Науково-дослідна частина

Анотовані звіти 2010:

1. Прикладні: 1   2   3 
2. Фундаментальні:   2   3   4   5   6   7   8
Науково-дослідний сектор (НДС) 
НДС - наукова установа університету, що створює науково-технічну продукцію у формі науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт, надає науково-технічні послуги, виготовляє, випробовує і постачає дослідні зразки виробів (продукції). 

Становлення НДС охоплює періоди: 

- 1945-1955 рр. - формування наукової тематики, колективів виконавців та дослідно-експериментальної бази; 

- 1956-1965 рр. - зміцнення матеріально-технічної бази наукових досліджень; 

- 1966-1975 рр. - організація кафедральних і галузевих науково-дослідних лабораторій; 

- 1976-1985 рр. - удосконалення системи управління науковою діяльністю та збільшення обсягів науково-технічної продукції; 

- 1986-1995 рр. - спрямування наукової діяльності на виконання завдань у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки України; 

- з 1996 р. - розвиток фундаментальних наукових досліджень і формування елементів інноваційного підходу в науковій діяльності. 

Науково-технічна продукція НДС базується на елементах інноваційного підходу - її новизна і конкурентноздатність захищені 750 охоронними документами, які є об'єктами промислової власності України, що використовуються у лісовому господарстві, лісовій, деревообробній та інших галузях економіки.nauknds1

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper