Еразмус+ мобільність в Університеті Бартіну для НПП

test

ОГОЛОШЕННЯ

До уваги науково-педагогічних працівників НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і

Університет Бартіна (Туреччина)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для стажування та викладання

в Університеті Бартіна за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1)
(http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття:

 • 3 стипендії для стажування науково-педагогічних працівників (staff mobility for training/ staff mobility for teaching), тривалість – п’ять днів кожна;

Галузі знань:

0722 – Materials;

0821 – Forestry (Forest Engineering).

Мова – англійська.

Період реалізації мобільності – до 30.07.2024 р.

Примітка: Зверніть, будь ласка, увагу, що з огляду на воєнний стан в Україні є обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років. Категорії військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, визначені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Для перетину державного кордону для вказаних категорій військовозобов’язаних громадян потрібна довідка про відстрочку від мобілізації, видана військкоматом. Відповідно до вимог Закону України «Про прикордонний контроль», повноваження щодо надання особам, у тому числі й громадянам України призивного віку, дозволу на перетинання державного кордону України надані уповноваженим посадовим особам, які здійснюють прикордонний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

Фінансові умови:

 • стипендія для працівників – 140 євро/день;
 • витрати на проїзд – 275 євро.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Мета мобільності: стажування, розроблення дисципліни англійською мовою для викладання в НЛТУ України, професійний розвиток в галузі методики викладання і досліджень, викладання.

Вимоги:

 • обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України;
 • володіння мовою стажування на рівні не нижчому ніж В1 згідно з Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr;
 • умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування науково-педагогічних працівників, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

  Зобов’язання працівника після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри/Вченої ради ННІ/університету (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+ опублікувати на сайті НЛТУ України;
 • виконувати відповідне навантаження з англомовної дисципліни в НЛТУ України.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НПП:

 1. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) з списком основних публікацій.
 2. Проект Угоди мобільності (див. Додатки) з відображенням пропонованої програми мобільності та її відповідності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією інтернаціоналізації Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року”.
 3. Сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння англійською мовою або довідка, видана кафедрою іноземних мов НЛТУ України. Форма довідки Language Assessment Sheet затверджена «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Для здачі іспиту і отримання довідки Language Assessment Sheet необхідно до 10 вересня 2023 р. зареєструватись на кафедрі іноземних мов шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням прізвища, імʼя по-батькові. Іспит відбудеться дистанційно 12 вересня 2023 р. о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов.

 1. Копія закордонного паспорту.
 2. Мотиваційний лист мовою стажування.
 3. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ вперше – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри.

Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проектів мобільності Еразмус+ – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.

Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Назва файлу: Name Surname 380ххххххххх (імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: Name Surname 380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі  - 15 вересня 2023 р.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

 1. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів.
 2. Подання протоколу засідання, номінаційних листів і документів претендентів на розгляд до Університету Бартіна.
 3. Прийняття рішення приймаючим університетом.
 4. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 5. Погодження програми мобільності та підписання тристоронньої угоди (див. дод. 13, 14 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України»).
 6. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 8 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Конкурсна комісія НЛТУ України складає загальний рейтинг і номінує працівників на основі таких критеріїв:

Основні критерії:

 • Відповідність запропонованої угоди мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією інтернаціоналізації Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України” на період до 2026 року» (за 100-бальною шкалою).
 • Рівень кваліфікації науково-педагогічного працівника (за 100-бальною шкалою).

Додаткові критерії:

 

Додаткові критерії

Бали

Попередній досвід

Вперше подана заявка працівником на реалізацію мобільності

+15

Досвід мобільності з країнами-партнерами в поточному або попередньому навчальному році

-10

Досвід мобільності з країнами-партнерами два роки тому

-7

Досвід мобільності з країнами-партнерами три роки тому

-5

Досвід мобільності з країнами-партнерами чотири роки тому

-3

Досвід мобільності з країнами-партнерами п’ять і більше років тому

-1

Координація міжнародної діяльності

Координатор Еразмус+ на рівні університету/проректор/відповідальна особа з інтернаціоналізації

+7

Інституційний координатор у ННІ

+5

Працівник з особливими потребами

+10

Академічний ранг

Академічний ранг

Мобільність для викладання

Мобільність для стажування

Професор, доктор наук

+5

0

Доцент, доктор наук

+5

0

Викладач, канд. наук

+5

+2

Викладач, без наукового ступеня

+2

+5

Викладач/науковий працівник

0

+7

Адміністративний працівник

0

+8

Участь у написанні проектної пропозиції

+7

Наявність міжнародного сертифікату для підтвердження рівня володіння іноземною мовою (IELTS, TOEFL тощо)

20% від отриманої оцінки за 100-бальною шкалою

З питаннями щодо конкурсу звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України. Контактна особа –  Лесюк Галина Миколаївна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Додатки:

 1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”.
 2. Угода про мобільність (з метою стажування).
 3. Угода про мобільність (з метою викладання).

Відділ міжнародних зв’язків

Last modified on Wednesday, 30 August 2023 10:13

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper