Screenshot 5

На виконання міжнародного проєкту “V4 Green Universities” (V4GU), фінансованого Вишеградським фондом, 22 червня 2021 р. на базі НЛТУ України відбувся науково-практичний онлайн семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти».

Програмою семінару було передбачено обговорення й обмін досвідом із таких питань:

 • викладання курсу «Сталий розвиток» або інших курсів, базованих на парадигмі сталості;
 • виконання наукових проєктів за участю студентів, аспірантів та викладачів з проблем сталого розвитку та протидії змінам клімату;
 • впровадження практик енерго- і водоощадності, управління відходами, заходів боротьби зі змінами клімату, природоорієнтованих рішень на території студентських містечок;
 • співпраця з місцевими громадами та органами влади задля вирішення екологічних проблем та запровадження еко-інновацій.

До участі в семінарі зголосилося біля 50 учасників – представників університетів, наукових установ, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених сторін. Серед них: НЛТУ України, Національний університет імені Івана Франка, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Національний університет "Києво-Могилянська академія», Національний транспортний університет, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Одеський державний екологічний університет, Український Католицький Університет, Комунальне некомерційне підприємство "Центр екології, туризму та сталого розвитку" Бориславської міської ради, Львівський національний аграрний університет, Львівська Національна Академія Мистецтв та інші.

Учасників семінару привітав і побажав плідної роботи проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв'язків, координатор проєкту Микола Борис. 

Керівник робочої групи, голова комісії з екологізації освіти науково-методичної ради НЛТУ України професор кафедри екологічної економіки НЛТУ України Ігор Соловій виступив з програмною доповіддю «Сталість в університетах: сучасні тренди та можливості», запропонувавши напрями інтегрування принципів сталості у практику вітчизняних університетів. 

За матеріалами семінару вийшов збірник "Науково практичний семінар «Університети як осередки сталості та екологізації освіти»: матеріали семінару. Національний лісотехнічний університет України. Львів: НЛТУ України, 2022. 88 с."

 

Днями, 10-12 жовтня в університеті відбулася I Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології". Проведена на підставі плану проведення студентських науково-практичних конференції та семінарів молодих учених і студентів Міністерства освіти і науки України у 2019 р. затвердженого за №22/1/10-4453 від 29.10.2018р.

Організаторами заходу виступила кафедра Інформаційних технологій НЛТУ України.

Робота конференйції проводилася за тематичними секціями:

 • Математичне моделювання складних систем.
 • Інтелектуальні інформаційні системи.
 • Математичне і програмне забезпечення.
 • Хмарні технології, веб-технології, та веб-дизайн.
 • Інформаційні технології проектування.
 • Інформаційні технологій в економіці.
 • Комп'ютерно-інтегровані технології.

У роботі конференції взяли участь 105 учасників, до учасників з НЛТУ України долучилися 24 автори – з інших навчальних закладів:

 • Національний технічний університет України КПІ ім. І. Сікорського (м. Київ);
 • Дніпровський державний технічний університет (м. Дніпро);
 • Національний авіаційний університет (м. Київ);
 • Криворізький національний університет (м. Кривий Ріг);
 • Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир).

За матеріалами конференції видано електронний збірник матеріалів конференції на 120 сторінок.

За словами проректора з наукової роботи професора Лавного В.В., у майбутньому варто практикувати запрошення представників ІТ-компаній для участі в роботі конференції з метою відбору обдарованих студентів на майбутні місця праці. Розширити практику виконання комплексних студентських наукових робіт.

С.Яцишин, В. Яркун

konferenciya kucheryaviy 14Сьогодні в Будинку вчених відбулася міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації» з нагоди 80-ліття від дня народження доктора с.г. наук, професора Володимира Панасовича Кучерявого.

З вітальним словом виступили ректор Національного лісотехнічного університету України, академік НАН України, професор Туниця Ю.Ю., директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської державної обласної адміністрації, доцент Гречаник Р.М., директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування, академік ЛАНУ, професор Лакида П.І., Проректор з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, професор Кузик А.Д.

Із доповідю та презентацією наукових досліджень виступили:

 • Кучерявий В.П., доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України, на тему: «Екологізація наукових досліджень ландшафтів в світлі положень Європейської ландшафтної конвенції (2000 р.)»
 • Габрель М.М., завідувач кафедри архітектурного проектування НУ «Львівська Політехніка», професор на тему: «Сучасні проблеми урбаністики в Україні»
 • Мальований М.С., завідувач кафедри екологічної безпеки Національного університету «Львівська Політехніка», професор на тему:«Сучасні проблеми екологічної безпеки в Україні»
 • Міронова Н.Г., завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету, доцент на тему: «Рекреаційна фітомеліорація піщаних кар’єрів Малого Полісся»

На міжнародній науково-практичній конференції працювали кілька секцій – Перспективи розвитку ландшафтної архітектури та ландшафтного дизайну, Сучасні напрямки садово-паркового господарства та фітомеліорації, Екологічна безпека та сталий розвиток суспільства в умовах урбанізованого середовища.

Юлія Гербут

Конференції 2020 року 

28-30 травня МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ДОВКІЛЛЯ”
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "FOREST ENGINEERING: NEW TECHNIQUES, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT"
жовтень-листопад

Наказ №124 від 22.06.2020р. - Про проведення 70-ої науково-технічної конференції.

15-17 жовтня

 Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології. 

м. Львів, вул. Ген. Чупринки 103,
тел.: (032) 258-42-95
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper