04 prew4-5 жовтня 2021 р. відбулася урочиста міжнародна наукова конференція з нагоди  40-річчя створення робочої групи 4.05.00 «Managerial economics and accounting” Міжнародної спілки лісових дослідницьких організацій IUFRO на тему «Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development: 40th Anniversary Conference for 4.05.00”. Організатором конференції виступив університет Менделя, що у чеському місті Брно. Саме тут свого часу відбулася установча конференція, на якій було створено робочу групу. До речі одна з  конференцій цієї робочої групи IUFRO успішо пройшла у 2007 році в НЛТУ України. Цьогорічну ж конференцію спершу було заплановано як гідбридну з поєднанням традиційного очного формату з дистанційним, однак із посиленням загрози пандемії організатори провели у дистанційній формі участі. 

Тематика конференції передбачала обговорення низки питань, серед них: соціально-економічний розвиток лісового господарства в національній, європейській та світовій економіці; соціальне підприємництво, соціальні інновації та корпоративна соціальна відповідальність у лісовому господарстві; ринок праці - зайнятість у лісовій галузі; аналіз даних та обмін знаннями з фінансів; лісова сертифікація та маркетинг; поточна та майбутня політика ЄС, пов'язана з біоекономікою; економічні та облікові підходи до сталого розвитку в лісовому та деревообробному секторах економіки; соціально-економічний розвиток лісового господарства в країнах, що розвиваються; історія становлення і основні віхи діяльності робочої групи IUFRO 4.05 до 40 –річчя створення.

З вітальним словом до учасників звернулися представник університету Менделя в Брно, зав. кафедри економіки і політики лісової і деревної продукції доктор Далібор Шафарік, Президент IUFRO Джон Паротта, координатор дослідницької групи 4.05.00 проф. Лідія Заднік-Стірн, координатор дивізіону 4 IUFRO Дональд Ходжес.

У конференції взяли участь представники чотирьох континентів – Європи, Америки, Азії та Африки. Були представлені такі країни: Австрія, Великобританія, Гана, Іспанія, Італія, Корея, Литва, Південна Корея, Нігерія, Норвегія, Румунія, Сенегал, Словенія, Словаччина, США, Україна, Уругвай, ФРН, Хорватія, Чехія, Швеція. 

Від України було виголошено три доповіді та лекцію. Доктор економічних наук, професор кафедри екологічної економіки та бізнесу НЛТУ України Ігор Соловій представив науковому загалу доповідь на тему «The Most Challenging Managerial, Social and Environmental Issues of Post-Transitional Forest-based Sector Development: Ukrainian case study”,  підготовлену у співавторстві з професорами НЛТУ України Орестом Кійком, Василем Лавним, доц. Людмилою Максимів, аспірантами кафедри екологічної економіки та бізнесу Павлом Дубневичем і Тарасом Челепісом (науковий керівник обох – проф. І. Соловій). Доповідь проф. І. Соловія викликала зацікавлення учасників конференції, про що засвідчила чимала кількість запитань (стосовно інвестицій у лісовий сектор, тенденцій зайнятості в ньому, політики щодо заліснення земель), на які було надано вичерпні відповіді. Також керівник секції зауважив, що деякі з окреслених викликів лісового сектору України є загальноєвропейськими, а деякі доволі особливими і властивими суто Україні.

01Спільну наукову доповідь на тему "Lviv region population’s preferences towards recreational forests characteristics", підготовлену у співавторстві з к.е.н., доцентом кафедри екологічної економіки та бізнесу Людмилою Загвойською, виголосила к.е.н. Оксана Пелюх. У доповіді було наведено результати наукових досліджень уподобань населення Львівщини щодо рекреаційних характеристик лісів (видового складу лісів, їхньої вікової структури, наявності мертвої деревини та рекреаційної інфраструктури), а також вказано на відмінності в уподобаннях різних груп респондентів. Результати дослідження дають змогу фахівцям лісового господарства краще зрозуміти уподобання населення щодо рекреаційно привабливих лісів, а отже повніше задовольнити його соціальні та рекреаційні потреби поруч із потребами в деревині.

Ще одну спільну доповідь на тему "The nexus between forests and energy: role of universities in development of sustainable bioenergy sector in the Ukrainian Carpathians”, виконану у співавторстві з к.е.н. доц. Людмилою Загвойською, представила заступник голови робочої групи 4.05.00 Managerial economics and accounting к.е.н. доц. Людмила Максимів. У доповіді було висвітлено роль лісів як традиційного,  доступного і відносно недорогого джерела енергії, наведено результати аналізу можливості його використання лісозалежними громадами з урахуванням екологічних та інших обмежень, запропоновано можливі стратегії використання біоенергії, зокрема, енергетичної деревини в регіоні Українських Карпат. Дослідження проводилося в межах швейцарсько-українського проекту стосовно розвитку сталого біоенергетичного сектора регіону Українських Карпат, фінансованого Державним секретаріатом Швейцарії, у співпраці з Федеральним інститутом досліджень лісу, снігу і ландшафтів WSL, Бірменсдорф-Цюрих. 

02Активну участь у конференції взяла випускниця НЛТУ України, магістр економіки довкілля та природних ресурсів, к.е.н. Мар’яна Мельникович, яка прочитала лекцію на тему «Social innovations and social entrepreneurship - a powerful tool in forest landscape restoration to tackle climate change and biodiversity loss”, підготовлену у співавторстві з провідною дослідницею  Інституту Джеймса Хаттона в Шотландії  Марією Нижник та Юргеном Блазе. М. Мельникович була також керівником наукової секції під назвою “Social entrepreneurship, social innovation and corporate social responsibility in forestry”.

На конференції було представлено досвід управління університетським навчальним лісовим підприємством Ліс Масарика, розташованим неподалік міста Брно у Кржини на площі понад 10 тис. га.

Стале  ведення лісового господарства спрямоване на підвищення стійкості лісів завдяки заходам з адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату та оптимального використання виробничого потенціалу лісів, збереження  оселищ флори і фауни, забезпечення послуг та функцій лісових екосистем, зокрема, навчальних і дослідницьких потреб університету, а також потреб громадськості у відпочинку. Це завдання реалізується за допомогою 15 лісівничих моделей, зорієнтованих на формування різновікових  лісів.

03У складі підприємства три лісових дендрарії, рекреаційні лісові галявини з екзотичними породами дерев, сотні кілометрів лісових доріг і туристичних стежок, природні джерела та невеликі лісові водойми і ставки. Факультет лісового господарства і технології деревооброблення Університету Менделя в Брно, на базі якого проводилась конференція, тісно співпрацює з навчальним лісовим підприємством. Підприємство надає для освітніх і наукових цілей експериментальні лісові насадження, теплиці, лісові розсаддники, мисливський заказник, лісопильний цех, механізований склад для лісосировини, інше обладнання і пристрої. 

Під час конференції відбулась робоча зустріч керівництва робочої групи 4.05.00 для обговорення плану її діяльності. Зустріч завершилася нагородженням робочої групи 4.05.00 – Managerial economics and accounting в особі її керівника-професора Університету Любляни, Словенія, Лідії Заднік-Стірн сертифікатом IUFRO. 

Результати  досліджень учасників конференції викладено в збірнику її матеріалів (доступний для ознайомленння за посиланням: https://iufro2021.ldf.mendelu.cz/wcd/w-ldf-iufro2021/book_of_abstracts_iufro_brno_isbn.pdf ).

Ігор Соловій,
Людмила Максимів 

image01 
 Рис.1. Учасники та організатори програми на головній площі міста Геттінген

Міжнародний лісовий обмін є дуже цікавим для мене, як науковця у галузі лісової рекультивації постіндустріальних ландшафтів. Чотири тижні насиченої, індивідуально розробленої програми дали можливість набути практичного досвіду у співпраці з державними та приватними лісогосподарськими підприємствами, а також підтримувати та розширювати спільну діяльність з науково -дослідними установами Німеччини.

Перший тиждень

Forest Expert Program 2021 розпочалася знайомством і практичною підготовкою учасників у старовинному університетському місті Геттінген (рис.1). Особливістю міста є значна кількість людей із вищою освітою на порівняно невеликій площі. Кожний екскурсовод містом має науковий ступінь, а місто подарувало світовій науці 47 нобелівських лауреатів.

Програмою опікується Об’єднання лісівників Німеччини, представники якого чітко окреслили нам завдання, цілі, мету і політику сучасного лісового господарства Німеччини з акцентом на стале управління лісами на міжнародному рівні. Багатофункціональне, стійке лісове господарство в умовах зміни клімату є пріоритетом. Приклад цієї стратегії (екологічного та економічного

image02 
 Рис.2. З колегами із Інституту післядобувних ландшафтів (ФІБ)

менеджменту природних лісів) спостерігали у приватному лісі (пан Крістіан Еберл). У національному парку «Хайніх» ознайомилися із сучасною технологією метеорологічних спостережень: 45-метрова вежа є обладнана вимірювальною апаратурою, оцифровані сигнали якої забезпечують екологічний моніторинг високого рівня.

Другий тиждень

Другий тиждень минув у науково-дослідному інституті післядобувних ландшафтів (ФІБ) (рис.2). Його заснування у 1992 році у Фінстервальде зумовлене необхідністю відтворення ландшафтів, пошкоджених видобутком бурого вугілля в Лужицькій зоні. Фахівці інституту розробляють реабілітаційні рішення відтворення техногенних екосистем із тематичними пріоритетами: сільськогосподарська і лісогосподарська рекультивація, екологія вод, розвиток ландшафту та охорона природи.

Інформаційні стенди у ФІБ присвячені питанням екології, охорони природи та раціонального природокористування на післягірничих територіях (рис. 3). 

image03
 Рис.3. Біля інформаційного стенду, присвяченого відвальним субстратам, як ґрунтам 2019 року
image04
Рис.4. Воркшоп BIOPLAT-EU на конференційному човні 

Протягом перебування у ФІБ прийнято участь у двох воркшопах. Перший воркшоп відбувся на штучному озері, утвореному на місці колишнього буровугільного розрізу (Ліхтерфельд) (рис. 4). 

Основними напрямами обговорення були питання підтримання сталого розвитку післягірничих земель для продукування біоенергії через веб-платформу Європи; огляд використання біоенергії у Бранденбурзі; шанси і виклики для власників комплексів із виробництва біогазу; агролісомеліорація на практиці; онлайн-платформа, як інструмент оцінки біоенергетичного потенціалу біомаси в особливих умовах зростання.

Другий воркшоп відбувся у місцевості Гут Гайзендорф (рис.5). Учасникам представлено веб-платформу для сталого розвитку післягірничих земель через продукування біоенергії. 

image05
 Рис.5. Біля інформаційного стенду на рекультивованій території (Гут Гайзендорф)

Багато уваги присвячено продуктивності й стресотолерантності робінії звичайної на основі експерименту із вирощування її сортів на рекультивованій ділянці Вельцов-Зюд. Представник приватного підприємства доповів про агролісомеліорацію в контексті енергетичного користування деревиною. Розглядалися питання політичних і правових перешкод використання енергетичної біомаси на післягірничих землях. Після обговорення було відвідано лісові культури робінії звичайної на рекультиваваній території колишнього буровугільного розрізу Вельцов-Зюд. Метеорологічні та дендрохронометричні дослідження на ділянці лісової рекультивації допомагають встановити вітальність і стресостійкість дев’ятнадцяти сортів робінії звичайної, висаджених лінійним способом.

Наступні дні пройшли в ознайомленні із публікаціями науковців інституту, обговоренні шляхів майбутньої співпраці (доктор Дірк Кнохе та магістр Крістоф Ертлє) і в польових роботах із дендрохронології у сосновому насадженні з домішкою дуба червоного.

Третій тиждень

image06
Рис.6. На буровугільному розрізі Vereinigter Schleenhain 

Перебування у лісогосподарському підприємстві «Форстбецірк Лейпціг» супроводжувалося практичним досвідом лісової рекультивації, відвідуванням об’єктів рекультивації та обміном досвіду із виконавцями робіт із відновлення девастованих ландшафтів (рис. 6, 8). 

image07
Рис.7. Після мисливського екзамену з паном Падбергом, паном Мессінгом та собакою Като 

Програма перебування була насиченою, інформативною і добре спланованою керівництвом форстбецірк Ляйпціг (пан Андреас Падберг та пан Матіас Штан). Мною набуто новий досвід як спостерігача на мисливському екзамені (рис. 7). Професійний супровід на об’єктах рекультивації забезпечувався лісничим Олівером Херінгом (рис. 8). Особливості відтворення післягірничих ландшафтів регіону обговорювалися із спеціалістами центральнонімецької вугледобувної компанії MIBRAG (пан Андре Хертш та пані Сандра Тіг). 

image08
 Рис.8. На рекультивованому колишньому буровугільному розрізі у Борна

Багатовекторний аналіз результатів діяльності лісогосподарських підприємств Саксонії здійснюється на спільній нараді. Багато уваги приділяється екологічним аспектам, зокрема Директиві про тваринний світ, флору та середовище існування. Питання лісової рекультивації післягірничих земель України цікавило лісівників (рис.9).

Четвертий тиждень

Четвертий тиждень пройшов у місті Еберсвальде. Він розпочався в Інституті лісових екосистем ім. Тюнена (рис. 10). Про питання захист ґрунту та стан лісу розповіла доктор Ніколь Веллброк.

image09
Рис.9. Моя доповідь на нараді лісівників Саксонії  

Відвідані дослідні ділянки є обладнаними вимірювальною апаратурою для екологічного моніторингу ґрунту. Значна кількість даних опрацьовується програмним забезпеченням і графічно демонструє зміни показників. Після обіду відбувся колоквіум, на якому обговорювалися питання запобігання лісовим пожежам та ситуація із динамікою популяції вовка у Бранденбурзі.

image10
Рис.10. Біля входу до Інституту лісових екосистем ім. Тюнена, Еберсвальде 

Дослідження екології лісових екосистем та наслідків зміни клімату представила доктор Таня Сандерс. Ми відвідали дослідну станцію у місцевості Брітц. У ній вже більше п’ятдесяти років встановлені лізиметри під наметом різних за видовим складом насаджень для вимірювання кількості води, що просочилась углиб крізь верхні шари ґрунту. Метеорологічне обладнання на території станції дозволяє отримати інформацію для багатофакторного аналізу.

Із співробітником Державного лісового центру доктором Ян Енгель відвідано Інститут лісової генетики (рис. 11) та насадження робінії звичайної у місцевості Мюнхеберг. Актуальними у Бранденбурзі є дослідження стійкості різних сортів деревних порід до

image11
Рис.11. В інституті лісової генетики (структурна частина Інституту лісових екосистем ім. Тюнена) 

посушливих умов, які спричиняються змінами клімату. Особлива увага приділяється вивченню сортів робінії. У насадженні робінії звичайної проаналізовано ефективність здійснених лісогосподарських заходів для підвищення якісних показників її стовбурної деревини.

Дослідницька робота та обмін досвідом з колегами, підтримання існуючих та розвиток нових контактів є дуже важливими для науковця. Обговорення шляхів спільних досліджень проведено із науковцями факультету лісу і довкілля університету сталого розвитку Еберсвальде (професор Тобіас Кремер і професор Петер Шпатгельф).

У мене приємні враження від гостинності приймаючих установ та старанної роботи організаторів. Завдання полягає у застосуванні набутих знань та практичних навичок у навчальній та науковій роботі в Україні.

Доцент кафедри екології Уляна Башуцька

243553785 379629520467916 3243288920849432852 nНародний ансамбль народного танцю Національного лісотехнічного унверситету України “Полонина” під керівництвом Оксани Коваль були на гастролях у сонячній Болгарії. Колектив студентів та випускників взяли участь у Міжнародному фестивалі “Sunny Olympia” впродовж з 8 по 15 серпня, який проходив у місті Кранево. Традиційно фестиваль проходить в Молодіжному центрі «Валко» / готель «Фрегата», курорт Кранево, Болгарія. Його учасниками стали колективи з багатьох країн, серед яких Білорусія, Молодова, Сербія, Албанія, Македонія, Україна та інші. 

Фестиваль «Сонячна Олімпія» - це прекрасна можливість відпочинку і оздоровлення, а також демонстрація творчості, спілкування з однодумцями, передача творчого досвіду і знайомство з досягненнями інших колективів. Унікальність фестивалю «Сонячна Олімпія» в тому, що виступи ансамблів на сцені Молодіжного центру «Валко» чергуються з яскравими анімаційними проектами, що дозволяють учасникам з різних країн познайомиться один з одним, а також дізнатися про культуру та традиції Болгарії. Кількість концертних виступів чітко збалансовано з можливістю відпочинку. Фестиваль об'єднує талановитих дітей і молодь в одному творчому союзі, сприяючи встановити дружніх контактів між колективами з різних країн і показати неповторні барви своєї держави, продемонструвати національний колорит культури своєї країни, проявити себе таким, яким є кожен.

Окрім того, учасники ансамблів отримали масу гарних вражень, відпочили на теплому морі, відвідували цікаві місця, грали в ігри. Досвід і традиції проведення фестивалю доводять, що «Сонячна Олімпія» - місце незабутніх зустрічей, прояви і досягнення успіхів у творчості, гучних овацій, нових друзів, яскравих вражень.

Оксана Коваль, Ірина Господарисько, Володимир Яркун

IMG 20211008 111650 resized 20211008 124709290Секція фізичного виховання кафедри філософії, соціології та культурології з 13 по 18 вересня організувала традиційну першість Національного лісотехнічного університету з кросу присвячену Міжнародному дню студентського спорту.

У змаганнях взяли участь понад 160 студентів на дистанціях 1000 метрів (хлопці) та 500 метрів (дівчата).

Переможцями першості інститутів стали:

ІЛСПГ – Ігор Русин,  гр. ЛГ-11;   Софія Дума,  гр.ЛГ-11;

ІМАКІТ – Остап Кравець, гр. ГМЛ – 11;   Софія Старжинська, гр. ЛІ-11;

ІДТД – Володимир Шарабуряк, гр. ДТ-12;   Анна Демко, гр. Д-11;

ІЕЕМ – Марян Гасинець, гр. ЕК-11;   Діана Бицька, гр. ЕК-11.

Переможці та призери фінальних забігів першості університету

1000 м.(хлопці)

1 місце – Мар'ян Гасинець, гр. ЕК-11; час (3.07,8)

2 місце – Ігор Русин, гр. ЛГ-11;                  (3.08,7)

3 місце – Денис Орєхов, гр. ЛГ-11;            (3.09,5)

500 м. (дівчата)

1 місце – Христина Луньо, гр. ЛГ-11;        (1.45,4)

2 місце – Софія Дума, гр. ЛГ-11;                (1.46,2)

3 місце – Діана Бицька, гр. ЕК-11;              (1.51.0)

Вітаємо переможців та бажаємо успіхів!

голова спортивного клубу Лісотехнік,
ст. викл. кафедри філософії, соціології та культурології
Віктор Гураль

prew lmУ вересні 2021 року відбулася XI традиційна міжнародна наукова конференція під назвою "Мобільні енергетичні пристрої - Гідравліка - Навколишнє середовище - Ергономіка мобільних машин", організована кафедрою екологічних та лісових технологій факультету техніки Технічного університету в Зволені (Словацька Республіка). Конференція проводилася на базі рекреаційно-навчального комплексу Crocus, розташованому в місцевості Кежмарські Жолоби у Високих Татрах.

У конференції взяли участь представники таких університетів:

- з Чехії: Університет Менделя в Брно (факультет лісового та деревообробного виробництва); Чеський університет наук про життя в Празі (факультет лісового та деревообробного виробництва);

- з Республіки Польща: Аграрний університет ім. Гуго Колонтая в Кракові (департамент лісового господарства, департамент лісокористування, інженерії та технології лісового господарства); Вища школа сільського господарства у Варшаві (Інститут машинобудування, кафедра інженерії біосистем);

- з України: Національний лісотехнічний університет України (ННІ інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, представники кафедри лісових машин: професор Мачуга О.С., доценти Шевчнко Н. В., Герис М. І. та старший викладач Щупак А. Л.

- зі Словацької Республіки: Словацький сільськогосподарський університет у Нітрі (технологічний факультет та факультет європейських досліджень і регіонального розвитку); Технічний університет у Зволені (факультет техніки).

Зустріч пройшла у дружньому настрої та невимушеній атмосфері. Середовище конференції дозволило обмінюватися взаємними знаннями та думками з вирішених наукових завдань, а також дало змогу докторантам представити результати своєї роботи та своє перше зіткнення з думками експертів з інших наукових осередків. Атмосфера конференції також сприяла налагодженню дружніх контактів між учасниками конференції.

Конференція також включала соціальну програму, в якій учасники конференції відвідали сусідню Бахледову долину та Белянську печеру в місцевості Татранська Котліна. Ймовірно, найбільшою визначною пам'яткою Бахледової долини був прохід через верхівки дерев Бахледки з оглядовою вежею на його кінці, звідки відкривається прекрасний вид на усі Белянські Татри та Замагур'я.

За матеріалами виступів учасників конференції було видано збірник наукових рецензованих праць.

 Учасники з України обговорили зі словацькими колегами можливості подальшого розвитку взаємних наукових контактів шляхом подання спільних заявок на наукові ґранти та подальшу участь у програмі Erasmus+.

https://kelt.tuzvo.sk/sk/xi-medzinarodna-vedecka-konferencia-na-kelt

 Підготували: професор кафедри лісових машин Мачуга О.С.
та доцент Шевченко Н. В.

0429 вересня 2021 року, у рамках Міжнародної виставки обладнання для лісової, деревообробної та меблевої промисловості «LISDEREVMASH2021» (м. Київ) проведено Третій всеукраїнський лісопромисловий форум. Тема Форуму «Сучасний ринок деревини в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення» є надзвичайно актуальною та важливою для розвитку як бізнесу, пов'язаного з деревиною, так і лісогосподарських підприємств.

Третій всеукраїнський лісопромисловий форум, як і два попередні, –  Перший всеукраїнський лісопромисловий форум, проведений 30 вересня 2020 року у рамках Міжнародної виставки «LISDEREVMASH – 2020» (м. Київ), і Другий всеукраїнський лісопромисловий форум, проведений 20 травня 2021 року у рамках 23-ої Міжнародної виставки «Деревообробка» (м. Львів), ініційований ГО «Асоціацією деревообробників та лісозаготівельників Львівщини», асоціацією деревообробників «Меблідеревпром», Національним лісотехнічним університетом України, Національним університетом біоресурсів та природокористування України та за підтримки державних структур і зацікавлених організацій.

Модерували цей надзвичайно важливий для лісового сектора захід: Йосип Андрашек – доцент НЛТУ України та Марія Мага – голова Асоціації «Національна система лісової системи добровільної сертифікації», яка займається впровадженням PEFC сертифікації в Україні.

З вітальним словом на Форумі виступили: ідейний натхненник та один із організаторів Форуму – голова асоціації деревообробників та лісозаготівельників Львівщини Микола Когут, перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський, перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Віталій Пунь, представник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України Турчиновський Сергій Григорович і заступник Міністра економіки – торговий  представник України Тарас Качка.

010203

На третьому Всеукраїнському лісопромисловому форумі розглянуті  питання трьох тематичних блоків, а саме:

І – Про ринок деревини – виклики для деревообробників. Законопроект про ринок деревини: очікувані наслідки для лісопромислової галузі. Гарантії сталості міжнародного обігу необробленої деревини.
ІІ – Аналіз цін на лісоматеріали в Україні та за її межами. Лісова рента як драйвер розвитку громад.
ІІІ – Електронні аукціони. PEFC – найбільша в світі лісова сертифікація. Можливості для України.

0506

 07

Учасники третього Всеукраїнського лісопромислового форуму від НЛТУ України (доц. Солонинка В.Р., проф. Маєвський В.О., доц. Губер Ю.М., доц. Ференц О.Б., доц. Андрашек Й.В.)

З доповіддю «Про ринок деревини – виклики для деревообробників» виступили директор навчального-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну, проф. Володимир Маєвський і доцент кафедри технології меблів та виробів з деревини Василь Солонинка. У доповіді акцентовано увагу на сучасному стані лісового сектора України та перспективних напрямках реформування галузей лісового сектора, а також проведено аналіз основних положень Проекту закону України 4197-д «Про ринок деревини», наведено пропозиції для його удосконалення і ефективного впровадження та імплементації з урахуванням рішення Арбітражної групи (Постанова від 11 грудня 2020 року) щодо виконання Україною зобов’язань, взятих у рамках Світової організації торгівлі та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

09 10

Виступ директора навчального-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну Володимира Маєвського

Виступ доцента кафедри технології меблів та виробів з деревини Василя Солонинки

З доповідями стосовно Проекту закону України 4197-д «Про ринок деревини» виступили:

  • заступник Міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка;
  • доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБІП України Алла Оборська.

Питання нового Проекту Закону України 4197-д «Про ринок деревини» викликало жваву дискусію, у якій, окрім доповідачів, взяли активну участь перший заступник голови Державного агентства лісових ресурсів України Віталій Пунь та перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Богдан Боруховський. Варто зазначити, що дискусія мала високопрофесійний характер, попри суперечливі позиції виступаючі вносили конкретні рекомендації, зокрема щодо напрацювання та поправок нового проєкту Закону України «Про ринок деревини», який мав би урахувати сильні сторони попередніх законопроєктів і рішення Арбітражної групи (Постанова від 11 грудня 2020 року) щодо мораторію на експорт лісоматеріалів необроблених.

08
 Загальний вигляд конференц-зали з учасниками третього Всеукраїнського лісопромислового форуму

Виступ професора Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України Ігора Лицура був присвячений питанню лісової ренти як драйвера розвитку громад, а генерального директора ТзОВ «Ванеса» Валерія Підкоритова – аналізу цін на лісоматеріали в Україні і на світовому ринку в 2021 році і можливі заходи щодо удосконалення ціноутворення.

Питання функціонування електронних аукціонів останнім часом набуло особливої ваги. В обговоренні цього питання брали участь як представники бірж та організацій, які займаються продажем необробленої деревини (перший заступник голови правління ВАТ «Білоруська універсальна товарна біржа» Андрій Новіков; перший заступник Директора ДП «Прозорро Продажі» Дарина Марчак, заступник директора Української енергетичної біржі

Костянтин Шевчук, директор ТзОВ «UTESYSTEM» Даниїл Маландій), так і представники деревообробного бізнесу, які купують необроблену деревину.

Завершив роботу Третього Всеукраїнського лісопромислового форуму виступ Голови Асоціації «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» Марії Маги з доповіддю: «PEFC найбільша в світі лісова сертифікація. Можливості для України».

Лісопромисловий форум унікальний тим, що тут зібралися представники лісогосподарських підприємств та деревообробної галузі для дискусії та пошуку спільних рішень. Всі учасники (понад 300 осіб) об'єднані метою збереження та збільшення лісових ресурсів і пошуку дієвих шляхів зростання економіки України, зокрема її лісового сектора.

Важливо відзначити, що проведення Третього Всеукраїнського лісопромислового форуму є успішним прикладом співпраці представників влади, лісового господарства, деревообробного бізнесу, науковців та інших зацікавлених сторін, а його результати, сподіваємося, матимуть позитивний вплив як на розвиток лісового сектора, так і економіку України загалом.

Посилання про на відео сюжет Третій Всеукраїнський лісопромисловий форум – https://fb.watch/8n9i-53U99/.

Олег Ференцзавідувач кафедри технологій лісопиляння,
столярних і дерев’яних будівельних виробів

IMG 20191026 145717

 

Сердечно вітаємо вас із професійним святом – Днем працівників освіти. Ваша професія є унікальною – велике мистецтво й щоденна жертовна праця.

Висловлюємо щиру вдячність за педагогічну працю та відповідальне ставлення до свого покликання. Внесок працівників лісотехнічного університету у  вдосконалення підготовки нової генерації фахівців України є безумовним та вагомим.

Від усієї душі бажаємо Вам, шановні освітяни, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги, відчуття повноти і неповторності життя, невичерпних творчих сил і довгої людської пам’яті.

Адміністрація

IMG 15dbb7002f75ebd94304672dc7664785 V

Народний ансамбль народного танцю "Полонина" Національного лісотехнічного університету України на запрошення Західно-українського грецького національно-культурного товариства імені Константина Корніактоса 25 вересня 2021 взяв участь у фестиваль грецької культури "Мега йорти" (Велике свято) в м. Маріуполь. 

Маріуполь зустрів колектив "Полонини" хорошою погодою та гарним настроєм. Гості свята, українські греки різних територіальних громад спілкувалися з представниками Західно-українського грецького товариства. Містяни спілкувалися про історію, життєпис та культуру західної України із студентами НЛТУ України. Неочікуваною приємністю стала щедрість машинобудівника пана Миколи, який пригостив колектив Полонини домашнім національним грецьким пирогом.

У Маріупольському міському парку імені Гурова колектив Полонини взяв участь в театралізованій ході грецьких товариств, художніх колективів, молоді, активу Федерації грецьких товариств України. На гостей свята чекали виставки народної творчості, подвір'я - українське, грецьке, козацьке, ромське, книги грецьких авторів, національна кухня, майстер-класи з виготовлення виробів, приготування страв грецької кухні, виступи найкращих художніх колективів представників різних національностей та спортивні змагання. Всі охочі могли відвідати фестивальне містечко, де кожна спільнота демонструвала свої національні страви та рукодільні вироби.

Ансамбль народного танцю Полонина на головній сцені в Маріупольському парку виконали Закарпатський народний танець "Березнянка" та Грецький народний танець "Зонарадікус" за що були нагородженні кубком та Дипломом за високий художній рівень виконавчої та професійної майстерності, активну участь у культурній програмі та гала-концерті Всеукраїнського фестивалю грецької культури "Мега Йорти" ім.Доната Патричі, присвяченого 30-річчю Незалежності України.

Дякуємо за організацію та співпрацю керівнику ансамблю хореографу Оксані Коваль, голові Федерації Олександрі Проценко-Пічаджи, співробітникам Федерації та всім меценатам.

Емоції та душа Греції, її гостинність надовго залишуться в наших серцях!

Ευχαριστώ πολύ!

Володимир Яркун

Application tip 5aНабір на стипендію Chevening вже відкрито!

Chevening – можливість для всіх амбітних людей, які хотіли б отримати стипендію на ступінь магістра у Великій Британії. Нам цікаві представники різних спеціальностей і ми не ставимо обмежень на вік кандидатів. Дедлайн - 2 листопада 2021 року.

Chevening – це програма уряду Сполученого Королівства, якою скористалось вже більше 450 українців і більш ніж 50.000 людей по всьому світу. Програма Chevening надає повну стипендію, що покриває навчання (зазвичай однорічні магістерські програми), проживання, переліт і візу.

Ваша спеціальність та вік не важливі – кожен має шанс!

Що потрібно, щоб стати стипендіатом/стипендіаткою?

  • Лідерські якості
  • Диплом бакалавра
  • Щонайменше 2 роки досвіду роботи
  • Впевнено спілкуватись англійською мовою (Chevening не ставить конкретних вимог, все залежить від університету і обраної навчальної програми)

Аби податися на програму, заявку потрібно заповнити до 2 листопада 2021 року. Водночас потрібно вступити на навчання в університеті в Великій Британії до 14 липня 2022 року. Після завершення навчання стипендіати зобов’язані повернутись до України щонайменше на 2 роки.

Вичерпна інформація про програму і процес подачі документів знаходиться на ресурсі https://www.chevening.org/.

Більше про програму і стипендіатів Chevening в Україні на сторінці Посольства Британії в Україні. З додатковими питаннями про програму або з запитом на організацію презентації про програму можна звертатись до Юлії Кондрушенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

0117 вересня 2021 р. для поціновувачів тонкого чуттєвого мистецтва відбулася дуже цікава і давно очікувана подія: в літературно-меморіальному музеї І. Франка, у Львові, відкрилася персональна виставка графічних картин старшого викладача кафедри дизайну Оксани Мазур – «Купав її в рожевих блисках май» (назвою взята цитата відомого вірша І. Франка зі збірки інтимної лірики «Зів’яле листя»), де було представлено 22 картини. В рамках виставки – також і презентація її роману «Декамерон по-львівськи, або Понеділкові історії» (роман вийшов під літературним псевдо Єва Лотоцька). Цією подією авторка підсумувала певний пройдений життєвий етап та анонсувала творчі задуми на майбутнє.

Оксана Мазур – непересічна особистість. Творити поезію, прозу, малювати – для неї означає жити і дихати. Читаючи її твори – дивуєшся, як можна знайти такі слова і так їх укласти, щоб виразити почуття і емоцію! Створюючи картини – вона ніби переплітає рядки віршів, а пишучи поезію – словами малює свої полотна.

Я тебе намалюю кармінним зітханням на таці
Зішкребу позолочену фальш аж до хрусту кісток
І оголену душу оголену місячним танцем
заховаю між тріщин люстерка в надщерблений шов
де усі переливи пекучі до крові до глянцю
як напахчені стегна рибинно-покірних жінок
а зненависть солодша зненависть впивається ланцом
огадючує очі поставу і слід підошов
проминаюча ніч наговорить на вибух багрянцю
на пелюстя небесне розірваний сонця вінок
я тебе намалюю здираючи серце і пальці
до німих голосінь горизонту куди ти пішов…

Загалом творчий стиль художниці можна охарактеризувати як дуже фемінний, місцями трішки манірний, витончений, з багатими фактурними проробками, в сюжетах присутні легкий еротизм та містика. Відчувається захоплення модерном. Часто сюжети картин переплітаються з авторськими віршами і важко уже визначити, що направду первинне. Не варто вишукувати надміру філософських глибин, художниця просто насолоджується малюванням краси: птахи, метелики, квіти, вишукані жінки, – трохи куртуазності, розніженості, споглядання, – зрештою, всього того, що часом так бракує посеред шаленого темпу життя. «Зупинись, подорожній! Не злякай золотокрилого метелика, що перепочиває на лілії, не засмути панни в рожевому капелюшку, насолодись моментом, бо справжнє лиш те, що тут і зараз…»

Випускниця кафедри дизайну УкрДЛТУ, яку закінчила з відзнакою в 2000 році, Оксана послідовно розвивалася в двох паралельних напрямах – літературному та художньому: працювала художнім редактором у видавництвах «Аверс» і «Ліга-прес», розробляла візитівки і логотипи. В її творчому доробку – оформлення житлових і громадських інтер’єрів у Львові і області, настінні розписи, картини, що зберігаються в приватних колекціях в Україні, Польщі, США. Оформила більше 100 книжок в Україні і за межами. Авторка двох поетичних збірок: «На вістрі місяця» (2011 р.) і «Реінкарнаційні рефлексії» (2013 р.), співавторка поетичної збірки «АdДикція» (2019 р.), авторка романів «Параноя.UA» (2018 р.) і «Декамерон по-львівськи, або Понеділкові історії» (2021 р.). Друкувалася в журналі «Дніпро», збірнику «Мовою серця» і альманахах «М’ята» та «Викрадення Європи». З 2013 року – членкиня творчого активу Національної спілки художників України. З 2019 року є членкинею Національної спілки письменників України.

На Всеукраїнському фестивалі «Мовою серця» (2016 р.) зайняла І-ше місце у номінації «Еротична поезія» і ІІ-ге – в номінації «Поезія про кохання», на Всеукраїнському фестивалі «Лицар Карпат» (2017 р.) – ІІІ-тє місце у номінації «Краща поетична добірка». Суперфіналістка Всеукраїнського конкурсу «Новела по-українськи» (новела «Каракурт» (2017 р.) і фіналістка Конкурсу готичної «ПО»езії (2017 р.). У Всеукраїнському конкурсі рукописів прози на кращу книгу року «Крилатий Лев» – І-ше місце за роман «Параноя.UA» (2017 р.). Фіналістка Всеукраїнського поетичного конкурсу «Гайвороння-2018». За новелу «Коли ми були Горгонами…» – ІІІ-тє місце у Всеукраїнському конкурсі малої прози ім. І. Чендея (2018 р.), ІІ-е місце у Міжнародному поетичному конкурсі «Інтереальність-2019» у номінації «Вірші українською мовою» (під псевдо «Рудокоса Схимниця»), фіналістка Всеукраїнського конкурсу малої прози ім. І. Чендея (2020 р., новела «Заткнись, Роксано!»).

Вагомою є і виставкова активність Оксани Мазур: 2010 р. - персональна виставка «…дивна Жінка, що танцює з місяцем у парі…» (м. Львів, приміщення Укрсоцбанку, 74 графічні роботи); 2011 р. - персональна виставка в рамках презентації оформленої Оксаною Мазур збірки Наталі Крісман «Загублена в сучасності Валькірія», (м. Львів, Порохова вежа, 27 графічних робіт); 2012 р. - персональна виставка в рамках презентації оформленої Оксаною Мазур збірки Я. Петришина «Інверсія ночі» (м. Львів, Порохова вежа, 8 графічних робіт); 2013 р. - презентація власної книжки «Реінкарнаційні рефлексії» (м. Львів, конференц-зал Палацу Мистецтв, в межах презентації – виставка 15 графічних робіт); 2013 р. - участь у виставці, присвяченій 20-ій річниці створення кафедри дизайну НЛТУ України (м. Львів, Палац Мистецтв, 2 роботи); 2014 р. - участь у Міжнародній виставці COW INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL (м. Дніпропетровськ, 24 країни, 113 учасників, 4 графічні роботи); 2016 р. - участь у спільній виставці картин в рамках першого Всеукраїнського фестивалю любовної і еротичної поезії та авторської пісні про кохання «Мовою серця» (м. Івано-Франківськ, Дім Просвіти); 2016 р. - творчий вечір і персональна виставка картин «Така собі лірична пастораль» (м. Івано-Франківськ, Народний Дім, 17 робіт); 2021 р. - персональна виставка «Купав її в рожевих блисках май» (м. Львів, літературно-меморіальний музей І. Франка, 22 графічні роботи; в рамках виставки – презентація роману «Декамерон по-львівськи, або Понеділкові історії»).

Окремо слід сказати про Оксану Михайлівну як викладача і педагога. З 2009 року викладає на кафедрі дизайну НЛТУ України художні дисципліни: Рисунок; Живопис; Основи композиції; Основи проектної графіки; біонічну та архітектурну практики. Студенти стараються потрапити в групу до Оксани Михайлівни, знаючи, що окрім фахових вмінь, здобудуть ще і життєві настанови і поради. Будучи куратором студентських груп, старається допомогти у вирішенні проблемних ситуацій, залучає студентів до різних соціальних проектів. У 2015-2016 рр. - керівник і учасник проведення студентами волонтерських розписів актового залу і холу Дитячого дошкільного будинку №1. Про цю акцію була інформація на інтернет-порталі ТВОЄ МІСТО і на сайті НЛТУ України. Декілька років поспіль була співорганізатором (разом із Юрієм Дадаком) та куратором студентського конкурсу-фестивалю актуального патріотичного мистецтва, присвяченого річниці створення УПА (2010-2015 рр., 2019 р.), де особливо активно брали участь студенти кафедри дизайну.

Колеги-викладачі, працівники, випускники та студенти кафедри дизайну на виставці щиро вітали Оксану Мазур з вагомим доробком. Завідувач кафедри дизайну Володимир Прусак у вітальному слові підкреслив багатогранність талановитої мисткині та педагога. Присутня на відкритті доцент кафедри культурології Світлана Шлемкевич згадала перші поетичні спроби тоді ще студентки Оксани Мазур, надруковані в збірнику «Первоцвіт», і щиро пораділа за її здобутки. «Купав її в рожевих блисках май» – ідеальна цитата з прекрасного чуттєвого вірша І. Франка «Тричі мені являлася любов…», яка найкраще розкриває настрій виставкової підбірки картин Оксани Мазур. Бо там про Жінку. Про Любов. Про Красу. Про Ніжність.

Ст. викладач кафедри дизайну
Наталя Бехта

2021 09 23Цього року Ботанічному саду Національного лісотехнічного університету України виповнилося 30 років. Створений він Постановою Ради Міністрів Української РСР № 33 від 22. 02. 1991р. і згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 584 від 12.10.1992 р. «Про зміну деяких рішень Уряду України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про природно-заповідний фонд України» оголошений як об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у складі трьох колекційних об’єктів: дендрарію – вул. Ольги Кобилянської, 1, дендропарку – вул. Ген. Чупринки і арборетуму – с. Страдч Яворівського р-ну.

Серед головних завдань Ботанічного саду визначено: збереження та поповнення колекцій генофонду живих рослин місцевої й світової флори; проведення науково-дослідних робіт із вивчення їх росту і розвитку в регіоні, включаючи лісівничо-ботанічні особливості; ведення обліку колекційного фонду Саду та флористичного різноманіття інших об’єктів.

Ботанічний сад НЛТУ України – єдиний в Україні ботанічний сад лісівничо-ботанічного спрямування. Окрім традиційного для ботанічних садів напрямку робіт також вивчається, як в подальшому ведуть себе деревні інтродуценти в насадженнях, куди їх ввели.

Ботанічна таксономія та таксономічні уточнення. При інвентаризації рослин виявилися проблеми з українськими таксономічними назвами та їх відповідниками на інших мовах. Відповідні напрацювання Ботанічного саду доповідалися на 3-ох міжнародних науково-практичних конференціях з української наукової термінології. У 2001 році за ініціативи та активної участі Ботанічного саду разом із 2-ма кафедрами НЛТУ України було видано «Словник таксономічних назв деревних рослин (українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами)» об’ємом 148 сторінок тиражем 1000 примірників.

За рекомендацією Ради ботанічних садів і дендропарків України уточнено таксономічну приналежність більше 40 деревних рослин. У спеціальній ботанічній літературі було виявлено помилковий опис морфологічної будови плоду кельрейтерії волотистої. Проведено його уточнення. Також виявили і описали унікальну особину дуба червоного як його бородавчастостовбурову відміну.

Колекційний фонд живих рослин Ботанічного саду. Колекційні рослини розміщені на трьох об’єктах, по яких за результатами інвентаризації дендрофлори сформована електронна база даних та електронний варіант картографічних матеріалів.

На території дендрарію проінвентаризовано 177 видових і внутрішньовидових таксонів деревно-чагарникових рослин, дендропарку –422 таксони, арборетуму – 212 таксонів.

2021 09 23 1

Туєва алея в арборетумі

Всього колекція дендрофлори Ботанічного саду представлена 5233 деревно-чагарниковими рослинами 515 таксономічних назв.

Колекція трав’янистих рослин становить 500 таксонів.

На даний час проводяться чергові біжучі уточнення складу колекційного фонду. На базі облікованих рослин ведеться вивчення феноритміки, рівень адаптації та особливості росту і розвитку цих рослин.

Дослідження фізіолого-біохімічних ознак адаптації деревних рослин різних таксонів до впливу деградованого урбогенного середовища показало, що особини малостійких видів реагують більшими змінами в показнику рН гомогенату листя (ΔPH), тоді як стійкіші – реагують у меншій мірі. У результаті проведених досліджень вибудовано ряд стійкості дерев 48 таксонів.

Вивчення феноритміки деревних рослин. Були започатковані фенологічні спостереження для вивчення феноритму розвитку деревних рослин та встановлення рівня їх адаптації. Серед деревних інтродуцентів найдовший період вегетації характерний для рослин північноазійського, далекосхідного і північноамериканського походження. Встановлено, що за період 1991-2000 рр. фенолаги їх вегетації досить стабільні: коефіціент їх варіації не перевищує 10%, а показник точності досліду знаходиться в межах 7%, що для феноритміки рослин є достатньо високим показником. Однак, дослідження останнього десятиліття показують певне їх збільшення, що, швидше за все, є відображенням кліматичних змін.

2021 09 23 2

Фенофаза масового цвітіння смородини криваво-червоної

За 30-річний період виявлено тенденцію більшої варіабельності середніх фенодат початку цвітіння дуже ранньоквітучих рослин порівняно з іншими феногрупами. Встановлено, що 97% інтродукованих деревних рослин Ботанічного саду мають високий та хороший рівень адаптації до низьких температур холодного періоду року.

Згідно феноспостережень повного ступеня акліматизації набули 12,3% деревних інтродуцентів, добре акліматизувалися 73,5%, задовільного рівня акліматизації досягли 11,0%, слабкого ступеня – 2,6%, відсутні реальні ознаки акліматизації у 0,6%.

2021 09 23 4

Динаміка показників метеофакторів

Із 2014 р. простежується стійка тенденція до зростання температури повітря. Для опадів цей  тренд є менш вираженим, проте навіть у цьому випадку виникає їх дефіцит у зв'язку з підвищеним випаровуванням. Найбільш критичними є кліматичні особливості 2015, 2019 та 2020 рр., коли спостерігались одночасно і позитивні аномалії температури і негативні аномалії опадів. За таких умов у більшості рослин відбувся збій феноритміки, скоротився період вегетації та значно погіршились вегетаційні та генеративні процеси в рослинних організмах.

Вивчення стійкості деревно-чагарникових рослин. Стійкість залежить від абіотичних та біотичних факторів. Серед перших – температурні фактори, дефіцит вологості, пошкодження вітром і мокрим снігом. Найсуттєвішу шкоду завдають вітер і сніг, так як із ним дуже складно (практично неможливо) боротися. Серед біотичних факторів – пошкодження ентомофауною та фітозахворювання. Пошкодження ентомофауною переважно вузько специфічне. Серед пошкодженнь представниками фітофлори найнебезпечніші дереворуйнівні гриби, які призводять до деструкції деревини та зниження механічної стійкості і довговічності деревних рослин. А це несе загрозу аварійності дерев. Запропоновані нами підходи дозволяють встановлювати рівень небезпечності їх для відвідувачів. А відтак – і почерговість проведення відповідних господарських заходів.

2021 09 23 5

Заселення дерев омелою білою

В останні десятиліття значного рівня набуло експансивне заселення деревно-чагарникових рослин особинами омели білої. У першу чергу це стосується урбоценозів та лісосмуг. Ботанічним садом показано причини такого явища, його сучасний розвиток та небезпечна екологічна перспектива за умови пасивного ставлення до цього.

Великовікові особини парків. Дослідивши деревні інтродуценти та автохтонні види ряду присадибних парків Львівщини виявили у них цікаві великовікові (понад 100 років) дерева. У Підгірцівському парку – особини 10 таксонів, у Журавнівському – 9, у Роздільському – 11, у Вишнянському – 13, у парку села Переможне – 13. Інтродуковані види пройшли довготерміновий період пристосування до місцевих умов, а отже можуть служити добре перевіреними адаптаційними зразками .

Про потенційну деревну продуктивність насаджень деревних інтродуцентів. Встановлено, що серед одновидових біогруп арборетума, які є прототипами лісових насаджень, у віці близько 50 років, найкращі показники росту відмічено у модрини японської та польського різновиду модрини європейської – Іе клас бонітету. Значні темпи росту та відносну продуктивність, що характеризується Іb класом бонітету, показали: дуб червоний, ясен пенсільванський, та автохтонний вид – ялиця біла, яка виявилася продуктивнішою від 3-ох інтродукованих видів цього роду.

Серед п'ятихвойних сосен за висотою домінує сосна румелійська – Іс клас бонітету. Проте, в останні кілька років спостерігається загнивання кореневої системи її особин і вивертання їх вітром. Серед кедрових сосен найкращі показники у сосни кедрової корейської – Іb клас бонітету.

2021 09 23 6

Насадження  рівновершинної відміни туї західної
в арборетумі як прототип лісового

Проведені дослідження виявили, що потенційна продуктивність насаджень туї велетенської в рівнинній частині Львівщини може виражатися І класом бонітету, а рівновершинної відміни туї західної – ІІ класом. Цікаво, що в останнього таксону туї завдяки великій густоті стояння стовбурів у 50-річному віці формується значний запас стовбурової деревини – 420 м3/га.

У парку туристичної бази «Карпати» на Сколівщині досліджували великовікові особини (130-140 років) сосни жорсткої, тсуги канадської та настовбурченої відміни кипарисовика горохоплодого вікової групи 130-140 років. Ці ж види обстежували в парках с. Вишня, с. Підгірці (Стрийські), с-ща Журавно та дендрарію Ботсаду. Із всіх об’єктів згадані інтродуценти найкраще ростуть в парку турбази в умовах долини річки Опір, де вони виявилися стійкими, досягли значних біометричних показників та високої декоративності. Крім того, особини сосни жорсткої та настовбурченої відміни кипарисовика горохоплодого за цими показниками та високими споживчими властивостями деревини, дозволяють зробити висновок про доцільність створення експериментальних лісових культур в річкових долинах північно-східного мегасхилу нижньогірського регіону Карпат.

 

Гіркокаштан звичайний за 200-літню історію в культурфітоценозах регіону показав себе стійким невибагливим високодекоративним видом, завдяки чому широко увійшов в асортимент зелених насаджень. Проте, в останні роки відбулося пошкодження його балканською охридською міллю, що в кінцевому результаті спричиняє відмирання листя дерев та призводить до втрати їх життєздатності та декоративності. Заміна ж вражених дерев особинами стійких до молі видів гіркокаштана нереальна через дефіцит посадкового матеріалу.

2021 09 23 7

Відносно стійка особина гіркокаштана звичайного
у порівнянні із малостійкою

Виходячи з того, що рівень враження гіркокаштана звичайного охридською міллю та зниження його декоративності на даний час стабілізувався і в окремі роки навіть зменшився, для масового міського озеленення доцільно проводити селекційний відбір більш стійких екотипів цього виду. 

Також приступили до вивчення лісівничо-ботанічних особливостей функціонування складних великовікових насаджень Розточчя. Серед них 140-річне сосново-модринове насадження, яке відзначається високою повнотою та середнім, як для модрини, запасом. Модриновий елемент лісу середньоповнотний і формувався без достатнього впливу підгону. Клас бонітету як для модрини відносно низький – 1-ий.

2021 09 23 8

Схема розташування дерев на
пробній площі у 140-річному
сосново-модриновому
лісовому насадженні

У підпорядкованих ярусах переважають дуб звичайний та тіньовитривалі породи – бук лісовий і липа серцелиста. Насадження середньопродуктивне (818 м3/га), життєздатне, з унікальними породним складом і структурою. Подальше вивчення його і ряду інших великовікових – у перспективі.

Природне поновлення деревних інтродуцентів. Встановлено, що генеративним шляхом природно поновлюються третина інтродукованих деревних рослин арборетуму. Частина видів також природно розмножується вегетативно.

На порядку денному в найближчі десятиліття повинно стояти питання вивчення комплексної адаптації деревних інтродуцентів в умови регіону. Останнє зумовлено тим, що відомі непоодинокі випадки, коли представники нових видів, введені в місцеві фітоценози, проявляють інвазивні властивості.

Вивчення лісових мохоподібних. Переважна більшість таксонів мохоподібних, виявлених на ділянках арборетуму Ботанічного саду НЛТУ України у с. Страдч та на території арборетуму Познанського Природничого Університету у с. Зєльонка (де проводилося стажування на запрошення польської сторони) становили мохи. Лише п’ята частина цієї групи рослин – печіночники.

2021 09 23 9

Квітування чемерника гібридного

Спостереження за нововведеними декоративними трав’янистими рослинами відкритого ґрунту показали, що переважна їх більшість може успішно рости, цвісти і плодоносити у Львові в умовах культури. При цьому, розміри вегетативних та генеративних органів, а також кількість суцвіть та квіток на рослині в умовах культури збільшується. Для більшості вивчених видів рослин властива задовільна насіннєва продуктивність, а це важливий фактор для введення їх у культуру.

Також проводилося спостереження за унікальною дольодовиковою лучно-степовою рослинністю Лисої гори, а також гір Підлиська і Сипуха (Гологори, Золочівщина). Встановили, що таксономічний склад раритетних видів рослин тут неухильно деградує.

Біохімічні дослідження рослинної сировини окремих лікувальних видів отриманої з культури у порівнянні з природним середовищем виявили незначну різницю за вмістом біологічно активних речовин.

2021 09 23 10

Видання і наукові публікації співробітників Ботанічного саду

Великий відрізок часу пройшов від часу створення Ботанічного саду НЛТУ України. За цей час виконано ряд науково-дослідних робіт державного замовлення. Це роботи по наступних загальнодержавних тематиках. 

  1. „Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду Ботсаду УкрДЛТУ”.
  2. „Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду УкрДЛТУ ”.
  3. „Лісівничо-біологічні особливості вітчизняних та інтродукованих видів флори ботанічного саду НЛТУ України та прилеглих територій.

Працівниками Ботанічного саду підготовлено 1 докторську та захищено 6 кандидатських дисертацій.

Вийшло у світ близько 500 наукових публікацій. За цей час відбулися суттєві зміни у штатному розписі Саду. При його заснуванні штат складався із більш як 90 одиниць. На сьогодні штатних одиниць – 17, із них у науковому підрозділі – відділу лісівничо-ботанічних досліджень – 4 одиниці. Зрозуміло, що за цих умов досить складно таким числом співробітників виконувати всі покладені на Сад обов’язки із науково-природоохоронної роботи.

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper