Вайданич Тетяна Василівна

 

vaidanych

Посада – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Електронний бізнес, CRM, реклама, маркетинг, проектний менеджмент, репутаційний менеджмент, ринкові дослідження.

Освіта

Факультет прикладної математики і механіки Львівського державного університету ім. Івана Франка (1981-1986)

Інженерно-економічний факультет Українського державного лісотехнічного університету (1993-1996)


  Професійна діяльність

 • Інженер-програміст, математик ОЦ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (1986-1991)
 • Інженер-програміст, асистент кафедри маркетингу та кон’юнктури ринку Українського державного лісотехнічного університету (1991-1995)
 • Асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України (1995-2003)
 • Старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності НЛТУ України (2003-2021)
 • Старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу НЛТУ України (2021-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Маркетинг
 • Електронний бізнес та реклама
 • CRM - технології у електронному бізнесі
 • Операційний менеджмент
 • Основи ділового протоколу
 • Міжнародна статистика
 • Товарна номенклатура ЗЕД
 • Маркетинг і ділова практика дизайнера
 • Дизайн-менеджмент

 Публікації

Автор/співавтор/укладач понад 60 праць (з них 3 навчальних посібники, 35 наукових статей та тез доповідей, понад 10 конспектів лекцій та понад 20 навчально-методичних праць різних років видання), співавтор 2 патентів на корисну модель.

Підручники/посібники:

 1. Ризик-менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник. // Дідович І.І., Кульчицька Е.А., Вайданич Т.В.– Львів; НЛТУ, - 2017. – 160 с. (авторських – 45 стор.)
 2. Маркетинг. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В.– Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – 194с. (авторських – 97 стор.)
 3. Екологічний маркетинг. Навчальний посібник. // Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І та ін.. - Львів: Афіша, 2003.- 248с. (авторських – 105 стор.)

Співавтор двох патентів на корисну модель:

 1. Спосіб визначення маси фотосинтетично зв’язаного атмосферного вуглекислого газу та депонованого деревостаном вуглецю. // Вайданич В.І., Дейнека А.М., Миклуш С.І., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №45794 //u Опубліковано 25.11.2009. Бюл.№22, 2009.
 2. Спосіб визначення маси фотосинтетично продукованого деревостаном кисню. // Вайданич В.І., Криницький Г.Т., Миклуш С.І., Чорній З.П., Вайданич Т.В. Патент на корисну модель №54199 //u Опубліковано 25.10.2010. Бюл.№20, 2010.

Основні наукові публікації :

 1. Вайданич Т.В., Цибульська Ю.О. Програмні підходи до управління репутацією підприємств Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 2021., с. 228-230.
 2. Вайданич Т.В., Дубницька А.Р., Бойко Р.М. Шляхи удосконалення CRM для експортно-орієнтованого деревообробного підприємства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  у Львові «Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти» : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 2021., с. 126-129.
 3. Федиш Б. В., наук. к: Вайданич Т.В. Інструменти удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення експортної діяльності [Електронний ресурс]. - Матеріали  всеукраїнської  науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, курсантів та студентів «Антикризовий менеджмент: управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». / Л.: ЛДУ БЖД, 2021, стор.121-125.
 4. Балух Х., Вайданич Т. Дослідження етичних підходів до створення та функціонування веб-сайтів. Матеріали 72-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2020. – С.167-168
 5. Корчук М., Вайданич Т. Сучасні підходи до аналізу сайтів-конкурентів. Матеріали 72-ої науково-технічної конференції студентів, аспірантів та слухачів Малої лісової академії НЛТУ України. – Львів: Видавництво НЛТУ України, 2020. – С.169-170
 6. Соколова А.О., Вайданич Т.В.. Забезпечення кібербезпеки, як інструмент усунення недоліків Internet of Things. Тези доповіді. Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України: зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (21 лист. 2019 р.) / Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 619-622
 7. Yurkiv Ecological Monitoring as a Component of Ecologically Safe Export Activity Management of Forestry Enterprises / N. Yurkiv, E. Kulchytska, T. Vaidanych // Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Gospodarowanie zasobami organizacji: Wdział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. - Nr 4/2018, tom II. – P.67-78
 8. Оцінювання перспективних міжнародних ринків для організації збуту недеревинної продукції лісу. Науковий вісник НЛТУ України,  Серія економічна: Зб. наук.-техн. праць (Index Copernicus International, CrossRef, WorldCat, Cyberleninka). – Львів: НЛТУ України, 2018. – Т. 28, № 4. – С. 26-30. https://doi.org/10.15421/40280404
 9. Дослідження привабливості ринків збуту ялинкових прикрас / М.Р. Пасєка, Т.В. Вайданич. Наука і молодь в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2015 року) : у 2 ч. – Електронні дані. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Ч. 2. – с. 71-74. Режим доступу: http://puet.edu.ua/sites/default/files/zbirnyk_taez_ch2_25122015_2.pdf
 10. Підходи до диверсифікації діяльності лісових підприємств в напрямку розвитку туристичних послуг на основі міжнародного досвіду // І.І.Дідович, Т.В.Вайданич// Вісник Львівського інституту економіки і туризму: зб. наук. ст.- Львів: ЛІЕТ, 2013. - №8. – с.98-103. Режим доступу: http://www.liet.lviv.ua/filemanager/files/file.php?file=2344
 11. Підходи до формування імпортного асортименту на основі дослідження споживчих переваг українців // Висоцька О., Вайданич Т.В. Матеріали 68-ї науково-технічної конференції студентів й аспірантів НЛТУ України. − Львів : РВВ НЛТУ України. - 2016. − С. 135-136
 12. Комплексний підхід до організації екологічних послуг у лісовій галузі // Вайданич Т.В. - Вісник Сумського державного університету: Суми, видавництво СумДУ, серія «Економіка», №7(91), 2006. – с.200-203.
 13. Особливості екологічних послуг у лісовій галузі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища” / Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2005, с. 26-27.
 14. Розвиток ринку екологічних послуг в Україні. Міжвідомчий Науково-технічний збірник УкрДЛТУ, випуск 29, Львів: УкрДЛТУ, 2004, с. 202-206.
 15. Стратегічні альтернативи на ринку екологічних послуг підприємств лісової галузі // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції  “ Маркетинг та логістика в системі менеджменту”, -  Львів: НУ “Львівська Політехніка”, 2004, с.51-52.

   Участь у проектах

 1. Стажування в рамках міжнародних проектів NARECO та ENARECO, фінансованих за програмою Tempus-Tacis в університеті м. Падуї (Італія):
 • TEMPUS TACIS PROJECT “Natural Resourse Economics” (1996);
 • TEMPUS TACIS PROJECT “Environmental and Natural Resourse Economics”, розробка навчально-методичного комплексу дисципліни “Applied green marketing”, (1998, 2000).
 1. Active participation in the TRADE4SD project’s stakeholder consultations covering the modelling of EU’s agri-food trade and its impact upon achievement of sustainable development goals (conducted by the case—center for social and economic research in 2021-2023: Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000551 ), сертифікат від 09.03.2023р.

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 1. Участь у онлайн-конференції від агентства результативного інтернет-маркетингу Webpromo та академії інтернет-маркетингу WebpromoExperts “Маркетинг з вірою в Україну”, 10.10.2022 (сертифікат).
 2. Участь у міжнародній конференції (Stakeholder conference) “Ecological approaches in European farming: LIFT project findings”, онлайн, Institute of Rural and Agricultural Development, Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), 10 січня 2022р.
 3. Участь у LIFT Final Conference “LIFT: Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge  for improving ecosystem-based farming”, 23 березня, 2022 року, онлайн.
 4. Участь у круглому столі 14.06.22р. на тему: “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі” на кафедрі міжнародних економічних відносин ЛНУ імені Івана Франка. Тема доповіді: “Особливості програмного забезпечення бізнес-рішень екологічно ощадних підприємств”.
 5. Участь у міжнародній конференції “Inclusive rural development: empirical evidence from Central and Eastern Europe”, що відбувалась онлайн, 8 листопада, 2021 у м. Варшава, Польща, сертифікат учасника.
 6. Підвищення кваліфікації за програмою “Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України”, 180 год. (6 кредитів ЄКТС), свідоцтво про підвищення кваліфікації 20 СПВ 02070996 №10 від 14 січня 2020.
 7. Тренінг-семінар “Застосування тестових методик в маркетингових дослідженнях”, 14.03.2008 Українська асоціація маркетингу, м. Львів.
 8. Тренінг-семінар “Автоматизація обліку взаємовідносин з клієнтами за допомогою СRM- системи “Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40”, Українська Асоціація Маркетингу, корпорація “Парус”, м. Львів (28.04.2009)

 Нагороди

 • Подяка директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за підготовку студента Соколової А.О., переможця 2 туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізації “Менеджмент ЗЕД” від 26.11.2019.
 • Подяка Національного лісотехнічного університету України, наказ ректора від 05 листопада 2021 року № Ок-155 за активну участь в організації та проведенні міжнародної науково-практичної конференції “Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти”

 Членство

 • Член Української асоціації маркетингу (1999-2004, 2023)

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper