hryndzhuk

Посада – завідувач кафедри психології та соціально-гуманітарних  дисциплін

Науковий ступінь/Вчене звання – Доктор педагогічних наук, професор

 

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукові та професійні інтереси

 • Прикладні проблеми українського мовознавства, методика викладання української мови, методика навчання іноземців української мови, українське термінознавство, технології ефективної комунікації, психологія ділового спілкування, культура особистості, етикет ділової людини, естетика.

Освіта

Філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1984 – 1989). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Українська мова і література».


Наукові ступені, вчені звання

Науковий ступінь – доктор педагогічних наук (2018 р.), Херсонський державний університет, тема дисертації «Теоретико-методичні засади формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців лісотехнічних спеціальностей».

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук (2001 р.), Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, тема дисертації «Термінологічна лексика художньої різьби по дереву».

Вчене звання – професор кафедри філософії, соціології та культурології (2021 р.).

Вчене звання – доцент кафедри української та іноземних мов (2011 р.).


  Професійна діяльність

 • Завідувач кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін (з грудня 2023 р.).
 • Завідувач кафедри філософії, соціології та культурології (з квітня 2023 р.).
 • Професор (з 2019 р. – кафедри соціології та культурології, а з 2020 р. і до теперішнього часу – кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України). 
 • У зв’язку з реорганізацією кафедр переведена на посаду доцента кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2011 – 2019).
 • Доцент кафедри української та іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2008 – 2011).
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології Українського державного лісотехнічного університету (2002 - 2008).
 • Асистент кафедри основ культури, соціології та права Українського державного лісотехнічного університету (1992 – 2002).
 • Учитель української мови та літератури середньої школи № 42 м. Львова (1989 – 2002).

Навчальні дисципліни

 • «Українська мова за професійним спрямуванням»,
 • «Культура особистості»,
 • «Імідж ділової людини»,
 • «Риторика»,
 • «Українська мова як іноземна»,
 • «Моделі ділової комунікації».

 Експертна, наукова та інша діяльність

 1. Опонування кандидатських дисертацій..

 Публікації 

Авторка понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких  1 монографія, 5 навчальних посібників.

Портал  НБУВ
ORCID: 0000-0003-2199-1977
Google Scholar: 1lQQBekAAAAJ


 Міжнародні стажування, тренінги

 1. Наукове стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща, з 17.03.2020 до 25.05.2020) (сертифікат  № 349).
 2. МПК вебінар для освітян на тему «Iнтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ та Україні» (м. Люблін, Подьща, з 6 до 13 березня 2023 року) (сертифікат ESN № 12620).
 3. Сертифікат про володіння польською мовою (В2).
 4. Сертифікат про володіння англійською мовою (В2).

Посада – завідувачка кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат соціологічних наук – Київський національний університет імені Тараса Шевченка («Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України)», 2009

Вчене звання

 Доцент кафедри соціології та культурології – 2013 р.

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 • Соціологія.
 • Методологія та методи збору соціологічної інформації
 • Соціологія сталого розвитку.
 • Соціальна відповідальність і інтелектуальна власність.
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом (Успішне працевлаштування: теорія та практика).
 • Імідж ділової людини

 

Освіта

 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, кафедра історії та теорії соціології, 2005 -2008рр. спеціальність «Спеціальні та галузеві соціології». 
 •  Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет, 1997-2000,  спеціальність «Правознавство» 
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, 1990-1996,  спеціальність «Соціологія»

  

Досвід роботи:

 • В.о. завідувача кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час).
 • В. о. завідувача кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2017-2020 рр.)
 • Доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2010-2017 рр.)
 • Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1996 – 2010 рр.)
 • Лаборант кафедри основ культури, соціології та права Українського державного лісотехнічного університету (1995 – 1996 рр.)

Членство у професійних асоціаціях

Член Соціологічної асоціації України

Професійні інтереси

Соціологія молоді, соціологія зайнятості, екологічна соціологія, гендерна соціологія, соціологія культури, економічна соціологія, організація та проведення соціологічних досліджень

Профіль Google Scholar.

Профіль ORCID

Підвищення кваліфікації: 

 1. Кафедра соціології факультету суспільних наук Вищого навчального закладу «Український католицький університет». Тема стажування: Сучасні методи навчання та інноваційні технології при викладанні соціологічних дисциплін в Українському  католицькому університеті.  Довідка № 177/20 від 08.05.2020. 90 год. ( 3 кредити).
 2. Університеті сталого розвитку м. Еберсвальде (ФРН). Учасник міжнародного проєкту "Спільне цифрове майбутнє" ("Joint Digital Future Project" - A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching. Сертифікат, виданий 17/09/21.90 год. ( 3 кредити).

 

 

Посада – доцент  кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук,  Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (Тема дисертації «Трудові традиції українців Карпат кінця ХІХ-початку ХХ ст.»)», 1998

Вчене звання

Доцент кафедри соціології та культурології – 2005 р.

Профіль Google Scholar

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Українська мова за професійним спрямуванням,
 • Історія української культури,
 • Історія та культура України,
 • Релігієзнавство
 • Роль релігії в сучасному інформаційному суспільстві
 • Справочинство і документознавство
 • Історія книжкової справи
 • Стилістика ділового мовлення

Освіта

 •  Аспірантура   Національний лісотехнічний університет  України (1993-1997)
 •  Чернівецький державний університет, філологічний факультет (1984-1989)

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри філософії,соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (з 2020 р.)
 • Доцент кафедри філософії,соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2003-2020рр.)
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1998 – 2003 рр.)
 • Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (1993-1998)
 • старший лаборант Інституту літератури ім.Т. Шевченка НАН України (Львівське відділення) (1991-1993 )

Професійні інтереси

Етнологія, лінгвістика, українознавство,  теорія та історія культури, історія релігій

Громадська діяльність

 •     Директор Музею народної культури НЛТУ України, 
 •     Голова осередку Товариства «Просвіта»

Основні публікації

 • Історія української культури. Практикум. (у співавт. з І. Магазинщиковою і С. Шлемкевич)  - Львів, 2016. – 200 с. Рекомендовано Вченою радою НЛТУ України (протокол № 6 від 25 червня 2015 р.).  
 • Дуда Н.М. Історія української культури. – Львів, 2013. – 300 с. Рекомендовано Вченою радою НЛТУ України (протокол № 7 від 27 червня 2013 р.).
 • Екологізація курсу «Релігієзнавство» (Н.М.Дуда, В.Т.Андрушко) // Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку : навч. посіб. з екологізації змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу / [В. Т. Андрушко, Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук, М. С. Кравець, І. П. Магазинщикова, С. Л. Шлемкевич] ; за заг. ред. І. П. Магазинщикової. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 335 с. . – С.165-247.  Рекомендовано до видання Вченою радою НЛТУ України 27 вересня 2012 р., протокол № 1)  
 • Дуда Н.М., Тарасенко О.О. Світові релігії. – Навчальний посібник. –Львів: ЗУКЦ, 2008 – 200с.
 • Дуда Н.М. Ділова українська мова  (У двох частинах). Частина І. Конспект лекцій. – Навчальний посібник. – Львів, 2003. – 160 с.
 • Дуда Н.М. Трансформація традиційної побутової культури українців Галичини в сучасну епоху / «Українське пограниччя: варіативність традиційної культури. Одеські етнографічні читання: Збірка наукових праць: наукове видання/ Колектив авторів». – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечников а», 2018. – 358 с. – С.  107-116. 
 • Дуда Н.М. Трансформація української традиційної побутової культури під впливом глобалізаційних процесів /Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи : збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / відп. ред. О. В. Сминтина; ред. кол.: В. Г. Кушнір, О. М. Дзиговський, О. А. Прігарін, О. В. Демченко. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 472 с. – С 366-373.  
 • Н. М. Дуда, О. М. Лободинська Дослідження традицій у сучасній побутовій культурі українців: міждисциплінарний  аспект. – Науковий вісник НЛТУ України, 2019, т. 29, № 3. – С. 129-132.

Підвищення кваліфікаціі

Український католицький університет, 16.05.2018, свідоцтво про стажування №265

 

Посада – доцент кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Вчене звання

Доцент  (2021 р.)

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 308, Львів, 79057, Україна 
  +38-032-239-27-77
   +38-032-258-42-12
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 • Українська мова за професійним спрямуванням,
 • Історія української культури,
 • Українська мова як іноземна,
 • Справочинство та документознавство,
 • Основи фахового термінознавства.

 

Освіта

 • 2000 – 2005 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація «Магістр філології. Викладач української мови і літератури»; 
 • 2006 – 2010 рр. – аспірантура в Інституті народознавства НАН України, спеціальність «Етнологія».

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2017-2020 рр.), з 2020 р. – доцент кафедри філософії, соціології та культурології НЛТУ України;
 • Асистент кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2006 – 2017 рр.) 
 • Старший лаборант кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2005 – 2015 рр.)

Членство у професійних асоціаціях:

Членкиня приймальної комісії НЛТУ України.

Професійні інтереси

Історія української мови, мовознавство, лексикологія, термінознавство, ономастика, актуальні проблеми сучасної етнології, українські традиції при найменуванні дитини, вивчення української мови як іноземної, історія української культури, документознавство.

Підвищення кваліфікації

 1. Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра українського прикладного мовознавства, 15.02.2016 – 15.03.2016 рр. Довідка № 1335-В від 22.03.2016 р.
 2. З березня 2016 – до січня 2017 р. удосконалювала свій рівень володіння англійською мовою на курсах вивчення іноземної мови у Національному лісотехнічному університеті України. Довідка № А-10, довідка № 03.
 3. З 17 лютого до 15 травня 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України» у НЛТУ України.
 4. З 17 березня до 25 травня 2020 року пройшла науково-педагогічне стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації у Хелмі (Польща).

Основні публікації

 1. Денис І. Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу. Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2016. № 4. С. 884–887.
 2. Денис І. Українські традиції найменування дитини на Опіллі. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. Вип. 19. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. С. 91–100.
 3. Денис І. Вплив релігійних переконань батьків на найменування дитини на Опіллі. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. Вип. 27 (5). С. 183–186.
 4. Денис І. Засади екологічного виховання у свідомості давніх українців. Екологізація освіти як чинник сталого розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: РВВ НЛТУ України. 2017. С. 56–59.
 5. Денис І. Історія вживання особових імен Городоччини Львівської області (за матеріалами церковних метрик хрещення 1950 – 2010 рр.). Народознавчі зошити Інституту народознавства НАН України. 2020. № 3. С. 744–751.
 6. Гриджук О.Є., Денис І.З., Дяк Т.П. Міждисциплінарні зв’язки у процесі вивчення української та англійської мов за професійним спрямуванням». Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala Journal. 2020. June, 4th.
 7. Войтович Н.М., Денис І.З. Мотиви родильної обрядовості бойків. Вчені записки Таврійського національного університету В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Київ, 2021. С. 157 – 162.

 

Посада – Старший викладач кафедри філософії, соціології та культурології

Почесне звання – Майстер спорту СРСР з легкої атлетики – 1985 р.

 

Контакти:

  вул. Природна, 8, спортивний комплекс «Лісова пісня», Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-07
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

 

Дисципліни

 • Фізичне виховання.

Освіта

 • Львівський державний університет фізичної культури, факультет олімпійського та професійного спорту, (2009-2011). Диплом магістра. Спеціальність «Олімпійський та професійний спорт»
 • Львівський державний інститут фізичної культури, факультет олімпійського та професійного спорту, (2003-2004). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Олімпійський та професійний спорт»
 •  Львівського лісотехнічного інституту, лісогосподарський факультет, (1983 – 1990). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Лісове господарство»

Досвід роботи:

 • Старший викладач кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2020 р. – по теперішній час). 
 • Старший викладач кафедри фізичного виховання Національного лісотехнічного університету України (2006 – 2006).
 • Асистент кафедри фізичного виховання Українського державного лісотехнічного університету  (2002 – 2006).
 • Старший лаборант кафедри фізичного виховання Українського державного лісотехнічного університету  (1999 – 2006).
 • Асистент кафедри фізичного виховання Львівського  лісотехнічного інституту (1992 – 1995).
 • Спортсмен-інструктор федерації легкої атлетики СРСР (1985-1992).

Членство у професійних асоціаціях

Член федерації легкої атлетики України

Голова правління Львівської міської громадської організації «Спортивний клуб «Лісотехнік»

Професійні інтереси

Професійний та оздоровчий біг, спортивний туризм, фітнес, настільний теніс, шахи, організація та суддівство спортивних змагань

Підвищення кваліфікації

 1. Львівський державний університет фізичної культури, кафедра теорії та методики фізичної культури (з 14.10.2017 до 14.11.2017) 16.11.2017, довідка № 494-р

 2. Підвищення кваліфікації по програмі «Розширення спортивних горизонтів»  обсяг програми: 60 годин / 2 кредити ЄКТС м.Дніпро – 08.02 – 10.02.2022, м. Львів: 16.02 – 18.02.2022

 

Посада – професор кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук – 2001 р., Прикарпатський університет імені Василя Стефаника.

Доктор педагогічних наук – 2018 р., Херсонський державний університет

Вчене звання

Доцент кафедри української та іноземних мов – 2011 р.

Професор кафедри філософії, соціології та культурології – 2021 р.

Контакти:

  вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 206 і/або 308, Львів, 79057, Україна 
   +38-032-258-42-12
  +38-032-239-27-77
   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Дисципліни

 • Українська мова за професійним спрямуванням,
 • Культура особистості,
 • Основи фахового термінознавства,
 • Основи ділового іміджу,
 • Основи риторики,
 • Соціальні комунікації,
 • Фахова термінологія, 
 • Імідж ділової людини,
 • Риторика

Освіта

 • Диплом доктора педагогічних наук – 23 жовтня 2018 р.
 • Диплом кандидата філологічних наук – 1 липня 2001 р.
 • Філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1984 – 1989). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Українська мова і література».

Досвід роботи:

 • Професор (з 2019 р. – кафедри соціології та культурології, а з 2020 р. і до теперішнього часу – кафедри філософії, соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України). 
 • У зв’язку з реорганізацією кафедр переведена на посаду доцента кафедри соціології та культурології Національного лісотехнічного університету України (2011 – 2019).
 • Доцент кафедри української та іноземних мов Національного лісотехнічного університету України (2008 – 2011).
 • Старший викладач кафедри соціології та культурології Українського державного лісотехнічного університету  (2002 - 2008).
 • Асистент кафедри основ культури, соціології та права Українського державного лісотехнічного університету (1992 – 2002).

Професійні інтереси

Прикладні проблеми сучасного мовознавства, методика викладання української мови, українське термінознавство, технології ефективної комунікації, психологія ділового спілкування, культура особистості, етикет ділової людини,  естетика.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Підвищення кваліфікації

 1. Український католицький університет, кафедра філології (з 29.03.2018 до 29.04.2018) 16.05.2018, довідка № 264/18
 2. Наукове стажування у Вищій школі міжнародних відносин і суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща, з 17.03.2020 до 25.05.2020) (сертифікат  № 349).
 3. Курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання (Національний лісотехнічний університет України, з 17.02.2020 до 15.05.2020).
 4. Курс онлайн підготовки «ЗНО. Теорія та практика розроблення і рецензування тестових завдань. Практичні роботи та заліки для рецензентів» при Українському центрі оцінювання якості освіти (травень-вересень 2020 р., наказ № 167 від 13.10.2020).
 5. Сертифікат про володіння польською мовою на рівні В2

 

Шамлян К

Посада – доцент кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат психологічних наук – 1995 р., Інститут психології АПН України, («Вікові та індивідуальні особливості в оцінці особистісно значущих стимулів»).

Вчене звання

Доцент кафедри філософії  – 2002 р.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 206, Львів, 79057, Україна 
 
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Психологія 
 • Соціальна психологія
 • Психологія управління 
 • Психологія особистості
 • Психодіагностика з основами психологічного консультування
 • Психологія ділового спілкування
 • Педагогіка і психологія вищої школи 
 • Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності
 • Професійна педагогіка

 

Освіта

 • Аспірантура кафедри інженерно-педагогічної підготовки Державного університету «Львівська політехніка» (1991 – 1994). 
 • Механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту (1979 – 1984). Спеціальність «Прилади точної механіки»

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри філософії, соціології та культурології – Національний лісотехнічний університет України (2020 – по теперішній час). 
 • Доцент кафедри філософії та психології, доцент кафедри філософії – Національний лісотехнічний університет України (2001 – 2020). 
 • Асистент, старший викладач кафедри філософії –Український державний лісотехнічний університет (1997 – 2001). 
 • Асистент кафедри культурології, соціології і права – Український державний лісотехнічний університет (1995 – 1997). 
 • Інженер кафедри інженерно-педагогічної підготовки – Державний університет «Львівська політехніка» (1994 – 1995). 
 • Аспірант кафедри інженерно-педагогічної підготовки – Державний університет «Львівська політехніка» (1991 – 1994).
 • Інженер, інженер-конструктор ІІІ категорії – Науково-дослідний інститут матеріалів (НПО «Карат») (1984 – 1991).

Членство у професійних асоціаціях

 • Член Української спілки психотерапевтів (УСП) з 2006 року і до сьогодні.
 • Навчаючий терапевт за методом кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами) – з 2002 року по теперішній час, член Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та імагінативних технік у психотерапії та психології (МТКПО).

Професійні інтереси

 • Психоаналіз та сучасні напрями психодинамічної терапії.
 • Психологія волі, психологія особистості та диференційна психологія.

Підвищення кваліфікації

 • ЛНУ імені Івана Франка, кафедра психології – 2018. Тема «Методика викладання психологічних дисциплін для студентів різних напрямів фахової підготовки»
 • НЛТУ України – 2021. Тема «Технології дистанційного навчання на базі віртуального навчального середовища НЛТУ України». 
 • Підвищення кваліфікації на навчально-практичних семінарах Міжнародного товариства Кататимного переживання образів та імагінативних методів у психотерапії та психології (IGKP) та Української спілки психотерапевтів (УСП):
  • Неврози. Клінічні та психоаналітичні аспекти (2020 р.)
  • Психосоматичні захворювання. Клінічні та психоаналітичні аспекти (2020 р.)
  • Символдрама в роботі з межовим рівнем організації особистості (2019 р.)
  • Курс підвищення кваліфікації в рамках програми підготовки професійних супервізорів (2016 -2018рр.)

Скринник М

Посада – професор кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук – 1982 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, («Цінності соціалістичного способу життя та формування наукового світогляду студентів»)

Доктор філософських наук – 2008 р., Львівський національний університет імені Івана Франка, («Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі»).

Вчене звання

Доцент кафедри філософії –1988 р.
Професор кафедри філософії – 2010 р.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 206 і/або 308, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-239-27-98
+38-032-239-27-77
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Філософія
 • Філософія самоствердження в українській інтелектуальній думці
 • Філософія і методологія науки
 • Психологія

Освіта

 • Філософський факультет Київського національного університету (1968–1973). Диплом спеціаліста. Спеціальність – Філософія
 • Київський технікум залізничного транспорту (1961–1964). Диплом техніка-механіка. Спеціальність – Електротягове господарство залізничного транспорту

Досвід роботи:

 • Професор кафедри філософії соціології та культурології (з 2008 р – кафедри філософії, з 2014 р. кафедри філософії та психології, а з 2020 р. кафедри філософії, соціології та культурології) Національного лісотехнічного університету України (2008 – і до теперішнього часу). 
 • Доцент кафедри філософії Українського державного лісотехнічного університету, Національного лісотехнічного університету України (1993–2008).
 • Завідувач кафедри філософії Українського державного лісотехнічного інституту (1988–1993).
 • Асистент, старший викладач, доцент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту (1973–1987).
 • Технік-електромеханік контактної мережі станції депо Конотоп (1967–1968).

Членство у професійних асоціаціях

 • Член Наукового товариства імені Шевченка.

   Професійні інтереси

    Історія філософії, історія філософії України, філософська антропологія, ціннісно-світоглядні аспекти формування особистості, проблема ідентичності.

    Нагороди та відзнаки – знак «Відмінник освіти України»

  Профіль Google Schola

  Профіль ORCID

Підвищення кваліфікації:

    Стажування на кафедрі історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв з 14 травня 2018 р. до 14 червня 2018 р. Тема стажування: «Обмін науково-педагогічним досвідом та ознайомлення з методикою викладання філософії у мистецькому навчальному закладі з метою удосконалення навчально-виховного процесу, зокрема студентів спеціальностей дизайн та архітектура».

Шикула О

Посада – доцент

Науковий ступінь
Кандидат філософських наук – 2005 р., Львівський національний університет імені Івана Франка

Вчене звання – Доцент кафедри філософії – 2012 р.

Керівник психологічної служби ЗВО

Керівник студентського гуртка “Клуб практичної психології” з 2016 року

Профіль Google Scholar 

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 206, Львів, 79057, Україна 
 +38-032-239-27-98
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Філософія.
 • Філософія науки.
 • Психологія.
 • Психологія управління.
 • Психологія управління та лідерства
 • Логіка.
 • Конфліктологія.

Освіта

 • Львівський національний університет імені Івана Франка. Диплом спеціаліста. Спеціальність «Філософія»
 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, кафедра історії філософії, 2001-2004 рр., спеціальність «історія філософії».

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри філософії Українського державного лісотехнічного університету (2004-2005)
 • Асистент кафедри філософії Національного лісотехнічного університету України (2005-2007)
 • Старший викладач кафедри філософії НЛТУ України (2007-2010)
 • Старший викладач кафедри суспільних наук Львівського університету бізнесу та права (сумісництво) (2007-2010)
 • старший викладач кафедри суспільних дисциплін Львівського навчально- наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (сумісництво) (2009-2010)
 • доцент кафедри філософії та психології НЛТУ України (2010- по теперішній час)

Членство у професійних асоціаціях

 1. Член Філософсько-економічного товариства.
 2. Член Міжнародної Психологічної Асоціації Проективних Методик.
 3. Член Українського Товариства Системної та Короткотермінової Психотерапії
 4. Член Національної Психологічної Асоціації України.

   Професійні інтереси

 • Історія філософії, українська філософська культура, 
 • комунікативна психологія, сімейна психологія, конфліктологія, управління та лідерство.

 Досвід практичної роботи

 1. Консультант-психолог (приватна практика) (з 2016 р.)
 2. Психолог-консультант в Митрополочиму суді латинського обряду у м. Львів при Архідіцезії Римсько-Католицької Церкви. (з 2016)
 3. Практична діяльність у Благодійному фонді імені Івана Павла ІІ (Johannes Paul II Charitable Foundation) – надання психологічних консультацій, проведення освітніх заходів. (з 2016)

Відомості про підвищення кваліфікації

 1. Навчальний семінар «Сучасні напрямки психотерапії» // ЛНУ ім. І.Франка, Інститут післядипломної освіти та до університетської підготовки, Центр неперервної освіти. Сертифікат № 01467243/060075-17. Львів, 11.06.2017. – 18 год.
 2. Навчальний курс «Теорія та практика психологічного консультування» // Центр практичної психології та психотерапії «Інсайт». 16-17.03.2019-13-14.04.2019. Реєстраційний номер 1181. – 32 год.
 3. З 16.09.2019 р. до 13.12.2019 р. - курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології дистанційного навчання на базі Віртуального навчального середовища НЛТУ України». Свідоцтво 20 СПВ/ 02070996 №7.
 4. З 24 березня по 14 травня 2020р. - стажування на кафедрі психології Львівського національного університету імені Івана Франка. Під час стажування опрацьовано навчально-методичні матеріали та ознайомлено з науковою діяльністю членів кафедри; вивчено досвід використання інноваційних, дистанційних технологій навчання та електронних курсів у навчальному процесі; доопрацьовано тестові завдання з курсу «Психологія» для віртуального середовища НЛТУ України. Довіка  №1308-С.
 5. Курси підвищення кваліфікації за темою: «Психосоматика: етіологія, діагностика, терапія» // Центр практичної психології та психотерапії «Інсайт». 27.06.2020-11.07.2020. Реєстраційний номер 1323. – 22 год.
 6. Workshop “Solution-Focused Brief Therapy (BSFT). Level ABC”. Sertificate of participation No UT 2020107. 10.10.2020 – 72 h.
 7. Навчально-практичний семінар «Короткотермінова психотерапія, сконцентрована на розв’язку. Рівень А.» // ЛНУ ім. І.Франка. Факультет педагогічної освіти. Сертифікат №КСС 125. 10.10.2020. – 72 год.
 8. Навчальний курс «Психологічна робота з залежними та співзалежними особами» // Центр практичної психології та психотерапії «Інсайт». 26.09.2020-19. 02.2020. Реєстраційний номер 1417. – 80 год.
 9. Навчально-терапевтичний курс «Сексологія» - 300 годин (200 годин теорії, 50 годин власний досвід і 50 годин супервізії). Український інститут психотерапії залежності. Присвоєно кваліфікацію «Сексолог». 20.06. 2020 - 12.12.2021

доцент кафедри філософії та психології

Florko

Посада – доцент кафедри філософії, соціології та культурології

Науковий ступінь – кандидат філософських наук – 2006 р., Львівський національний університет імені Івана Франка. Тема дисертації: «Самотність людини як екзистенційна проблема сучасної європейської філософії»

Вчене звання – доцент кафедри філософії – 2012 р.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, каб. 206 і/або 308, Львів, 79057, Україна 
+38-032-258-42-12
  +38-032-239-27-77
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   

Дисципліни

 • Філософія,
 • Філософські засади сталого розвитку
 • Комунікативна філософія
 • Історія мистецтва та архітектури / Історія мистецтв
 • Історія української культури
 • Естетика / Етика та естетика
 • Корпоративна культура та діловий етикет
 • Психологія
 • Психологія та педагогіка вищої школи
 • Психологія управління

Освіта

 • Аспірантура: Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет кафедри теорії та історії культури (2002–2005), спеціальність – історія філософії.
 • Магістратура філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2001–2002). Диплом магістра. Спеціальність «Філософія».
 • Філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1996–2001). Диплом спеціаліста. Спеціальність «Філософія».
 • Львівське педагогічне училище № 1 (1991–1996). Диплом молодшого спеціаліста. Спеціальність «Дошкільне виховання».

Досвід роботи:

 • Доцент кафедри філософії соціології та культурології (з 2010 р – кафедри філософії, з 2014 р. кафедри філософії та психології, а з 2020 р. кафедри філософії, соціології та культурології) Національного лісотехнічного університету України (2010 – і до теперішнього часу). 
 • Доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2007 р. і до сьогодні – за сумісництвом).
 • Доцент кафедри соціогуманітарних дисциплін Львівського інституту Банківської справи Університету Банківської справи (2007–2008 рр. – за сумісництвом).
 • Старший викладач кафедри філософії Національного лісотехнічного університету України (2007–2010 рр.)
 • Старший викладач кафедри соціогуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму МОН України (2006–2007 рр.).
 • Асистент кафедри філософії (за сумісництвом) Українського державного лісотехнічного університету (2003–2006 рр.)
 • Вихователь дошкільного закладу № 94 м. Львів (1995–1996 рр.).

Членство у професійних асоціаціях

 1. Член Наукового товариства імені Шевченка
 2. Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».
 3. Член Громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян».

   Професійні інтереси

 • Історія філософії, філософія мистецтва, історія української культури, етика бізнесу та управлінської діяльності, екофілософія, психологія особистості, екоетика, філософія управління, естетика..

Підвищення кваліфікації

 1. Сертифікат СВ № 02070987/0000483-21 про навчання на програмі «Вдосконалення викладацької майстерності» 25 березня 2021 року - 12 червня 2021 року. Модуль 1: Основні засади сучасної системи вищої освіти (1 кредит); Модуль 2: Сучасні ІТ-компетентності (3 кредити); Модуль 3: Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади (1 кредит).
 2. Certificate about the international skills development ES № 6901/2021, 19.07.2021. Certificate of participation this is to certify that Florko Lilia in the International advanced training (Webinar) on the topic: «Selection, preparation and publication of scientific articles in scientific journals that are indexed in Scopus and Wed of Science databases». The skills improvement program (webinar) is made up of 1,5 ECTS credits (45 hours).12th of July – 19th of July, 2021 (Lublin, Republic of Poland).
 3. Сертифікат № № 168-21 / БB про успішно закінчений курс "Історія світового мистецтва", обсягом 60 год. Дата видачі 04.02.2021 р.
 4. Сертифікат № 21/1055 від 16.01.2021 р. "Діловий етикет педагога: новації ХХІ століття" Кількість годин - 4. Суб’єкт підвищення кваліфікації ТОВ «ІТ Дата центр», м. Полтава.
 5. Certificate about the international skills development (the Webinar). ES № 0442/2020, 17.08.2020. Certificate authenticates the participation of Florko Lilia in the International Skills Development (the Webinar) on the theme «The Cloud Storage Service for the online studying on the example of the ZOOM platform». Workload of the international skills development (the webinar) is 1,5 ECTS credits (45 hours): 12 hours from them are lecture, 20 hours from them are practical, 13 hours from them are independent work in the following disciplines: Philosophy; Psychology; Art history. 10-17 of August, 2020 (Lublin, Republic of Poland).
 6. Довідка № 1306-С від 26.05.2020 р. про стажування у Львівському національному університеті імені Івана Франка, на філософському факультеті кафедри психології (з 24.03.2020 р. до 14.05.2020 р.) – 180 год. 
 7. Свідоцтво 20 СПВ / 02070996 № 88 від 16.06.2020 р. Національний лісотехнічний університет України, курси підвищення кваліфікації з організації та володіння технологіями дистанційного навчання (17.02.2020 р. – 15.05.2020 р.) – 180 год. 
 8. Сертифікат про успішно закінчений курс: Критичне мислення для освітян (30 годин): онлайн тренінг (наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою, Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus). Сертифікат виданий 18.01.2020 р.
 9. Диплом про успішне завершення лекторію "Загальна історія архітектури", 16.10.2019-18.12.2019 р. (30 год.). Лекторка - Тетяна Казанцева, доцент кафедри дизайну та основ архітектури НУ "Львівська політехніка". Дата видачі 23.12.2019 р.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper