Випускники є фахівцями з проектування та реалізації заходів з озеленення населених пунктів, промислових центрів, підприємств і садиб, естетичного оформлення інтер'єрів та екстер'єрів, інвентаризації та створення високодекоративних об'єктів садово-паркового господарства.

sadovo parkove

ОПП "Садово-паркове господарство" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


ОПП "Садово-паркове господарство" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

• Лісове господарство (спеціалізація: лісове господарство)

Випускники є фахівцями з організації та здійснення виробничо-господарської діяльності підприємств лісогосподарського профілю, створення, вирощування, догляду і формування високопродуктивних та біологічно-стійких лісових насаджень, охорони і захисту лісів, раціонального використання лісових ресурсів;

• Лісове господарство (спеціалізація: мисливське господарство)

Випускники є фахівцями з організації мисливських і лісомисливських господарств, охорони, захисту та примноження мисливських тварин, раціонального використання мисливських ресурсів, розробки технологій переробки продукції мисливського господарства, розвитку трофейної справи, опрацювання наукових рекомендацій з підвищення економічної ефективності ведення мисливського господарства;

lisove gosp

ОПП "Лісове господарство" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

ОПП "Лісове господарство" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

ОПП "Мисливське господарство" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

ОПП "Мисливське господарство" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма

Випускники є фахівцями з проектування, планування та формування ландшафтних об'єктів, лісопарків, парків, зелених зон житлових масивів, садиб.

architectura

ОПП "Ландшафтна архітектура" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


ОПП "Ландшафтна архітектура" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, проектування процесів деревооброблення та виробів з деревини. Навчання зацією прогрмою дає можливість студентам-бакалаврам отримати поглиблені знання з фахових дисциплін та набути практичного досвіду з використання прогресивних матеріалів, конструювання та розроблення сучасних технологічних процесів з виготовлення меблевих виробів. Фахівці за даною спеціалізацією зможуть працювати як на сучасних меблевих виробництвах, так і створювати власні виробництва із виготовлення різноманітних меблевих виробів. Навчання на даній спеціалізації дозволить майбутньому фахівцю отримати досвід роботи на передових вітчизняних і закордонних меблевих підприємствах. Це велика перспектива для самореалізації, що супроводжується матеріальними і творчими здобутками.

Деревооброблювальні технології

ОПП ""Деревообробні та меблеві технології" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма

ОПП "Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма

ОПП "Комп’ютеризовані технології проектування і виробництва" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма

ОПП "Технології виробів з деревини" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма

ОПП "Технології деревообробки" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма

Випускники є фахівцями: з аналізу та оцінювання шкідливого впливу техногенного середовища на довкілля; виявлення та оцінювання забруднення навколишнього природного середовища; розроблення та обґрунтування природоохоронних заходів; проведення екологічного аудиту підприємств; розроблення, впровадження та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Word Art

ОПП "Технології захисту навколишнього середовища" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма

ОПП "Технології захисту навколишнього середовища" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма

фвфівфівфіВипускники є фахівцями з технологій виготовлення лущеного та струганого шпону, фанери, деревинних пластиків, стружкових і волокнистих плит, плит MDF і OSB, деревинних полімерних матеріалів (WPC), модифікованої деревини, целюлози, паперу та картону, клейових і опоряджувальних матеріалів.

Випускники є фахівцями з автоматизації виробничих процесів лісового господарства та деревообробчої промисловості, нетрадиційних джерел енергії, проектування, комп'ютерного моделювання й оптимізування систем автоматичного керування технологічним устаткованням, автоматизованими лініями, технологічними процесами і виробництвом загалом.

Avtomatizatsiya

ОПП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма

 ОПП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма

 

Тут скоро буде стаття

car building

ОПП "Машини та обладнання лісового господарства" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


ОПП "Інжиніринг, машини деревообробної промисловості" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


• Прикладна механіка (спеціалізація: експлуатація та обслуговування лісових машин)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств лісового господарства, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: обладнання та інструменти деревообробних виробництв)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств деревообробчої промисловості, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: промисловий інжиніринг)

Випускники є фахівцями з організаційно-управлінської, господарської та інноваційної діяльності промислових підприємств, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва, надання інженерно-консультаційних послуг.

Прикладна механіка

ОПП "Технічний сервіс" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


ОПП "Промисловий інжиніринг" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


Випускники є фахівцями з екології та захисту навколишнього природного середовища, природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічної експертизи, екологічного моніторингу, екологічного аудиту та екологічного контролю. Підготовка фахівців спрямована на оволодіння знанням основних законів довкілля, глобальних, регіональних та локальних екологічних проблем, екологічної безпеки, процесів забруднень, класифікації, оцінювання та оптимізування екологічних ризиків та впливів.

екологія 2

ОПП "Екологія" - БАКАЛАВР

pdf 1 Освітньо професійна програма 


ОПП "Екологія" - МАГІСТР

pdf 1 Освітньо професійна програма 

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper