23.10.19 було проведено "Сковородинські читання" на кафедрі філософії та психології

2Кафедра філософії та психології НЛТУ України 23 жовтня провела ІІІ щорічні Сковородинські читання «Сродна праця» та покликання сучасної молоді (у рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Метою цієї конференції було розкриття значення творчості Сковороди для формування особистості та її реалізації в соціокультурному просторі України, висвітлення зв’язку вчення про «сродну працю» Сковороди з професійним становленням молоді та з’ясування подальшого поступу професійних талантів науковців, які взяли участь в аналізі й осмисленні ідейної спадщини Сковороди.

Доповідачі закцентували увагу на тому, що сучасна глобалізована доба разом з технічним прогресом, доступністю інформації, науковими й технічними відкриттями привнесла й екологічну кризу свідомості, нівелювання національно культурних пріоритетів, втрату внутрішньої природи людини. Саме тому на часі є відродження духовних ідейних традицій, безцінним джерелом яких є творчість Григорія Сковороди.

Важливо зазначити, що в конференції взяли активну участь представники Західного і Центрального регіону України з різних галузей наукового й практичного знання, що свідчить про цінність міждисциплінарних досліджень задля формування активного міжнаукового діалогу.

В конференції виступили студенти, курсанти, вчителі шкіл, науковці, які зробили всебічний аналіз зв’язку ідей Сковороди зі своєю професійною творчістю.

6Особливу зацікавленість викликали доповіді майбутніх фахівців з різних спеціальностей. Для прикладу, у науковому напрямі «Сродна праця як онтологічна передумова щастя» (керівник – доц. Шикула О. П.) варто відзначити повідомлення таких доповідачів:

 • Ненека Юрій, курсант ІІІ курсу спеціальності «Кібербезпека» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тема: «Сродна праця» в площинах духовного буття;

 • Руда Христина, студентка ІІ курсу спеціальності «Психологія» філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: «Сродна праця» та покликання сучасної молоді у порівнянні з гуманістичною теорією особистості Абрагама Маслоу;

 • Савка Наталія, студентка І курсу спеціальності «Облік і аудит» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Концепція сродної праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз;

 • Родич Наталія, студентка Національного лісотехнічного університету України. Тема: Концепція самопізнання людини в філософії Г. Сковороди;

 • Шквирко Юрій, Проць Остап, студенти ІІ курсу, спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Національного лісотехнічного університету України. Тема: Пошук покликання через самопізнання

 • Куликовець Яна, студентка спеціальності «Архітектура та містобудування» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Проблема духовної людини у філософії Сковороди

 • Скрипець Софія, студентка ІІ курсу, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України. Тема: Аксіологічний вимір свободи у творах Г. Сковороди

3У науковому напрямі «Сродна праця в соціально-економічному просторі» (керівник – доц. ФльоркоЛ. Я.) найбільшу увагу привернули виступи таких доповідачів:

 • Полюга Роман, курсант ІІІ курсу спеціальності «Екологія» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема: Праця за покликанням як умова поступу суспільства;

 • Щепанкевич Соломія, студентка ІV курсу спеціальності «Початкова освіта» КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: НУШ (Нова українська школа) в умовах реформування освіти;

 • Васів Дмитро, курсант ІІІ курсу спеціальності «Кібербезпека» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема: Сродність праці рятувальника як умова збереження життя;

 • Джораєв Віктор, Зенинець Антон, студенти спеціальності «Лісове господарство» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Лісове господарство як мій життєвий вибір;

 • Антосевич Іван Васильович, студент ІІ курсу спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету. Тема: Духовний розвиток як сродна праця для екологічного прогресу та щастя людини;

 • Кропива Єлизавета Олександрівна, студентка І курсу, спеціальності «Економіка підприємства» Національного лісотехнічного університету. Тема: Сродна праця і значущість для сучасної молоді та економіки держави;

 • Паславська Олена, студентка ІV курсу спеціальності «Дошкільна освіта», КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: Сучасний вихователь - виклики і перспективи;

 • Мільчановська Галина, студентка ІV курсу спеціальності «Дошкільна освіта КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: Дошкільна освіта - теорія і практика в сучасних умовах.

Проведена конференція має важливе ідейне та практичне значення, позаяк подальший поступ державотворення сучасної України є можливим лише за умови сформованого національного, патріотичного світогляду вмотивованої молоді, яка зреалізує себе в творчій праці за покликанням.

Детальніше про програму

Last modified on П'ятниця, 25 жовтня 2019 08:26

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper