КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ щодо кадрових призначень в лісовій галузі за професійною ознакою прем’єр-міністру України п.Гончаруку О.В.

LA

 

Шановний Олексію Валерійовичу!

 

Засвідчуємо Вам глибоку повагу та висловлюємо підтримку курсу Уряду України на реформи.

Для того, щоб реформи були ефективнішими, просимо звернути особливу увагу на необхідність призначення на керівні посади в галузях виключно фахівців з належним досвідом роботи.

На жаль, у попередні роки склалася тенденція призначення на посаду Голови Держлісагентства України осіб без фахової лісівничої освіти і досвіду практичної роботи в галузі. Така кадрова політика гальмує розвиток лісового господарства України, не враховує багатофункціонального загальносуспільного значення лісу, знижує екологічну, соціальну та економічну роль лісового господарства у національній економіці, суперечить чинному законодавству, діючим вимогам до професійності державних службовців, а також принципам сталого розвитку лісового господарства, проголошених на світових самітах, зокрема ратифікованій Україною Паризькій кліматичній угоді (2015).

Важливо також перейменувати Державне агентство лісових ресурсів України у Державне агентство лісів (або лісового господарства) України, а не "ресурсів" (!).

Для підвищення ефективності здійснюваних Урядом реформ та з метою підтримки рейтингу Президента України, просимо призначити на посаду Голови Держлісагентства України лісівника-професіонала, який обов’язково повинен мати фахову лісогосподарську освіту і управлінський досвід роботи в галузі.

Просимо розглянути.

Прийнято одноголосно на засіданні Президії Лісівничої академії наук України 25 жовтня 2019 р.

З повагою,

Президент ЛАН України, завідувач
кафедри лісівництва Національного
лісотехнічного університету України,
докт. біол. наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України (Львів)                                                        Г.Т. Криницький

Почесний президент ЛАН України,
ректор НЛТУ України, академік НАН
України, заслужений діяч науки і техніки
України, докт. економ. наук, професор (Львів)                                       Ю.Ю. Туниця

Перший віце-президент ЛАН України,
директор Навчального наукового
інституту лісового і садово-паркового
господарства Національного університету
біоресурсів і природокористування України,
член-кор. НААН України, заслужений
діяч науки і техніки України,
докт. с.-г. наук, професор (Київ)                                                                       П.І. Лакида

Віце-президент ЛАН України, т. в. о. директора
Українського науково-дослідного
інституту лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького,
член-кор. НААН України, лауреат
Державної премії в галузі науки і техніки
України, докт. с.-г. наук, професор (Харків)                                                     В.П. Ткач

Академік-секретар ЛАН України,
професор кафедри лісових культур і лісової
селекції НЛТУ України, докт. с.-г. наук,
професор (Львів)                                                                                        Ю.М. Дебринюк

Член Президії ЛАН України, проректор
з наукової роботи НЛТУ України, докт.
с.-г. наук, професор (Львів)                                                                            В.В. Лавний

Член Президії ЛАН України, директор
Українського науково-дослідного
інституту гірського лісівництва
ім. П.С. Пастернака, канд. с.-г. наук, заслуж.
працівник сільськ. г-ва України (Івано-Франківськ)                              О.І. Голубчак

Академік ЛАН України, директор
Навчально-наукового інституту лісового і
садово-паркового господарства НЛТУ
України, докт. с.-г. наук, професор (Львів)                                               С.І. Миклуш

КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ щодо кадрових призначень в лісовій галузі за професійною ознакою прем’єр-міністру України п.Гончаруку О.В.

Last modified on Вівторок, 05 листопада 2019 15:09

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper