1996);
 • TEMPUS TACIS PROJECT “Environmental and Natural Resourse Economics”, розробка навчально-методичного комплексу дисципліни “Applied green marketing”, (1998, 2000).
 1. Active participation in the TRADE4SD project’s stakeholder consultations covering the modelling of EU’s agri-food trade and its impact upon achievement of sustainable development goals (conducted by the case—center for social and economic research in 2021-2023: Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000551 ), сертифікат від 09.03.2023р.

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 1. Участь у онлайн-конференції від агентства результативного інтернет-маркетингу Webpromo та академії інтернет-маркетингу WebpromoExperts “Маркетинг з вірою в Україну”, 10.10.2022 (сертифікат).
 2. Участь у міжнародній конференції (Stakeholder conference) “Ecological approaches in European farming: LIFT project findings”, онлайн, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), 10 січня 2022р.
 3. Участь у LIFT Final Conference “LIFT: Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge  for improving ecosystem-based farming”, 23 березня, 2022 року, онлайн.
 4. Участь у круглому столі 14.06.22р. на тему: “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі” на кафедрі міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Тема доповіді: “Особливості програмного забезпечення бізнес-рішень екологічно ощадних підприємств”.
 5. Участь у міжнародній конференції “Inclusive rural development: empirical evidence from Central and Eastern Europe”, що відбувалась онлайн, 8 листопада, 2021 у м. Варшава, Польща, сертифікат учасника.
 6. Підвищення кваліфікації за програмою “Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України”, 180 год. (6 кредитів ЄКТС), свідоцтво про підвищення кваліфікації 20 СПВ 02070996 №10 від 14 січня 2020.
 7. Тренінг-семінар “Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях”, 14.03.2008 Українська асоціація маркетингу, м. Львів.
 8. Тренінг-семінар “Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою СRM- системи “Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40”, Українська Асоціація Маркетингу, корпорація “Парус”, м. Львів (28.04.2009)

 Нагороди

 • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за підготовку студента Соколової А.О., переможця 2 туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації “Менеджмент ЗЕД” від 26.11.2019.
 • Подяка Національного лісотехнічного університету України, наказ ректора від 05 листопада 2021 року № Ок-155 за активну участь в організації та проведенні міжнародної науково-практичної конференції “Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти”

 Членство

 • Член Української асоціації маркетингу (1999-2004, 2023)

 

Yurkiv

Посада – доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • дослідження еколого-безпечної діяльності лісогосподарських підприємств у контексті сталого лісокористування;
 • формування еколого-економічних засад міжнародної торгівлі товарами лісосировинного походження.

Освіта

Національний лісотехнічний університет України, економічний факультет (2006-2011).

Аспірантура кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України (2011-2018).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (2019)

Доцент, кафедра менеджменту і маркетингу НЛТУ України (2023)


  Професійна діяльність

 • Аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України (2011-2018)
 • Асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України (2017-2021)
 • Доцент кафедри менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного університету України (з 2021-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Економіка і фінанси підприємства
 • Маркетинг
 • Основи бізнес-комунікацій в менеджменті ЗЕД
 • Менеджмент
 • Методологія й організація наукових досліджень
 • Адміністративний менеджмент

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Рецензент у міжнародних рецензованих виданнях: “British Journal of Economics and Management”, “Journal of Scientific Research and Reports”, “Asian Research Journal of Arts and Social Science”, “Advances in Research”, “Journal of Economics and Trade”, “Studia Periegetica” (2016).
 2. Експерт та рецензент з оцінювання аплікаційних форм поданих на гранти різних програм Fulbright, USA. Член комісії з відбору стипендіатів програми Fulbright Scholar, USA (2015).
 3. Менторка авторського курсу спільної українсько-американської програми “Сильніші разом”, Ukrainian Fulbright Circle, Embassy of the USA (15-16.05.2019).
 4. Член апеляційної комісії та експерт ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з “Менеджменту інноваційної діяльності”, Одеський національний економічний університет (10.2021-05.2022).
 5. Співкоординатор Міжнародного проекту STINT (Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) Initiation Grant for development of international relationships with SLU. Initiation grant was awarded for the implementation of short-term project targeting the building of international relationships between the Department of Forest Products, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet - Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden) and the Department of International Business Management, Ukrainian National Forestry University, Lviv (2013-2015).

 Публікації

Науковий здобуток становить 80 наукових та навчально-методичних праць (серед яких 4 колективні монографії, 22 статті у фахових виданнях (зокрема 2 статті у виданнях включених до наукометричних баз Scopus), 1 публікація у колективному міждисциплінарному посібнику і 22 навчально-методичні розробки).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Туниця Т. Ю. Світовий та європейський ринок лісоматеріалів: реалії і тенденції / Т. Ю. Туниця, Н. М. Борис (Н. М. Юрків) // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць:. – Київ, СЕУ/ Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2011. – Вип. XVII, № 1 – С. 315-323.
 2. Борис Н. М. (Юрків Н. М.). Стан і тенденції європейського ринку круглих лісоматеріалів в умовах виходу з економічної кризи / Н. М. Борис (Н.М. Юрків) // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону: зб. матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут Донецького національного технічного університету, 2012. – В 2-x томах. – Т. 2. – С. 30-34.
 3. Борис Н. Н. (Юркив Н. Н.). Влияние мирового экономического кризиса на эффективность международной торговли отечественных лесных предприятий / Н. Н. Борис (Н. Н. Юркив) // Актуальные проблемы лесного комплекса / Под общей редакцией Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов Брянского государственного иженерно-технологического университета (РИНЦ). – Брянск: БГИТУ, 2013. – Вып. 35. – С. 139-142.
 4. Борис Н. М. (Юрків Н. М.). Стратегія поведінки вітчизняних лісових підприємств на міжнародному ринку промислових круглих лісоматеріалів з урахуванням прогнозування попиту / Н. М. Борис (Н. М. Юрків) // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка: Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому комплексі. Збірн. наук.-техн. праць. – Харків: ХНТУСГ, 2013. – Вип. 143. – С. 13-18.
 5. Борис Н. М. (Юрків Н. М.). Ефективність міжнародної торгівлі деревиною з урахуванням екологічного фактора / Н. М. Борис (Н. М. Юрків) // Зб. наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: науковий журнал. Серія: Економічні науки. – Хмельницьк, 2013. – Вип. 6. – С. 43-50.
 6. Борис Н. М. (Юрків Н. М.). Формування та оцінка екологічної безпеки експортної діяльності лісових підприємств / Н. М. Борис (Н. М. Юрків) // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ, 2014. – № 2 (209). – С. 30-37.
 7. Борис Н. М. (Юрків Н. М.). Управління екологічною безпекою експортної діяльності лісових підприємств як механізм збалансованого природокористування / Н. М. Борис (Н. М. Юрків) // Зб. наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту: науковий журнал. Серія: Економічні науки. – Хмельницьк, 2014. – Вип. 7. – С. 96-104.
 8. Туниця Т. Ю. Поглиблення змісту поняття “експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку / Т. Ю. Туниця, Н.М. Борис (Н. М. Юрків) // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Вид-во ХНАУ, 2014. – № 6. – С. 76-82.
 9. Борис Н. Н. (Юркив Н. Н.). Управление экологической безопасностью экспортной деятельности лесных предприятий на основе интегрированного экологического менеджмента / Н. Н. Борис (Н. Н. Юркив) // Экономика и управление ХХІ века / Сборник научных статей Учреждения образования “Гродненский государственный университет им. Я. Купалы” (РИНЦ). – Республика Белорусь, 2014. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 12-14.
 10. Yurkiv N. The environmental influence of ecological security factors of forest enterprises export activities [Internet source] / N. M. Yurkiv // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 1. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_1/2015_1_5.pdf .
 11. Юрків Н. М. Еколого-економічні засади формування стратегічного набору лісових підприємств / Н. М. Юрків // Збалансоване природокористування: науково-практичний журнал (RePEc, Research Bible, Polska Bibliographia Naukowa, Advanced Science Index, Googl scolar, Scientific Indexing Services, РИНЦ). – Київ: ТОВ “Екоінвестком”, 2015. – № 1. – С. 28-31.
 12. Юрків Н. М. Науково-методичні засади формування регіональної системи екологічного моніторингу експортної діяльності лісогосподарських підприємств / Н. М. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб. наук.-техн. праць (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2017. – Т. 27, № 10. – С. 65-68.
 13. Юрків Н. М. Побудова моделі процесу формування стратегій еколого-безпечної експортної діяльності лісогосподарських підприємств / Н.М. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна: Зб. наук.-техн. праць (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2018. – Т. 28, № 4. – С. 128-131.
 14. Yurkiv N. ECOLOGICAL MONITORING AS A COMPONENT OF ECOLOGICALLY SAFE EXPORT ACTIVITY MANAGEMENT OF FORESTRY ENTERPRISES/ N. Yurkiv, E. Kulchytska, T. Vaidanych // Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae”, Gospodarowanie zasobami organizacji: Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. – Nr 4/2018, tom II. – P.67-78.
 15. Tunytsya T. PROSPECTS FOR EXPORT DIVERSIFICATION OF STATE FORESTRY ENTERPRISES IN LVIV REGION OF UKRAINE/ T. Tunytsya, I. DIDOVYCH, E. KULCHYTSKA, N. YURKIV// Bulletin of the Transilvanian University of Braşov Series II: Forestry Wood Industry Agricultural Food Engineering, 2018 – Vol. 11 (60) No.2. –P.47-54 [Scopus].
 16. Юрків Н.М. Методика еколого-економічного оцінювання виробничого навантаження на лісові екосистеми в процесі заготівлі деревини на експорт/ Н.М. Юрків // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Серія економічна: Зб. наук.-техн. праць (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2019. – Т. 29, № 4. – С. 38-42.
 17. Туниця Т.Ю., Юрків Н.М. Стратегічний екологічний контроль як складова управління еколого-безпечною діяльністю лісогосподарських підприємств/ Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою підприємств: колективна монографія / Л.М. Черчик, Н.В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. – С. 148-163.
 18. Юрків Н. Вплив еколого-економічних факторів на безпеку експортної діяльності лісогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку/Н. Юрків Н., І. Дідович, Е. Кульчицька//Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі: Збірник матеріалів Vміжнародної наукової конференції , Львів, Україна, 29-30.10.2019. Том 2/ за ред. д-ра екон. наук, доц. Лілії Українець. –Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 7-21.
 19. Юрків Н. Методика розрахунку рівня екологічної безпеки експортної діяльності лісогосподарських підприємств / Н.М. Юрків, І.І. Дідович, Е.А. Кульчицька // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2021. – Т. 31, № 1. – С. 62-67.
 20. Юрків Н.М. Удосконалення системи оцінювання експортного потенціалу лісогосподарського підприємства/ Н.М. Юрків, А.Я. Корнійчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2021. – Т. 31, № 2. – С. 68-74. DOI: https://doi.org/10.36930/40310211
 21. Дідович І.І. Удосконалення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств лісової галузі до сучасних умов господарювання/ І.І. Дідович, Е.А. Кульчицька, Н.М. Юрків, Маліновська М.В.// Економiка i органiзацiя управлiння. Вінниця, 2021.- № 4 (44) – С. 168-177. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4
 22. Дідович І.І. Товарна диверсифікація як інструмент підвищення експортного потенціалу державних лісогосподарських підприємств/І.І. Дідович, Ю.В. Муравйов Ю., Н.М. Юрків, М.В. Маліновська// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник наукових праць. (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2022. – Т. 32, № 6. – С. 60-65. DOI: https://doi.org/10.36930/40320609
 23. Svitlana Sytniakivska, Nataliia Seiko, Nadiia Pavlyk, Tetiana Borovyk, Nadiia Yurkiv, Serhii Tereshchenko, Ilona Rozhko (2022).Methods of evaluation of the latest educational technologies: Marketing aspect.Journal of Hygienic Engineering and Design, Vol. 41, pp. 363-374. https://keypublishing.org/jhed/jhed-volumes/volume-41/ (у виданні включеному до наукометричних баз Scopus)

Scopus ID:57205638525
ORCID: 0000-0002-8914-6473 
Google Scholar: 2YpAxLYAAAAJ


   Участь у проектах

 • Виконавець міжнародного наукового проекту програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти за участі університетів з України, Польщі, Португалії, Північної Ірландії та Естонії “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів” (Qualifications recognition support for Ukrainian universities), European Neighbourhood Instrument, Erasmus+: КА2 CBHE (з 15.11.2020)
 • – учасник міжнародного проекту “Joint Digital Future” в рамках Українсько-Німецької співпраці для підтримки викладання та навчання в сфері диджиталізації (DAAD). Слухач курсу “Green Project Development and Management” за участю НЛТУ України та Університету Сталого Розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (10.2021-02.2022)
 • учасник міжнародного проекту “Joint Digital Future” в рамках Українсько-Німецької співпраці для підтримки викладання та навчання в сфері диджиталізації (DAAD). Слухач курсу “Interactive Content” за участю НЛТУ України та Університету Сталого Розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (22.03.2023)

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 • стажування в Університеті Вальядоліду (Іспанія) в рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+, напрям КА 1 (07.10.2019 - 11.10.2019)
 • учасник тренінгу QUARSU Training on Academic Recognition (в рамках міжнародного наукового проекту програми ЄС Еразмус+ “Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів” (Qualifications recognition support for Ukrainian universities), Ґрантова Угода 609995-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP (2019-1998/001-001), European Neighbourhood Instrument, Erasmus+: КА2 CBHE (10-17 червня 2021)
 • семінар-тренінг ERASMUS+ 2021-2017: можливості інтернаціоналізації освіти та пріоритетні напрямки для університету, НЛТУ, м. Львів (22 вересня 2021)
 • курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання за програмою “Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України”, свідоцтво НЛТУ України про підвищення кваліфікації серії 21 СПВ № 5/02070996 від 25 січня 2021 року (реєстраційний № 5/21) (28.09-24.12. 2020)
 • стажування в Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина) Block Week 2021 навчального курсу Green Project Development & Management (GPDM) у рамках міжнародного проекту “Спільне цифрове майбутнє”, Joint Digital Future (29.11-03.12.2021)
 • стажування в Університеті сільськогосподарських наук і ветеринарної медицини, м. Клуж-Напока, Румунія (16-20.05.2022)
 • стажування в рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1) в Університеті сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина). Відвідувала англомовний навчальний модуль “Менеджмент довкілля, звітність та сертифікація” (13.06-02.07.2022)
 • стажування в Університеті сталого розвитку міста Еберсвальде (Німеччина) в рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1). Відвідувала англомовний навчальний модуль “Academic Writing and Presenting” (05-16.12 2022)

 Нагороди

 • Подяка за професіоналізм та фаховий підхід у роботі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н. р. зі спеціалізації “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (ДУ “Одеська Політехніка, 21-22.04.2021).
 • Подяка за професіоналізм та фаховий підхід у роботі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2020-2021 н. р. (ОНПУ, 10.12.2020).
 • Подяка за професіоналізм та фаховий підхід у роботі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2019-2020 н. р. (ОНПУ, 26.11.2019)
 • Подяка за підготовку Лесишин Ольги Володимирівни – диплом І ступеня (випускна кваліфікаційна робота магістра) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2019-2020 н. р., що відбувся на базі Одеського Національного Політехнічного Університету (26.11.2019)
 • Подяка за підготовку Новотної Анастасії Андріївни – диплом ІІІ ступеня (випускна кваліфікаційна робота бакалавра) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2019-2020 н. р., що відбувся на базі Одеського Національного Політехнічного Університету (26.11.2019)
 • Подяка за професіоналізм та фаховий підхід у роботі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за освітньою програмою “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2018-2019 н. р. (ОНПУ, 04.11.2018)
 • Подяка за підготовку Колісник Софії Зиновіївни – диплом ІІ ступеня (випускна кваліфікаційна робота магістра) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2018-2019 н. р., що відбувся на базі Одеського Національного Політехнічного Університету (04.11.2018)
 • Подяка за підготовку Антосевич Софії Василівни – диплом ІІ ступеня (випускна кваліфікаційна робота бакалавра) у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” за спеціалізацією “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” у 2018-2019 н. р., що відбувся на базі Одеського Національного Політехнічного Університету (04.11.2018)

 

shvenduk

Посада – доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Web of Science

Профіль ORCID

Профіль Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Еколого-економічна ефективність лісовідновлення, оцінювання вартості послуг лісових екосистем, багатокритеріальний аналіз у сфері сталого лісокористування, рекреаційний менеджмент, екосистемний менеджмент природно-заповідних територій..

Освіта

Національний лісотехнічний університет України, магістр, спеціальність “Економіка довкілля та природних ресурсів” (2011, диплом з відзнакою)

Національний лісотехнічний університет України, спеціаліст, спеціальність “Облік і аудит” (2010, диплом з відзнакою)

Національний лісотехнічний університет України, бакалавр, спеціальність “Економіка і підприємництво” (2009, диплом з відзнакою)).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” (2016)

Доцент, Національний лісотехнічний університет України (2023)


  Професійна діяльність

 • аспірант кафедри екологічної економіки НЛТУ України (2011-2014)
 • інженер кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2014-2016)
 • асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2016-2018)
 • старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2018-2021)
 • старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2021-2022)
 • доцент кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Економіка природокористування
 • Рекреаційний менеджмент
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Планування на лісогосподарських підприємствах

 Публікації

Опубліковано 35 наукових праць, з них одна монографія.

 1. Шведюк Ю.В. Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення в умовах Малого Полісся: монографія / Ю.В. Шведюк. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 224 с.
 2. L. Ibisch, A. Dichte, F. D. Hamor, A. Holovko, V. F. Pokynchereda, M. P.Rybak, I. Shvediuk. About borders and limits: experiences with UNESCO Biosphere Reserves for transboundary cooperation in Ukraine and neighbouring countries. Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management. - eco.mont – Volume 13, special issue 2021. – P. 136-141 - Retrieved from : https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-13-sis136 (Web of science)
 3. Шведюк Ю.В., Кульчицька Е.А. Перспективи реалізації ініціативи «Підприємницький університет» в закладах вищої освіти України / Ю.В. Шведюк, Е.А. Кульчицька // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти». – Львів: ДВНЗ «НЛТУ України». – 2021. – С. 114-116.
 4. Shvediuk I. The development of practical guidelines for improving management at the protected area: Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve case study. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія «Економічні науки». – Вип. №1 (97). – Рівне, 2022. – С. 34-42. https://doi.org/10.31713/ve120228
 5. Шведюк Ю.В. Концептуальні засади менеджменту природно-заповідних територій. Вісник Економіки Західноукраїнського національного університету. – Вип. №2. – Тернопіль, 2022. – С. 67-74. https://doi.org/10.35774/visnyk2022.02.034
 6. Matveyev M., Shvediuk I. Features of choosing a forestry enterprise development strategy. Modern management technologies: monograph. Higher School of Social and Economic. Poland Przeworsk: WSSG, 2022. Р. 210-226. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21511
 7. Матвеєв М.Е., Шведюк Ю.В. Сучасні підходи до удосконалення менеджменту природно-заповідних територій. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2022. – С. 291-293.
 8. Matveyev M., Shvediuk I. The features of strategic management of forestry enterprise. Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions: International scientific conference (October 21-22, 2022. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Р 86-90. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-244-9-20

Google Scholar: iOlTJnMAAAAJ
ORCID: 0000-0001-5337-6173
Web of Science ResearcherID: HCH-4036-2022 


   Участь у проектах

 1. Міжнародний проєкт Cooperation for Science and Technology (COST) Action ES1203 “Посилення стійкості вразливих лісових екосистем в умовах зміни довкілля”, стажування в Центрі досліджень глобальних змін Академії наук Чеської республіки (липень, 2014).
 2. Міжнародний науково-дослідний проєкт “Забезпечення підтримання екосистемних послуг через транскордонне співробітництво з метою запобігання конфліктів і регіональної стабілізації у Східній Європі”/“Sustainably securing relevant ecosystem services through transboundary cooperation as a contribution to conflict prevention and regional stabilization in Eastern Europe”, стажування в Центрі Еконіки і Менеджменту Екосистем, Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (серпень-жовтень, 2018).
 3. Участь у міжнародному науково-дослідному проєкті “Транснаціональні біосферні ліси – спільне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для запобігання конфліктам і сталого перетворення”/“Transnational Biosphere Forests – Cooperative Learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable transformation”, стажування в Центрі Еконіки і Менеджменту Екосистем, Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (15.12.2021-15.02.2022, 31.07.2022-17.08.2022).

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 1. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус+. Вивчення дисциплін “Carbon sequestration and accounting”, “Scientific writing and presenting” (листопад-грудень, 2017).
 2. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус +. Вивчення дисципліни “Global change and development” (травень, 2019).
 3. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус+. Вивчення дисципліни “Socio-Technical System Transformation” (червень, 2022).
 4. Стажування-онлайн в Університеті Тарту (Естонія) за програмою StarterAcademia. Вивчення дисципліни “Teaching entrepreneurship at university” (вересень-грудень, 2022).
 5. Тренінг “Increasing the digital competences of teachers of higher education institutions” в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде в рамках міжнародного проєкту “Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmental education” (5-9 грудня 2022).
 6. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус +. Вивчення дисципліни “Drivers of stress to system functionality and root causes” (січень, 2023).
 7. Тренінг в рамках інтенсивного курсу “Thrive in a data driven world. A complete learning journey for the data-driven leader” від Gauthier Vasseur, керівника Berkeley University Fisher Center for Business Analytics. Тренінг складався з трьох курсів: “Lead with Data”, “Hands-on analytics & AI and pitch practice” та “Equip and inspire your leadership with new vision” (6-10 лютого, 2023).

 Нагороди

 1. Переможець конкурсу кращих кандидатських дисертацій у рамках Програми Балтійського Університету Baltic University Programme Award for the best PhD thesis in 2016. The Baltic University Programme Secretariat at Uppsala University, Sweden (25.01.2018).
 2. Диплом лауреату обласної премії молодим ученим і дослідникам. Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА) та Львівська обласна рада (ЛОР), Розпорядження голови ЛОДА № 1143/0/5-18 від 10.2018 р.

 Членство

 • Співкоординатор освітньої ініціативи “Підприємницький університет” в НЛТУ України, викладання курсу “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” (2020, 2021, 2022, 2023). Сертифікати видані Міністерством цифрової трансформації України та Стартап-інкубатором YEP.

 

muravyov

Посада – доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук, доцент

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Дослідження та подальший розвиток стратегії інноваційного менеджменту щодо невиснажливого використання лісових ресурсів.

Освіта

Львівський лісотехнічний інститут, економічний факультет, спеціальність “Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (1990-1995)

Українського державного лісотехнічного університету, аспірантура, кафедра економіки та менеджменту лісових підприємств (1996-1998)


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук, Національний лісотехнічний університет України. Тема дисертаційного дослідження: “Нормативи плати за спеціальне використання лісових мисливських угідь та фауни як результат реалізації екологічної політики” (2002)

Доцент, Національний лісотехнічний університет України, кафедра менеджменту та маркетингу (2006)


  Професійна діяльність

 • Доцент кафедри менеджменту та маркетингу Національного лісотехнічного університету України (2021-до тепер)
 • Асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств (1998-2021)

Навчальні дисципліни

 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Управління мисливським господарством
 • Екологічна стандартизація та екологічна сертифікація
 • Економіка лісового господарства
 • Організація лісогосподарського виробництва
 • Планування в лісовому і мисливському господарстві
 • Планування в садово-парковому господарстві
 • Основи економіки і менеджменту виробництва

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Дослідження та логічне продовження наукових досягнень в контексті управління використанням лісових ресурсів.


 Публікації

Загалом за обраним напрямком наукових досліджень опубліковано 32 наукових праці та 35 навчально-методичних, з них 10 конспектів лекцій та 25 методичних вказівок. Основні наукові публікації сформовані на профілі ORCID ID: 

Муравйов Ю.В., Муравйова Х.Ю. Експорт деревини в Україні: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27, № 2. С. 105-107. (Серія економічна).

Муравйов Ю.В. Дослідження витрат і джерел надходжень від ведення мисливського господарства Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29, № 4. С. 50-52. (Серія економічна).

Муравйов Ю.В. Дослідження розподілу мисливських угідь Львівської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29, № 4.– С. 72-74. (Серія економічна).

Муравйов Ю.В. Ресурси мисливських тварин як передумова становлення еколого-економічного розвитку мисливського господарства. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29, № 4. С. 86-88. (Серія економічна).

Муравйов Ю.В., Гринь Х.Ю. Методологічні основи підготовки нормативів плати за спеціальне використання ресурсів мисливських угідь державних підприємств лісового господарства. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Вип. 29, № 8. С. 84–87. (Серія економічна).

Муравйов Ю.В., Гожан М.Я., Домніч А.В. Порядок справляння та розподілу плати за користування мисливськими угіддями. Науковий вісник НЛТУ України. 2021. Вип. 31, № 5. С. 84-90. (Серія економічна).

ORCID: 0000-0002-9949-5685

 

matveev

Посада – директор ННІ Екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України, кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання Кандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • міжнародний менеджмент та маркетинг
 • зовнішньоекономічна діяльність, митна справа, регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • кластерний розвиток лісового сектору економіки, використання деревинних відходів

Освіта

Львівський лісотехнічний інститут, спеціальність “Економіка та управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (1993)

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Технологія деревообробки” (1994)

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (2005).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” (2002)

Доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України (2005)


  Професійна діяльність

 • директор ННІ Екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України (2023-до тепер)
 • в.о. завідувача кафедри менеджменту та маркетингу ННІ Екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України (2021-2023)
 • завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ННІ Екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України (2017-2021)
 • доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ННІ Екологічної економіки і менеджменту НЛТУ України (2003-2017)
 • старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності УкрДЛТУ (1999-2003)
 • асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності УкрДЛТУ (1996-1999)
 • асистент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств УкрДЛТУ (1993-1996)
 • заступник керівника центру підготовки магістрів економіки довкілля і природних ресурсів (ENARECO) НЛТУ України (1998-1999)
 • викладацька діяльність на кафедрах: міжнародної економіки та інвестиційної діяльності, товарознавства та експертизи товарів Львівського інституту економіки і туризму (2005-2011)
 • викладацька діяльність на кафедрі менеджменту Карпатського інституту підприємництва ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” (2007-2012)

Навчальні дисципліни

 • Менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 • Митна справа
 • Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Керівник департаменту по роботі з ключовими клієнтами ТзОВ “Ферозіт” (з 2009)
 2. Директор з економіки ТзОВ “Буд-Мат Україна”, входить в групу BudMat, Польща (2007-2009)
 3. Економіст ТзОВ Спільне Українсько-Німецьке підприємство “Україна Польстер Дизайн”, яке входило в групу Steinhoff (Німеччина), на сьогодні Steinhoff International Holdings LTD (1993-1996)

 Публікації

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, з них 3 навчальні посібники з грифом МОН України.

Google Scholar: YIFxe7wAAAAJ
ORCID:0000-0003-3175-7324

Основні наукові публікації:

 Посібники

 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / М.Е. Матвеєв, І.І. Дідович. – Київ : Професіонал, 2008 . – 183 с. (гриф МОН України)
 2. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб./ А. М. Вічевич, М. Е. Матвеєв, О. В. Максимець, - Львів: Афіша, 2005. - 272 с. (гриф МОН України)
 3. Митна справа і митне регулювання. Навчальний посібник. Матвеєв М. Е, - Львів: Афіша, 2004. - 220 с. (гриф МОН України)
 4. Економіка землекористування: навчально-методичний посібник / Соловій І.П., Іванишин О.Т., Мандрик В.О, Матвеєв М.Е. - Львів: НЛТУ - 2007.
 5. Міжнародні економічні відносини: практикум / Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Чопик О.В., Матвеєв М.Е. – Львів : НЛТУ - 2007.

Колективні монографії

 1. Matveyev Mykola, Shvediuk Iuliia. Features of choosing a forestry enterprise development strategy. Колективна монографія. Modern management technologies: monograph. Higher School of Social and Economic. Poland Przeworsk: WSSG, 2022. Р. 210-226.
 2. Matveyev Mykola, Yurkiv Nadiia. Transformation of approaches in management organizations in the conditions of war. Колективна монографія. Modern management technologies: monograph. Higher School of Social and Economic. Poland Przeworsk: WSSG, 2022. Р. 359-377
 3. Matveyev Mykola, Yurkiv Nadiia. Features of anti-crisis management of enterprise under the conditions of martial law. Колективна монографія. Anti-crisis management: global trends and national peculiarities: Scientific monograph. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2022. Р. 304-324.
 4. N. Yurkiv, M. Matveyev, I. Didovych. Internet advertising as an effective tool of internet marketing in modern business conditions. Колективна монографія Digital macro trends and technologies of the XXI century: monograph. Part І. Edited by I. Tatomyr, Liubov Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2022, P.131-144

Статті

 1. Н. Л. Авраменко, Т. М. Дорошенко, М. Е. Матвеєв. Проблеми митного контролю в контексті європейської інтеграції України. //Науково_практичний журнал: Економiка та держава № 1 січень 2022 (Index Copernicus (IC); — SIS; — Google Scholar) – Київ, 2022 - № 1 2022, стор. 55 – 60. DOI: 10.32702/2306_6806.2022.1.55
 2. А. В. Корюгін, М. Е. Матвеєв, С. Д. Брик. Маркетингові інструменти туристичної індустрії: досвід ЄС//Науково_практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід № 2/2022 (Index Copernicus (IC); — SIS; — Google Scholar) – Київ, 2022 - № 2 2022, стор. 88 – 94
 3. М.Е.Матвеєв, В.В.Лебедченко, Г.Г.Гайдай. Регулювання ЗЕД в умовах війни // Наукові перспективи: журнал. 2022. № 5(23) 2022. (Index Copernicus (IC); — SIS;Research Bible) Київ, 2022 – № 5 2022, стор. 232 – 245. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-232-245
 4. В.М.Мирончук, М.Е.Матвеєв, Н.Є.Голомша. Митні процедури забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України в умовах війни // Економіка та суспільство. 2022. № 39. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1386 DOI: 10.32782/2524-0072/2022-39-43
 5. Ю. В. Неміш, Т. В. Архипова, М. Е. Матвеєв. Тенденції розвитку digital-маркетингу як сучасного інструменту просування товарів та послуг у соціальних мережах //"Економіка та держава" № 6, червень 2022 р.

   Участь у проектах

 • Проект Identifying Green Energy Options for the Ukrainian Carpathians from a biophysical and socioeconomic perspective (The State Secretariat for Education, Research and Innovation, Switzerland). Центр розвитку навколишнього середовища (CDE) університету Берна і Швейцарський федеральний інститут лісу, снігу і ландшафтних досліджень WSL (2017-2020)
 • Проект STINT Initiation grants (The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education) Шведський університет сільськогосподарських наук (Swedish University of Agricultural Science) (2013-2015)
 • Проекти TEMPUS (Trans-European Mobility Partnership Scheme for University Studies):
  • Dissemination ENARECO, D_CP-20575-99 (Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина (2000-2001)
  • Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96 (Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина, Університет м. Гент, Бельгія (1997-2000)
  • Natural Resource Economics (NARECO), T_JEP-02169-95, (університет м.Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина) (1996-1997)
 • Стипендіат програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Університет м.Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина (2000-2001)
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2003-2005)

 Міжнародні стажування, тренінги

 • International management and marketing (Gdansk School of Higher Education (Gdańska Szkoła Wyższa), сертифікат про стажування №6/2022 (20 July 2022)
 • стипендіат програми Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина (2000-2001)
 • Dissemination ENARECO, D_CP-20575-99, Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина (2000-2001)
 • Environment and Natural Resource Economics (ENARECO), T_JEP 10255-96, Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина, Університет м. Гент, Бельгія) (1997-2000)
 • Natural Resource Economics (NARECO), T_JEP-02169-95, Університет м. Фрайбург ім. Альберта й Людвига, Німеччина (1996-1997)

 Нагороди

 • Подяки як науковому керівнику переможців ІІ туру Всеукраїнської конкурсу наукових робіт з Менеджменту ЗЕД Христини Надич (НУ “Львівська політехніка”, 2020) та Владислава Ковальського (ОНЕУ, 2021).
 • Подяки за підготовку Олени Голосової (бакалавр, 2006) та Вікторії Шульги (магістр, 2007) – переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” (“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”)
 • Почесна грамота Національного лісотехнічного університету України, наказ ректора від 21 грудня 2021 року № О-299

 Членство

 • Член Української Асоціації Маркетингу

 

malyk

Посада – доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат економічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • раціональне використання недеревних ресурсів лісу
 • розвиток туристичної індустрії
 • цифрові технології в економіці
 • педагогіка та психологія вищої школи

Освіта

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу” (1995).


Наукові ступені, вчені звання

Доцент кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств (2010)

Кандидат економічних наук зі спеціальності “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” (2002)


Навчальні дисципліни

 • Менеджмент організацій
 • Економіка та менеджмент на підприємстві
 • Економіка природокористування
 • Економіка довкілля

 Публікації

Автор понад 55 публікацій за напрямками наукових досліджень, зокрема:

 • раціональне використання недеревних ресурсів лісу (з цієї проблеми опублікувала 13 наукових робіт та навчальний посібник);
 • розвиток туристичної індустрії (з цієї проблеми опублікувала 24 наукові роботи, а також дві одноосібні монографії);
 • цифрові технології в економіці (з цієї проблеми є співавтором двох зарубіжних монографій та навчального посібника, а також 2 тез конференцій);
 • педагогіка та психологія вищої школи (кілька праць).

ORCID: 0000-0002-5375-5373
Google Scholar: vtg-sVAAAAAJ

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper