Шведюк Юлія Володимирівна

 

shvenduk

Посада – доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Web of Science

Профіль ORCID

Профіль Google Scholar

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Еколого-економічна ефективність лісовідновлення, оцінювання вартості послуг лісових екосистем, багатокритеріальний аналіз у сфері сталого лісокористування, рекреаційний менеджмент, екосистемний менеджмент природно-заповідних територій..

Освіта

Національний лісотехнічний університет України, магістр, спеціальність “Економіка довкілля та природних ресурсів” (2011, диплом з відзнакою)

Національний лісотехнічний університет України, спеціаліст, спеціальність “Облік і аудит” (2010, диплом з відзнакою)

Національний лісотехнічний університет України, бакалавр, спеціальність “Економіка і підприємництво” (2009, диплом з відзнакою)).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук зі спеціальності “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” (2016)

Доцент, Національний лісотехнічний університет України (2023)


  Професійна діяльність

 • аспірант кафедри екологічної економіки НЛТУ України (2011-2014)
 • інженер кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2014-2016)
 • асистент кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2016-2018)
 • старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування НЛТУ України (2018-2021)
 • старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2021-2022)
 • доцент кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Економіка природокористування
 • Рекреаційний менеджмент
 • Організація та управління в природоохоронній діяльності
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Планування на лісогосподарських підприємствах

 Публікації

Опубліковано 35 наукових праць, з них одна монографія.

 1. Шведюк Ю.В. Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення в умовах Малого Полісся: монографія / Ю.В. Шведюк. – Львів: СПОЛОМ, 2018. – 224 с.
 2. L. Ibisch, A. Dichte, F. D. Hamor, A. Holovko, V. F. Pokynchereda, M. P.Rybak, I. Shvediuk. About borders and limits: experiences with UNESCO Biosphere Reserves for transboundary cooperation in Ukraine and neighbouring countries. Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management. - eco.mont – Volume 13, special issue 2021. – P. 136-141 - Retrieved from : https://dx.doi.org/10.1553/eco.mont-13-sis136 (Web of science)
 3. Шведюк Ю.В., Кульчицька Е.А. Перспективи реалізації ініціативи «Підприємницький університет» в закладах вищої освіти України / Ю.В. Шведюк, Е.А. Кульчицька // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти». – Львів: ДВНЗ «НЛТУ України». – 2021. – С. 114-116.
 4. Shvediuk I. The development of practical guidelines for improving management at the protected area: Schorfheide-Chorin Biosphere Reserve case study. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, серія «Економічні науки». – Вип. №1 (97). – Рівне, 2022. – С. 34-42. https://doi.org/10.31713/ve120228
 5. Шведюк Ю.В. Концептуальні засади менеджменту природно-заповідних територій. Вісник Економіки Західноукраїнського національного університету. – Вип. №2. – Тернопіль, 2022. – С. 67-74. https://doi.org/10.35774/visnyk2022.02.034
 6. Matveyev M., Shvediuk I. Features of choosing a forestry enterprise development strategy. Modern management technologies: monograph. Higher School of Social and Economic. Poland Przeworsk: WSSG, 2022. Р. 210-226. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21511
 7. Матвеєв М.Е., Шведюк Ю.В. Сучасні підходи до удосконалення менеджменту природно-заповідних територій. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24-26 травня 2022 року) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. Луцьк, 2022. – С. 291-293.
 8. Matveyev M., Shvediuk I. The features of strategic management of forestry enterprise. Features and trends of socio-economic development in global and local dimensions: International scientific conference (October 21-22, 2022. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Р 86-90. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-244-9-20

Google Scholar: iOlTJnMAAAAJ
ORCID: 0000-0001-5337-6173
Web of Science ResearcherID: HCH-4036-2022 


   Участь у проектах

 1. Міжнародний проєкт Cooperation for Science and Technology (COST) Action ES1203 “Посилення стійкості вразливих лісових екосистем в умовах зміни довкілля”, стажування в Центрі досліджень глобальних змін Академії наук Чеської республіки (липень, 2014).
 2. Міжнародний науково-дослідний проєкт “Забезпечення підтримання екосистемних послуг через транскордонне співробітництво з метою запобігання конфліктів і регіональної стабілізації у Східній Європі”/“Sustainably securing relevant ecosystem services through transboundary cooperation as a contribution to conflict prevention and regional stabilization in Eastern Europe”, стажування в Центрі Еконіки і Менеджменту Екосистем, Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (серпень-жовтень, 2018).
 3. Участь у міжнародному науково-дослідному проєкті “Транснаціональні біосферні ліси – спільне навчання в біосферних регіонах ЮНЕСКО для запобігання конфліктам і сталого перетворення”/“Transnational Biosphere Forests – Cooperative Learning in UNESCO biosphere regions for conflict prevention and sustainable transformation”, стажування в Центрі Еконіки і Менеджменту Екосистем, Університет сталого розвитку м. Еберсвальде, Німеччина (15.12.2021-15.02.2022, 31.07.2022-17.08.2022).

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 1. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус+. Вивчення дисциплін “Carbon sequestration and accounting”, “Scientific writing and presenting” (листопад-грудень, 2017).
 2. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус +. Вивчення дисципліни “Global change and development” (травень, 2019).
 3. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус+. Вивчення дисципліни “Socio-Technical System Transformation” (червень, 2022).
 4. Стажування-онлайн в Університеті Тарту (Естонія) за програмою StarterAcademia. Вивчення дисципліни “Teaching entrepreneurship at university” (вересень-грудень, 2022).
 5. Тренінг “Increasing the digital competences of teachers of higher education institutions” в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде в рамках міжнародного проєкту “Ukrainian German teaching network for the digital transformation of environmental education” (5-9 грудня 2022).
 6. Стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде за програмою академічної мобільності Еразмус +. Вивчення дисципліни “Drivers of stress to system functionality and root causes” (січень, 2023).
 7. Тренінг в рамках інтенсивного курсу “Thrive in a data driven world. A complete learning journey for the data-driven leader” від Gauthier Vasseur, керівника Berkeley University Fisher Center for Business Analytics. Тренінг складався з трьох курсів: “Lead with Data”, “Hands-on analytics & AI and pitch practice” та “Equip and inspire your leadership with new vision” (6-10 лютого, 2023).

 Нагороди

 1. Переможець конкурсу кращих кандидатських дисертацій у рамках Програми Балтійського Університету Baltic University Programme Award for the best PhD thesis in 2016. The Baltic University Programme Secretariat at Uppsala University, Sweden (25.01.2018).
 2. Диплом лауреату обласної премії молодим ученим і дослідникам. Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА) та Львівська обласна рада (ЛОР), Розпорядження голови ЛОДА № 1143/0/5-18 від 10.2018 р.

 Членство

 • Співкоординатор освітньої ініціативи “Підприємницький університет” в НЛТУ України, викладання курсу “Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами” (2020, 2021, 2022, 2023). Сертифікати видані Міністерством цифрової трансформації України та Стартап-інкубатором YEP.

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper