ННІ Деревообробних технологій і дизайну

logo IDKDT

 

79057, м. Львів, вул. Залізняка 11, к.93 (3 поверх).

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел/факс: (032) 258-31-73; 068-708-51-44
 Viber/Telegram: +380687085144

 idtd.nltu.edu.ua

 Facebook: https://www.facebook.com/IDTDNLTU/
 Telegram-канал інституту: https://t.me/idtd_nltu

 

МІСІЯ – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців і професіоналів для забезпечення потреб суспільства, держави і ринку праці, пов’язаного з розробленням дизайнерських рішень, деревообробними та меблевими технологіями, хімічними технологіями та інженерією, технологіями захисту навколишнього середовища, будівництвом та цивільною інженерією, а також інформаційною діяльністю та технологіями; здійснення культурно-просвітницької та патріотичної діяльності, отримання та розповсюдження сучасних наукових знань світового рівня.

ПРІОРИТЕТИ:

 • забезпечення якісної підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для різних галузей господарського комплексу України;
 • сприяння підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу та студентів;
 • створення, використання і висвітлення нових наукових та науково-практичних результатів;
 • покращення матеріально-технічної бази інституту;
 • формування у студентської молоді демократичних, моральних, патріотичних та духовних цінностей тощо.

ПЕРЕВАГИ:

 • здобуття теоретичних знань та практичних і професійних навичок, які сприятимуть зростанню конкурентоздатності на ринку праці;
 • набуття навичок критичного та творчого мислення, генерування нових ідей, автономної роботи та роботи у команді, а також прийняття обґрунтованих рішень;
 • отримання навичок для розроблення і реалізації різноманітних проєктів за напрямом обраної спеціальності;
 • можливість проходження практичної підготовки та розроблення кваліфікаційних дипломних проєктів бакалавра і магістерські роботи у провідних підприємствах та організаціях;
 • участь у програмах академічної мобільності студентів, зокрема Еразмус+, у понад десяти країнах Європейського Союзу;
 • набуття навичок вирішення проблем професійного характеру, відповідальності за безпеку праці та за свої дії;
 • отримання знань з ефективного використання інформаційних та комунікаційних технологій, презентування розробок, ідей та лідерських якостей;
 • можливості для професійної самореалізації та реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства.

 

КЕРІВНИЦТВО

Директор

Маєвський Володимир Олександрович, професор, доктор технічних наук, професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (за сумісництвом)

Заступники директора:

Копинець Зоя Павлівна – заступник директора з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів

Ортинська Галина Євгенівна – заступник директора з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу

Соколовський Ігор Андрійович – заступник директора з виховної роботи, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища і деревини та безпеки життєдіяльності

 

Спеціальність 022 “Дизайн”

 • Освітньо-професійна програма “Промисловий дизайн” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)
 • Освітньо-професійна програма “Дизайн” (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

 • Освітньо-професійна програма “Інформаційна діяльність” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 121 “Інженерія програмного забезпечення”

 • Освітньо-професійна програма “Інженерія програмного забезпечення” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 122 “Комп'ютерні науки”

 • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти)
 • Освітньо-професійна програма “Комп’ютерні науки” (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти)

Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”

 • Освітньо-професійна програма “Інформаційні системи та технології” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 161 “Хімічні технології та інженерія”

 • ОПП “Хімічні технології переробки деревини” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти)
 • ОНП “Хімічні технології переробки деревини” (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти)

Спеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища”

 • ОПП “Технології захисту навколишнього середовища” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Спеціальність 187 “Деревообробні та меблеві технології”

 • ОПП “Деревообробні та меблеві технології” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти)
 • ОПП “Деревообробні та меблеві технології” (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти)

Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 • ОПП “Технології дерев’яного будівництва” (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Науковці ННІ ДКТД активно співпрацюють з провідними університетами Європи та світу, а саме:

Зволенський технічний університет (Словаччина),

Університет сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина)

Познанський університет наук про життя (Польща)

Варшавський університет природничих наук (Польща)

Технічним університетом Праги (Чехія)

Університет Брно (Чехія)

Університет сталого розвитку Розенхайм (Німеччина)

Бангорський університет (Уельс)

Університет Единбурга (Шотландія)

Інститут хімічної фізики твердого тіла Макса Планка (Німеччина)

Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) та іншими.

Кафедра інформаційних технологій підтримує наукові зв’язки з академічними, вищими навчальними закладами і галузевими установами з питань спільних наукових досліджень, зокрема: Інститутом механіки ім. С. Тимошенко НАН України (м. Київ), Інститутом прикладних проблем математики і механіки ім. Я. Підстригача НАН України (м. Львів), Харківським національним університетом радіоелектроніки, Харківським національним університетом ХПІ, Інститутом проблем машинобудування НАН України (м. Харків), Інститутом кібернетики ім. В. Глушкова НАН України (м. Київ), Національним університетом “Львівська політехніка”, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Національним технічним університетом України “КПІ” (м. Київ).

Кафедра хімії тісно співпрацює з кафедрою неорганічної хімії, органічної хімії,  фізичної та колоїдної хімії ЛНУ ім. Івана Франка, кафедрою біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Інститутом фізичної хімії НАН України, використовуючи їхню матеріально-технічну базу для проведення значної частини НДР.

Науковці інституту є постійними учасниками семінарів, які проводяться під час галузевих виставок “Lisderevmash”, “Деревообробка”, “Меблеві технології”, “Дерев’яне домобудування”, “Вікна. Двері” та інших не тільки у Львові, але й Києві, Харкові, Ужгороді та інших містах України і за її межами.

Вагомий внесок у науково-мистецьку діяльність вносять співробітники кафедри “Дизайну”, які є постійними учасниками міжнародних і вітчизняних художньо-мистецьких виставок, на яких представляють свої роботи, а також роботи магістрів та студентів, що виконані під їх керівництвом. Також викладачі кафедри організовують власні виставки своїх творів у різних містах України і за її межами, та отримують відгуки про високий професіоналізм представлених дизайнерських та мистецьких робіт.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Формування та закріплення міжнародного іміджу Національного лісотехнічного університету України є також основною метою міжнародної діяльності як ННІ ДКТД, що полягає у реалізації таких основних напрямів:

 • співпраця відповідно до угод із закордонними партнерами;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • участь у розробленні проєктних заявок у співпраці із закордонними партнерами і виконанні міжнародних програм, грантів та проєктів;
 • організація міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, форумів, виставок, творчих пленерів, практик тощо та участь у них науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів;
 • участь науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів у міжнародних науково-комунікативних заходах;
 • спільна публікаційна діяльність в наукових періодичних виданнях виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах, таких як Web of Science, Scopus;
 • мобільність науково-педагогічних працівників для підвищення якості наукової та освітньої діяльності і модернізації освітніх програм, що сприятиме активізації і підвищенню рівня наукової та науково-педагогічної діяльності, зокрема за програмою Еразмус +, а також з використанням технологій дистанційного навчання;
 • навчання студентів та аспірантів за програмою Еразмус+ та іншими програмами обміну;
 • створення належних умов для навчання в університеті іноземних студентів як на англомовних, так і україномовних освітніх програмах.

Науково-педагогічні працівники, студенти та аспіранти ННІ ДКТД упродовж останніх п’яти років були залучені до реалізації різних напрямків міжнародної діяльності, основними з яких є:

 • участь у двосторонньому міжнародному проєкті “Involvement of the civil society for sustainable forest management – supporting democracy through the facilitation of an interdisciplinary discourse and new ways of cooperation and exchange promoting transparency” Національного лісотехнічного університету України та Університету сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина). Проєкт фінансований фондом DAAD (Німеччина);
 • участь у міжнародному проєкті “Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України”. Проєкт під егідою British Council Ukraine;
 • участь у міжнародному проєкті “Green Energy Options”. Проєкт фінансований Державним секретаріатом Швейцарії з наукових досліджень, утворення та інновацій (SBFI) в рамках українсько-швейцарського співробітництва в галузі дослідження лісів. Тривалість проєкту: з 01.01.2017р. до 31.12.2020р.;
 • участь у міжнародному проєкті “Qualifications recognitation support for Ukrainian universities” (“Підтримка визнання Кваліфікацій Університетами. України”). Коротка назва проекту: QUARSU. Проєкт фінансований Європейським Союзом у рамках програми Erasmus+. Тривалість проєкту: з 15.11.2019р. до 14.11.2022р. (тривалість проєкту продовжено до 14.11.2023р.). Голова робочої групи від університету – проф. Орест Кійко;
 • участь у міжнародному проєкті POWER4BIO – emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of european BIOeconomy “Розширення можливостей місцевих зацікавлених сторін для реалізації повного потенціалу Європейської біоекономіки”. Проєкт фінансований Європейським Союзом у рамках програми Horizon-2020. Тривалість проєкту: з 01.10.2018р. до 30.03.2021р. Керівник проєкту від університету – проф. Орест Кійко;
 • участь у міжнародному проєкті “Joint Digital Future Project” (“Спільне цифрове майбутнє”). A Ukrainian-German Partnership for digital supported Learning and Teaching. Проєкт фінансований фондом DAAD (Німеччина). Тривалість проєкту: з 01.09.2020 до 31.08.2022рр.;
 • участь у міжнародному проєкті “CircHive”, “Розробка та пілотування слідів біорізноманіття та обліку природного капіталу через “вулик” галузевих центрів для сталого переходу до циркулярної біоекономіки ЄС” у рамках міжнародної програми “Горизонт Європа” (Horizon Europe Topic. HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-04 (IA). Natural capital accounting: Measuring the biodiversity footprint of products & organisation). Проєкт фінансований Європейським Союзом у рамках програми Horizon-Europe. Тривалість проєкту: з 01.12.2022р. до 30.11.2027р. Керівник проєкту від університету – проф. Орест Кійко;
 • участь у міжнародному проєкті “Joint Teaching and Learning for Empowerment and Resilience of Ukrainian Academia” (“Спільне викладання та навчання для розширення можливостей та стійкості української академічної спільноти”). Проєкт фінансований фондом DAAD (Німеччина). Тривалість проєкту: з 01.09.2022р. до 31.12.2023р.

З 2017 року у співпраці з університетом прикладних наук (м. Берн, Швейцарія) започатковано міжнародний проєкт “Спеціальний тиждень” (“Special Week”), який традиційно проводиться в НЛТУ України у весняному семестрі (впродовж 2020, 2021 і 2022 рр. через карантинні обмеження та воєнний стан в Україні цей захід проведено онлайн). У 2021 році до “Спеціального тижня” приєдналися викладачі та студенти з університету м. Нант Франція). У 2023 році відбулася поїздка студентів та викладачів ННІ ДКТД в університет прикладних наук (м. Берн, Швейцарія). У рамках “Спеціального тижня”, студентів з різних університетів об’єднували у спільні команди, які вивчали локальні і глобальні тренди та виконували їхній аналіз, розробляли бізнес-план і презентували свої ідеї у галузі деревообробки та цивільного будівництва.

Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти ННІ ДКТД беруть активну участь у різноманітних міжнародних програмах, які передбачають виконання наукових досліджень, проведення лекцій, обмін досвідом тощо, зокрема:

 • завідувач кафедри ТДКМ Павло Бехта і старший викладач кафедри дизайну Наталія Бехта пройшли закордонне стажування у рамках програми Ulam та Еразмус+ в Познанському університеті наук про життя (м. Познань, Польща, 2022 р.);
 • заступниця директора ННІ ДКТД Галина Ортинська і доцентка кафедри ТЗНС і Д та БЖД Галина Сомар взяли участь у тижневому тренінгу “lncreasing the digital competences of teachers of higher education institutions” у рамках міжнародного проєкту “Українсько-німецька освітня мережа для цифрової трансформації екологічної освіти” (“Ukrainian-German teaching network for the digital transformation of environmentaI education”) в Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина, 2022р.);
 • директор ННІ ДКТД Володимир Маєвський, завідувач кафедри ТМВД Орест Кійко, завідувач кафедри ІТ Ігор Крошний, доцент кафедри ІТ Олександр Сторожук, старший викладач кафедри ІТ Володимир Яркун, аспірант кафедри ІТ Олексій Сінкевич пройшли закордонне стажування у рамках міжнародного проєкту “Joint Digital Future Project” (“Спільне цифрове майбутнє”) в Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина, 2021р.);
 • старший викладач кафедри дизайну Петро Старух стажувався на кафедрі образотворчих мистецтв у Близькосхідному Університеті Турецької Республіки (Північний Кіпр, 2019 р.);
 • доцент кафедри дизайну Олена Швець пройшла академічний тренінг у коледжах і університетах м. Торонто (Канада, 2018 р.);
 • доцентка кафедри ТЗНС і Д та БЖД Галина Сомар пройшла наукове стажування у рамках програми Erasmus+ в Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина, 2018р. і 2022р.);
 • завідувач кафедри ТДКМ Павло Бехта отримав низку індивідуальних грантів і разом зі старшим викладачем кафедри дизайну Наталею Бехтою пройшли закордонні стажування у європейських університетах: у рамках програми Erasmus+ – у Познанському природничому університеті (м. Познань, Польща, 2018р.); у Трансільванському університеті (м. Брашов, Румунія, 2019р.); у рамках програми COST Action CA 15216 – у Технічному університеті Зволена (м. Зволен, Словаччина, 2018р.); у рамках програми Transilvania Fellowship for Visiting Professor – у Трансільванському університеті (м. Брашов, Румунія, 2018р.). Два останні стажування – Павло Бехта пройшов індивідуально;
 • аспірант кафедри ТДКМ Юрій Максимів проходив наукове стажування в Познанському університеті наук про життя (м. Познань, Польща, 2018р.);
 • студент спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» Ярослав Себлій проводив наукові дослідження для виконання магістерської роботи у Трансільванському університеті (м. Брашов, Румунія, 2018р.), а студентка цієї ж спеціальності Ілона Гунько – в університеті прикладних лісових наук Ротенбурга (м. Ротенбург, Німеччина, 2019р.) у рамках спільного проекту BWU-FOKO з НЛТУ України. За результатами проведених студентами Ярославом Себлієм та Ілоною Гунько досліджень опубліковано у співавторстві з ними дві статті у відомих закордонних журналах “Forests” і “Polymers”, цитованих в наукометричних базах Scopus і Web of Science;
 • доцент кафедри дизайну Остап Патик провів закордонні публічні лекції: для студентів факультету архітектури і художнього дизайну Ляонінського університету науки і технології (КНР) на тему “Мозаїка як вид монументального мистецтва. Історичні рефлексії, сучасні актуальні практики” (2019р.); для студентів кафедри українських культурних студій Українського інституту Америки, членів громади Ukrainian culture workhop, Ukrainian culture workhop у галереї “SV” на тему “Історія українського образотворчого мистецтва та особливості львівської школи живопису” (м. Нью-Йорк, США, 2022 р.).

Заслуговує на увагу форма міжнародної співпраці НПП ННІ ДКТД із закордонними підприємствами, зокрема:

 • за сприяння польських фірм-виробників сушильних камер “LEKO” (доцент Юрій Губер) та “AMS-Еlektronik” (доцент Йосип Андрашек) організовано виставочні стенди з промислових елементів сушильного обладнання та системами автоматичного керування процесу сушіння деревини на кафедрі ТЗНС і Д та БЖД;
 • група викладачів кафедри дизайну (завідувач кафедри Володимир Прусак, доцент Ростислав Купчик, доцент Зеновій Макар, старший викладач Юрій Прусак, старший викладач Ігор Пилипів, старша викладачка Наталія Бехта) і кафедри ТМВД (доцент Андрій Кушпіт, старший викладач Василь Солонинка, асистент Михайло Ільків, асистентка Наталія Чопенко) відвідали підприємства одного із світових лідерів з виробництва меблевої фурнітури, австрійської компанії Julius Blum GmbH в м. Хьохст та м. Дорнбірн, Австрія (2019р.).

Науково-дослідна діяльність в ННІ ДКТД здійснюється за пріоритетними напрямами, які відповідають таким стратегічним напрямам розвитку науки і техніки:

 • Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
 • Збереження навколишнього середовища (довкілля).
 • Ресурсозберігаючі технології в промисловості.
 • Нові речовини і матеріали.

Для реалізації тематики наукової і науково-технічної діяльності кафедри інституту проводили наукові дослідження з таких основних напрямів: “Розробка теоретичних основ енергоощадних і екологозберігаючих технологій деревообробки, моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентоспроможних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну”, “Розробка науково-технічних основ перспективних технологій та обладнання деревообробки”, “Дослідження з теорії і практики дизайну, мистецтва, культури та розвитку дизайн-освіти в Україні”, “Розроблення ресурсоощадних технологій пилопродукції, столярних та дерев’яних будівельних виробів”, “Створення нових композиційних матеріалів і розробки технологій їх виготовлення та вдосконалення технологій відомих композиційних матеріалів”, “Розробка технології виготовлення композиційних матеріалів з використанням нетрадиційний видів сировини та клеїв”, “Розроблення технології нетоксичних деревинних композиційних матеріалів на основі термопластів”, “Підвищення вогнестійкості дерев’яних конструкцій та споруд в будинкобудуванні на базі екологічно безпечних антипіренів”, “Розроблення технології виготовлення деревинних композиційних матеріалів із використанням відходів агропромислового комплексу”, “Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології”, “Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та деревинних матеріалів”, “Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу нерівноважних фізичних процесів”.

У ННІ ДКТД проводиться значна кількість пошукових науково-дослідних робіт, які можуть бути запропоновані замовникам, зокрема:

 • створення прогресивних енерго- та матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопиляльно-деревообробному та меблевому виробництвах;
 • створення техніки та технології біовогнезахисту деревини та дерев’яних конструкцій;
 • розроблення та корегування науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві пилопродукції;
 • розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розпилювання колод;
 • розкрій пиломатеріалів на заготовки з урахуванням їх реальної розмірно-якісної характеристики та розроблення спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання процесу розкрою пиломатеріалів;
 • розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у виробництві столярних виробів та покриттів для підлоги;
 • розроблення технологій термічного модифікування деревини;
 • удосконалення технологічних процесів виготовлення деревинних композиційних матеріалів та модифікування деревини;
 • розроблення технологій із використанням відходів агропромислового комплексу;
 • розроблення рецептури і організація експериментально-дослідного виробництва клею з низьким вмістом формальдегіду для виробництва волокнистих плит;
 • розробка технології виготовлення та прогнозування властивостей композиційних матеріалів з використанням нетрадиційних видів сировини і клеїв;
 • підвищення декоративних і фізико-механічних властивостей та екологічних параметрів шпону і фанери в процесі їх термічної обробки;
 • новітня енергозберігаюча технологія виготовлення фанери із шпону підвищеної вологості;
 • розробка рецептури вітчизняного антипірену для виготовлення вогнетривкої фанери;
 • розроблення науково обґрунтованих нормативів витрат деревини у дерев’яному домобудуванні;
 • удосконалювання технологічних процесів переробки деревинних відходів і низькоякісної деревини;
 • абразивне оброблення деревини і деревних матеріалів;
 • дослідження клейових композицій для склеювання деревини та деревинних матеріалів;
 • розробка режимів та технологій гнуття деревини;
 • дослідження процесів анаеробного перероблення органічних відходів;
 • процеси склеювання та вивчення довговічності клейових з'єднань;
 • процеси формування захисно-декоративних покриттів на деревині;
 • проблеми утилізації деревинних відходів та повторне використання вживаної деревини;
 • нові матеріали (композиційні матеріали, кристалічні структури, властивості);
 • розроблення нових рецептур екологічно безпечних антипіренів як засобів захисту деревини та нових енергозберігаючих технологій їх використання;
 • нові металокомплекси на основі ненасичених фосфорорганічних сполук як антиоксиданти і інгібітори в біохімічних процесах;
 • одержання нових композиційних матеріалів на основі інтерметалічних сполук та дослідження їхньої кристалічної структури та властивостей;
 • електрохімічне дослідження способів полімерних покрить металевих провідників;
 • дослідження адсорбції водню інтерметалічними сполуками;
 • хімічні засоби захисту і опорядження деревини;
 • дослідження антропогенного та техногенного впливу на довкілля;
 • вживана деревина та деревообробні технології: ресурсний потенціал, класифікація, методологія, концепція, використання, перероблення;
 • дослідження закономірностей впливу використання вживаної деревини на фізико-механічні параметри одержаної продукції;
 • прогнозування міцності деревинностружкових плит із вживаної деревини;
 • моделювання технологічних процесів деревообробки;
 • розроблення сучасних методів забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій;
 • дослідження теорії і практики дизайн-освіти, системи неперервної екологічної підготовки майбутніх дизайнерів;
 • дослідження теорії і практики дизайну меблів та середовища життєдіяльності людини;
 • дослідження теорії і практики декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.

Результати фундаментальних та прикладних досліджень працівники та студенти ННІ ДКТД представляють на міжнародних та вітчизняних наукових та науково-технічних конференціях, а творчі роботи – на міжнародних та вітчизняних виставках, пленерах тощо. Співробітники ННІ ДКТД за період за останні чотири роки опублікували 83 наукові праці у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Завідувач кафедри ТДКМ Павло Бехта гостьовий редактор низки спецвипусків в таких журналах, як “Polymers” (імпакт фактор журналу 4.329) “Forests” (імпакт фактор журналу 2.633) і “Coatings” (імпакт фактор журналу 3.236). Професор Павло Бехта також є членом редакційної колегії “Acta Fakultatis Xylologiae Zvolen” (WoS, Scopus).

Навчально-науковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну утворився на основі факультетів, які, своєю чергою, упродовж років неодноразово змінювалися, зокрема: механічної технології деревини (деканами були доценти О.І. Янсон, В.Д. Бєлий, Е.М. Шишніашвілі, Б.А. Височин, С.М. Тімонін, І.І. Міхеєв); з 1963 року механіко-технологічний факультет (деканами були доценти К.І. Брикін та В.Ф. Качан). У 1975 році у звֹ’язку з великою чисельністю контингенту (понад 1800 студентів на стаціонарі і 300 вечірників) факультет був поділений на перший технологічний (декани доценти Р.Л. Якимович, М.І. Савенець) і другий технологічний (декани доценти Б.В. Прокопович, С.І. Грицишин, І.М. Заяць). У 1988р. обидва технологічні факультети об’єднано в один – технології деревообробки. Відповідно деканами були доцент М.І. Савенець, доцент О.Г. Плахтина, доцент Л.Я. Сорока, з 1996р. – професор Володимир Голубець, а з 2000р. – професор Володимир Максимів. У 2003 році назва факультету змінена на – Технологічний факультет. З 1 березня 2014 року на базі технологічного факультету утворено навчально-науковий інститут деревооброблювальних технологій і дизайну, який з 15 березня 2019 року перейменовано на навчально-науковий інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну. З грудня 2018 року Навчально-науковий інститут деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну очолює професор Володимир Маєвський.

ВІДОМІ ВИПУСКНИКИ

Петро Білей – випускник 1969 року, інженер-електромеханік з автоматизації процесів деревообробки, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, Заслужений діяч науки і техніки України, 1940-2020 рр. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%
BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Андрій Варениця – випускник 2009 року, дизайнер, засновник Львівської мануфактури меблів і столярних виробів “Varenycia Manufacture”. Компанія виготовляє меблі для України, Австрії, Іспанії, Польщі, Туреччини, Франції, Німеччини. Відкрив дочірню компанію у Варшаві. На базі власного виробництва кухонь Prosta разом з партнерами розробив систему Firanka для облаштування місць та простору для переселенців зі Сходу України.

https://www.instagram.com/andriyvarenycia/; https://smartpeople.ua/ajax/expert-info?id=18;

https://varenycia.com/

Юрій Дадак – випускник 2002 року, інженер-технолог деревообробки, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів, поет, фундатор Громадської організації “Літературно-просвітницький проект “Дух Нації”, громадський діяч, засновник ТМ “Ґвер”, боєць 24-ої окремої механізованої бригади ім. Короля Данила, нагороджений орденом “За мужність” III ступеня (посмертно), 1980-2022 рр. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%84

Тетяна Дуляба – випускниця 2013 року, дизайнер, креативна молода художниця, продовжила навчання в Альбермарі (штат Північна Кароліна, США) в коледжі дизайну. Головна дизайнерка великої інвестиційно-девелоперської компанії “Saga Construction”.

https://homesbysaga.com/saga-team/tanya-dulyaba/

Сергій Євтушик – випускник 1998 року, відомий дизайнер інтер’єрів, під чиїм керівництвом реалізовано понад 200 об’єктів приватного і громадського призначення. 11 років очолював дизайн-бюро відомої компанії-лідера з виробництва вітчизняних меблів “Меркс”. (https://www.instagram.com/serge_spy/)

Олександр Капінос – випускник 2006 року, інженер-технолог деревообробки, Герой України, Герой Небесної сотні, громадський активіст, підприємець, 1984-2014 рр. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)

Володимир Каралюс – випускник 2007 року, відомий дизайнер інтер’єрів та авторських виробів. Його роботи опубліковані в кращих виданнях з дизайну (“Салон”, “Design Diffusion News” тощо). Спроєктував стіл “Ballon” для італійського бренду “Natevo”, представлений на 61-му Міланському меблевому салоні в Італії (18-23.04.2023р.), який запущено у виробництво. (https://ceramika-design.com/about)

Василь Козар – випускник 2008 року, інженер-технолог деревообробки, власник електромонтажної компанії “Ампераж”. (https://amperage.com.ua/)

Андрій Костриця – випускник 2006 року, інженер-технолог деревообробки, генеральний директор ТзОВ “Барлінек Інвест”. (https://www.barlinek.ua/)

Василь Кошіль – випускник 2007 року, дизайнер, засновник, директор та дизайнер меблевої фабрики “Мебус” (м. Буськ, Львівська обл.). Щорічна участь в міжнародних виставках: Німеччина, Польща, Італія, США. Експорт в різні країни світу: Молдова, Румунія, Угорщина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Словаччина, Голандія, Бельгія, Німеччина, Франція, США, Канада, Австралія.

(https://mebus.com.ua/)

Ірина Литвин – випускниця 2011 року, магістр хімічної технології переробки деревини, інженер-технолог ТОВ “Свісс Кроно”. (https://www.swisskrono.com)

Оксана Мазур – випускниця 2000 року, дизайнерка, художниця-графік, книжковий ілюстратор (проілюструвала близько 130 видань), поетеса (3 поетичні збірки у співавторстві), письменниця (2 видані романи), членкиня творчого активу Національної спілки художників України, членкиня Національної спілки письменників України.

(https://starylev.com.ua/old-lion/author/oksana-mazur)

Володимир Максимів – випускник 1980 року, інженер-технолог з автоматизації, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, декан, директор інституту, проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного університету України, 1956-2019 рр. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)

Володимир Нісевич – випускник 2004 року, дизайнер, викладач відділу “Дизайн меблів” Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Наукові та творчі інтереси: Проєктування та розробка конструкторської документації меблів, предметів інтер’єру; дослідження і впровадження в навчальному процесі проєктування і виготовлення дитячих меблів та іграшок з елементами традиційного гуцульського декору. У творчому доробку високопрофесійні твори з різьблення по дереву для сакральних споруд та житлового середовища.

(http://kipdm.lnam.edu.ua/kafedry/dekoratyvno-prykladnoho-mystetstva/vykladachi-kafedry-dpm/nisevych-volodymyr-zinoviiovych)

Ігор Пишник – випускник 1978 року, інженер-технолог деревообробки, кандидат технічних наук, доцент, директор СП “Ройек-Львів”. Продаж деревообробного обладнання. Виробництво та продаж промислових та побутових твердопаливних котлів.

(http://rojek-lviv.com/)

Роман Салдан – випускник 2006 року, інженер-технолог хімічної технології переробки деревини і рослинної сировини, кандидат технічних наук, засновник, бенефіціар ТзОВ “Вудман груп”.

(https://opendatabot.ua/c/41998269)

Петро Сметана – випускник 2008 року, дизайнер, відомий український художник, член Національної спілки художників України. Персональний проєкт “Воскресіння” Петра Сметани відкрито в рамках групового проєкту Європейського культурного центру під час 59-ї Венеційської бієнале, 2022 р. Учасник міжнародних виставок в Україні, Польщі, США, Нідерландах, Туреччині, Іспанії, Болгарії, Китаї, Кіпрі.

(https://art.lviv-online.com/petro-smetana/; http://petrosmetana.com.ua/main/)

Юрій Стогній – випускник 1995 року, інженер-технолог деревообробки, віце-президент, директор компанії SoftServe.

(https://www.softserveinc.com/uk-ua/about-us/leadership-team)

Олег Шепелюк – випускник 1999 року, інженер-технолог деревообробки, кандидат технічних наук, засновник, бенефіціар ТзОВ “Вудман груп”.

(https://opendatabot.ua/c/41998269)

Значних досягнень у діяльності ННІ ДКТД досягнуто завдяки відомим науковцям, які працювали і працюють на кафедрах інституту, діляться досвідом з колегами та передають знання студентам, зокрема:

Професор Павло Бехта у 2022 році вдруге поспіль за підсумками року увійшов у топ-2% найцитованіших науковців світу. Це традиційний щорічний рейтинг, який проводить видавнича компанія Elsevier за підтримки ICSR Lab (Updated science-wide author databases of standardized citation indicators) на основі профілів вчених на Scopus. Усього в цей список потрапило 108 українців (14 з Львівської області) із майже 190000 науковців з усього світу. А також у 2022 році професор Павло Бехта обраний дійсним членом Міжнародної академії науки про деревину (The International Academy of Wood Science – IAWS), є першим і наразі єдиним дійсним членом цієї престижної інституції від України.

Професор кафедри дизайну Станіслав Мигаль – кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня (2006 р.), член правління Спілки дизайнерів України, лауреат обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури у 2018 р., удостоєний почесного звання “Заслужений діяч мистецтв України” (2018 р.), нагороджений Державною стипендією видатним діячам культури і мистецтва (2019 р.).

Доцент кафедри дизайну Юрій Ямаш “За значні досягнення в професійній кар’єрі та громадській діяльності, етичність та благородство, щиру дружбу та ефективну співпрацю, як гідний приклад суспільству” нагороджений Дипломом “Гордість Львівщини” за національним рейтингом 2019 та 2021 років 100 чоловіків України, також удостоєний честі бути членом Ради експертів Міжнародної премії імені Івана Франка (2021 р.).

Доценту кафедри дизайну Остапу Патику, за значну творчу роботу та громадську діяльність, присвоєно почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” (2018 р.). Нагороджений: Медаллю Данила Галицького мерією Львова (2019 р.); Почесною грамотою за участь у відновленні державності України з 1987-1991 рр. (2021 р.); Почесною відзнакою Львівської обласної ради “30 років Незалежності України” (2021 р.); Подякою голови обласної державної адміністрації Львова “За високу професійну майстерність, популяризацію українського мистецтва та за участь у благодійних мистецьких аукціонах “Руки для МАМИ” (2022 р.).

Доцент кафедри дизайну Володимир Тарнавський за педагогічну роботу відзначений МОН України нагрудним знаком “Відмінник освіти України (2006 р.), за творчу роботу присвоєно почесне звання “Заслужений художник України” (2009 р.).

Доцентці кафедри дизайну Тамарі Волошенко за значну творчу роботу присвоєно почесне звання “Заслужений художник України” (2009 р.).

Доцент кафедри дизайну Володимир Прусак – член Спілки дизайнерів України, член-кореспондент ЛАН України, за наукову, творчу, навчально-виховну роботу з підготовки майбутніх дизайнерів відзначений: Почесною грамотою МОН України (1999); нагрудним знаком “Відмінник освіти України” МОН України (2004 р.); нагрудним знаком “Подяка” мера Києва (2006 р.); “Подяка” Міністра освіти України (2008 р., 2014 р.); Почесна грамота Спілки дизайнерів України (2006, 2007, 2009, 2013 рр.); нагрудним Срібним знаком Львівської національної академії мистецтв (2016 р.); Почесним Дипломом Національної академії мистецтв України (2016 р.); “Подяка” Міністра культури України (2018 р.); Грамотою Львівської обласної ради (2018 р.). Також, удостоєний честі бути Членом журі: з присудження обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури (2018-2020 рр.); Першого Всеукраїнського галузевого конкурсу “Меблевик року” серед членів “Української Асоціації Меблевиків” (2018 р., м. Київ).

Творчий колектив у складі викладачів інституту Володимира та Юрія Прусаків, Віктора Прокопенка, Станіслава Навротного перемогли у конкурсі з розроблення крісла театрального для Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької Ці крісла були виготовлені до святкування 100-річчя від дня заснування Першого Національного театру України і сьогодні є окрасою глядацького залу, за що колектив отримав “Подяку” Міністерства культури України (2018 р.).

Старша викладачка кафедри дизайну Оксана Мазур вийшла в суперфінал Всеукраїнського поетичного конкурсу “Гайвороння” (м. Київ, 2018 р.), а також стала лауреатом третьої премії Всеукраїнського конкурсу малої прози ім. І. Чендея (м. Ужгород, 2018 р.), нагороджена дипломом переможця у Конкурсі “Голоси Севами” Міжнародного фестивалю авторської поезії та пісні “Sevama fest 2020” (м. Київ) у номінації “Поезія”; а також нагороджена диплом учасника Міжнародного конкурсу короткої прози ім. І. Чендея у номінації “Проза”.

Last modified on Понеділок, 11 грудня 2023 08:41

Дирекція ННІ ДТД

Маєвський Володимир Олександрович

Директор ННІ ДТД

професор, доктор технічних наук

Ортинська Галина Євгенівна

Заступник директора

доцент, кандидат технічних наук

Копинець Зоя Павлівна

Заступник директора

доцент, кандидат технічних наук

Соколовський Ігор Андрійович

Заступник директора

доцент, кандидат технічних наук

Дирекція ННІ КНІТ

Крошний Ігор Миколайович

Директор ННІ КНІТ

доцент, кандидат технічних наук

Дендюк Михайло Володимирович

заступник директора з навчальної роботи

доцент, кандидат технічних наук

Павлюк Уляна Володимирівна

заступник директора із науково-організаційної роботи та комунікацій

кандидат економічних наук

Бекас Богдан Олексійович

заступник директора з виховної роботи та технічного забезпечення

старший викладач

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper