Спеціалізована вчена рада Д35.072.02

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація;
  • 06.03.02 Лісовпорядкування та лісова таксація;
  • 06.03.03 Лісознавство і лісівництво. 

№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові
(за наявності)

Основне місце роботи, посада, період роботи
на посадах наукових
 і науково-педагогічних працівників

Науковий ступінь, шифр спеціальності,
за якою захищена дисертація, із зазначенням шифру спеціальності,
в яку вона трансформована

Вчене звання
(за спеціальністю,
кафедрою)

1

Лавний
Василь
Володимирович 

(голова ради)

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", проректор з наукової роботи

Доктор сільськогосподарсь-ких наук, 06.03.03

Професор
кафедри лісівництва

2

Копій
Леонід
Іванович

(заступник голови ради)

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", завідувач кафедри екології

Доктор сільськогосподарсь-ких наук, 06.03.03

Професор
кафедри лісівництва

3

Гаврилюк
Сергій
Анатолійович

(секретар ради)

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, заступник директора ННІ ЛСПГ

Кандидат сільськогосподарсь-ких наук, 06.03.02

Доцент
кафедри лісової таксації та лісовпорядкування

4

Білоус
Андрій
Михайлович

Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри

Доктор сільськогосподарських наук, 06.03.02, 06.03.03

Професор
кафедри таксації лісу та лісового менеджменту

5

Гайда 
Юрій
Іванович

Національний університет «Чернігівська політехніка», професор

Доктор сільськогосподарських наук, спеціальність 06.03.01

Професор 
кафедри економіки та менеджменту природокористування

6

Геник 
Ярослав 
Вячеславович

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології

Доктор сільськогосподарських наук, 06.03.01

Доцент
кафедри екології та ландшафтної архітектури

7

Дебринюк
Юрій
Михайлович

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", професор кафедри лісових культур і лісової селекції

Доктор сільськогосподарських наук, 06.03.01

Професор
кафедри лісових культур і лісової селекції

8

Іванюк
Ігор
Дмитрович

Малинський фаховий коледж. директор

Доктор сільськогосподарських наук,  06.03.03

Доцент 
кафедри загального лісівництва

9

Крамарець
Володимир
Олександрович

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", професор кафедри лісівництва

Доктор сільськогосподарсь­ких наук, 06.03.03

Доцент
кафедри лісівництва

10

Криницький
Григорій
Томкович

Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри лісівництва

Доктор біологічних наук, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Професор
кафедри лісівництва

1

Осадчук
Леонід
Семенович

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", завідувач кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Доктор сільськогосподарсь-ких наук, 06.03.03

Професор
кафедри ботаніки,
деревинознавства та недеревних ресурсів лісу 

12

Сорока
Мирослава
Іванівна

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Доктор біологічних наук, 06.03.03

Професор
кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

13

Фучило
Ярослав
Дмитрович

Малинський фаховий коледж; завідувач кафедри лісівництва та захисту лісу

Доктор сільськогосподар-ських наук за спеціальністю 06.03.01

Професор
кафедри лісовідновлення та лісорозведення

14

Хоєцький
Павло
Богданович

ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", професор

Доктор сільськогосподарсь-ких наук, 06.03.03

Професор
кафедри лісівництва

Last modified on Thursday, 06 October 2022 13:25

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper