Про проєкт

era3   era1

Мета проєкту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання кваліфікацій в Україні.

Цілі проєкту:

 • Розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
 • Розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання кваліфікацій;
 • Створення платформи для підтримки визнання кваліфікацій.

Цільова група:

 • Працівники Міністерства освіти і науки України, відповідальні за національну стратегію вищої освіти
 • Керівники закладів вищої освіти
 • Науково-педагогічні та адміністративні працівники закладів вищої освіти
 • Працівники Національного агентства кваліфікацій
 • Особи, що зацікавлені у визнанні кваліфікацій (студенти, особи, що навчаються впродовж життя і т.д.)
 • Інші стейкхолдери неакадемічної сфери

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз існуючих стандартів та методологій
 • Розроблення методології визнання
 • Розроблення та імплементація системи підготовки
 • Створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах
 • Менеджмент якості
 • Розповсюдження результатів проекту
 • Управління проектом

Очікувані результати

 • Керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики
 • Настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості
 • Центри підготовки в ЗВО-партнерах
 • Підготовлені адміністративні та академічні працівники
 • Центри визнання та Платформа підтримки визнання
Last modified on Thursday, 16 January 2020 13:06

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper