Eco2013enМіністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
Львівська обласна державна адміністрація
Західний науковий центр НАН України і МОН України
Національна академія педагогічних наук України
Міжнародний інститут-асоціація регіональних екологічних проблем
Національний лісотехнічний університет України

організовують
Міжнародну наукову конференцію

"Підготовка фахівців  для сталого розвиткудосвід, проблеми, перспективи"
(м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, 19-20 грудня 2013 р.)

На конференції обговорюватимуться концептуальні засади екологізації освіти згідно з добровільним зобов’язанням України, взятим на Конференції ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" і внесеним в реєстр ООН під назвою "Екологізація освіти: внесок України".

НАПРЯМИ  РОБОТИ

1. Загальні теоретико-методологічні та дидактичні основи екологізації навчальних програм з підготовки фахівців для сталого розвитку.
2. Практичний досвід вітчизняних та зарубіжних ВНЗ у підготовці фахівців для сталого розвитку.
3. Загальні, галузеві та регіональні проблеми підготовки фахівців для сталого розвитку.
4. Перспективи підготовки фахівців для сталого розвитку.

МОВИ  ТА  РЕГЛАМЕНТ

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Регламент: доповіді - до 15 хв.; повідомлення і виступи - до 10 хв.

КАЛЕНДАР

  • Подання заявок                  -       до  01.11.2013 
  • Реєстрація учасників              -  18-19.12.2013 
  • Початок роботи конференції   -    19.12.2013

Умови  участі  у  конференції

1. Організаційний внесок становить 150 грн. і містить вартість публікації тез доповіді та організаційні витрати на проведення конференції.

Для внесення тез доповіді у збірку матеріалів конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету:

  • тези доповіді на паперовому і електронному носіях;  e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • копію платіжного доручення про перерахування оргвнеску.

Термін подання заявок, надання тез доповіді і сплати оргвнеску – до 1 листопада 2013 р.

Оргкомітет планує також опублікувати матеріали конференції окремим фаховим збірником наукових праць. Обсяг статті – до 12 сторінок. Оформлення статей - відповідно до вимог  Наукового вісника НЛТУ України:  

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_7/378_dow.pdf 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 3 сторінки.  Рекомендується підготувати текст у редакторі MS Word 2003 (шрифт - Times New Roman, розмір - 14, рядки - через 1 інтервал, поля – 2 см по периметру, формат паперу - А4).

Структура оформлення тез:

  • прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів);

  • назва установи (скорочено);
  • назва тез доповіді (великими літерами);

  • текст тез доповіді.

ГОТЕЛІ

У реєстраційній формі вкажіть готель, тип номеру та час, на який Ви плануєте зупинитися.

Готель "ДНІСТЕР"

Люкс – 1500  грн; покращений – 850 грн; стандартний – 600  грн.

Готель "ГЕТЬМАН"

Люкс – 780  грн; напівлюкс – 340 грн.,  2-місні – 360 грн.

Готель "ТУРИСТ"

Люкс – 360 грн.; 1-місні – 210. грн;  2-місні – 150 грн. за 1 місце.

готель університету

3-місні – 65 грн. за 1 місце.

Адреса оргкомітету

79057,  м. Львів,

вул. Генерала Чупринки,  103,  НЛТУ України,

тел./факс:   (032) 2378905,   тел.:  (032) 2378104,

http://www.nltu.edu.ua

Банківські реквізити

Р/р: 31252276221119 в ГУДКСУ у Львівській обл.,    МФО: 825014,    ЄДРПО: 02070996, призначення:   конференція "Екоосвіта".

Голова наукового комітету:

ректор НЛТУ України, академік НАН України Ю. Туниця.

Голова організаційного комітету:

проректор з наукової роботи НЛТУ України,  професор  Г. Криницький

тел./факс:   (032) 2378905

Контактні особи:

Марія Віталіївна Руда,

Ганна Анатоліївна Щур,

тел.:   (032)  237-80-23

факс: (032)  237-89-05

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЛЬТУРНА  ПРОГРАМА

Культурна програма конференції буде проводитися за побажаннями учасників і передбачатиме ознайомлення зі старовинним містом Львовом.

Будемо вдячні Вам за участь у роботі конференції.

Сподіваємося, що Ваше перебування у Львові буде приємним і корисним.

21 травня 2015 року відбулося засідання Вченої ради Національного лісотехнічного університету України.

Головуючий, проф. Адамовський М.Г. вручив дипломи та грамоти переможцям Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей.

Директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту (ННІЕЕМ), доц. Динька П.К. доповів про екологізацію освітнього процесу в інституті. Заслухавши та обговоривши доповідь Павла Кузьмовича, Вчена рада вважає, що формування екологічної компетентності фахівців у контексті вимог сталого розвитку є важливим завданням освітньо-виховного процесу в НЛТУ України.

Вчена рада відзначила, що в ННІЕЕМ та в університеті загалом  на базі визнаних на вітчизняному та міжнародному рівнях наукових досліджень з еколого-економічних проблем природокористування, в результаті виконання низки міжнародних проектів та завдяки консолідованій роботі усього науково-педагогічного колективу, нагромаджено значний досвід з екологізації вищої освіти як невід’ємної складової освіти для сталого розвитку.

НЛТУ України упродовж останніх 15 років забезпечував наукове опрацювання і практичне впровадження концепції екологізації освіти. Це було досягнуто  шляхом співпраці з університетами м. Фрайбурга (Німеччина), м. Гент (Бельгія) і м. Падуї (Італія) в рамках низки проектів програми Європейського Союзу Tempus-Tacis.

Про особливості формування навчальних планів підготовки фахівців за ОР бакалавр і магістр та робочих навчальних планів підготовки фахівців за ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр на 2015-2016 навчальний рік доповів керівник навчально-методичного відділу доц. Борис М.М. Вчена рада схвалила навчальні плани на 2015-2016 н.р.

Голова студентської ради університету Рокунь Роман доповів про виконання ухвали Вченої ради університету від 26 червня 2014 року «Про підвищення ролі студентського самоврядування у процесах державотворення».

Nj7 nKnHRYВчена рада відзначила, що протягом  року Студентською радою було вжито низку заходів на виконання вище вказаної ухвали, а також ефективних дій спрямованих на підвищення ролі студентського самоврядування в університеті. Необхідно відзначити активну участь студентського самоврядування університету в благодійній та волонтерській роботі на допомогу учасникам АТО, хворим дітям та малозабезпеченим студентам.

Під егідою Студентської ради проведено спортивні турніри з шахів, настільного тенісу і футболу між студентами.

Заступник директора Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, доц. Соколовський І.А. доповів про стан охорони праці в інституті.

Співголова нагородної комісії, перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Адамовський М.Г. доповів про клопотання Вченої ради Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій щодо висунення кандидатури завідувача кафедри лісових машин, д.т.н., професора Библюка Нестора Івановича для відзначення Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації.

Проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Пристая О.Д. проінформував про участь науково-педагогічних працівників та співробітників університету в складі делегації України на Міжнародній виставці деревообробного обладнання «Ligna 2015» у м. Гановер (ФРН).

22-23 жовтня 2014 у м.Львів в НЛТУ України проходитиме конференція за ініціативи Міністерства освіти і науки України, яке в своєму листі від 30 квітня 2013 р. запропонувало керівникам всіх ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації "своєчасно підготуватися і взяти участь у цьому важливому освітянському заході" та розмістило на своєму сайті відповідне повідомлення.

Конференція включена до плану заходів Кабінету Міністрів щодо участі України у виконанні рішень Саміту ООН "Ріо+20" та відбуватиметься в рамках резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Про декаду ООН з освіти для сталого розвитку".

  Ухвала конференції                Матеріали конференції        

30 травня в конференц-залі Національного лісотехнічного університету відбувся симпозіум на тему: «Nature Capital Management in the Carpathians: Decision-making for Sustainability». Учасниками заходу були студенти і викладачі Національного лісотехнічного університету України та Університету Сталого розвитку м.Еберсвальде (Німеччина).

До лісотехнічного університету завітали 31 студент і 5 викладачів з міста Еберсвальде. Самі студенти є вихідцями з Німеччини, Пакистану, Великобританії та інших країн. Зараз одні з них навчаються за магістерською програмою Global Change Management, а інші є бакалаврами лісогосподарського напрямку Університету Сталого розвитку м.Еберсвальде (Eberswalde University for Sustainable Development).

simposium

Університет Сталого розвитку – це університет прикладних наук в місті Еберсвальде. Тут працюють над дотриманням принципів сталого розвитку, який базується на єдності екологічного, економічного та соціального аспектів. Девіз університету звучить: «With nature for humans» («З природою для людей»), що є дуже співзвучним до девізу НЛТУУ «Вчимося жити в гармонії з природою». В університеті м. Еберсвальде є власні сонячні панелі, що виробляють електроенергію, використовується тільки перероблений папір, а джерелом теплоенергії служать відходи деревини з так званих відновлюваних лісів. Університет здійснює заходи, аби стати вуглецево-нейтральним, тобто компенсувати всі свої викиди діоксиду карбону за допомогою проектів у галузі збереження водно-болотних угідь та використання біовугілля.

В німецькому університеті є чотири факультети: лісового господарства та охорони навколишнього середовища, ландшафтного менеджменту та охорони природи, деревообробних технологій та факультет сталого бізнесу. Як можна побачити, Університет Сталого розвитку м. Еберсвальде за своїм екологічним спрямуванням, профілем та діяльністю дуже подібний до Національного лісотехнічного університету України. 

Головним об’єктом симпозіуму був Карпатський регіон. Міжнародна зустріч була присвячена обговоренню найактуальніших екологічних проблем та шляхів забезпечення сталого розвитку в регіоні.

Після прибуття гостей і спільного обіду, який проходив під чудові мелодії українських творів, виконаних капелою «Діброва», гостей провели у конференц-зал. Відкривав захід директор Інституту екологічної економіки та менеджменту Павло Динька, а ознайомлював з історією, структурою та науково-освітньою діяльністю нашого університету заступник директора ІЕЕМ Олександр Адамовський.

Професор Університету Сталого розвитку П’єр Ібіш виступив із презентацією, де порушував проблему збереження екосистем Карпат. Професор висвітлював зміни природних компонентів у регіоні за останнє десятиріччя під впливом антропогенної діяльності. Під час його виступу прозвучало риторичне запитання до України: «Are you able to prepare for the future?» («Чи Ви в змозі підготуватися до майбутнього?»).

Німецькі студенти доповідали під гаслом «Кордони політичні, а не екологічні». Студенти висвітлювали свій погляд на екологічний, соціально-політичний та економічний розвиток України на прикладі Карпатського регіону. Магістри групи ЕКОм-51 Інституту екологічної економіки та менеджменту презентували доповідь про особливості природно-заповідного фондуУкраїни. Вони розповідали про структуру природно-заповідного фонду, особливості природоохоронної діяльності, а також про конкретні природно-заповідні території та об’єкти на Західній Україні.

На жаль, через затримку гостей на кордоні, не всі доповіді прозвучали на симпозіумі. По завершенню симпозіуму наші студенти провели гостям екскурсію центром Львова, завели на Ратушу та запросили на вечерю в заклади, де можна було скуштувати страви українського кухні.

Наступного дня, у неділю, учасники симпозіуму відвідали Шевченківський гай, де гості мали змогу поринути в історію та оглянути домівки українських селян. Після ланчу гості відправилися в Рахів, продовжуючи свою екологічну мандрівку Україною.

У студентів залишилися тільки позитивні враження одне від одного. Вони ділилися між собою екологічним досвідом, знаннями і просто розмовляли про життя. Спілкуватися було надзвичайно приємно, невимушено і легко, не відчувався навіть мовний бар’єр. Гостей дивувало багато українських традицій. Зокрема, так як симпозіум припав на Зелені Свята, їх зацікавили перехожі, що несли шувар для прикраси своїх домівок. Також їм дуже сподобалися українські вишиванки.

Менталітет закордонних студентів кардинально відрізняється від нашого. Вони простіше ставляться до життя, люблять подорожувати, постійно відкривати для себе щось нове. Більшість з них були старші за наших студентів, адже вирішили здобувати вищу освіту, попрацювавши кілька років та відвідавши багато країн.

Цьогорічний симпозіум об’єднав людей різних національностей, культури, традицій, але із спільною метою. Подібні заходи відіграють велику роль як для студентів і викладачів, так і для репутації самого вищого навчального закладу. Окрім здобуття досвіду, знань та нових знайомств, симпозіум вкотре нагадав про наше головне завдання – дотримання концепції сталого розвитку та збереження екосистем, які не мають кордонів.

Христина Муравйова
НЛТУУ, ЕК-41

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper