завідувачка кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України

Sheptutska

Посада – завідувачка кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України.

Науковий ступінь – кандидат історичних  наук, 2009 р.Інститут українознавства НАН України ім. Івана Крип'якевича

Вчене звання – доцент, 2011 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 401, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-22
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Правознавство
 • Міжнародне приватне та договірне право
 • Трудове право

Освіта

2000-2005 рр. студентка юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (магістр права)

2015-2019 рр. Аспірантка НУ «Львівська політехніка», спеціальність – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.

Тема дисертації: «Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці».

Досвід роботи:

1992-1995 рр. - завідувачка музею історії НЛТУ України (1992-1995);

1995-2017 рр. - асистент, старший викладач, доцент кафедри історії України, політології та права НЛТУ України (1995-2017);

з 2017р. - завідувачка кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України (2017-  і до теперішнього часу).

   Професійні інтереси

Екологізація гуманітарних наук, західноукраїнські землі у міжвоєнний період (історичні, правничі та політичні аспекти), децентралізація влади та місцеве самоврядування в Україні.

Основні публікації

1.Політології: навчальний посібник рекомендований МОН України

 / Захарчин Н.Г., Юристовський О.І., Шептицька Л.Б. – Львів: Ліга-Прес, 2010.- 201 с.

 1. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник.- Вид.2-ге, перероб. доп. / за ред. акад. НАН України, проф. Ю. Ю. Туниці - Львів: Ліга-Прес, 2016. - 308 с.
 2. Парламентаризм – одна із форм боротьби українців за свої права у 20-30-х рр. ХХ ст. Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції / Шептицька Л.Б. //Збірник наукових праць Київського університету права НАН України., К., Вид.- Ліра- К.,2015
 3. Боротьба за українську православну церкву у міжвоєнній Польщі / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г. // Інтелігенція і влада. Серія: Історія: збірник наукових праць / Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса: Астропринт, 2015. – Вип. 32. – С. 359-369.
 4. Пацифікація Львівського повіту у висвітленні офіційного друкованого органу Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) – газети «Діло» / Захарчин Н.Г., Шептицька Л.Б. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю, 2017. – Вип. 25. – С. 118-122.
 5. Система національно-патріотичного виховання у вищих навчальних закладах лісотехнічного профілю (на прикладі Національного лісотехнічного університету України / Шептицька Л.Б., Захарчин Н.Г., Чаплик О.А. // Науковий вісник НЛТУ України.  – Випуск 28.10. – Львів, 2018. – ст. 135-138.

  Громадська діяльність

Голова Координаційної ради кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін, координатор безкоштовної юридичної консультації для студентів НЛТУ України.

Старший викладач кафедри історії України, політології та права

Remenyak

Посада –cтарший викладач кафедри історії України, політології та права.

Науковий ступінь – кандидат юридичних наук, доцент.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 401, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-25
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Трудове право
 • Господарське законодавство
 • Природоохоронне законодавство та екологічне право
 • Адміністративне та господарське право
 • Правове регулювання ведення бізнесу

Освіта

2000-2005 рр. студентка юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка (магістр права)

2015-2019 рр. Аспірантка НУ «Львівська політехніка», спеціальність – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.

Тема дисертації: «Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці».

Досвід роботи:

2005-2006 рр. – асистент кафедри історії України, політології та права НЛТУ України.

2006 – до теперішнього часу старший викладач кафедри історії України, політології та права НЛТУ України.

   Професійні інтереси

Екологізація гуманітарних наук, конституційна реформа в Україні, децентралізація влади та місцеве самоврядування в Україні.

Основні публікації

 1. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник.- Вид.2-ге, перероб. доп. / за ред. акад. НАН України, проф. Ю. Ю. Туниці - Львів: Ліга-Прес, 2016. - 308 с.
 2. Господарське законодавство. Навчальний посібник/за ред. проф. В. Л. Ортинського – Київ. 2008. - 360 с.
 3. Ременяк О.В. Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації публічної влади / О.В. Ременяк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 855 (5), ст..361-366
 4. Ременяк О. В. Методологічні аспекти дослідження проблематики децентралізації публічної влади / О. В. Ременяк// Науково –практичний господарсько-правовий журнал « Підприємництво, господарство і право», Київ 2017, ст. 196-200
 5. Ременяк О. В. Децентралізація публічної влади в українській правовій думці новітньої доби/ О. В. Ременяк //Міжнародний науково-практичний правовий журнал «Legea și viața», республіка Молдова 2017, ст. 134-138
 6. Ременяк О. В. До питання децентралізації та федералізації в Україні//Науковий вісник Ужгородського національного університету № 47, 2017, ст.. 47-51
 7. Ременяк О.В. Перспективи реформи децентралізації публічної влади в Україні крізь призму державотворчої практики: теоретико-правовий аспект/О.В. Ременяк//Науковий вісник Херсонського державного університету №4, 2018, ст.34-39
 8. Ременяк О.В. Реформа місцевого самоврядування як форма децентралізації публічної влади /О.В. Ременяк// Матеріали II-ї всеукраїнської наукової конференції «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах» (м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.). – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. – с. 205-206;
 9. Ременяк О.В Суб’єкти забезпечення децентралізації публічної влади /О.В. Ременяк//Матеріали учасників всеукраїнської науково-практичної конференції «Децентралізація в Україні: теорія та практика конституційної, адміністративної і муніципальної реформи» (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – с. 95-98.
 10. Ременяк О.В. Конституційні реформи в Австрійській імперії в другій половині ХIХ ст. / О.В. Ременяк // Матеріали учасників II-ї всеукраїнської науково практичної конференції «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» (м. Львів, 29 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – с. 169-173;
 11. Ременяк О.В. Децентралізація публічної влади в правовій теорії та державотворчій практиці// Матеріали учасників ІІ-ї всеукраїнської наукової конференції «Актуальні  проблеми  розвитку  освіти  і  науки в умовах  глобалізації» (м. Дніпро, 28-29 жовтня 2016 р.). - Дніпро: Роял Принт, 2016.
 12. Ременяк О.В. Правове забезпечення реформи децентралізації публічної влади в Україні/О.В. Ременяк// Збірник матеріалів учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції НУ “Львівська політехніка” (м.Львів, 27 квітня 2018р.). –Львів: ННІПП НУ “Львівська політехніка”, 2018. – с. 133-137.

   Наукові стажування

2016 р – Навчально-науковий інститут психології та права НУ «Львівська політехніка», кафедра конституційного та міжнародного права.

доцент кафедри історії України, політології та права

Zaharchun

Посада –доцент кафедри історії України, політології та права

Науковий ступінь – кандидат історичних наук з 2004 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент,  2010 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 402, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-25
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Історія України
 • Політологія
 • Основи демократії
 • Правознавство

Освіта

Історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1990-1995).

Диплом спеціаліста. Спеціальність «Історія».

Тема дисертації: "Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській громадсько-політичній думці" (1909-1912 рр.)

Диплом кандидата наук: – 15 грудня 2004 р.

Досвід роботи:

Старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського економічного бізнес-коледжу (1995-2004).

Старший викладач, кафедри історії України та політології Укр. ДЛТУ (з 2004 р.).

Доцент кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України (з 2006 – по теперішній час).

   Професійні інтереси

історія України, історія української культури, політична історія, історія держави та права України.

Основні публікації

 1. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право. Посібник. – Вид. 2-ге, перероб. І доп. / за ред. Академіка НАН України, професора Ю.Ю.Туниці. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 308 с. (у співавторстві).
 2. Адміністративні особливості територіальних змін у сільських гмінах Львівського повіту у 20-30-х рр.. ХХ ст. Історико-правовий часопис: науковий журнал. – Луцьк: Східеоєвроп. нац.. ун-т ім.. Лесі Українки, 2018. – № 1 (11). – С. 14-19.
 3. Функціонування органів територіального самоврядування у гмінах Львівського повіту в 30-х рр.. ХХ ст. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Збірник наукових праць. Серія «Юриспруденція». Випуск 33. Одеса, 2018. с. 16-19
 4. Закон «Про часткову зміну устрою територіального самоврядування» 1933 р. та інститут війта. Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7 березня 2019 р.) / за ред. Г.О. Ульянової, уклад.: О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. с. 15-17.
 5. Законодавчо-адміністративне забезпечення функціонування колективних гмін у Другій Речі Посполитій в 30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Львівського повіту). Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред. О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Вип. 2 (4). 128 с. с. 97-103.

доцент кафедри історії України, політології та права

Salamaha

Посада –доцент, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Науковий ступінь –кандидат історичних наук – 2015 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри філософії – 2012 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 406, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-258-42-22
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Історія України.
 • Історія та культура України.
 • Політологія.
 • Україна в Європі та світі

Освіта

Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1997–2002). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Історія України».

Магістратура історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2002–2003). Диплом магістра. Спеціальність «Історія».

Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет кафедри історії України та архівознавства (2005–2009), спеціальність – історія України.

Тема дисертації: „Охорона пам’яток історії та культури у Східній Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, фінансування”.

Диплом кандидата наук – 30 червня 2015 р.

Досвід роботи:

Асистент, старший викладач, доцент кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України (2004 і до теперішнього часу).

Членство у професійних асоціаціях

Член Наукового товариства імені Шевченка (2019 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

Історія України, всесвітня історія, історія Львова, військова історія, історія ЗУНР, охорона історичних пам’яток Галичини.

Основні публікації

 1. Діяльність Войцеха Дідушицького на посаді консерватора Центральної Комісії для вивчення і консервації пам’яток історії та мистецтва (1879-1904 рр.) / Саламаха І. П.  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2016, Вип. 2. Ч. 3. С. 78–82.
 2. Фінансування Галицьким крайовим сеймом охорони історичних пам’яток Східної Галичини у другій половині ХІХ ст. / Саламаха І. П. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: Вид-во ТДПУ імені В. Гнатюка, 2017, – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 145 – 150.
 3. Участь “Грона консерваторів Східної Галичини ” у проведенні реставраційних робіт у Львові на початку ХХ ст. / Саламаха І. П. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль, 2019, Вип. 1. С. 83–89.
 4. Трагедія під час тріумфу (до питання про обставини розгрому Третьої Залізної дивізії армії УНР під час Першого Зимового походу 26 грудня 1919 р.) / Саламаха І. П. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник: серія історична. Кам’янець-Подільський : Кам’я нець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. — Вип. 15.

 malinovska

Посада – асистент кафедри історії України, економічної теорії та права

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.410,

+ 38-032-258-42-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Основи підприємництва
 • Політекономія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка

Освіта

 • Закінчила Львівський лісотехнічний інститут в 1995 році за спеціальністю: «Економіка і управління в галузях хіміко-лісового комплексу»
 • Здобувач економічного факультету Львівського лісотехнічного інституту (2000-2005)

Досвід роботи:

 • Секретар деканату економічного факультету Львівського лісотехнічного інституту, інженер кафедри економіки і менеджменту деревообробних підприємств, асистент кафедри економічної теорії Національного лісотехнічного університету України (2002 і до теперішнього часу).

   Наукові інтереси

 • Дослідження проблем підприємництва в Україні і за її межами
 • Дослідження проблем туристичного бізнесу в Україні.

 Основні публікації

 1. Екологічний туризм як один із способів диверсифікації діяльності підприємства. Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції.ь- Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С. 115-116.
 2. Інституційні засади трактування економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України: серія економічна. – Вип. 26.6. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2016. – С.7-13.
 3. Організація виробництва екологічно чистої продукції та послуг як складова використання експертного потенціалу підприємства. Актуальні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації. Мат.міжн.наук.-практ.конф. 27-28 жовтня 2016 р. – Львів, 2016. – С.42-44.
 4. Екологізація економічних систем як пріоритет їх трансформації у ХХІ столітті. Науковий вісник НЛТУ України. Серія економічна. – Львів, 2018,т.28, №4. – 132с.
 5. Аналіз передумов та перспектив створення міжнародного консорціуму у сфері міжнародного туристичного бізнесу. Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України. Львів. інст-т економіки і туризму ; [редкол. : І.О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2018. - № 13. – С . 80-88

 leh

Посада – доцент, заступник завідувача кафедри.

Наукові ступені –  кандидат економічних наук – 2002 р., Львівський національний університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри економічної теорії – 2006 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.410

+ 38-032-258-42-61

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Історія економіки та економічної думки
 • Політекономія
 • Економічна теорія
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка

Освіта

 • Закінчила Львівський лісотехнічний інститут  в 1983 рік за спеціальністю «Економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства» (інженер-економіст)
 • Здобувач економічного  факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1997–2002). Спеціальність «Економічна теорія»
 • Тема дисертації: «Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України».
 • Диплом кандидата наук – 11 вересня 2002 р.
 • Звання доцента – 2006 р

Досвід роботи:

 • Лаборант, старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент кафедри економічної теорії Національного лісотехнічного університету України (2006 і до теперішнього часу).

   Наукові інтереси

 • Історія економіки та економічної думки;
 • дослідження проблем малого і середнього бізнесу;
 • дослідження проблем ринку праці.

 Основні публікації

 1. Лех Г.А., Лиско Л.Р. Необхідність і досвід перебудови викладання економічної теорії на засадах сталого розвитку.// Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.102-104.
 2. Лех Г.А. Формування системи управління економічною безпекою підприємства.// Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.171-173.
 3. Лех Г.А., Васькович І.В. Організаційні моменти документальних податкових перевірок.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.24.6. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.175-184.
 4. Лех Г.А., Стричак Г.В. Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.24.8. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – С.380-385.
 5. Лех Г.А., Натиняк В.М.Стан і особливості вдосконалення механізму функціонування банківської системи.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.25.2. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2015. – С.263-270.
 6. Лех Г.А., Лиско Л.Р. Економічна теорія (індивідуальна робоча програма).// Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальності/ за ред. акад. НАН України Ю.Ю.Туниці. – Львів: Афіша, 2015. С.323-339.
 7. Лех Г.А., Рібун Л.В. Зарубіжний досвід розвитку малого бізнесу.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.26.2. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – С.230-235.
 8. Лех Г.А., Ангелко І.В. Оцінка основних складових життєвого рівня населення України.// Український соціум. 2015. С.36-50.
 9. Лех Г.А., Ангелко І.В. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці в умовах глобалізації.// Молодий вчений. – 2015. - №12(97). С.103-106.
 10. Лех Г.А., Рібун Л.В. Тенденції розвитку вітчизняного ринку праці.// Науковий вісник Національного лісо-технічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Вип.26.6. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – С.55-61.
 11. Лех Г.А., Мартин О.М. Загрози пожежній безпеці України в контексті національної безпеки.// Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛДУБЖД, 2016. – С.73-74.
 12. Лех Г.А. Основні аспекти становлення та розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві.// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Зб.наук.-техн.праць. – Т.27, №7. - Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – С.33-36.
 13. Лех Г.А. Інтелектуалізація управлінських кадрів як чинник ефективності агробізнесу України.// Міжнародна науково-практична конференція «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. – Львів, ЛНУ ім.Івана Франка, 2018.
 14. Лех Г.А. Гендерна сегрегація – стереотип та проблема сучасного розвитку вітчизняного ринку праці.// Науковий вісник НЛТУ України, 2018, том 28, №9, С.31-35.
 15. Лех Г.А., Васькович І.В., Рібун Л.В. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник (опорний кон-спект лекцій) та матеріа-ли для самостійної роботи для студентів рівня підготовки «Бакалавр».// Львів: в-во ЛНУ ім.І.Франка/ НЛТУ України, 2019. – 122 с. ISBN 978-617-100-287-7
 16. І.В.Ангелко, Г.А Лех Особливості планування та формування прибутку підприємств в умовах чинного законодавства.// // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах транс-формаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеук-раїнської науково-прак-тичної конференції за міжнародною участю (11-12 квітня 2019 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – С. 222-226.
 17. Лех Г.А., Ангелко І.В., Васькович І.В. Деякі аспекти впливу міграційних процесів на окремі складові міжнародної та національної безпеки.// Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства. Міжнародна конференція 18-19 квітня 2019р. Інститут підприємництва та Перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
 18. Економічна теорія: Навчально-методичний посібник (опорний конспект лекцій) та матеріали для самостійної робо-ти для студентів рівня підготовки «Бакалавр»// Львів: в-во ЛНУ ім.І.Франка/ НЛТУ України, 2019. – 122 с. ISBN 978-617-100-287.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper