Випускники є фахівцями  з проєктування та виробництва промислового обладнання для виробництва біопалив і біоенергетики. Це робота з машинами, установками, двигунами і апаратами з виробництва, перетворення і споживання теплової та електричної  енергії (парові і водогрійні котли, парогенератори,  енергетичні установки, парові, газові турбіни та двигуни). Підвищена актуальність спеціальності пов'язана з тим, що наші випускники будуть фахівцями з “зеленої” енергетики, а саме, з ефективного та екологічно чистого  енергетичного використання паливних ресурсів з  альтернативних відновлювальних джерел енергії – відходів деревини, палив біологічного походження, промислових та побутових відходів, вторинних ресурсів і т.д.

142

Випускники є фахівцями з автоматизації виробничих процесів лісового господарства та деревообробчої промисловості, нетрадиційних джерел енергії, проектування, комп'ютерного моделювання й оптимізування систем автоматичного керування технологічним устаткованням, автоматизованими лініями, технологічними процесами і виробництвом загалом.

Avtomatizatsiya

Випускники є фахівцями з проєктування галузевих машин і систем із застосуванням сучасного інструментарію й керування ними, розроблення новітніх технологій виробництва та забезпечення якісної експлуатації промислового обладнання.

car building

• Прикладна механіка (спеціалізація: експлуатація та обслуговування лісових машин)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств лісового господарства, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

• Прикладна механіка (спеціалізація: обладнання та інструменти деревообробних виробництв)

Випускники є фахівцями з інженерно-технічної та інноваційної діяльності підприємств деревообробчої промисловості, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва.

Прикладна механіка

БАКАЛАВР

Освітньо професійна програма
Навчальний план
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси

БАКАЛАВР

• ОПП - Промисловий інжиніринг

Випускники є фахівцями з організаційно-управлінської, господарської та інноваційної діяльності промислових підприємств, зокрема з інформаційно-технічного опрацювання виробничих об'єктів і процесів, розроблення й модернізування машин та устатковання, упровадження ефективних методів організування виробництва, надання інженерно-консультаційних послуг.

Освітньо професійна програма (2023)
Освітньо професійна програма (2022)
Освітньо професійна програма (2021)
Освітньо професійна програма (2020)
Освітньо професійна програма (2019)
Освітньо професійна програма (2018)
Освітньо професійна програма (2017)
Освітньо професійна програма (2016)
Навчальний план (2023) ДФ
Навчальний план (2022)
Навчальний план (2021)
Навчальний план (2020)
Навчальний план (2019)
Навчальний план (2018)
Навчальний план (2017)
Навчальний план (2016)
Рецензії та відгуки роботодавців
Силабуси

Спеціальності університету

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2023 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper