Відділ ліцензування та акредитації

kushpit

Керівник відділу ліцензування та акредитації
 Кушпіт Андрій  Степанович
доцент, канд.техн.наук

 Кушпіт Андрій Степанович  – керівник відділу ліцензування та акредитації

 

 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки 103

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.nltu.edu.ua
 

Відділ  ліцензування та акредитації  здійснює організацію, координацію та  моніторинг за процедурами ліцензування спеціальностей і акредитації освітніх програм за якими в університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

У своїй роботі відділ  взаємодіє – із кафедрами, навчально науковими інститутами, навчально-методичним відділом, науково-методичною радою університету, вченими радами ННІ, органами студентського самоврядування, відділом комунікацій  та іншими службами університету  щодо питань моніторингу, звітності, планування та координації із забезпечення процедур ліцензування та акредитації..

Відділ ліцензування та акредитації  є окремим структурним підрозділом НЛТУ України і  підпорядковується безпосередньо ректору та першому проректору з науково-педагогічної роботи, звітує про свою роботу перед ректоратом та Вченою радою університету

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Стратегією розвитку НЛТУ України на 2024-2032 рр., Положенням про відділ ліцензування а акредитації, Положенням про організацію освітнього процесу в НЛТУ України, Положенням про систему забезпечення Національним лісотехнічним університетом України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості,  наказами ректора та розпорядженнями проректора з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків Університету.

Відділ виконує неконтролюючі, сервісні функції, зокрема модерує необхідні процеси, збирає інформацію, готує рекомендації для прийняття необхідних рішень на всіх рівнях управління університету, зокрема:

  • Планування та організацію роботи з проведення процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм;
  • Моніторинг чинної нормативно-правової бази з питань проведення процедур ліцензування та акредитації освітніх програм;
  • Моніторинг стану процедур ліцензування та акредитації в університеті, аналіз та інтерпретація цих результатів.
  • Надання консультацій та роз’яснень з питань ліцензування та акредитації розробникам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та органам студентського самоврядування;
  • Розробку та подання на затвердження нормативних документів університету щодо ліцензування та акредитації;
  • Надання консультативної та науково-методичної допомоги учасникам освітнього процесу (здобувачам, науково-педагогічним працівникам, керівникам структурних підрозділів тощо) з питань ліцензування та акредитації;
  • Організація та проведення робочих семінарів з процедур ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм для науково-педагогічних працівників університету та педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів.
  • Створення інформаційного банку даних щодо моніторингу ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм в університеті;
  • Інформаційна підтримка щодо процедур та термінів ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм в університеті.
  • Забезпечення функціонування системи забезпечення якості в університеті щодо процедур ліцензування та акредитації

Last modified on Tuesday, 19 March 2024 09:33

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper