Кафедра менеджменту та маркетингу

mm logo 1

 Завідувач кафедри, к.е.н, доцент Матвеєв Микола Едуардович

 

 79057, м.Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, Навчальний корпус №1, каб. 409

 

 mm(at)nltu.edu.ua

 kafmzed(at)gmail.com

 +38(032) 258 42 79

 Кафедра ММ

Вподобайте нас на

fb page 1280px YouTube full color icon 2017.svg insta

matveev mykola1

Завідувач кафедри,
к.е.н, доцент
Матвеєв Микола Едуардович

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями:

    БАКАЛАВР
Галузь знань  07 Управління і адміністрування
Спеціальність 073 Менеджмент
ОПП  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Менеджмет організації та адміністрування
 Management and administration (англомовна)
   
Спеціальність  075 Маркетинг
ОПП  Маркетинг
   
Галузь знань  24 Сфера обслуговування
Спеціальність  241 Готельно-ресторанна справа
ОПП  Готельно-ресторанна справа

   МАГІСТР
 Галузь знань  07 Управління і адміністрування
 Спеціальність  073 Менеджмент
ОПП  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 Менеджмет організації та адміністрування

k21

Кафедра менеджменту та маркетингу була утворена 28 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та кафедри менеджменту організацій і адміністрування.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності створена у липні 1996 р. Свого часу її очолювали кандидати економічних наук, доценти Р.З. Мальський і А.М. Вічевич.

Сьогодні на кафедрі працюють д-р екон. наук, професор Т.Ю. Туниця, доценти: І.І. Дідович, О.В. Максимець, М.Е. Матвеєв, Е.А. Кульчицька, старший викладач Т.В. Вайданич, асистенти О.В. Чопик та Н.М. Юрків. Роботу кафедри забезпечують інженери О.В. Богдан та І.Я. Новоселецька. Свого часу на кафедрі працювали доценти А.В. Прокіп, С.І. Тесленко та І.М. Максимів, асистент Ю.І. Турчин, інженери Т.Й. Надашкевич, В.В. Якімцов.

Кафедрою підготовлено понад 500 фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Колективом кафедри здійснюється підготовка фахівців за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями на денній і заочній формах навчання, а також у Центрі довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Основним напрямом наукових досліджень кафедри є концептуальні основи розвитку зовнішньоекономічної діяльності лісових, деревообробних, целюлозно-паперових, меблевих підприємств, а також організації інших галузей економіки. Кафедра готує фахівців вищого рівня кваліфікації через аспірантуру. 

Last modified on Friday, 01 July 2022 07:42

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper