ОГОЛОШЕННЯ

 До уваги студентів НЛТУ України

 Національний лісотехнічний університет України і

Університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока (Румунія)

 (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

оголошують додатковий конкурс на здобуття стипендії для проходження практики в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА107) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття 1 стипендії для проходження практики тривалістю 2-5 місяці. Період реалізації мобільності – до 31 липня 2021 р.

Мобільність фінансується за рахунок програми Еразмус+ у такому розмірі: 800 євро / місяць, витрати на подорож: 180 євро.

Мова – англійська або румунська.

До участі в конкурсі допускаються:

 • студенти 2-3-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Лісове господарство” (в т.ч. освітніх програм “Мисливське господарство” i “Лісова інженерія”), “Садово-паркове господарство”
 • студенти 3-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Менеджмент” (в т.ч. освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” i “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”), “Економіка” (в т.ч. освітніх програм "Економіка підприємства" та "Економіка довкілля і природних ресурсів")
 • студенти 5 курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: «Екологія», «Економіка» (в т.ч. освітніх програм «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства»), “Менеджмент” (в т.ч. освітніх програм “Менеджмент організацій і адміністрування” i “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”), «Лісове господарство» (в т.ч. освітніх програм «Мисливське господарство» i «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Ландшафтна архітектура»).

Студенти інших курсів (крім першого) та спеціальностей можуть брати участь у конкурсному відборі за умов: 1) статус студента НЛТУ України повинен зберігатися як на момент подання заявки, так і на момент проходження практики в Університеті Клуж-Напока, 2) результати проходження практики повинні визнаватися в НЛТУ України.

При формуванні Угоди про проходження практики (додаток І) студентам потрібно вказати заплановану програму практики та дати, кількість ECTS кредитів, знання, навички та компетентності, що будуть здобуті під час практики та плани моніторингу/оцінювання (компонент Before the mobility в Угоді). При заповненні Угоди консультуватись з науковими керівниками/координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

Рекомендується ознайомитися з освітніми програмами бакалаврського та магістерського рівнів Університету сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока перед початком формування Угоди про проходження практики.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

 1. Заява українською мовою із зазначенням типу мобільності (див. додаток 2 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист.
 4. Curriculum Vitae ‒  біографічна довідка у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
 5. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 Положення).
 6. Довідка з місця навчання англійською мовою (Proof or enrollment). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
 7. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови:

англійська/румунська: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2.

Отримати довідку про знання іноземних мов (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 11 лютого 2020 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням ПІБ та мови). Іспит відбудеться 11 лютого 2020 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

 1. Проект Угоди про проходження практики (додаток І) із заповненим компонентом Before mobility .

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Пакет документів на паперових носіях подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складені у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Назва файлу: NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно iз закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: NameSurname380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 10.00 год. 12 лютого 2020 року (середа).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Співбесіда (з презентацією тривалістю 5-7 хв. іноземною мовою) на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться у середу 12 лютого 2020 року о 12.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
 2. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів та номінаційного листа.

Рейтинг студентів визначається конкурсною комісією НЛТУ України на основі таких критеріїв:

а) рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%);

б) середній рівень успішності за час навчання (50%).

 1. Заповнення онлайн-аплікаційної форми студентом, який відповідно до рішення конкурсної комісії НЛТУ України отримав номінаційний лист.
 2. Прийняття рішення Університетом сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока.
 3. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 4. Тристороннє погодження Угоди про проходження практики (див. Додатки).
 5. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

З питаннями щодо участі в конкурсі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10, відділ міжнародних зв’язків, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Додатки:

 1. Угода про проходження практики для студентів.
 2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.

До уваги викладачів НЛТУ України!

 erasmus2020flag

Національний лісотехнічний університет України та

Університет  сталого розвитку м. Еберсвальде

(Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для стажування

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА107) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Галузі освіти для стажування (згідно з ISCED-2013):

1015

0311

0413

0521

06

0722

0821

Travel, tourism and leisure

Economics

Management and administration

Environmental sciences

Information and Communication Technologies (ICTs)

Materials (wood)

Forestry

Тривалість стажування – від 5 днів до 4 тижнів –  залежить від тривалості обраного модуля (див. Перелік модулів*).

* Перелік модулів для викладачів включає переважно блокові модулі англійською мовою та декілька модулів німецькою мовою. Якщо Ви зацікавлені у проходженні стажування німецькою мовою з метою вивчення модулів, яких немає у переліку, запросіть додаткову інформацію у міжнародного відділу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (з копією листа This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), уточнивши у листі бажаний період стажування та дисципліни, у яких Ви зацікавлені.

Мова стажування – англійська або німецька.

Період реалізації мобільності – весняний семестр 2019/2020 навчального року.

Стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+ в такому розмірі:

 • витрати на проживання в Німеччині - 160  євро в день впродовж перших 14 днів, в кожен наступний день ‒ 112 євро/день;
 • витрати на проїзд - 275 євро для одного учасника.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Мета стажування:

 • вивчення обраного модуля (див. Перелік модулів), розроблення дисципліни англійською мовою для викладання в НЛТУ України (або розвиток вмінь керівництва дослідженнями і практикою студентів німецькою мовою), професійний розвиток в галузі методики викладання і досліджень.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ:

 

 • викладачі, які проходитимуть стажування англійською мовою: обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України;
 • викладачі, які проходитимуть стажування німецькою мовою: здійснення керівництва дослідженнями і практикою студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде німецькою мовою під час їх перебування в НЛТУ України;
 • володіння мовою стажування на рівні не нижчому ніж В2 згідно з Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr.

 

Викладачі НЛТУ України, які уже проходили стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде, можуть знову брати участь у конкурсному відборі.

Умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування викладачів, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

 

Зобов’язання викладача після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри/Вченої ради ННІ (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+ опублікувати на сайті НЛТУ України;
 • виконувати відповідне навантаження з англомовної дисципліни або здійснювати керівництво дослідженнями і практикою студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде німецькою мовою під час їх перебування в НЛТУ України.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 

 1. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 2. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою стажування з обґрунтуванням вибору модуля для вивчення (див. Перелік модулів).

Претенденти, які уже проходили стажування в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде, у листі наміру повинні пояснити, чому подають заявку знову.

У тексті листа рекомендується відобразити аспекти стажування, передбачені тристоронньою угодою про мобільність (див. додаток 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»), включаючи відповідність програми мобільності пріоритетам і завданням «Стратегії міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України».

 1. Сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або довідка, видана кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року до дати конкурсу. Форма довідки Language Assessment Sheet затверджена «Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”», див. додаток 15. На іспит приходити із роздрукованою формою довідки. За результатами іспиту довідка буде заповнена та підписана завідувачем кафедри.

Для здачі іспиту і отримання довідки Language Assessment Sheet необхідно до 14 січня 2020 р. зареєструватись на кафедрі іноземних мов шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням прізвища, імʼя по-батькові та мови. Іспит відбудеться у середу 15 січня 2020 р. о 11.00 год. на кафедрі іноземних мов.

 1. Копія закордонного паспорту.
 2. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проєктів міжнародної академічної мобільності вперше – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри або доручення щодо здійснення керівництва практики студентів Університету сталого розвитку м. Еберсвальде під час їхнього перебування в НЛТУ України.

Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проєктів міжнародної академічної мобільності – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.

 1. Заява українською мовою із зазначенням обраного модуля для вивчення і загальної тривалості стажування (див. додаток 3 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»).

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Документи подаються в друкованому вигляді до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складених у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Назва файлу:

Name Surname 380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно з закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа:

Name Surname 380ххххххххх

 

Термін подання документів в електронній формі та на паперовому носії – до 13.00 год. 21 січня 2020 р. (вівторок).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

 1. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання загального рейтингу всіх претендентів.
 2. Подання рейтингу і документів претендентів на розгляд до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.
 3. Прийняття рішення Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде. Остаточне рішення про надання стипендій ухвалюється Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде з урахуванням його пріоритетів щодо інтернаціоналізації, навчальних модулів, підтримки існуючої співпраці або розвитку нових контактів.
 4. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 5. Погодження програми мобільності та підписання тристоронньої угоди (див. додаток 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”»).
 6. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

Претенденти оцінюються конкурсною комісією НЛТУ України

за такими критеріями:

 1. Відповідність дисципліни пріоритетам розвитку навчально-наукового інституту, її значення для реалізації освітньої програми і розвитку міжнародних обмінів.
 2. Рівень кваліфікації викладача.

З питаннями щодо конкурсу звертатися у відділ міжнародних зв’язків НЛТУ України: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Додатки:

 1. Оголошення про конкурс Університету сталого розвитку м. Еберсвальде англійською мовою.
 2. Перелік модулів.
 3. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.
 4. Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.

erasmusОГОЛОШЕННЯ

 До уваги студентів НЛТУ України та науково-педагогічних працівників

 Національний лісотехнічний університет України і

Університет сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока (Румунія)

 (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca)

оголошують конкурс на здобуття стипендій для навчання та стажування

в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА107) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття таких стипендій у весняному семестрі 2019-2020 н.р.:

 • 1 стипендія для навчання студентів протягом семестру
 • 1 стипендія для проходження практики студентами тривалістю 2-5 місяці
 • 1 стипендія для стажування науково-педагогічних працівників тривалістю 5 днів
 • 1 стипендія для науково-педагогічних працівників для викладання тривалістю 5 днів (мінімум 8 год викладання)

Навчання та стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+ у такому розмірі:

 • грант для студентів: 800 євро / місяць
 • витрати на подорож: 180 євро
 • грант для працівників: 140 євро / день

Мова навчання/стажування – англійська або румунська.

Тривалість весняного семестру в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока (період навчання): 24 лютого – 05 липня 2020 р.

Програми навчання для студентів НЛТУ України в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока:

До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3 курсу денної форми, які навчаються за спеціальністю «Екологія». При формуванні Угоди навчання (додаток І) студентам потрібно вказати заплановану відповідність перезарахування дисциплін з програми навчання Університету Клуж-Напока в НЛТУ України за обраний семестр мобільності. При формуванні Угоди навчання враховувати дисципліни з бакалаврської програми Університету Клуж-Напока з різних семестрів: 2/4/6 семестрів за посиланням. При заповненні Угоди консультуватись з координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства») «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), «Облік і оподаткування».

При формуванні Угоди навчання (додаток І) студентам потрібно вказати заплановану відповідність перезарахування дисциплін з програми навчання Університету Клуж-Напока в НЛТУ України за обраний семестр мобільності. При формуванні Угоди навчання враховувати дисципліни магістерської програми «Agribusiness» Університету Клуж-Напока за 2 семестр та за потреби дисципліни 2 семестру магістерських програм «Food Quality Management», «Gastronomy, Nutrition and Dietetics» При заповненні Угоди консультуватись з координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

Практика студентів в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока:

До участі в конкурсі допускаються:

студенти 2-4 курсу повної форми навчання та 1-2 курсу скороченої форми навчання за спеціальністю «Екологія», денна форма навчання,

студенти 4 курсу за такими спеціальностями: «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства») «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»), «Облік і оподаткування», денна форма навчання,

  студенти 5 курсу за такими спеціальностями: «Екологія», «Економіка» (освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економіка підприємства»), денна форма навчання,

студенти 3-5 курсу повної форми навчання за такими спеціальностями: «Лісове господарство» (в т.ч. освітніх програм «Мисливське господарство» i «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Ландшафтна архітектура»), денна форма навчання,

студенти 2-3 курсу скороченої форми навчання за такими спеціальностями: «Лісове господарство» (в т.ч. освітніх програм «Мисливське господарство» i «Лісова інженерія»), «Садово-паркове господарство», денна форма навчання.

Студенти останніх курсів за вказаними спеціальностями допускаются за умови, що статус студента НЛТУ України повинен зберігатися впродовж всього терміну практики в Університеті Клуж Напока.

При формуванні Угоди про проходження практики (додаток ІІ) студентам потрібно вказати заплановану програму практики та дати, кількість ECTS кредитів, знання, навички та компетентності, що будуть здобуті під час практики та плани моніторингу/оцінювання (компонент Before the mobility в Угоді). При заповненні Угоди консультуватись з науковими керівниками/координаторами академічної мобільності у навчально-наукових інститутах.

 

Стажування та викладання наукового-педагогічних працівників в Університеті сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока

Умови участі:

 • Пріоритетна галузь для стажування/викладання (згідно ISCED-2013): 08 Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
 • Проект Угоди мобільності для стажування (додаток ІІІ) повинен містити інформацію про факультет/кафедру, на якій заплановане проходження стажування, основні види діяльності під час стажування,  відповідність мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України» (див. Додатки)  та очікувані результати стажування.
 • Проект Угоди мобільності з метою викладання (додаток ІV) повинен містити інформацію про факультет/кафедру, на якій заплановане викладання, програму викладання, відповідність мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України» та очікувані результати.
 • Умовою допуску до участі у конкурсному відборі на здобуття стипендії для стажування науково-педагогічних працівників, у яких сумарний обсяг мобільності зі стажування складає понад 50 календарних днів, є наявність розробленого ними рукопису конспекту лекцій англійською мовою з відповідної дисципліни, затвердженого Науково-методичною радою університету (рішення Науково-методичної ради від 14 листопада 2019 р.).

Зобов’язання науково-педагогічного працівника після повернення зі стажування:

 • прозвітувати про стажування на засіданні кафедри та Вченої ради відповідного ННІ (копію звіту подати у відділ міжнародних зв’язків);
 • опублікувати на сайті НЛТУ України стислий звіт про стажування за програмою Еразмус+;
 • обовʼязкове розроблення дисципліни для викладання англійською мовою в НЛТУ України/ керівництво практикою студентів Університету Клуж Напока румунською мовою під час їхнього перебування в НЛТУ України.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

 1. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання/типу мобільності (див. додаток 2 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання/стажування.
 4. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання/стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 5. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 Положення).
 6. Довідка з місця навчання англійською мовою (Proof or enrollment). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
 7. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови:

англійська/румунська: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2.

Отримати довідку про знання англійської мови (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 грудня 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 17 грудня 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

 1. Проект Угоди навчання (додаток І) або Угоди про проходження практики (додаток ІІ) із заповненим компонентом Before mobility .

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 1. Заява українською мовою із зазначенням типу мобільності (див. додаток 3 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою стажування.
 4. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою стажування (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 5. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови:

англійська/румунська: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2;

Отримати довідку про знання англійської мови (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 грудня 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 17 грудня 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

 1. Проект Угоди мобільності для стажування (додаток ІІІ) або Угоди мобільності з метою викладання (додаток ІV).
 2. Лист підтримки (українською мовою) для викладачів, що подають заявку на стажування в рамках проектів Еразмус+ КА107 вперше – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа погодження включення дисципліни до плану розвитку англомовних дисциплін кафедри або доручення щодо здійснення керівництва практики студентів Університету Клуж Напока румунською мовою під час їхнього перебування в НЛТУ України.

Лист підтримки для викладачів, які уже проходили стажування в рамках проектів Еразмус+ КА107 – від завідувача кафедри, з відображенням у тексті листа результатів попереднього стажування та їх впровадження на кафедрі/у ННІ, потреби проходження нового стажування та очікуваних результатів.

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Пакет документів на паперових носіях подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складені у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Назва файлу: NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно iз закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа: NameSurname380ххххххххх

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 13.00 год. 23 грудня 2019 року (понеділок).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Співбесіда (тільки для студентів) з презентацією тривалістю 5-7 хв. іноземною мовою (мовою навчання/стажування) на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться у вівторок 24 грудня 2019 року о 10.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
 2. Засідання конкурсної комісії НЛТУ України з розгляду поданих документів. Складання протоколу засідання із загальним рейтингом всіх претендентів та номінаційних листів.

Рейтинг студентів визначається конкурсною комісією НЛТУ України на основі таких критеріїв:

а) рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%);

б) середній рівень успішності за час навчання (50%).

 

Рейтинг науково-педагогічних працівників визначається конкурсною комісією НЛТУ України на основі таких критеріїв:

 • Відповідність запропонованої угоди мобільності пріоритетам і завданням, передбачених «Стратегією міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України».
 • Рівень кваліфікації науково-педагогічного працівника.
 1. Заповнення онлайн-аплікаційних форм студентами та НПП, які відповідно до рішення конкурсної комісії НЛТУ України отримали номінаційні листи.
 2. Прийняття рішення Університетом сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини Клуж-Напока.
 3. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 4. Тристороннє погодження Угоди про навчання/проходження практики (для студентів) або Угоди мобільності для стажування/Угоди мобільності з метою викладання (для НПП, див. Додатки).
 5. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 «Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”».

З питаннями щодо участі в конкурсі звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10, відділ міжнародних зв’язків, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Додатки:

 1. Угода навчання для студентів.
 2. Угода про проходження практики для студентів.
 3. Угода мобільності (стажування) для НПП.
 4. Угода мобільності (викладання) для НПП.
 5. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.
 6. Стратегія міжнародної діяльності Національного лісотехнічного університету України на період до 2020 року в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України.

interreg

(http://www.centreforeconics.org/consultancy-and-projects/projects/beechpower/)

Проект BEECH POWER (World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development) спрямований на підвищення ефективності управління об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи». Детальна інформація про проект за посиланням: http://www.centreforeconics.org/consultancy-and-projects/projects/beechpower/

У рамках проекту надається можливість для стажування магістрів/аспірантів НЛТУ України тривалістю від 3 до 6 місяців. Початок стажування – лютий-серпень 2020 р.

Стажування фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+ у такому розмірі:

 • стипендія: 800 євро / місяць
 • витрати на подорож: 275 євро.

Перелік документів для участі у конкурсі:

 • Мотиваційний лист (у  мотиваційному листі пояснити причини участі у проекті, дотичність власних наукових досліджень до тематики проекту - об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО/букові праліси, очікування від проходження стажування, пропоновану тривалість та дату початку стажування)
 • СV – біографічна довідка у форматі EUROPASS

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

 • Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1 року до дедлайну подання документів).

Отримати довідку про знання іноземних мов (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 16 грудня 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 17 грудня 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

Документи надсилаються одним файлом  у форматі pdf на електронну адресу : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Термін подання документів - до 22 грудня 2019 р.  

Додатки:

 1. Англомовне оголошення про стажування в рамках проекту BEECH POWER.

2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.

eu flag erasmus logo e1519818911842

 

Національний лісотехнічний університет України і

Університет сталого розвитку м. Еберсвальде

(Hochschulefür Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для навчання

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)

за програмою Євросоюзу Еразмус+(напрям КА1) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

Конкурс оголошується на здобуття стипендій для навчання за такими програмами:

 1. Бакалаврська програма International Forest Ecosystem Management. Мова навчання – німецька (В2) або англійська (В2).

До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3-іх курсів денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Лісове господарство” (в т.ч. освітніх програм “Мисливське господарство” i “Лісова інженерія”), “Садово-паркове господарство”.

 1. Бакалаврська програма Landschaftsnutzung und Naturschutz. Мова навчання – німецька (С1).

До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3-іх курсів денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Архітектура та містобудування” (освітня програма “Ландшафтна архітектура”).

 1. Бакалаврська програма Forstwirtschaft. Мова навчання – німецька (С1).

До участі в конкурсі допускаються студенти 2-3-іх курсів денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Лісове господарство” (в т.ч. освітніх програм “Мисливське господарство” i “Лісова інженерія”), “Садово-паркове господарство”.

 1. Магістерська програма “Regionalentwicklung und Naturschutz”. Мова навчання – німецька (С1).

До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Лісове господарство” (в т.ч. освітньої програми “Мисливське господарство”), “Садово-паркове господарство”, “Архітектура та містобудування” (освітня програма “Ландшафтна архітектура”).

 1. Магістерська програма Sustainable Tourism Management/Nachhaltiges Tourismusmanagement. Мова навчання – англійська (В2) або німецька (С1).

До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Економіка” (освітня програма “Економіка довкілля і природних ресурсів”, “Менеджмент” (освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”).

 1. Магістерська програма Forestry System Transformation. Мова навчання – англійська (В2).

До участі в конкурсі допускаються студенти 5-го курсу денної форми, які навчаються за такими спеціальностями: “Екологія”, “Лісове господарство” (в т.ч. освітніх програм “Мисливське господарство” i “Лісова інженерія”), “Садово-паркове господарство”, “Економіка” (освітня програма “Економіка довкілля і природних ресурсів”), “Менеджмент” (освітня програма “Менеджмент організацій і адміністрування”).

Термін навчання: 16 березня 2020 року – 31 липня 2020 року.

Навчання фінансується за рахунок програми Євросоюзу Еразмус+. Стипендія передбачає покриття витрат на проживання в Німеччині в сумі 800 євро на місяць і витрат на проїзд в сумі 275 євро.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

 1. Заява українською мовою із зазначенням обраної програми навчання (див. додаток 2 “Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (надалі – Положення).
 2. Копія чинного закордонного паспорту.
 3. Letter of Intent ‒ мотиваційний лист мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде. У листі претенденти повинні вказати освітню програму, за якою бажають навчатися, пояснити свою мотивацію щодо участі у програмі академічної мобільності та очікувані результати для навчання і професійної кар’єри.
 4. Curriculum Vitae ‒ біографічна довідка мовою навчання в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (у форматі Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).
 5. Довідка про успішність навчання англійською мовою (Transcript of Records). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 14 Положення).
 6. Довідка з місця навчання англійською мовою (Proof or enrollment). Для отримання довідки потрібно звернутися у відповідні дирекції навчально-наукових інститутів (див. додаток 13 Положення).
 7. Довідка про знання іноземних мов (сертифікат незалежного оцінювання рівня володіння іноземною мовою або сертифікат, виданий кафедрою іноземних мов НЛТУ України не раніше 1-го року до встановленого терміну подання документів).

Вимоги щодо знання мови:

 • • англійська мова: мінімальний рівень – В1, рекомендований рівень – В2;
 • • німецька мова: мінімальний рівень – В2, рекомендований рівень – С1.

Отримати довідку про знання іноземних мов (Language Assessment Sheet, див. додаток 15 Положення) можна, склавши іспит на кафедрі іноземних мов університету. Для складання іспиту потрібно зареєструватися до 25 листопада 2019 року на кафедрі іноземних мов (інформацію про реєстрацію необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. із зазначенням ПІБ та мови).

Іспит відбудеться 26 листопада 2019 року (вівторок) об 11.00 год. на кафедрі іноземних мов. На іспит слід приходити із роздрукованим бланком довідки встановленого зразка. Довідка буде заповнена комісією відповідно до результатів складання іспиту та підписана завідувачем кафедри.

До участі в конкурсі допускаються лише ті кандидати, які надали повний пакет документів.

Пакет документів на паперових носіях подається до відділу міжнародних зв’язків (адміністративний корпус НЛТУ України, кім. 10). Скановані копії документів, складені у встановленій послідовності, надсилаються одним файлом у форматі PDF (максимальний розмір – 15 Мб) на електронну адресу відділу міжнародних зв’язків: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Назва файлу:

NameSurname380ххххххххх

(імʼя, прізвище згідно iз закордонним паспортом, номер мобільного телефону +380ххххххххх).

Тема листа:

NameSurname380ххххххххх

 

Термін подання документів в електронній формі та на паперових носіях – до 13.00 год. 02 грудня 2019 року (понеділок).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 1. Співбесіда, на якій студент повинен виступити з презентацією тривалістю 5-7 хв. іноземною мовою (мовою навчання) на довільну тему за фахом. Співбесіда відбудеться у вівторок 03 грудня 2019 року о 15.00 в залі засідань Вченої ради (адміністративний корпус, 2-й поверх, кім. 27).
 2. Складання загального рейтингу всіх претендентів.

Рейтинг претендента визначається на основі таких критеріїв:

а) рівень компетентності, мотивації та комунікації за фахом іноземною мовою, продемонстрований під час співбесіди (50%);

б) середній рівень успішності за час навчання (50%).

 1. Подання рейтингу і документів претендентів на розгляд до Університету сталого розвитку м. Еберсвальде.
 2. Прийняття рішення про надання стипендій Університетом сталого розвитку м. Еберсвальде.
 3. Оприлюднення відділом міжнародних зв’язків результатів відбору на сайті НЛТУ України та інформування учасників конкурсу.
 4. Погодження та тристороннє підписання навчального плану студента (Learning Agreement) (див. додаток 4 Положення).
 5. Оформлення закордонного відрядження згідно з розділом 7 Положення.

З питаннями щодо конкурсу можна звертатися до відділу міжнародних зв’язків НЛТУ України за адресою: адміністративний корпус НЛТУ України, кім.10. Контактна особа – Іванна Шевченко, тел. +38 097 321 4145, Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Додатки: 

 1. Оголошення про конкурс англійською мовою.
 2. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України”.

завантаженняОГОЛОШЕННЯ

До уваги викладачів та адміністративних працівників НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України та

Університет  сталого розвитку м. Еберсвальде

(Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Німеччина)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для стажування

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина)

за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1)

(http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

завантаженняОГОЛОШЕННЯ

До уваги студентів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і Університет сталого розвитку м. Еберсвальде Німеччина

оголошують конкурс на здобуття стипендій для навчання

в Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина) за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1)

Конкурс оголошується на здобуття стипендій для навчання за такими програмами:

 1. Бакалаврська програма «International Forest Ecosystem Management». Мова навчання – німецька (В2) або англійська (В2).

До участі в конкурсі допускаються студенти 1-3 курсів денної форми навчання за спеціалізаціями «Екологія», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Лісова інженерія»

2. Магістерська програма «Forest Information Technology». Мова навчання – англійська (В2).

До участі в конкурсі допускаються студенти денної форми навчання 4-го курсу або 2-го курсу (скорочений термін навчання), які будуть вступати до НЛТУ України в 2019 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями «Лісове господарство» (спеціалізації – «Лісове господарство», «Мисливське господарство», «Лісова інженерія») та «Садово-паркове господарство».

3. Магістерська програма «Global Change Management». Мова навчання – англійська (В2).

До участі в конкурсі допускаються студенти денної форми навчання 4-го курсу або 2-го курсу (скорочений термін навчання), які будуть вступати до НЛТУ України в 2019 році на освітній ступінь магістра за спеціальностями «Лісове господарство» (спеціалізації – Лісове господарство», «Мисливське господарство»), «Садово-паркове господарство», «Економіка» (спеціалізація – «Економіка довкілля і природних ресурсів»), «Екологія».

4. Магістерська програма «Forestry System Transformation». Мова навчання – англійська (В2).

До уваги викладачів, адміністративних працівників і студентів НЛТУ України

Національний лісотехнічний університет України і Університет Вальядоліду (University of Valladolid, Іспанія)

оголошують конкурс

на здобуття стипендій для навчання і стажування в Університеті Вальядоліду за програмою Євросоюзу Еразмус+ (напрям КА1) (http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/indyvidualni-hranty/kredytna-mobilnist.html)

У конкурсі можуть брати участь:

 • студенти бакалаврських (окрім першого року навчання), магістерських та PhD програм НЛТУ України – для здобуття стипендії на навчання впродовж пʼяти місяців;
 • викладачі НЛТУ України ‒ для здобуття стипендії на стажування тривалістю 5 днів (+2 дні на подорож);
 • адміністративний персонал НЛТУ України ‒ для здобуття стипендії на стажування тривалістю 5 днів (+2 дні на подорож).

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper