На черговому засіданні Вченої ради НЛТУ України йшлося про екологізацію освітнього процесу в університеті

21 травня 2015 року відбулося засідання Вченої ради Національного лісотехнічного університету України.

Головуючий, проф. Адамовський М.Г. вручив дипломи та грамоти переможцям Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальностей.

Директор Навчально-наукового інституту екологічної економіки і менеджменту (ННІЕЕМ), доц. Динька П.К. доповів про екологізацію освітнього процесу в інституті. Заслухавши та обговоривши доповідь Павла Кузьмовича, Вчена рада вважає, що формування екологічної компетентності фахівців у контексті вимог сталого розвитку є важливим завданням освітньо-виховного процесу в НЛТУ України.

Вчена рада відзначила, що в ННІЕЕМ та в університеті загалом  на базі визнаних на вітчизняному та міжнародному рівнях наукових досліджень з еколого-економічних проблем природокористування, в результаті виконання низки міжнародних проектів та завдяки консолідованій роботі усього науково-педагогічного колективу, нагромаджено значний досвід з екологізації вищої освіти як невід’ємної складової освіти для сталого розвитку.

НЛТУ України упродовж останніх 15 років забезпечував наукове опрацювання і практичне впровадження концепції екологізації освіти. Це було досягнуто  шляхом співпраці з університетами м. Фрайбурга (Німеччина), м. Гент (Бельгія) і м. Падуї (Італія) в рамках низки проектів програми Європейського Союзу Tempus-Tacis.

Про особливості формування навчальних планів підготовки фахівців за ОР бакалавр і магістр та робочих навчальних планів підготовки фахівців за ОКР бакалавр, спеціаліст і магістр на 2015-2016 навчальний рік доповів керівник навчально-методичного відділу доц. Борис М.М. Вчена рада схвалила навчальні плани на 2015-2016 н.р.

Голова студентської ради університету Рокунь Роман доповів про виконання ухвали Вченої ради університету від 26 червня 2014 року «Про підвищення ролі студентського самоврядування у процесах державотворення».

Nj7 nKnHRYВчена рада відзначила, що протягом  року Студентською радою було вжито низку заходів на виконання вище вказаної ухвали, а також ефективних дій спрямованих на підвищення ролі студентського самоврядування в університеті. Необхідно відзначити активну участь студентського самоврядування університету в благодійній та волонтерській роботі на допомогу учасникам АТО, хворим дітям та малозабезпеченим студентам.

Під егідою Студентської ради проведено спортивні турніри з шахів, настільного тенісу і футболу між студентами.

Заступник директора Навчально-наукового інституту деревооброблювальних технологій і дизайну, доц. Соколовський І.А. доповів про стан охорони праці в інституті.

Співголова нагородної комісії, перший проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Адамовський М.Г. доповів про клопотання Вченої ради Навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій щодо висунення кандидатури завідувача кафедри лісових машин, д.т.н., професора Библюка Нестора Івановича для відзначення Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації.

Проректор з науково-педагогічної виховної роботи та міжнародних зв’язків Пристая О.Д. проінформував про участь науково-педагогічних працівників та співробітників університету в складі делегації України на Міжнародній виставці деревообробного обладнання «Ligna 2015» у м. Гановер (ФРН).

????
???????+

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper