Клим Надія Михайлівна

 

klym n m

Посада – доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь/Вчене звання – кандидат економічних наук

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Профіль Scopus

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Наукові/професійні інтереси

 • регіональна економіка: соціально-культурна сфера
 • формування механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах
 • теорія і практика обліку, оподаткування, аналізу і контролю діяльності суб’єктів господарювання

Освіта

 • Український державний лісотехнічний університет, спеціальність “Облік і аудит”, диплом спеціаліста (1996)
 • Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, спеціальність “Правознавство”, магістр з права (2017)

Наукові ступені, вчені звання

 • Інститут регіональних досліджень НАН України, кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, Наказом ВАКу від 24.10.2006 р №503 спеціальність трансформовано на 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2002)
 • Національний лісотехнічний університет України, доцент кафедри обліку і аудиту (2003)

Навчальні дисципліни

 • Бухгалтерський облік
 • Облік і аудит
 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Організація і методика аудиту 

 Експертна, наукова та інша діяльність

 • Голова ДЕКу за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” освітньої програми “Облік і оподаткування” ОР бакалавра у НУ “Львівська політехніка” (2019-2022)
 • Рецензент у міжнародному рецензованому науковому електронному журналі “Agricultural and Resource Economics”

 

Виконавець науково-дослідних тем:

 1. “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів на тривалу перспективу” – розвиток та розміщення соціальної сфери Львівської області (3.1.5.63.0100 U 000657)
 2. “Дослідження природно-ресурсного потенціалу і перспектив економічного та соціального розвитку України (регіональний розріз)” ( 3.1.5.53.0199 U 003694)
 3. “Економічний механізм покращення фінансового стану раціонального використання лісових ресурсів на підприємствах лісопромислового комплексу” (ДБ 08.27-02-01, № держреєстрації 0101 U005132, обліковий № 0204 U003661)
 4. “Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб’єктів господарювання” (ДР 0113 U007515, 2016-2018 рр.)
 5. “Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств” (ДР 0113 U007514, 2018 р.).
 6. “Теоретико-методичні засади екологічного аудиту в лісовому господарстві” (ДР 0117 U006890).
 7. “Бухгалтерський облік у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності” (ДР 0118U000781, договір №05/ 2471 від 15 .01.2020 р.)
 • Відповідальний виконавець та організатор (куратор) фокус-групи від НЛТУ України у науковому дослідженні за міжнародним проектом ERASMUS+ “EU-EaP Funure aveue: Boosting joint initiatives of Academia and civil society in Ukraine».

 Публікації

Автор понад 180-ти фахових наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників – “Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств” (у співавторстві з грифом МОН України, 1999 р.), “Бухгалтерський облік” (одноосібно, 2014 р.), “Організація обліку в галузях економіки” (у співавторстві, 2018 р.), підручника “Бухгалтерський облік” (одноосібно, 2021 р.) та 9-ти колективних монографій (2013 – 2021 рр.), 5-ти публікацій у наукових виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, має п’ять авторських свідоцтв.

Праці присвячені питанням формування обліково-аналітичної системи та механізму ефективного управління економічною діяльністю підприємств на еколого-економічних засадах; теорії і практики обліку і контролю діяльності суб’єктів господарювання в умовах діджиталізації; особливостей оподаткування та обліково-аудиторського забезпечення підприємств; стратегічного державного регулювання та економічній безпеці в умовах військового стану.

 


 Участь у проектах та грантових програмах

 • Участь у міжнародному проєкті від МОН України “Ціннісні орієнтири українського студентства” в рамках Еразмус + напряму ім. Жана Моне, який здійснювався Українською Асоціацією Викладачів та Дослідників Європейської інтеграції (ERASMUS+  620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA)
 • Участь у Круглому столі “Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень за проектами Jean Monnet від Erasmus+ в рамках проекту “ЄС – Східне Партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-FU-EfP) 25 листопада 2021 р.

 Міжнародні стажування та тренінги

 1. Міжнародний симпозіум та стажування університетських викладачів у рамках III-ї місії Університетів Європи – задля людського і глобального розвитку. Lateranensis Pontifika Universittas, UNICUSANO, М.Рим, Італія з 21-25 червня 2018 р. Робота у секціях за професійними спеціалізаціями:
 • розвиток і трансфер економічних і фінансових знань. Третя місія і Новий гуманізм (секція “Економіка і фінанси”);
 • управління інтегральним розвитком людства: розширення можливостей для глобальної інклюзії (секція “Менеджмент”).
 1. Міжнародне стажування “Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі” на базі Університету Collegium Civitas у м.Варшава, Польща (9 листопада – 18 грудня 2020 р.), 180 год. (6 кредитів), сертифікат №114/2020.
 1. Українська асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції, орієнтаційний тренінг (теоретична підготовка – 8 год., практикум з організації фокус-груп – 8 год.) у рамках проведення наукового дослідження “Ціннісні орієнтири українського студентства” за міжнародним проєктом ERASMUS+, (сертифікат  ERASMUS+  620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA), 16 год./0,5 кредити.
 1. USAR, ICCMIT, Стажування за темою: “Економічне зростання регіонів України в умовах непропорційного регіонального розвитку” м. Афіни, Греція, 20-24 вересня 2021 р. (Сертифікат учасниці 7-ї Міжнародної конференції з питань Управління комунікаціями та інформаційні технології (ICCMIT '21))
 1. Участь у Круглому столі “Європейські цінності у дзеркалі наукових досліджень” за міжнародними проєктами ERASMUS+ за напрямом Jean Monnet в рамках проєкту “ЄС- Східне Партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні” (620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA-FU-FaP) 25.11.2021 р.
 1. Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технічного парку (м.Люблін, Республіка Польща ) та ГО “Міжнародна фундація науковців та освітян” м. Київ, Україна), дистанційне Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів “Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України” та міжнародний розвиток навичок за дисциплінами “Бухгалтерський облік в управлінні підприємством”, “Організація і методика аудиту”, 20.06.2022-27.06.2022 р. (сертифікат ES№96656/2022 від 27.06.2022 р.), 45 годин/1,5 кредиту.

 Членство

 • Членкиня ГО“Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України” 
 • Членкиня ГО “Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції”
 • Членкиня громадської організації “Міжнародна фундація науковців та освітян”
Last modified on Четвер, 28 вересня 2023 13:29

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper