ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Лазар Олена Дмитрівна, керівник гуртка « Селекція та генетика» Рівненської малої академії учнівської молоді

Тема дисертації: 

Успадкування ознак росту та репродукції потомствами плюсових дерев сосни звичайної в Рівненській області

Вид дисертації, спеціальність: 

Кандидатська,  06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Волосянчук  Роман Тарасович, експерт ГО «Екосфера» з питань лісів та охорони довкілля

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «20» жовтня 2023 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Національний університет «Чернігівська політехніка» Міністерства освіти і  науки України, професор кафедри аграрних технологій і лісового господарства  

кандидат сільськогосподарських наук Вишневський Анатолій Васильович, Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України,  декан факультету лісового господарства та екології

Енергія електрична Львів Автореферат
Енергія електрична Львів Дисертація
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів  Облікова картка дисертації    
 Енергія електрична Львів Висновок    
  онлайн трансляція
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

Жежкун Анатолій Миколайович, директор ДП «Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція

Тема дисертації: 

Ліси Східного Полісся України: структура, формування і відтворення

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

 Немає

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «20» жовтня 2023 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор  Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і  природокористування України Міністерства освіти і  науки України, професор кафедри лісівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор  Копій Леонід Іванович,  Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології

доктор сільськогосподарських наук , професор  Шлапак Володимир Петрович,  Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісового господарства

Енергія електрична Львів Автореферат
Енергія електрична Львів Дисертація
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
Енергія електрична Львів Відгук офіційного опонента
 Енергія електрична Львів Облікова картка дисертації
Енергія електрична Львів  Витяг з розширеного засідання кафедри
  Онлайн странсляція
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МАЦЯХ ІРИНА ПАВЛІВНА

Тема дисертації: 

ІНВАЗІЙНІ ПАТОГЕНИ В ЛІСАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України" Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «28» грудня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор, Мєшкова Валентина Львівна, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України, головний науковий співробітник лабораторії захисту лісу

доктор біологічних наук, професор, Третяк Платон Романович, КВНЗ «Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства і туризму» Івано-Франківської облради, завідувач сектору практик

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ГАЛЕВИЧ ОКСАНА ЄВГЕНІЇВНА

Тема дисертації: 

БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РОСЛИННИХ КОМПОЗИЦІЙ ПЛОСКИХ ЗЕЛЕНИХ ДАХІВ ЕКСТЕНСИВНОГО ТИПУ (НА ПРИКЛАДІ м. ЛЬВОВА)

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська,  06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Сорока Мирослава Іванівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «28» вересня 2021 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Західноукраїнський національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри агрономії, екології та агроінженерії

доктор сільськогосподарських наук, професор Фучило Ярослав Дмитрович, Малинський лісотехнічний коледж Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

КРАТЮК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Тема дисертації: 

ЛІСІВНИЧО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОСТАНІВ ЗАХІДНОГО І ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ НАПІВВІЛЬНОГО УТРИМАННЯ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «28» вересня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор біологічних наук, професор Гнатів Петро Степанович, Львівський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства

доктор біологічних наук Черневий Юрій Іванович, Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму Івано- Франківської обласної ради, директор 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шпарик Юрій Степанович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

КРАМАРЕЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Тема дисертації: 

ЯЛИННИКИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СТАН ТА ПІДВИЩЕННЯ БІОТИЧНОЇ СТІЙКОСТІ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська,  06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України", завідувач кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист дисертації відбудеться «14» травня 2021 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету міністрів України, професор кафедри лісівництва.

доктор сільськогосподарських наук, професор, Олійник Василь Степанович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, професор кафедри лісознавства.

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Малиновський Андрій Костянтинович, Державний природознавчий музей НАН України, головний науковий співробітник

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

БОКОТЕЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ

Тема дисертації: 

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГНІЗДОВИХ ОРНІТОКОМПЛЕКСІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник
(консультант): 

доктор біологічних наук, професор Криницький Григорій Томкович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісівництва

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “13” травня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор біологічних наук, професор Чаплигіна Анжела Борисівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри зоології.

доктор біологічних наук Черневий Юрій Іванович, КВНЗ «Прикарпатський лісотехнічний коледж» Івано-Франківської обласної ради, директор.

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Шпарик Юрій Степанович, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ВІТЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ РЕПРОДУКЦІЇ І КУЛЬТИВУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОРМ MORUS ALBA L. В УКРАЇНІ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник
(консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович, Уманський національний університет садівництва, завідувач кафедри лісового господарства.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “11” травня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Олексійченко Надія Олександрівна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, завідувач кафедри ландшафтного проектування та садово-паркового мистецтва.

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гайда Юрій Іванович, Західноукраїнський національний університет, професор кафедри агрономії, екології і агроінженерії.

доктор сільськогосподарських наук, професор Геник Ярослав Вячеславович, Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології.

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МИХАЙЛЕНКО Микола Миколайович

Тема дисертації: 

ЛІСІВНИЧІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОРІННИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У БОРОВИХ УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник
(консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Копій Леонід Іванович, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології, м. Львів.

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “13” травня 2021 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Гойчук Анатолій Федорович, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісівництва, м. Київ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Турко Василь Миколайович Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, м. Житомир

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ВОРОН ВОЛОДИМИР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

Тема дисертації: 

ВПЛИВ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЛІСИ УКРАЇНИ ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОЇ СТІЙКОСТІ

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник
(консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Пастернак Петро Степанович, Український ордена «Знак пошани» науково- дослідний інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться “11” травня 2021 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою:79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Кузик Андрій Данилович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проректор університету з науково-дослідної роботи;

доктор сільськогосподарських наук, професор Олійник Василь Степанович, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Міністерства освіти і науки України, професор кафедри лісового та аграрного менеджменту;

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Малиновський Андрій Костянтинович, Державний природознавчий музей НАН України, головний науковий співробітник;

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента
Відгук
офіційного опонента

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper