Оголошення про захист Лісового Миколи Миколайовича

ПІБ здобувача, місце роботи, посада:

ЛІСОВИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Тема дисертації: 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ РОЗМНОЖЕННЯ ХВОЙНИХ ВИДІВ IN VITRO

Вид дисертації, спеціальність: 

докторська, 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація

Науковий керівник (консультант): 

доктор сільськогосподарських наук, професор Гузь Микола Михайлович, Національний лісотехнічний університету України Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри лісових культур і лісової селекції

Дата, час і місце проведення захисту: 

Захист відбудеться "9"листопада 2018 р. о 10.00 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 в Національному лісотехнічному університеті України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 103, зал засідань.

Відомості про офіційних опонентів:

доктор сільськогосподарських наук, професор Гайда Юрій Іванович, Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування

доктор сільськогосподарських наук, професор Олексійченко Надія Олександрівна, Національний університет біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, професор кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва

доктор сільськогосподарських наук, професор Фучило Ярослав Дмитрович, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, головний науковий співробітник

Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів Енергія електрична Львів pdf
Автореферат Дисертація

Відгук
офіційного опонента 

Відгук
офіційного опонента

Відгук
офіційного опонента

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper