Лех Галина Андріївна

 leh

Посада – доцент, заступник завідувача кафедри.

Наукові ступені –  кандидат економічних наук – 2002 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри економічної теорії – 2006 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.410

+ 38-032-258-42-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Історія економіки та економічної думки
 • Політекономія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка

Освіта

 • Закінчила Львівський лісотехнічний інститут  в 1983 рік за спеціальністю «Економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства» (інженер-економіст)
 • Здобувач економічного  факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1997–2002). Спеціальність «Економічна теорія»
 • Тема дисертації: «Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України».
 • Диплом кандидата наук – 11 вересня 2002 р.
 • Звання доцента – 2006 р

Досвід роботи:

 • Лаборант, старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри економічної теорії Національного лісотехнічного університету України (2006 і до теперішнього часу).

   Наукові інтереси

 • Історія економіки та економічної думки;
 • дослідження проблем малого і середнього бізнесу;
 • дослідження проблем ринку праці.

 Основні публікації

 1. Лех Г.А., Лиско Л.Р. Необхідність і досвід перебудови викладання економічної теорії на засадах сталого розвитку.// Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.102-104.
 2. Лех Г.А. Формування системи управління економічною безпекою підприємства.// Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.171-173.
 3. Лех Г.А., Васькович І.В. Організаційні моменти документальних податкових перевірок.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.24.6. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.175-184.
 4. Лех Г.А., Стричак Г.В. Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.24.8. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.380-385.
 5. Лех Г.А., Натиняк В.М.Стан і особливості вдосконалення механізму функціонування банківської системи.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.25.2. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – С.263-270.
 6. Лех Г.А., Лиско Л.Р. Економічна теорія (індивідуальна робоча програма).// Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальності/ за ред. акад. НАН України Ю.Ю.Туниці. – Львів: Афіша, 2015. С.323-339.
 7. Лех Г.А., Рібун Л.В. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.26.2. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – С.230-235.
 8. Лех Г.А., Ангелко І.В. Оцінка основних складових життєвого рівня населення України.// Український соціум. 2015. С.36-50.
 9. Лех Г.А., Ангелко І.В. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації.// Молодий вчений. – 2015. - №12(97). С.103-106.
 10. Лех Г.А., Рібун Л.В. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.26.6. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – С.55-61.
 11. Лех Г.А., Мартин О.М. Загрози пожежній безпеці України в контексті національної безпеки.// Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУБЖД, 2016. – С.73-74.
 12. Лех Г.А. Основні аспекти становлення та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві.// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Т.27, №7. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – С.33-36.
 13. Лех Г.А. Інтелектуалізація управлінських кадрів як чинник ефективності агробізнесу України.// Міжнародна науково-практична конференція «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. – Львів, ЛНУ ім.Івана Франка, 2018.
 14. Лех Г.А. Гендерна сегрегація – стереотип та проблема сучасного розвитку вітчизняного ринку праці.// Науковий вісник НЛТУ України, 2018, том 28, №9, С.31-35.
 15. Лех Г.А., Васькович І.В., Рібун Л.В. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник (опорний кон-спект лекцій) та матеріа-ли для самостійної роботи для студентів рівня підготовки «Бакалавр».// Львів: в-во ЛНУ ім.І.Франка/ НЛТУ України, 2019. – 122 с. ISBN 978-617-100-287-7
 16. І.В.Ангелко, Г.А Лех Особливості планування та формування прибутку підприємств в умовах чинного законодавства.// // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах транс-формаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеук-раїнської науково-прак-тичної конференції за міжнародною участю (11-12 квітня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 222-226.
 17. Лех Г.А., Ангелко І.В., Васькович І.В. Деякі аспекти впливу міграційних процесів на окремі складові міжнародної та національної безпеки.// Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства. Міжнародна конференція 18-19 квітня 2019р. Інститут підприємництва та Перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 18. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник (опорний конспект лекцій) та матеріали для самостійної робо-ти для студентів рівня підготовки «Бакалавр»// Львів: в-во ЛНУ ім.І.Франка/ НЛТУ України, 2019. – 122 с. ISBN 978-617-100-287.

Last modified on Вівторок, 01 вересня 2020 07:10

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper