Українсько-німецьке партнерство з цифровим навчанням та викладанням

HNEE_Logo_Engl_gruen copy

new logo

Logo centre

З вересня 2020 року два університети-партнери - Університет сталого розвитку Еберсвальде та Національний лісотехнічний університет України у Львові - спільно реалізують проект, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Головною метою проекту є покращення та вдосконалення технологій дистанційного навчання в обох університетів.

Ключовим елементом для досягнення цієї мети є концептуалізація та впровадження міжвузівської вибіркової навчальної дисципліни „Розробка проектів та написання пропозицій”, яка адресована аспірантам та співробітникам університетів.

Тривалість: 01.09.2020 - 31.08.2022

Esri_Topo_2

Головна мета

 • Інтеграція високоякісних методів та стандартів у дистанційне навчання та викладання в обох університетах.
 • Спільне навчання аспірантів та університетського персоналу обох університетів для планування проектів та залучення додаткових коштів.
 • Посилення та розширення міжнародної співпраці між обома університетами.

Заплановані заходи

 • Опитування членів університету про потреби та інтереси.
 • Навчальний семінар з дистанційного навчання для викладачів.
 • Підготовка навчальних матеріалів з дисципліни «Розробка проектів та написання пропозицій».

Навчальний семінар «Інструменти дистанційного навчання та їх застосування»

Курс “Розробка проектів та написання пропозицій”

Цільова аудиторія

 • Викладачі обох університетів

Кількість можливих учасників

 • приблизно 15 (половина з них з HNEE)

Цільова аудиторія

 • Магістри та аспіранти
  → вибіркова навчальна дисципліна (6 кредитів)

 • Персонал університету (науково-педагогічний та адміністративний персонал)
             → тренінговий курс

Кількість можливих учасників

 • приблизно 12 аспірантів (половина з них з HNEE)
 • приблизно 12 співробітників університетів (половина з них з HNEE)

Вимоги до участі

 • Доступність часу та мотивація
 • Знання англійської мови було б корисним, але не є обов’язковим

Вимоги до участі

 • Заява з мотиваційним листом (процес відбору за необхідності)
 • Достатній рівень володіння англійською мовою

Формат

 • Спочатку планувалося: 4-денний семінар в Еберсвальде
 • Альтернатива: онлайн-семінари протягом 2 тижнів

Формат

 • Електронне навчання з поєднанням асинхронних та синхронних елементів
 • Очні зустрічі в Еберсвальде
 • Спільне написання проектних заявок у змішаних міжнародних групах

Дати

 • літній період 2021

Дати

 • зимовий період 2021

Нашим університетом-партнером є Університет сталого розвитку Еберсвальде

HNEhne2

Університет сталого розвитку Еберсвальде (HNEE) був заснований у 1830 р. як вища лісова школа в Еберсвальде. Цей університет постійно орієнтований на сталий розвиток, охорону навколишнього середовища та природи, що робить його лідером у Німеччині з точки зору "зеленого" навчання.

HNEE є одним з найбільш дослідницьких університетів прикладних наук у Німеччині. Це один з небагатьох університетів в Європі, який зосереджений на дослідницьких областях "сталого розвитку сільських територій" та "сталого виробництва та використання природних речовин". HNEE вже давно є піонером у цих предметних областях.

Основні напрямки досліджень включають:

hne1

  • Сталий розвиток сільських територій
  • Регіональний економічний розвиток
  • Моніторинг та планування на великих заповідних територіях
  • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування
  • Бізнес-консалтинг
  • Розвиток туризму
  • Органічне землеробство та маркетинг
  • Стале виробництво та використання натуральних продуктів
  • Обробка деревини
  • Відновлювальна енергетика
  • Відновлювана сировина
  • Лісознавство та лісівництво

Університет сталого розвитку Еберсвальде підтримує понад 70 партнерських відносин з коледжами, університетами та інститутами з усього світу. Одним з таких університетів являється Національний лісотехнічний університет України.

 

Команда та контакти:

Pierre_Ibisch_125x150_neu

Керівник проекту від HNEE

Проф. П'єр Ібіш

Angela_Dichte_300x355

Координатор проекту від HNEE

Анжела Діхте
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Jasper_Carstens_272x302

Студент HNEE

Джаспер Карстенс
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Vasyl_Lavnyy

Керівник проекту від НЛТУ

Проф. Василь Лавний
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 Oleksiy_Sinkevych

Координатор проекту від НЛТУ

Олексій Сінкевич
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

daad logo supplement eng blue rgb

 

visegrad fund logo blue 800px 1The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Duration: 01/03/2020 – 31/08/2021

‘We humans are not stupid, we are not ruining the biosphere and future living conditions for all species because we are evil, we are simply not aware. But once we understand, once we realise the situation then we act, we change.’ - Greta Thunberg, climate activist, R20 Austrian World Summit in Wien, 28/05/2019.

The quote describes our mission: V4GU aims at contributing to the support of today’s largest challenge, the fight against climate change by awareness raising. The special report of IPCC on global warming was announced in Incheon, on 8 Oct 2018. It states that limiting global warming to 1.5 C would require rapid, far-reaching changes in all aspects of society. The report relies on more than 6,000 scientific references cited and the contribution of thousands of experts and government reviewers worldwide. One of the key messages that comes out very strongly from this report is that global net human-caused emissions of CO2 need to fall by 45% from 2010 levels by 2030, reaching ‘net zero’ for 2050. The report highlights the role of ‘Education, information and community approaches’ in this mission. The past decade has shown that we need to change the way we are talking about climate change. People think that the impacts will arise generations later, and mostly at developing countries. Clear message has to be formulated that shows direct concern for the people. But climate change is caused by GHGs of diverse, invisible sources. We do not see the emissions of our food consumption or energy use, therefore we have to calculate and explain it for people repeatedly. V4GU targets the younger generation, who are the most susceptible. Universities represent large communities with their thousands of employees and ten thousands of students, who can also act as multipliers by sharing their eco-conscious practices with friends, family, wider public via social media. Universities are also equipped with the scientific knowledge to measure the climate impacts of people’s everyday routines, identify reduction potentials, measure results.

.

Our partners are engaged member universities of the worldwide network of UI GreenMetric World University Ranking [https://greenmetric.ui.ac.id], which calls the attention of university leaders and stakeholders on global climate change, the importance of energy and water conservation, waste recycling, and green transportation. Together with University of Pécs, consortium  leader of V4GU, the following partners take part in the implementation:

.

The project will build the awareness raising campaign and knowledge exchange on the following activities:

1. ‘V4 Green University conferences’: We’ll organise a virtual conference to introduce:

a. The climate protection program of the institutions;

b. The toolset of the involved universities for mobilizing students, lecturers and employees to change their behaviour and integrate eco-conscious routines into their everyday practices. We focus in identifying what tools touch the students.  

c. Results of the activities so far, success factors;

d. Involving all other universities of the V4 countries to the cooperation, motivating them to set up climate protection plans, share knowledge.                                                                     

2. Local (national) workshops

All partners will organise workshops to discuss the possibilities of joint green university programmes inside the country, and identify the cooperation possibilities with the institutions of the other countries. We will focus on involving experts of energy efficiency, renewables, water consumption, waste treatment, etc. to ensure that realistic actions will be traced out. 

3. Video campaigns for students

Students’, our direct target group’s attention can be grabbed only by tailor-made, exciting tools such as online videos with infographics and cartoons. TED videos will serve as a basis for this work. Our aim is to explain the students how their everyday habits influence the climate and how their behaviour could be transformed to an eco-conscious attitude.

4. Organising social competitions

People always compare their behaviour to others and they want to be the best, that’s why social competitions work. The social pressure encourages people to reduce their energy consumption and change some other everyday habits like food consumption, travel or use of water. Partners will organise social competitions – one in each country – to activate their students, and incite them for changing their behaviour. 

V4 Green Universities – International conference

Data protection notice V4GU

A Ukrainian-German Partnership for digital supported
Learning and Teaching

HNEE_Logo_Engl_gruen copy

new logo

Logo centre

From September 2020, the two partner universities - Eberswalde University for Sustainable Development and Ukrainian National Forestry University in Lviv - are jointly implementing a project funded by the German Academic Exchange Service (DAAD).

The main goal of the project is the integration and professionalisation of digital methods into learning and teaching of both universities. 

Key element to reach this goal is the conceptualisation and implementation of a cross-university blended learning module and training course „Project Development and Proposal Writing“ that is addressed to graduate students and university staff.  Duration: 01.09.2020 - 31.08.2022

Esri_Topo_2

Main Aim

 • Integration of high quality methods and standards in
  digital supported learning and teaching at both universities
 • Joint training of graduate students and university staff of both
  universities in project planning and acquiring third party funding
 • Strengthening and extending the international
  cooperation and network between both universities 


 Activities

 • Survey with university members about needs and interests (Link will follow)
 • E-learning training workshop for lecturers (see below)
 • Pilot application, evaluation and adjustment of the course “Project Development and Proposal Development” (see below)

Training Workshop “E-Learning tools and their application”

Course “Project Development
and Proposal Writing”

Target audience

 • Lecturers of both universities

Number of possible participants

 • approx.15 (half of them from EUSD)
 

Target audiences:

 • Graduate students (master degree and PhD students) 
  → module (6 credits)
 • University staff (scientific and administration staff) 
  → trainings course

Pilot application

 • Number of possible participants
 • approx. 12 graduate students (half of them from EUSD)
 • approx.12 university staff (half of them from EUSD)

Requirements for participation

 • Time availability and motivation
 • English skills would be helpful but are not mandatory

Requirements for participation

 • Application with motivation letter (selection process if necessary) 
 • Sufficient English skills

Format

 • Originally planned: 4 days full-time workshop in Eberswalde
 • Alternative: Online workshops over 2 weeks

Format

 • E-Learning with combination of asynchron and synchron elements
 • Face-to-face events in Eberswalde
 • Joint proposal writing in mixed international groups

Dates

 • Tbd (summer term 2021)

Dates

 • Tbd (winter term 2021)

Our partner university is Eberswalde University of Sustainable Development

HNEhne2Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD) was founded in 1830 as a higher forestry school in Eberswalde. This university is constantly focused on sustainable development, the environment and nature conservation, which makes it a leader in Germany in terms of "green" learning.

EUSD is one of the most research universities of applied sciences in Germany. It is one of the few universities in Europe that focuses on the research areas of "sustainable rural development" and "sustainable production and use of natural substances". EUSD has long been a pioneer in these subject areas.

The main areas of research include:

hne1

 • Sustainable development of rural areas
 • Regional economic development
 • Monitoring and planning in large protected areas
 • Geographic information systems (abbreviated GIS) and remote sensing
 • Business consulting
 • Tourism development
 • Organic farming and marketing
 • Sustainable production and use of natural products
 • Wood processing
 • Renewable energy
 • Renewable raw materials
 • Forest protection

Eberswalde University for Sustainable Development has more than 70 partnerships with colleges, universities and institutes around the world. One of such universities is Ukrainian National Forestry University (UNFU).

 

 Team & Contact 

Pierre_Ibisch_125x150_neu

Project Lead EUSD
Prof. Dr. Pierre Ibisch

 

Angela_Dichte_300x355

Project Coordination
Angela Dichte
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Jasper_Carstens_272x302

Student Assistant
Jasper Carstens
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Vasyl_Lavnyy

Project Lead UNFU

Dr. habil. Vasyl Lavnyy
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 Oleksiy_Sinkevych

Project Coordination

Oleksiy Sinkevych
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

daad logo supplement eng blue rgb

 

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper