Нормативно-правові документи діяльності НЛТУ України

 Статут університету.
Стратегія розвитку Національного лісотехнічного університету України на 2024–2032 роки
 Стратегія інтернаціоналізації ДВНЗ "НЛТУ України" на період до 2026 року
Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників Національного лісотехнічного університету України на 2021—2025 роки
 ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України"
 ПОЛОЖЕННЯ про Вчену Раду Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених у ДВНЗ "НЛТУ України"
 ПОЛОЖЕННЯ про ректорат
 ПОЛОЖЕННЯ про Науково-методичну раду Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-технічну раду
 
Наказ МОН України № 535 від 9 червня 2022 року Про затвердження складу Наглядової ради Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
 Наказ МОН України № 142 від 10.02.2023 року Про затвердження статуту “Національний лісотехнічний університет України”

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчального процесу за дистанційною формою у НЛТУ України
ЗРАЗОК Освітньо-професійної програми
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Розроблення освітніх програм
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення освітніх програм у ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про гарантів освітніх програм у Національному лісотехнічному університеті України про гарантів освітніх програм у Національному лісотехнічному університеті України
 
ПОЛОЖЕННЯ про розроблення силабусів навчальних дисциплін в “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення Національним лісотехнічним університетом України якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)

 Тимчасове ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу (зі змінами та доповненнями)
ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою 
 ПОЛОЖЕННЯ про проведення практик студентів у НЛТУ України
 ПРАВИЛА призначення стипендій студентам, аспірантам і докторантам
 ПОЛОЖЕННЯ  про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у "НЛТУ України"

 ПОЛОЖЕННЯ про Екзаменаційну комісію у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
 ПОЛОЖЕННЯ про наукове товариство студентів НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток
 ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідної роботи студентів
 ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську олімпіаду в  ДВНЗ "НЛТУ України" для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
ПОЛОЖЕННЯ про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про застосування державної мови в освітньому процесі
 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої освіти в ДВНЗ “НЛТУ України” (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ Про про академічну доброчесність у Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” 
 ПОЛОЖЕННЯ про курси англійської мови
ПОЛОЖЕННЯ про сертифікацію електронних навчальних курсів, розміщених в системі дистанційного навчання ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання та надання академічної відпустки, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Національний лісотехнічний університет України 2023 рік
ПОЛОЖЕННЯ про організацію навчання студентів за міжнародними програмами подвійних дипломів
REGULATIONS on the study organization of students under international double diploma programson
ПОЛОЖЕННЯ про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів Національного лісотехнічного університету України
ПОРЯДОК організації навчання студентів за індивідуальними графіками в Національному лісотехнічному університеті України
ПОРЯДОК перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів
ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання професійної діяльностінауково-педагогічних працівників,кафедр і навчально-наукових інститутів Національного лісотехнічного університету України
ПЛАНИ роботи та заходи з реалізації системи національно-патріотичного виховання студентів Національного лісотехнічного університету України на 2024 рік
Наказ № 07 від 22.01.2024 р. “Про організацію освітнього процесу у весняному семінарі 2023/2024 н. р.”
Лист від Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання у Національному лісотехнічному університеті України результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти


 ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників у Національному лісотехнічному університеті України
 ПОЛОЖЕННЯ про преміювання працівників ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" 
ПОЛОЖЕННЯ про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДВНЗ “НЛТУ України”
СИСТЕМА національно-патріотичного виховання студентів Державного вищого навчального закладу “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені державних діячів першого українського уряду у ДВНЗ НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотнів ДВНЗ НЛТУ України

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг у Національному лісотехнічному університеті України
Типовий Договір про надання освітньої послуги
ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації міжнародних проєктів та управління ґрантами в ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про організацію в ДВНЗ НЛТУ України підготовки іноземних громадян до вступу у ЗВО
ПОРЯДОК організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців
ПОРЯДОК організації набору до ДВНЗ “НЛТУ України” і навчання(стажування) іноземнців та осіб без громадянства з використанням  Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ Про комісію з питань роботи зі службовою інформацією

 ПОЛОЖЕННЯ про професора консультанта
 ПОЛОЖЕННЯ  про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ДВНЗ "НЛТУ України"
 ПОЛОЖЕННЯ  про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу ДВНЗ "НЛТУ України"
 ПОЛОЖЕННЯ  про уповноважену особу ДВНЗ "НЛТУ України" з питань публічних закупівель 
 ПЛАН гендерної рівності у ДВНЗ "НЛТУ України"
 ПОЛОЖЕННЯ про політику запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в "НЛТУ України"
ПОЛОЖЕННЯ про інституційний репозитарій "НЛТУ України"
ПОЛОЖЕННЯ про премію імені Юрія Дадака в "НЛТУ України"
ПОЛОЖЕННЯ про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами Національного лісотехнічного університету України окремих навчальних дисциплін таінших компонентів навчальних планів понад встановлені обсяги

ПОЛОЖЕННЯ про Архів ДНВЗ НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Експертну оцінку цінності документів
ПОЛОЖЕННЯ про Відділ міжнародних зв'язків
 ПОЛОЖЕННЯ про навчальні підрозділи Національного лісотехнічного університету України
ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну частину НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний відділ НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про офіційний сайт Національного лісотехнічного університету України
 ПОЛОЖЕННЯ про закарпатський навчально-науково-виробничий центр
ПОЛОЖЕННЯ про конкурсний відбір на посаду директора Відокремленого структурного підрозділу “Закарпатський лісотехнічний фаховий коледж” Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України”

 ПОЛОЖЕННЯ про Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Східниця"  
 ПОЛОЖЕННЯ про лісоекологічний стаціонар "Моршин"
 ПОЛОЖЕННЯ про Шацьку НН ЛЕЛ
 ПОЛОЖЕННЯ про оздоровчо-спортивний табір "Лісотехнік" структурний підрозділ “НЛТУ України” 
 ПОЛОЖЕННЯ про навчально-виробничу базу "Івано-Франкове"  
 ПОЛОЖЕННЯ про Ботанічний сад загальнодержавного значення НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про Гербарій НЛТУ України
ПОЛОЖЕННЯ про Центр дистанційного навчання та післядипломної освіти НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про Центр забезпечення якості освітніх послуг ДВНЗ “НЛТУ України”
ПОЛОЖЕННЯ про Малу лісову академію
ПОЛОЖЕННЯ про Науково-дослідну частину
 ПОЛОЖЕННЯ про Другий відділ
 ПОЛОЖЕННЯ про Музей деревини НЛТУ України  
 ПОЛОЖЕННЯ про музей лісової фауни
 ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію дендроекології
 ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію фізіології та біохімії деревних рослин
 ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію молекулярно-генетичних маркерів
 ПОЛОЖЕННЯ про Науково-технічну бібліотеку НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про відділ ліцензування та акредитації НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію лісового насінництва НЛТУ України
 ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію культури тканин НЛТУ України

 Наказ “Про зміни до графіка робочого дня” від 31.10.2022р.
 Наказ “Про перейменування університету” від 04.11.2022р.
 Наказ “Про перейменування Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Державного вищого навчального закладу ‘Національний лісотехнічний університет України’” від 04.11.2022р.
 Наказ “Про зміну форми навчання студентів” від 15.11.2022р.
 Наказ “Про режим роботи університету” від 22.02.2023р. 
Наказ № 210 від 01.08.2023 р. “Про затвердження порядку роботи уповноваженого з антикорупційної діяльності “Національного лісотехнічного університету України” під час вступної кампанії 2023 року (далі Порядок)”
Наказ № 218 від 17.08.2023 р. “Наказ про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників за строковим трудовим договором (далі Порядок)
Наказ № 226 від 28.08.2023 р. “Про внесення змін до наказу від 31.10.2022 р. No 202
Наказ № 157 від 15.05.2023 р. “Про вшанування пам’яті професора Яцюка А. І.”
Наказ № 134 від 01.05.2024 р. “Про Алею Героїв України”

 

Last modified on П'ятниця, 17 травня 2024 18:30

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper