Борецька І Б

Посада – доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук, доцент

Профіль Scopus

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих гігроскопічних матеріалах. Прикладне програмне забезпечення автоматизованого проектування.


Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”, факультет “Прикладна математика”, спеціальність “Соціальна інформатика”, кваліфікація – магістр з соціальної інформатики, викладач математики та інформатики (2006).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, тема дисертації: “Математичне моделювання конвективного процесу сушіння деревини з урахуванням границі фазових переходів” (2019)

Доцент кафедри інформаційних технологій (2020)


  Професійна діяльність

 • асистент кафедри обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів (2008-2014)
 • асистент кафедри інформаційних технологій (2014)
 • старший викладач кафедри інформаційних технологій (2014-2020)
 • доцент кафедри інформаційних технологій (2020-2022)
 • доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • САПР складних об’єктів і систем
 • Технології проектування складних об’єктів і систем
 • Проектування CAE/CAD/CAM систем
 • Методи і технології проектування
 • Фрактальні методи в інтелектуальному аналізі даних

 

 Публікації

Автор понад 45 наукових статей в науково-технічних журналах та матеріалах міжнародних конференцій

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-6767-104Х
Ідентифікатор SCOPUS: 57204945802 


 Міжнародні стажування, тренінги

 • Міжнародне стажування за робочою програмою “INFORMATION SECURITY IN HIGH EDUCATION” у Gdansk School of Higher Education, (Ґданськ, Республіка Польща); “CERTIFICATE” про проходження стажування № 5/22  від 02.06.2022 р. (ECTS 6).

 Нагороди

 • Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.03.2012 р. № 369 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році” та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук НАГОРОДЖЕНО дипломом ІІІ ступеня: Борецьку Ірину Богданівну та її студента Рожака Петра Ігоровича (Технічні науки. Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудування)

 Членство

 • Член асоціації викладачів комп’ютерних наук Computer Science Teachers Association. Member ID 198357992020

 

shubatura

Посада – професор, завідувач кафедри електромеханіки та електроніки Національної академії сухопутних військ, професор кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання НЛТУ (за сумісництвом)

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор технічних наук

Профіль Scopus

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

Розробка і дослідження інформаційно-вимірювальних, управляючих і контролюючих систем з використанням технологій штучного інтелекту, та технічних систем військового призначення, які працюють на основі використання нових фізичних принципів і оригінальних способів та методів функціонування


Освіта

Вінницький політехнічний інститут (тепер Вінницький національний технічний університет), спеціальність “Автоматика і телемеханіка”, кваліфікація – інженер-електрик (1985).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”. Тема дисертації: “Оцінка і контроль параметрів багатостадійних динамічних технологічних процесів на основі теорії порівняння, на прикладі процесу очистки дифузійного соку” (1992)

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.05 “Комп’ютерні системи та компоненти. Тема дисертації: “Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації” (2008)

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького державного технічного університету (1995)

Вчене звання професора присвоєно по кафедрі електромеханіки та електроніки Національної академії сухопутних військ (2010)


  Професійна діяльність

 • інженер-конструктор, Всесоюзний проектно-конструкторський інститут технології електротехнічного виробництва м.Черкаси (1985)
 • Служба в Збройних Силах (1985-1987)
 • інженер-конструктор, Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро “Модуль” м. Вінниця (1987-1988)
 • аспірант кафедри автоматизованих систем управління Вінницького політехнічного інституту (1988-1991)
 • асистент кафедри автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту (1991-1992)
 • старший викладач кафедри автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту (1992-1994)
 • доцент кафедри автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту (1994-1995)
 • доцент кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету (1995-2006)
 • докторант кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету (2006-2008)
 • професор кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету (2008-2009)
 • завідувач кафедри електромеханіки та електроніки факультету ракетних військ і артилерії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (2009-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Автоматизовані системи наукових досліджень
 • Основи теорії і практики наукових досліджень
 • Інформаційні технології числового експерименту в наукових дослідженнях
 • Прикладні системи на основі штучних нейронних мереж
 • Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
 • Сучасні підходи до проектування інтелектуальних систем

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член редколегій трьох науково-технічних журналів.

 Публікації

Автор понад 500 публікацій, з них дві одноосібні монографії, 38 навчальних посібників, майже 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні  моделі

Scopus Author ID: 6507636334
Google Scholar ID: XeiUUlIAAAAJ

 


   Участь у проектах

 • Науковий керівник багатьох науково-дослідних робіт як державного, так і госпдоговірного фінансування

 Нагороди

 • Заслужений працівник освіти України, почесні грамоти від міністерств, обласної ради, медалі і відзнаки від Міністерства оборони України

 Членство

 • Дійсний член академії Метрології України

 

flud

Посада – доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

Математичне та програмне забезпечення автоматизації моделювання та розрахунку фізикомеханічних процесів. Математичне моделювання деформативності деревини


Освіта

Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Автоматизоване управління технологічними процесами”, кваліфікація – спеціаліст з автоматизованого управління технологічними процесами (2005).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини, тема дисертації: “Обгрунтування критерію міцності деревини в процесі сушіння як анізотропного матеріалу”, 2018.


  Професійна діяльність

 • асистент кафедри ОТ та МТП (2008-2010)
 • асистент кафедри ІТ (2010-2020)
 • старший викладач кафедри ІТ (2020-2022)
 • доцент кафедри ІСКМ (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Обчислювальні методи механіки суцільних середовищ;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Технології комп’ютерного проектування;
 • Веб технології та веб дизайн
 • Інформаційні технології.

 

 Публікації

Автор понад 40 наукових статей в науково-технічних журналах та матеріалах міжнародних конференцій, двох навчальних посібників та одного патенту на винахід та корисну модель

ORCID ID: 0000-0002-8347-4265
Google Scholar ID: jNpJeWMAAAAJ

 


 Членство

 • Член асоціації викладачів комп’ютерних наук Computer Science Teachers Association. Member ID  58309331

 

bekas b o 1

Посада – старший викладач кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

Розроблення систем підтримки прийняття проектних рішень та експертних систем


Освіта

Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність “Математик. Викладач”.


  Професійна діяльність

 • інженер науково дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту (1985-1988)
 • інженер 1-ї категорії науково дослідного сектору Львівського лісотехнічного інституту (1988-1991)
 • ведучий інженер-програміст відділ САПР і ДМ при обчислювальному центрі Львівського лісотехнічного інституту (1991-1994)
 • інженер-програміст 1-ї категорії кафедри обчислювальної техніки і МТП Українського державного лісотехнічного університету (1994-2002)
 • асистент кафедри обчислювальної техніки і МТП Українського державного лісотехнічного університету (2002-2005)
 • старший викладач кафедри обчислювальної техніки і МТП Українського державного лісотехнічного університету (2005-2014)
 • старший викладач кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України (2014-2022)
 • старший викладач кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання Національного лісотехнічного університету України (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Інформатика та системологія
 • Обчислювальна математика і програмування
 • Комп'ютерні мережі
 • Обчислювальна техніка і програмування
 • Лектор курсів підвищення кваліфікації НПП НЛТУ України “Технології дистанційного навчання”

 Публікації

Автор понад 20 наукових статей в науково-технічних журналах, матеріалах конференцій та навчального посібника.

Google Scholar ID: z-_koDsAAAAJ


 Членство

 • Член асоціації викладачів комп’ютерних наук Computer Science Teachers Association. Member ID 983457935

 

Павлюк У В

Посада – доцент кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

Новітні технології дистанційного навчання, інформаційні системи і технології в управлінні підприємства, стратегічне управління підприємством


Освіта

Національний лісотехнічний університет України, кваліфікація магістра за спеціальністю “Менеджмент організацій” (2009, диплом з відзнакою).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації: “Соціально-економічні засади екологічної безпеки населення великих міст” (2014)


  Професійна діяльність

 • молодший науковий співробітник науково-дослідної частини НЛТУ України (2009)
 • інженер кафедри економіки та менеджменту д/о підприємств (2009-2014)
 • асистент кафедри економіки підприємства (2014-2018)
 • інженер 1-ої категорії Центру дистанційного навчання НЛТУ України, адміністратор дистанційного навчання ННІ ЕЕМ НЛТУ України (2016-2022)
 • старший викладач кафедри економіки підприємства (2018-2021)
 • старший викладач кафедри ІТ (2021-2022)
 • доцент кафедри ІСКМ (2022-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Курси підвищення кваліфікації “Технології дистанційного навчання”
 • Міжнародний тренінг курс “Interactive Content”
 • Інформаційні технології та програмування
 • Системний аналіз
 • Алгоритми та структури даних
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційна безпека
 • Викладач курсів підвищення кваліфікації НПП НЛТУ України «Технології дистанційного навчання»;

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Член Науково-методичної ради ННІ ДКТД НЛТУ України
 2. Член комісії інформаційних технологій та дистанційного навчання Науково-методичної ради НЛТУ України
 3. Координатор дистанційного навчання НЛТУ України (2016-до тепер)
 4. Координатор рейтингу UI Green Metric World University Rankings в НЛТУ України

.


 Публікації

Навчальний посібник, 30 публікацій: наукових статей, матеріалів вітчизняних й міжнародних науково-практичних конференцій та воркшопів, навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-6175-0292
Google Scholar ID: n9wvioYAAAAJ

 


   Участь у проектах

 • Міжнародний проект V4 Green Universities (V4GU) Вишеградського фонду (2020-2021)
 • Міжнародний проект Joint Digital Future Project, A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching (жовтень 2021 – лютий 2022)
 • Міжнародний проект Joint Teaching and Learning for Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia (01.09.2022 – 31.12.2023)

 


 Міжнародні стажування, тренінги

 • Міжнародне підвищення кваліфікації “New and Innovative Teaching Methods” в Краківському економічному університеті (2020, UEK, Польща)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації: навчальний курс “Green Project Development and Management” (GPDM) у рамках проекту Joint Digital Future (JDF) (осінь 2021-лютий 2022);
 • Міжнародне підвищення кваліфікації, розроблення та викладання курсу “Interactive Content” у рамках міжнародного проекту “Joint Teaching and Learning for Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia” (01.09.2022 – 31.12.2023)

 Нагороди

 • Лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприятимуть подальшому розвитку соціально-економічних перетворень (2014)

 Членство

 • Член асоціації викладачів комп’ютерних наук Computer Science Teachers Association. Member ID #198358002649

 

storozhok

Посада – Завідувач кафедри інформаційних систем та комп’ютерного моделювання

Науковий ступінь/Вчене звання – Кандидат технічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Інформаційні системи вимірювання акустичних хвиль у деревині.
 • Поширення звуку в деревині, визначення дефектів деревини за допомогою ультразвукових хвиль.
 • Розробка та впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі. Автоматизація процесів розробки та впровадження програмного забезпечення.

Освіта

Український державний лісотехнічний університет, кваліфікація магістра за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” (2000-2005, диплом з відзнакою).

Український державний лісотехнічний університет, кваліфікація спеціаліста за спеціальністю “Менеджмент організацій” (2000-2005, диплом з відзнакою).


Наукові ступені, вчені звання

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини, тема дисертації: “Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом” (2013)

Доцент кафедри інформаційних технологій (2016)


  Професійна діяльність

 • молодший науковий співробітник науково-дослідної частини НЛТУ України (2005-2008)
 • асистент кафедри ОТ та МТП (2005-2008)
 • старший викладач кафедри ІТ (2008-2014)
 • доцент кафедри ІТ (2014-2023)
 • керівник Центру дистанційного навчання НЛТУ України (2016-2018)
 • завідувач кафедри ІСКМ (2023-до тепер)

Навчальні дисципліни

 • Комп'ютерна графіка
 • Технології комп’ютерного проектування
 • Операційні системи
 • Системи штучного інтелекту
 • Лектор курсів підвищення кваліфікації “Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України” (2016-до тепер)

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Член Вченої ради ННІ ДКТД НЛТУ України
 2. Член комісії інформаційних технологій та дистанційного навчання Науково-методичної ради НЛТУ України
 3. Координатор дистанційного навчання НЛТУ України (2016-до тепер)
 4. Адміністратор сервісів “Google Workspace for Education” (2012-до тепер)
 5. Координатор інтеграції інноваційних програмних продуктів та технологій Autodesk, Inc. в навчально-виховний процес кафедр ІТ та ІСКМ, відповідно до договору підписаного у 2013 році між компанією Autodesk, Inc. США та Національним лісотехнічним університетом України про стратегічне партнерство у сфері науки
 6. Уповноважений представник від НЛТУ України, який координує впровадження освітніх онлайн-платформ рекомендованих МОН України для коледжів та університетів: Udemy Business, Coursera, Labster.

 Публікації

Автор одинадцяти патентів на винахід та корисну модель, понад 40 наукових статей в науково-технічних журналах та матеріалах міжнародних конференцій.

ORCID ID: 0000-0001-6566-5271;
Scopus Author ID: 57194442540;
Google Scholar ID: V-WInlAAAAAJ.

 


   Участь у проектах

 • Міжнародний проект “Joint Digital Future Project, A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching” (01.09.2020 – 31.08.2022);
 • Міжнародний проект “Joint Teaching and Learning for Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia” (01.09.2022 – 31.12.2023).


 Міжнародні стажування, тренінги

 • Університет сталого розвитку м. Еберсвальде (Німеччина), In the frame of the project “Joint Digital Future – A Ukraine-Germen Partnership for Digital Supported Learning and Teaching”, Certificate of Completion, 17.09.1921

 Членство

 • Член асоціації викладачів комп’ютерних наук Computer Science Teachers Association. Member ID 56157858.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper