Оголошення про захист МЕРЦАЛО МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

МЕРЦАЛО МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА

Тема дисертації: 

ЛИШАЙНИКОВІ БОРИ (CLADONIO-PINETUM JURASZEK 1927) ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: ПОШИРЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Вид дисертації, спеціальність: 

кандидатська, 06.03.03 – лісознавство і лісівництво

Науковий керівник (консультант): 

доктор біологічних наук, професор Сорока Мирослава Іванівна, Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться 14 червня 2019 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 Національного лісотехнічного університету України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор біологічних наук, Черневий Юрій Іванович, Прикарпатський лісогосподарський коледж,
директор 

кандидат біологічних наук, Кульбанська Іванна Миколаївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України, старший викладач кафедри лісівництва

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper