Освіта для сталого розвитку

Освіта для сталого розвитку (ОСР) базується на фундаментальному припущенні, що людство має радикально змінити сучасний хід економічного, екологічного і соціального розвитку для забезпечення здорового та якісного  життя нинішніх та майбутніх поколінь.
 
У грудні 2002 р.  Генеральною Асамблеєю ООН прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014).
 
У березні 2005 р. Європейська Економічна Комісія (ЄЕК) при  ООН прийняла  документ "Стратегія ЄЕК ООН для освіти в інтересах сталого розвитку".
 
Вслід за цим в Україні було схвалено "Концепцію регіональної системи ОСР"  та опубліковано "Національну доповідь з ОСР". Певний інтерес можуть становити також відповідні документи, прийняті в Росії та Білорусі
 
Практичне "Керівництво та рекомендації з переорієнтації освіти на вирішення задач сталого розвитку" було підготовлено сектором освіти ЮНЕСКО також у 2005 р.
 
У 2011 р. Комітет екологічної політики ЄЕК ООН розробив документ про "Компетенції в ОСР".

Вслід за цим в НЛТУ  публікуються статті "Результат екологізації вищої професійної освіти у форматі компетентнісного підходу" (Адамовський М.Г., Магазинщикова І.П.) та "Освіта для сталого розвитку: напрацювання та завдання" (Загвойська Л.Д.)

ООН  підведе підсумки "Десятиліття освіти для сталого розвитку" на Всесвітній конференції з ОСР у 2014 р.
 
 

 

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ-АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

iiarep

Метою МІАРЕП є консолідація наукового і технологічного потенціалу європейських університетів та інших наукових інституцій задля розв'язку невідкладних екологічних проблем у Карпатському регіоні і прилеглих територіях на локальному, регіональному і міжнародному рівнях. Предметом діяльності МІАРЕП є: фундаментальні дослідження; прикладні дослідження з апробацією результатів на конкретній території; екологічний контроль; екологічний вишкіл і освіта; консультаційні послуги; видавнича діяльність.

Адреса

Національний лісотехнічний 
університет України
вул. Генерала Чупринки, 103, м.Львів, 79057
тел.: (032) 237 80 94, 237 79 88
E-mail: nltu@ukr.net

JoomShaper