salabai solomia

Посада – асистент кафедри іноземних мов.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

Освіта

 • Факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (2016-2021). Диплом магістра. Освітньо – професійна програма «Англійська та друга іноземні мови і літератури», кваліфікація – Магістр філології. Викладач двох іноземних мов та літератури (англійська та іспанська). Перекладач англійської мови.
 • Навчально-науковий інститут екологічної економіки і менеджменту Національного лісотехнічного університету України (2017-2022). Диплом магістра. Освітньо – професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація – Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Досвід роботи:

 • Інженер відділу міжнародних зв’язків Національного лісотехнічного університету України (2019-2021).
 • Керівник сектору роботи з іноземними студентами відділу міжнародних зв’язків Національного лісотехнічного університету України (2021-2022).
 • Асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2022 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

 • Комунікативна лінгвістика, методика викладання англійської мови як іноземної, міжкультурна комунікація, інформаційно-комунікаційні технології в процесі вивчення іноземних мов.

   Міжнародні стажування/тренінги

 • Erasmus+ Staff Mobility for Training (Administrative Staff Mobility) Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина). Участь у професійному стажуванні (07.06.2022 – 14.06.2022).
 • Erasmus+ Staff Mobility for Training (Academic Staff Mobility). Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина). Участь у науковому стажуванні підвищення кваліфікації, вивчення модуля - Академічне письмо та презентація/Academic Writing and Presenting (05.12.2022 – 16.12.2022).
 • QUARSU Project study visit. Ягеллонський університет у м. Кракові (Польща). Участь у тренінгу за темами: визнання попереднього навчання, академічне визнання, забезпечення якості освіти, діджиталізація освітнього процесу, інтернаціоналізація, співпраця між університетами та промисловими підприємствами, Green Deal (06.03.2023 – 10.03.2023

podolyak

Посада – доцент кафедри іноземних мов.

Наукові ступені – кандидат педагогічних наук – 2017 р.,

Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність « Мова та література (англійська)», кваліфікація філолог. Викладач англійської мови та літератури (1997-2002).
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, правничий факультет, спеціальність «Правознавство» (2004-2008).
 • Здобувач кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки (2014- 2016).
 • Тема дисертаційного дослідження «Реформування лісогосподарської освіти в Австрії (друга половина ХХ- початок ХХІ століття)» (грудень 2017р).
 • Диплом кандидата наук – 28 лютого 2017р.

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри іноземних мов (2002 -2017).
 • Старший викладач кафедри іноземних мов (2017-2019).
 • Доцент кафедри іноземних мов (2019 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

 • Порівняльна педагогіка, модернізація викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Основні публікації

 1. Подоляк З.Р.  Теоретико- методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії / Зоряна Подоляк //Порівняльно-педадогічні студії: науково - педагогічний журнал.-2015.-№1(23).- С.117-123.

 2. Подоляк З.Р. Післядипломна освіта в системі професійної підготовки фахівців лісогосподарського профілю в Австрії / Зоряна Подоляк //Педагогика. Современные тенденции в науке и образовании: сборник научных статей.-Краков, 30.01.2016.-31.01.2016.- С.101-103.

 3. Подоляк З.Р. Склад і структура кадрового забезпечення лісового комплексу Австрії та його професійна підготовка /Зоряна Подоляк // Педагогіка і психологія: Сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня2016)/ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України.-Миколаїв:ГО «ІОМП», 2016.- С.81-83.

 4. Подоляк З.Р. Дидактика багатомовності як методологічна основа сучасної іншомовної освіти./ З.Р. Подоляк//Наукові записки. Серія: педагогіка.- 2017.- №4.- С.207- 213.

 5. Ванівська О.М., Подоляк З.Р., Преснер Р.Б. Словник-довідник з ділової англійської мови.-Львів:Вид-во РРВ НЛТУ України, 2019.-227с.

mosiy

Посада – старший викладач кафедри іноземних мов.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Факультет іноземних мов (англійська мова та література) Львівського національного університеті імені Івана Франка (1991-1997). Диплом спеціаліст -  філолог. Викладач англійської мови та літератури.
 • Сертифікат Кембриджського університету (FCE) – 1998 р.

Досвід роботи:

 • Вчитель англійської мови середньої школи №63 м.Львова (1993-2001).
 • Асистент кафедри іноземних мов Українського державного лісотехнічного університету (тепер Національний лісотехнічний університет України) (2001-2002).
 • Викладач англійської мови Техніко-економічного коледжу національного університету «Львівська політехніка» (2002-2003).
 • Асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2003-2018).
 •  Старший викладач кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2018 і до сьогодні).

   Членство у професійних асоціаціях

 • член Британської Ради (1994-2016).

   Професійні інтереси

 • Фахова термінологія, методика викладання іноземної мови, комп'ютерні та інтернет-технології.

Основні публікації

 1. English for Specialists in Forestry. English for Specific Purposes /Англійська мова за професійним спрямуванням. Англійська мова для фахівців лісотехнічного профілю для студентів бакалаврату напряму Лісове і садово-паркове господарство. Навчальний посібник / Т. П. Дяк, І.М. Мосій. - НЛТУ України. - Львів, 2012. – 298 с.
 2. Англо-український словник-мінімум екологічних  термінів/ Т.П.Дяк, І.М.Мосій, Р.Б.Преснер. - Львів: НЛТУ України, 2013. –113 ст.
 3. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів - екологів. English for Specific Purposes: Ecology"/ О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, І.М. Мосій. - Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2015. –362 с.
 4. Мосій І.М. Роль писемного мовлення у процесі оволодіння студентами термінологічною лексикою з іноземної мови (англійської) у немовному внз». Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-тех. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України.- 2016- Вип. 26.4. – с.404-408.
 5. Англо-український термінологічний словник з дизайну./Т.П.Дяк, І.М. Мосій, З.Р.Подоляк.- Львів: НЛТУ України, 2016. – 122с.
 6. Навчальний посібник "English for Specific Purposes: AUTOMATION/ Aнглійська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціалізації "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"/Т.П. Дяк, І.М. Мосій. - СПОЛОМ, 2017. – 188 с.
 7. Навчально-методичний комплекс завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для самостійної та аудиторної роботи студентів ННІ ДТД спеціальності 022 Дизайн /Мосій І.М., Подоляк З.Р. – Львів: НЛТУ України, 2017. – 111 с.
 8. Методичні вказівки та навчальні завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 191″Архітектура та містобудування″з дисципліни ″Іноземна мова за професійним спрямуванням/Дяк Т.П., Мосій І. М., Штангрет Г. З. Львів: НЛТУ України, 2020. – 102 с.
 9. Мосій І.М. English for Forestry: підручник з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів лісотехнічних спеціальностей закладів вищої освіти.// Дяк Т.П., Мосій І.М. - Львів: Каменяр, 2021. – 330 с.
 10. Мосій І.М. “Особливості самостійної роботи студентів у процесі викладанні іноземної мови за професійним срямуванням”. ХХІХ International Scientific and Practical Conference “Science, Theory and Practice”, Tokyo, Japan, 2021 с.404-407 . [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://isg-konf.com. Available at : DOI: 10.46299/ISG.2021.I.XXIX.

lentyakov

Посада – старший викладач кафедри іноземних.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Закінчив Львівський  державний університет ім. І.Франка за спеціальністю  «Романо-германські мови та література».
  Присвоєна кваліфікація: Філолог. Викладач англійської мови (1975). 

Досвід роботи:

 • Працював перекладачем у «Відділі Впровадження Ліцензії» на Львівському об'єднанні «Іскра». Робота  з американськими спеціалістами фірми  « Корнінг Нью Йорк»  посприяла набуттю досвіду в галузі технічного усного і письмового переклад. Паралельно працював  у Торгово-Промисловій палаті, перекладаючи науково-технічні статті (1977-1983). 
 • Ялтинське  Туристичне Бюро, Крим,  відділ обслуговування іноземних туристів. Займав посаду старшого методиста-інструктора і перекладача . Організовував  прийом  іноземних туристів в Ялті, організовував та супроводжував тури за кордон: країни Європи, Сирія, Китай, Гонконг. 2 роки був представником Ялтинського Туристичного Бюро у Єгипті, виконуючи роботу турооператора. Організовував прийом та супроводжував  групи американських туристів за маршрутом  Ленінград- Москва  - «Золототе кільце»-Київ (1983-2001).
 • Асистент кафедри іноземних мов  (2001- 2019).
 • Старший викладач кафедри іноземних мов (2019 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

Теорія і практика перекладу науково-технічної літератури.

Основні публікації

Є автором понад 20 праць, серед  яких словники, статті, навчально-методичні матеріали.

 1. Лісотехнічний термінологічний словник ( у співавторстві)- Літературна Агенція «Піраміда», -Львів: 2014. 967 с.
 2. Лісівництво.Термінологічний словник (у співавторстві з Мазепою М.Й.- Львів: НЛТУ України, 2013.70 с.
 3. Англійська мова. Навчально-методичний комплекс завдань для студентів лісомеханічних спеціальностей( у співавторстві з Миклаш Л.Т.).- Львів: НЛТУ України, 2007.84 с.
 4. Навчально-методичний комплекс завдань з англійської мови для студентів технологічного факультету ( у співавторстві з Сидин Н.В.).- Львів: НЛТУ України, 2009. 105 с.
 5. Навчальній посібник з англійської мови професійного спілкування для студентів Інституту інженерної механіки,автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій напряму «Інженерна механіка» ( у співавторстві з Ванівською О.М., Преснер Р.Б.) - Львів: СПОЛОМ, 2018.171 с.
 6. Ванівська О.М. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, І.В. Фізик, В.В. Лентяков, М.Л. Копій, В.Р. Крупський. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 1. 184 с.
 7. Ванівська О.М. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, О.А.Чаплик, О.М. Клименко, В.В. Лентяков, О.О. Мелещук, В.М. Сухович, В.О. Агій, М.М. Іващишин. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 2. 260
 8. Англійська мова для студентів спеціальностей 205 - лісове господарство, спеціалізація лісова інженерія : Навчально-методичний комплекс завдань    /Укладачі: старші викладачі кафедри іноземних мов НЛТУ України Лентяков   В.В.,  Масон С. Р., Миклаш Л. Т. – Львів: НЛТУ України, 2021. – 84 с.
 9. Навчально-методичний комплекс завдань з англійської мови для    студентів інституту Деревообробних та комп’ютерних технологій  і дизайну для спеціальностей “ Деревообробні та меблеві технології  “ і “Хімічна технологія та інженерія” / Укладачі: Лентяков В. В., Подоляк З. Р.,Чаплик О. А., Штангрет Г. З. – Львів: НЛТУ України, 2021. – 106 с.
 10. Комплекс контрольних завдань з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для студентів II курсу спеціальностей 187 “Деревообробні та меблеві технології” 161 “Хімічні технології та інженерія” заочної форми навчання /Л.М.Коваль, В.В.Лентяков З.Р.Подоляк, О.А.Чаплик, Г.З.Штангрет. Львів: НЛТУ України, 2020. - 38с

 Громадська діяльність:

Редактор англомовних текстів міжвідомчого науково-технічного збірника  «Лісове Господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість». Переклади на англійську мову матеріалів для інститутів університету (2011- до сьогодні).

shtangret

Посада – асистент кафедри іноземних мов.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (2001-2006). Диплом магістра. Спеціальність “Мова та література (англійська)”, кваліфікація – магістр філології.
 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов кафедри англійської філології (2012-2016), спеціальність – германські мови.
 • Тема дисертації: “Мовна репрезентація авторської концептосфери у творах Джона Грея”

Досвід роботи:

 • Вчитель англійської мови Львівської ЗОШ №74 (2006-2008).
 • Асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2008 і до сьогодні ).

   Довготермінові доручення та громадська діяльність

 • Член Ради трудового колективу НЛТУ України.
 • Керівник студентського наукового товариства кафедри іноземних мов.

 

   Професійні інтереси

 • Когнітивна лінгвістика, теорія дискурсу, лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика.

Основні публікації

 1. Штангрет Ганна. Концепт woman у сучасній англійській мові (понятійний компонент) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ, 2012. – Вип.28. – С. 428-435
 2. Штангрет Г.З. Понятійний компонент концепту man у сучасній англійській мові /Г.З.Штангрет //Вісник Львівського університету . Серія іноземні мови. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. - Вип.21. - С.50-55
 3. Штангрет Г.З. Роль концептуальної метафори у репрезентації концепту MAN (на основі творів Джона Грея) / Г.З.Штангрет // М 74 Мова і культура.(Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип.16. – Т.I (163). -432c. – C. 125-130
 4. Штангрет Г.З. Метафорична репрезентація образного компоненту концепту RELATIONSHIPS у творах Джона Грея / Г.З.Штангрет  // Science and Education a New Dimension. Philology, III (8), Issue : 39, 2015. – C.91- 94
 5. Ганна Штангрет. Фреймове моделювання елементів авторської концептосфери  (на матеріалі  творів Джона Грея ) / Штангрет Ганна // Наукові записки: Серія: філологічні науки (мовознавство). – Вип. 137   : - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.642-646
 6. Shtanhret A.Z. Occasional words in the language of advertising / Kotenko M.V.// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. -Філологія №3, (341), 2021, - C.27-36
 7. Штангрет Г.З. Комплекс контрольних завдань з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для студентів II курсу спеціальностей 187 “Деревообробні та меблеві технології” 161 “Хімічні технології та інженерія” заочної форми навчання /Л.М.Коваль, В.В.Лентяков З.Р.Подоляк, О.А.Чаплик., Г.З.Штангрет. Львів: НЛТУ України, 2020. - 38с
 8. Штангрет Г.З. Методичні вказівки та навчальні завдання для аудиторної та самостійної роботи студентів спеціальності 191 “Архітектура та містобудування” з дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” /Т.П.Дяк, І.М.Мосій, Г.З.Штангрет. Львів: НЛТУ України, 2020. - 102с
 9. Штангрет Г.З. Упровадження ефективних педагогічних практик формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей // Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку: Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 23-24 квітня 2021р.) / ГО “Інститут інноваційної освіти”; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО “Інститут інноваційної освіти”, 2021. – C.44-47
 10. Штангрет Г.З. Понятійний компонент як базовий елемент структури концепту ( на прикладі концептів Man та Woman) // Implementation of modern Science and Practice: Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference. Philology (Varna, Bulgaria, May 11-14, 2021) / International Science Group, 2021. – P.480-482

presner

Посада – доцент, заступник завідувача кафедри.

Наукові ступені – кандидат педагогічних наук – 2017 р.,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри іноземних мов – 2015 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. І. Франка (1997 – 2003). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Мова та література (англійська)». Кваліфікація філолог.
 • Здобувач кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (2014-2017). Спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки».
 • Тема дисертації: «Організаційно-педагогічні умови навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти (кінець XX – початок XXI століття).
 • Диплом кандидата наук – 26 червня 2017 р

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2003-2017).
 • Старший викладач кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2017-2019).
 • Доцент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2019 і до сьогодні).

   Довготермінові доручення та громадська діяльність

 • Голова профбюро кафедр гуманітарно-соціальних дисциплін.
 • Член предметної комісії для прийому вступних випробувань до аспірантури.
 • Член конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордон.

 

   Професійні інтереси

 • Навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти.
 • Комунікативна лінгвістика.
 • Міжкультурна комунікація.

Основні публікації

 1. Hавчальний посібник. Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів - екологів. English for Specific Purposes:  Ecology. навч. посіб. /Автори-укладачі: Ванівська О.М., Преснер Р.Б., Мосій І.М.- Львів: ТзОВ "Графік Стар", 2015.- 362 с.
 2. Hавчальний посібник. Англійська мова за професійним спрямуванням. English for Specific Purposes: MECHANICS : навч. посіб. /Автори-укладачі: Ванівська О.М., Лентяков В.В., Преснер Р.Б. - Львів: НЛТУ України, 2017. – 180 с.
 3. Ruslana Presner. Forest restoration on the former industrial land o f Sulphur quarry in the Ukrainian Roztochya / Maria Kopiy, Albert Nijnik, Serhiy Kopiy, Maria Nijnik, Leonid Kopiy, Ruslana Presner, Igor Fizuk, Vasyl Agij, Ivanna Zholobchuk // Reforesta. 2018. № 6. P. 15-30.
 4. Ruslana Presner. Ontology of metrological support control to orientation in space of students with chronic diseases at the university. / V. Koryahin, S. Kopylov, O. Blavt, N. Mukan, S. Harkusha, V. Stadnyk, T. Gurtova, E. Bezgrebelnaya, V. Afonin // Vol.19 (4), Art 366, pp. 2418 – 2423, 2019 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 © JPES. Published online: December 31, 2019 (Accepted for publication: November 28, 2019) DOI:10.7752/jpes.2019.04366. SCOPUS indexing.
 5. Ванівська О.М., Подоляк З.Р., Преснер Р.Б. «Business English: Словник-довідник з Ділової англійської мови». Львів: НЛТУ України, 2019. 227 с.
 6. Преснер Р.Б., Котенко М.В. Вербальні інформаційно-маніпулятивні технології та способи їх протидії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. 2020 №46 том 2. с. 79-83.
 7. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, І.В. Фізик, В.В. Лентяков, М.Л. Копій, В.Р. Крупський. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 1. 184
 8. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, О.А.Чаплик, О.М. Клименко, В.В. Лентяков, О.О. Мелещук, В.М. Сухович, В.О. Агій, М.М. Іващишин. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 2. 260 с.
 9. English for Business Communication / Англійська мова для ділового спілкування: підручник / О.М. Ванівська, З.Р. Подоляк, Р.Б. Преснер. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. 574 с.
 10. Ruslana Presner. ICT in the Study of Foreign Languages by Students of Technical Specialties / Vovchasta N., Lozynska L., Pershukova O., Podolyak Z., Kruhlenko L. LAPLAGE EM REVISTA, Vol. 7, P. 99-112, ISSN: 2446-6220 Special Issue: E. DOI: 10.24115/S2446-622020217Extra-E1166 p. 99-112. Published: 2021 (Web of Science Core Collection).

chaplyk

Посада – старший викладач кафедри іноземних мов.

Наукові ступені – кандидат філологічних наук– 1994р.,

Національний  університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри іноземних мов – 1995 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка . Диплом спеціаліста. Спеціальність «Романо-германські мови та література» (1985).

Досвід роботи:

 • Лаборант та старший лаборант кафедри іноземних мов Українського державного лісотехнічного університету (1985-1993).
 • Асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України ( 1993-2003).
 • старший викладач кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2003 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

 • Комунікативна лінгвістика, фахова термінологія

Основні публікації

 1. Основні підходи до вивчення іноземної термінологічної лексики студентами екологічного профілю / Чаплик О.А., Масон С.Р., Коваль Л.М. //  Науковий  вісник НЛТУ України. – Випуск 26.5. – Львів, 2016. – ст. 386 – 388.
 2. Деякі історичні та теоретичні аспекти дистанційного навчання / Малиновська О.Л., Чаплик О.А., Масон С.Р.  // Науковий  вісник НЛТУ України. – Випуск 27.4. – Львів, 2017. – ст. 186 – 188.
 3. Лексичні засоби зв’язку науково-технічних висловлювань та їх використання студентами лісотехнічного профілю / Чаплик О.А., Масон С.Р., Коваль Л.М. // Науковий  вісник НЛТУ України. – Випуск 27.4. – Львів, 2017. – ст. 189– 191.
 4. Динаміка таксаційних показників березово-соснових деревостанів в умовах свіжого соснового бору та їх короткотерміновий прогноз /Копій Л.І.,Фізик І.В.,Чаплик О.А.// Науковий вісник НЛТУ України. – Випуск 28.1. – Львів, 2018. – ст. 172-175
 5. Основні специфіки комунікативної діяльності учасників кіберпростору / Малиновська О.Л., Масон С.Р., Лентяков В.В., Чаплик О.А. // Науковий  вісник НЛТУ України. – Випуск 28.6. – Львів, 2018. – ст. 172-175
 6. Система національ-патріотичного виховання у вищих навчальних закладах лісотехнічного профілю ( на прикладі НЛТУ)» / Л.Б.Шептицька, Н.Г.Захарчин, О.А.Чаплик // Науковий вісник НЛТУ України.- Вип.28.10,  Львів , 2018. с.135-138.
 7. Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі // Коваль Л.М., Чаплик О.А., Масон С.Р. // Науковий вісник НЛТУ України.- Т.30 № 3.-Львів, 2020. С.122-125.
 8. Optimization of the Educational Process in Higher Education Institutions.- V. Chaplyk, L.Sheptytska, O.Chaplyk// Collective Monograph/ Modern Education, Training and Upbringing.- Boston(USA), 2021.- P. 346-350.
 9. Екологія лісу (Forest Ecology). – С.Л.Копій, О.М.Ванівська, Р.Б.Преснер, О.А.Чаплик та ін.// Навчальний посібник. Частина 2. -Львів, СПОЛОМ, 2021.- 259 с
 10. Навчально-методичний комплекс завдань з англійської мови для студентів ННІ ДТД / Укладачі: Лентяков В.В., Подоляк З.Р., Чаплик О.А., Штангрет Г.З.-Львів, НЛТУ України, 2021.- 106 с.

 

malynovska

Посада – доцент кафедри іноземних мов.

Наукові ступені – кандидат філологічних наук– 1994р.,

Національний  університет імені Івана Франка.

Вчене звання – доцент кафедри іноземних мов – 1995 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-52,
+38-032-258-42-42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова для академічних цілей

Освіта

 • Львівський державний університет імені Івана Франка (1980 – 1985). Спеціальність «Романо-германські мова та література».
 • Аспірантура: Львівський державний університет імені Івана Франка (1989 – 1992).

Тема дисертації: «Лінгвостилістичні та структурні особливості газетного тексту німецької театральної рецензії» (10.02.04. – германські мови).
Диплом кандидата наук – 1994 р.

Досвід роботи:

 • 1985-1986 – лаборант кафедри іноземних мов Львівського лісотехнічного інституту.
 • 1986р. – старший лаборант кафедри іноземних мов Львівського лісотехнічного інституту.
 • 1986 – 1995рр. – асистент кафедри іноземних мов Українського державного лісотехнічного університету.
 • 1995–2000 – доцент кафедри іноземних мов Українського державного лісотехнічного університету, заступник завідувача кафедри іноземних мов.
 • 2000–2014 – завідувачка кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України.
 • 2014р. і дотепер – доцент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України.

   Довготермінові доручення та громадська діяльність

 • 1992 – 2000 – секретар кафедри іноземних мов.
 • 2008р.  –  керівник збірки наукових статей викладачів кафедри іноземних мов «Розвиток та формування у студентів лісотехнічного профілю фахово орієнтованої комунікативної компетенції».
 • 2000-2014 – член Вченої ради НЛТУ України.
 • 2000-2014 - голова предметної комісії з прийому вступних іспитів до  аспірантури та складання кандидатських іспитів з іноземних мов на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
 • 2011- 2012 - голова ДЕК зі спеціальностей  10.02.04 та 10.02.05 (романо-германські мови) – факультет іноземних мов ЛНУ ім.І.Франка.
 • 2000-2014 -  керівник науково-методичного семінару кафедри іноземних   мов.
 • 2000 – 2016  - член екзаменаційної комісії з прийому вступних іспитів до магістратури.
 • 2011 – 2017 – адміністратор Форуму кафедри іноземних мов  в мережі Інтернет.
 • 2015р. і  дотепер – адміністратор  групи кафедри іноземних мов у соціальній мережі Facebook.
 • 2016р. і  дотепер – адміністратор навчальної групи для студентів “English/Deutsch” у соціальній мережі Facebook.

   Професійні інтереси

Психо- та нейролінгвістика, прагмалінгвістика, комунікативна лінгвістика, лінгвістична генологія, еколінгвістика, міжкультурна комунікація, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в процесі вивчення іноземних мов, мультимедійні системи в освіті.

Основні публікації

 1. Короткий термінологічний словник-довідник лісотехнічного профілю/ Малиновська О.Л., Масон С.Р. - Львів: НЛТУ України, 2005.- 122с.
 2. Навчальний посібник ”Öko-SystemWald“ (Deutsch für den Beruf) «Лісова екосистема» (Німецька мова професійного спілкування)./Малиновська О.Л., Масон С.Р.  - Львів: НЛТУ України, 2014. – 178 с. 
 3. Німецько-український словник лісотехнічних термінів». – Львів: НЛТУ України, 2014.  /Малиновська О.Л., Масон С.Р.  - Львів: НЛТУ України, 2014.  – 140c.
 4. «Іноземна мова за професійним спрямуванням» як інтегрована навчальна дисципліна в оволодінні іншомовною компетенцією з фаху./ Малиновська О.Л., Масон С.Р.// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(5),  - с.175-178. 
 5. Деякі історичні та теоретичні   аспекти дистанційного навчання. Малиновська О.Л. Масон С.Р., Чаплик О.А.// Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27(4), - С.186-187.
 6. Особливості специфіки комунікаційної діяльності учасників кіберпростору. Малиновська О.Л.Масон С.Р., Чаплик О.А. //Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2018, т.28, №6 С.172-75.
 7. Використання мультимедійного контенту в процесі створення ЕНК з іноземної мови. Роль медіакомпетентності у парадигмі «викладач-студент»/ Ванівська О.М., Малиновська О.Л., Преснер Р.Б.// Науковий журнал «Молодий вчений», №1(53). – 2018. С.261-264.
 8. Психологічні типи комунікантів у віртуальному соціумі. Малиновська О. Л., Масон С. Р., Чаплик О. А., Лентяков В. В.  // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 червня 2018 року). –Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С. 90-93.
 9. Зв'язність як семантико-тематична основа тексту. Поняття когезії та когерентності. О. Л. Малиновська, С. Р. Масон. Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 2), 24 Januar, 2020. Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg: Europäische Wissenschaftsplattform. S. 42-43.
 10. Основні формати навчальних Інтернет-технологій в процесі вивчення іноземних мов. О.Л. Малиновська, С.Р.Масон //  XVII Міжнародна науково-практична конференція “Current trends in the development of science and practice”, 07-09 червня 2021 р., Хайфа, Ізраїль. С. 142-144.

 

Посада – завідувач кафедри.

Наукові ступені – кандидат педагогічних наук – 2009 р.,

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Вчене звання – доцент кафедри іноземних мов – 2015 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-52,
+38-032-258-42-42
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Іноземна мова для академічних цілей

Освіта

 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (1996 – 2001). Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та німецька мова і література».
 • Аспірантура: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2004 – 2009), теорія і методика професійної освіти.
 • Тема дисертації: «Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі».
 • Диплом кандидата наук – 18 листопада 2009 р.

Досвід роботи:

 • Викладач англійської мови у Самбірському педагогічному училищі імені І. Филипчака (2001 – 2004).
 • Навчання в аспірантурі (2004 – 2009).
 • Асистент кафедри української та іноземних мов НЛТУ України (2009 – 2012).
 • Старший викладач кафедри іноземних мов НЛТУ України (2012 – 2014).
 • Завідувач кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2014 р. і до сьогодні).

   Довготермінові доручення та громадська діяльність

 • Член Вченої ради НЛТУ України.
 • Член Методичної ради НЛТУ України.
 • Голова предметної комісії для прийому вступних випробувань до аспірантури.
 • Голова екзаменаційної комісії для прийому вступних іспитів до магістратури.
 • Керівник науково-методичного семінару кафедри іноземних мов.
 • Член конкурсної комісії по відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордон.

   Професійні інтереси

Дослідження засобів модернізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі, комунікативна лінгвістика, використання комп’ютерних та Інтернет-технологій в процесі вивчення іноземних мов.

Основні публікації

 1. Ванівська О.І. Навчальний посібник. Англійська мова. The Learning Curve / О.І. Ванівська, В.П. Наконечна, Д.М. Дубравська, О.М. Ванівська. Львів: “Новий світ – 2000”, 2012. 200 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кол. (ключі-відповіді).

 2.  Ванівська О.М. Навчальний посібник Англійська мова за професійним спрямуванням для студентів-екологів. English for Specific Purposes: Ecology / О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, І.М. Мосій. Львів: ТзОВ “Графік Стар”, 2015. 362 с.
 3.  Ванівська О.М. Навчальний посібник English for Specific Purposes: MECHANICS: Англійська мова за професійним спрямуванням / О.М. Ванівська, В.В. Лентяков, Р.Б. Преснер. Львів : СПОЛОМ, 2018. 174 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 172 (9 назв).

 4.  Vanivska Oleksandra, Vanivska Оlga. Differentiating the Terminology in the field of Public Administration: Functional Approach. Science and Education a New Dimension: Philology. VI (53). Issue: 182. 2018. P. 62–64.

 5.  Ванівська О.М., Подоляк З.Р., Преснер Р.Б. «Business English: Словник-довідник з Ділової англійської мови». Львів: НЛТУ України, 2019. 227 с.

 6.  Ванівська О.М. Вживання неологізмів у сучасному медійному політичному дискурсі / О.М. Ванівська, О.О. Пуга // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. №46 Том 1. 2020. С. 66–70.

 7.  Koryagin, V., Blavt, O., Vanivska, O., Stadnyk, V. (2020). Potential of New Technologies in Providing Efficiency of Pedagogical Control. Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 20(1), 25–31. 

 8.  Ванівська О.М. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, І.В. Фізик, В.В. Лентяков, М.Л. Копій, В.Р. Крупський. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 1. 184 с. 

 9.  Ванівська О.М. Екологія лісу / Forest Ecology: навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Л. Копій, О.М. Ванівська, Р.Б. Преснер, О.А.Чаплик, О.М. Клименко, В.В. Лентяков, О.О. Мелещук, В.М. Сухович, В.О. Агій, М.М. Іващишин. Львів: Вид-во РВВ НЛТУ України, 2021. Ч. 2. 260 с.

 10. Ванівська О.М. English for Business Communication / Англійська мова для ділового спілкування: підручник / О.М. Ванівська, З.Р. Подоляк, Р.Б. Преснер. Львів: РВВ НЛТУ України, 2021. 574 с.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper