Науково-технічна рада

Наказ №239 - Про науково-технічну раду

Положення про Науково-технічну раду

Склад науково-технічної ради (НТР):

1. Лавний В.В.               – 

д. с.-г. н., проф. каф. лісівництва, проректор з наукової роботи – голова НТР;

2. Кравчук Р.М.             –

к. с.-г. н., начальник науково-дослідної частини – секретар НТР.

 

члени НТР:

3. Сушинський О.І.       –

д. н. з державного управління, проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи;

4. Миклуш С.І.               –

д. с.-г. н., проф., директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства;

5. Ребезнюк І.Т.            –

д. т. н., проф., директор Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій;

6. Маєвський В.О.         –

д. т. н., проф., директор Навчально-наукового інституту деревообробних і комп'ютерних технологій та дизайну;

7. Динька П.К.               –

к. е. н., доц., директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту;

8. Кендзьора Н.З.         –

к. с.-г. н., в. о. директора Державного ботанічного саду НЛТУ України;

9. Криницький Г.Т.       –

д. б. н., проф., завідувач кафедри лісівництва;

10.  Соловій І.П.            –

д .е. н., проф. кафедри екологічної економіки та бізнесу;

11.  Кійко О.А.               –

д. т. н., проф., завідувач кафедри технологій меблів і виробів з деревини;

   
   

Last modified on Friday, 30 December 2022 09:22

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper