Подоляк Зоряна Романівна

podolyak

Посада – доцент кафедри іноземних мов.

Наукові ступені – кандидат педагогічних наук – 2017 р.,

Дрогобицький педагогічний університет імені Івана Франка.

Контакти:

вул. Ген. Чупринки, 105, к.714
+38-032-258-42-42

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дисципліни

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова

Освіта

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність « Мова та література (англійська)», кваліфікація філолог. Викладач англійської мови та літератури (1997-2002).
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, правничий факультет, спеціальність «Правознавство» (2004-2008).
 • Здобувач кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки (2014- 2016).
 • Тема дисертаційного дослідження «Реформування лісогосподарської освіти в Австрії (друга половина ХХ- початок ХХІ століття)» (грудень 2017р).
 • Диплом кандидата наук – 28 лютого 2017р.

Досвід роботи:

 • Асистент кафедри іноземних мов (2002 -2017).
 • Старший викладач кафедри іноземних мов (2017-2019).
 • Доцент кафедри іноземних мов (2019 і до сьогодні).

   Професійні інтереси

 • Порівняльна педагогіка, модернізація викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах.

Основні публікації

 1. Подоляк З.Р.  Теоретико- методичні аспекти професійної підготовки робітників лісогосподарського профілю в Австрії / Зоряна Подоляк //Порівняльно-педадогічні студії: науково - педагогічний журнал.-2015.-№1(23).- С.117-123.

 2. Подоляк З.Р. Післядипломна освіта в системі професійної підготовки фахівців лісогосподарського профілю в Австрії / Зоряна Подоляк //Педагогика. Современные тенденции в науке и образовании: сборник научных статей.-Краков, 30.01.2016.-31.01.2016.- С.101-103.

 3. Подоляк З.Р. Склад і структура кадрового забезпечення лісового комплексу Австрії та його професійна підготовка /Зоряна Подоляк // Педагогіка і психологія: Сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня2016)/ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України.-Миколаїв:ГО «ІОМП», 2016.- С.81-83.

 4. Подоляк З.Р. Дидактика багатомовності як методологічна основа сучасної іншомовної освіти./ З.Р. Подоляк//Наукові записки. Серія: педагогіка.- 2017.- №4.- С.207- 213.

 5. Ванівська О.М., Подоляк З.Р., Преснер Р.Б. Словник-довідник з ділової англійської мови.-Львів:Вид-во РРВ НЛТУ України, 2019.-227с.

logo nltuUKRAINIAN
NATIONAL
FORESTRY
UNIVERSITY

 

 

© 2023 НЛТУ України

Address

  103, Gen. Chuprynky St., Lviv, 79057
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Support

Communications Center

site@nltu.edu.ua

JoomShaper