Повідомлення щодо захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сенета Зоряни Ярославівни

Спеціалізована вчена рада ДФ 35.072.010 Національного лісотехнічного університету України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Сенета Зоряни Ярославівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 - «Економіка» відбудеться --.--.2023 р. о --.-- в залі засідання НЛТУ України.

Матеріали по дисертаційній роботі Сенета З. Я. розміщено за посиланням.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

JoomShaper