Відділ фандрейзингу

 

 

 

Керівник відділу
ІВАНИШИН Оксана Тарасівна

Керівник відділу ІВАНИШИН Оксана Тарасівна

79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, к. 10

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(032) 258-41-51

Відділ фандрейзингу є структурним підрозділом Університету. 

Відділ фандрейзингу підпорядковується першому проректору з науково-педагогічної роботи. У своїй діяльності відділ фандрейзингу керується: чинним законодавством України, Статутом Університету, локальними нормативними актами Університету і даним положенням. 

 

Основними завданнями відділу фандрейзингу є:

 •  залучення для Університету зовнішніх сторонніх ресурсів (фінансових, інформаційних, матеріальних, людських), необхідних для забезпечення діяльності Університету, зокрема, для виконання окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • формування позитивного іміджу Університету, зокрема шляхом поши рення рекламної інформації про діяльність університету в засобах масової інформації;
 • здійснення разом з навчально-науковими інститутами профорієнтаційної роботи з метою залучення абітурієнтів до вступу в Університет.

Головними функціями відділу фандрейзингу є:

 • визначення потреб та можливостей Університету для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • пошук потенційних джерел фінансування Університету для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів;
 • допомога у написанні проектів для залучення фінансування для діяльності Університету;
 • підтримка, консультування та супровід реалізації проектів;
 • постійна робота з потенційними донорами (спонсорами, благочинними організаціями, фондами і т.д.);
 • cкладання звітів про джерела та обсяги залученого фінансування;
 • розміщення в засобах масової інформації матеріалів про діяльність Університету, його структурних підрозділів та окремих наукових та науково педагогічних працівників з метою формування позитивного іміджу Університету;
 • розміщення в засобах масової інформації рекламних матеріалів для залучення абітурієнтів до вступу в Університет.

 • Відділ отримує від навчально-наукових інститутів, кафедр та інших структурних підрозділів Університету інформацію щодо напрямів діяльності та потреб, які вимагають залучення фінансової, людської, матеріальної чи інформаційної підтримки.
 • Відділ здійснює пошук партнерів, матеріальних ресурсів, інформаційних ресурсів, джерел фінансування для реалізації окремих освітніх, наукових, адміністративно-господарських та інших проектів.
 • Відділ вносить пропозиції ректору Університету щодо розвитку перспективних напрямів діяльності Університету.
 • Відділ вносить пропозиції ректору Університету щодо співпраці з благодійними організаціями, спонсорами, фондами та ін.
 • Організація роботи відділу з підрозділами Університету:
  • з навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами:
   • отримує інформацію про необхідність додаткового залучення коштів та інших ресурсів для реалізації завдань, виконуваних навчально-науковими інститутами, кафедрами, іншими структурними підрозділами, а також для забезпечення діяльності Університету в цілому за встановленою Відділом формою;
   • інформує їх про можливість отримання фінансової, матеріальної чи іншої підтримки для реалізації освітніх, наукових, адміністративногосподарських та інших проектів у рамках стипендіальних програм, наукових ґрантів, інших джерел фінансування;
  • з бухгалтерією:
   • отримує дані про фінансові потреби Університету та його структурних підрозділів;
   • отримує фінансові звіти про рух коштів в межах реалізованих за допомогою відділу фандрейзингу проектів;
   • подає інформацію в бухгалтерію про залучення додаткових коштів з різних джерел;
  • з відділом міжнародних зв’язків:
   • отримує інформацію про укладені Університетом договори про співпрацю;
   • отримує дані про іноземних науковців та наукові, дослідницькі центри чи інституції, з якими налагоджено співпрацю;
   • подає інформацію про реалізацію освітніх, наукових, дослідницьких та інших програм, ґрантів та проектів.

Last modified on Thursday, 18 April 2019 10:17

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper