muzshept05 696x464

У  рамках відзначення 30-річного ювілею виходу з підпілля УГКЦ та 75-х роковин переходу до вічності митрополита Андрея Шептицького 24 жовтня 2019 року студенти груп Д-11 та ЕК-11 разом з викладачами кафедри соціології та культурології відвідали Музей митрополита Андрея Шептицького, де експонується виставка  «Історія нескореної Церкви».

Екскурсію провів організатор виставки, засновник Музею митрополита Андрея Шептицького, а також відомий фахівець із сакрального мистецтва ієромонах-студит отець Севастьян Дмитрух.

Студенти та викладачі змогли  оглянути тематичні зали, присвячені періодам, коли Церква  перебувала в підпіллі та виходила з нього, а також зали, присвячені видатним діячам УГКЦ: митрополитові Андрею, блаженному Климентію Шептицькому, патріархові Йосифові Сліпому та чимало інших цінних експонатів.

«Нам потрібно зберегти історію Церкви та нашого народу. Тому ця виставка передусім про тих священників, монахів, монахинь і мирян, які переживали той важкий радянський період», - наголосив отець Севастьян.  

Н. Дуда, доцент кафедри

соціології та культурології

2Кафедра філософії та психології НЛТУ України 23 жовтня провела ІІІ щорічні Сковородинські читання «Сродна праця» та покликання сучасної молоді (у рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Метою цієї конференції було розкриття значення творчості Сковороди для формування особистості та її реалізації в соціокультурному просторі України, висвітлення зв’язку вчення про «сродну працю» Сковороди з професійним становленням молоді та з’ясування подальшого поступу професійних талантів науковців, які взяли участь в аналізі й осмисленні ідейної спадщини Сковороди.

Доповідачі закцентували увагу на тому, що сучасна глобалізована доба разом з технічним прогресом, доступністю інформації, науковими й технічними відкриттями привнесла й екологічну кризу свідомості, нівелювання національно культурних пріоритетів, втрату внутрішньої природи людини. Саме тому на часі є відродження духовних ідейних традицій, безцінним джерелом яких є творчість Григорія Сковороди.

Важливо зазначити, що в конференції взяли активну участь представники Західного і Центрального регіону України з різних галузей наукового й практичного знання, що свідчить про цінність міждисциплінарних досліджень задля формування активного міжнаукового діалогу.

В конференції виступили студенти, курсанти, вчителі шкіл, науковці, які зробили всебічний аналіз зв’язку ідей Сковороди зі своєю професійною творчістю.

6Особливу зацікавленість викликали доповіді майбутніх фахівців з різних спеціальностей. Для прикладу, у науковому напрямі «Сродна праця як онтологічна передумова щастя» (керівник – доц. Шикула О. П.) варто відзначити повідомлення таких доповідачів:

 • Ненека Юрій, курсант ІІІ курсу спеціальності «Кібербезпека» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Тема: «Сродна праця» в площинах духовного буття;

 • Руда Христина, студентка ІІ курсу спеціальності «Психологія» філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Тема: «Сродна праця» та покликання сучасної молоді у порівнянні з гуманістичною теорією особистості Абрагама Маслоу;

 • Савка Наталія, студентка І курсу спеціальності «Облік і аудит» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Концепція сродної праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз;

 • Родич Наталія, студентка Національного лісотехнічного університету України. Тема: Концепція самопізнання людини в філософії Г. Сковороди;

 • Шквирко Юрій, Проць Остап, студенти ІІ курсу, спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Національного лісотехнічного університету України. Тема: Пошук покликання через самопізнання

 • Куликовець Яна, студентка спеціальності «Архітектура та містобудування» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Проблема духовної людини у філософії Сковороди

 • Скрипець Софія, студентка ІІ курсу, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету України. Тема: Аксіологічний вимір свободи у творах Г. Сковороди

3У науковому напрямі «Сродна праця в соціально-економічному просторі» (керівник – доц. ФльоркоЛ. Я.) найбільшу увагу привернули виступи таких доповідачів:

 • Полюга Роман, курсант ІІІ курсу спеціальності «Екологія» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема: Праця за покликанням як умова поступу суспільства;

 • Щепанкевич Соломія, студентка ІV курсу спеціальності «Початкова освіта» КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: НУШ (Нова українська школа) в умовах реформування освіти;

 • Васів Дмитро, курсант ІІІ курсу спеціальності «Кібербезпека» Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Тема: Сродність праці рятувальника як умова збереження життя;

 • Джораєв Віктор, Зенинець Антон, студенти спеціальності «Лісове господарство» Національного лісотехнічного університету України. Тема: Лісове господарство як мій життєвий вибір;

 • Антосевич Іван Васильович, студент ІІ курсу спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Національного лісотехнічного університету. Тема: Духовний розвиток як сродна праця для екологічного прогресу та щастя людини;

 • Кропива Єлизавета Олександрівна, студентка І курсу, спеціальності «Економіка підприємства» Національного лісотехнічного університету. Тема: Сродна праця і значущість для сучасної молоді та економіки держави;

 • Паславська Олена, студентка ІV курсу спеціальності «Дошкільна освіта», КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: Сучасний вихователь - виклики і перспективи;

 • Мільчановська Галина, студентка ІV курсу спеціальності «Дошкільна освіта КЗЛОР «Самбірського педагогічного коледжу імені І. Филипчака. Тема: Дошкільна освіта - теорія і практика в сучасних умовах.

Проведена конференція має важливе ідейне та практичне значення, позаяк подальший поступ державотворення сучасної України є можливим лише за умови сформованого національного, патріотичного світогляду вмотивованої молоді, яка зреалізує себе в творчій праці за покликанням.

Детальніше про програму

70871699 530021697752587 2928913146045267968 nВ рамках співпраці між  НЛТУ України та Університетом природничих наук м. Люблін (Польща) на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності з 09.09.2019 до 09.10.2019 успішно пройшла стажування викладач EngD  Джоанна Павляк. Спільно з керівником стажування, доцентом кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Дідовичем Іваном Івановичем Джоанна Павляк ознайомилася:  з діяльністю НЛТУ України та окремих кафедр ІЕЕМ НЛТУ України; з фінансовими, організаційними та правовими засадами діяльності лісових та сільськогосподарських підприємств України; відвідала екологічну ферму на Львівщині (село Поляни, Золочівський район, ФГ Богдана Костіва). Також Джоанна Павляк провела збір та аналіз статистичних даних щодо діяльності підприємств сільського та лісового господарств України, відвідала магазини міста Львова, які орієнтовані на продаж органічної продукції. За результатами стажування пані Джоанна Павляк отримала відповідний сертифікат й продовжить дослідження в Університеті природничих наук м.Любліна (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

28 жовтня 2019 р. о 16.20 год. в ауд. 307 (навч. корпус № 1) буде проведено 1 етап Х Міжнародногомовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка для студентів Національного лісотехнічного університету України Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської і тудентської молоді імені Тараса Шевченка

photo 2019 10 24 00 36 20

 Кафедра соціології та культурології

 

http://nltu.edu.ua/li-2020

li ttd 

ЗАПРОШУЄМО

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ДОВКІЛЛЯ”

відбудеться 28-30 травня 2020 р. в Національному лісотехнічному університеті України (НЛТУ)

Конференція присвячена 75-річчю запо­чаткування лісотехнічної освіти в Україні та створення кафедри лісових машин НЛТУ України. Метою конференції є обмін вислідами й узагальнення досвіду наукових досліджень і лісової практики у сфері екологобезпечних технологічних процесів і технічних засобів  лісогосподарського спря­мування та розширення співпраці між науковцями, дослідниками й працівниками лісової галузі різних країн.

Національний лісотехнічний універ­ситет України єдиний вищий навчальний заклад лісотехнічного спрямування на теренах України, який бере свій початок від Львівського лісотехнічного інституту, утвореного 15 січня 1945 року. Однією із перших базових кафедр інституту було створено кафедру сухопутного і водного транспорту лісу (теперішня назва - кафедра лісових машин), яка стала відомою у країнах Центральної та Східної Європи своїми науковими дослідженнями з напряму «Динаміка лісотранспортних машин», а в останні роки – «Екологобезпечні технології лісозаготівлі».

Місто Львів -  розта­шоване неподалік західного кордону України, у передгір’ї Карпат. Це - національно-куль­турний та освітньо-науковий центр країни, вважається столицею Галичини та Західної України. У 2009 році Львову надано звання Культурної столиці України. Львів - це місто з особливою атмосферою, яким більш ніж пів тисячоліття правили королі. Це місто кави, місто тисячі левів, місто джазу, дощу, шоколаду, терас і пристрасного танго.

Проблематика

 1. Історичні аспекти і сучасні тренди лісотехнічної освіти та науки.
 2. Проектування, виготовлення й експлуатування лісових машин та устаткування.
 3. Ергономіка та екологічна безпека лісових машин.
 4. Оптимізація лісогосподарської діяльності, транспортне освоєння лісових масивів на природоохоронних засадах.
 5. Заготівля і транспортування деревини для енергетичних потреб.

Програма конференції

28 травня 2020  

 • Відкриття конференції
 • Оприлюднення Збірника тез доповідей і презентацій на сайті конференції
 • Віртуальна екскурсія НЛТУ України та містом Львів

29 травня 2020  

 • Обговорювання (e-mail спілкування) і оцінювання презентованих доповідей
 • Оприлюднення проекту рішення конференції
 • Віртуальна культурна програма (аматорські виступи учасників конференції і творчих колективів студентів НЛТУ України)

30 травня 2020  

 • Прийняття остаточного варіанту рішення конференції
 • Надсилання підготовлених статей за матеріалами доповідей в редакцію Збірника праць ЛАНУ
 • Закриття конференції.

Місце проведення

Національний лісотехнічний університет України, вулиця Генерала Чупринки, 105, 79057 Львів, Україна.

Місце проведення конференції: конференц-зал НЛТУ України, який знаходиться у місті Львові, всього за кілька хвилин їзди або півгодини пішки від центру міста і головних визначних пам'яток.

 

WELCOME

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "FOREST ENGINEERING: NEW TECHNIQUES, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT"

will take place May 28-30, 2020 at the Ukrainian National Forestry University (UNFU)

The conference is dedicated to the 75th anniversary of the beginning of forest engineering education in Ukraine and the creation of the Department of Forest Machines of NLTU. The purpose of the conference is to exchange the results and summarize the experience of scientific research and forestry practices in the field of environmentally friendly technological processes and technical means in forestry and to expand cooperation between scientists, researchers and employees of the forest industry in different countries.

The Ukrainian National Forestry University is the only one higher educational institution of forest engineering direction in Ukraine, which originates from the Lviv Forest Engineering Institute established on 15 January, 1945. One of the first basic departments of the institute was created the Department of Land and Water Forest Transport (present name is the Department of Forest Machines), which became known in the countries of Central and Eastern Europe for its scientific research in the field of "Dynamics of forest transport vehicles", and in recent years - "Environmental sound logging technologies".

City Lviv is situated next to the western borders of Ukraine at the foot of the Carpathians. It is the national-cultural and educational-scientific center of the country, considered the capital of Galicia and Western Ukraine. In 2009, Lviv was awarded the title of Cultural Capital of Ukraine. Lviv is a city with a special atmosphere, which more than half a century was ruled by the kings. This is city of coffee, a city of lions, a city of jazz, rain, chocolate, terraces and passionate tango.

Main topics

 1. History, current trends in the forest engineering education and science.
 2. Design, manufacture and operation of forestry machinery and equipment.
 3. Ergonomics and environmental safety of forest machines.
 4. Forestry activities optimization, decision support, wood transport planning with principles nature conservation account.
 5. Wood harvesting and transportation for energy purposes.

Conference program

May 28, 2020    

 • Opening of the Conference
 • Online publication of the Abstractbook and presentations on the conference website
 • Virtual tour of UNFU and city Lviv

May 29, 2020   

 • Discussion (e-mail communication) and evaluation of Presentations
 • Online publication of the draft Conference decision
 • Virtual cultural program (amateur performances of conference participants and students folk groups of UNFU)

 

May 30, 2020   

 • Adoption of the final Conference decision
 • Sending prepared articles to the editors of LANU Proceeding
 • Closing of the Conference

Venue

Ukrainian National Forestry University, str. General Chuprynka, 103, 79057 Lviv, Ukraine

The conference venue: Conference Hall of NLTU is located in the city Lviv, just some minutes drive or half hour walk from city center and main sights.Contact:

Oleg Styranivsky (Scientific Organizer)

Head of Department of Forest Machines
Ukrainian National Forestry University

str. General Chuprynka, 103, 79057 Lviv, Ukraine
tel. +38 032 2584269
cell: +38 067 6222095

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web: www.nltu.edu.ua

Andriy Shchupak (Organizing Secretariat)

Assistant of Department of Forest Machines
Ukrainian National Forestry University
str. Pryrodna, 19, 79057 Lviv, Ukraine

tel. +38 032 2584269
cell: +38 097 7678822

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web: www.nltu.edu.ua

ртуть 2Ртуть - метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легко рухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення - 38,870С. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні.

З попаданням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Встановлено максимально припустиму концентрацію парів ртуті: для житлових, дошкільних, учбових і робочих приміщень - 0,0003 мг/м3; для виробничих приміщень - 0,0017 мг/м3. Концентрація парів ртуті в повітрі понад 0,2 мг/м3 викликає гостре отруєння організму людини.

Симптоми гострого отруєння проявляються через 8-24 години: починається загальна слабкість, головна біль та підвищується температура; згодом - болі в животі, розлад шлунку, хворіють ясна.

Хронічне отруєння є наслідком вдихання малих концентрацій парів ртуті протягом тривалого часу. Ознаками такого отруєння є: зниження працездатності, швидка стомлюваність, послаблення пам'яті і головна біль; в окремих випадках можливі катаральні прояви з боку верхніх дихальних шляхів, кровотечі ясен, легке тремтіння рук та розлад шлунку. Тривалий час ніяких ознак може й не бути, але потім поступово підвищується стомлюваність, слабкість, сонливість; з'являються - головна біль, апатія й емоційна нестійкість; порушується мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких випадках - ноги і все тіло. Ртуть уражає нервову систему, а довгий вплив її викликає навіть божевілля.

Перша допомога при отруєнні парами ртуті:

 • При важких гострих отруєннях через рот негайно промийте шлунок водою з 20-30 гр. активованого вугілля, або білковою водою (збитий з водою яєчний білок), після чого дайте молоко, а потім проносне.

 • При гострих отруєннях вивести постраждалого із зони ураження, забезпечити повний спокій, потім госпіталізувати.

 • При легкій, початковій формі не контактувати з ртуттю 3-4 тижні і забезпечити лікування в стаціонарних умовах.

Захист − промислові фільтруючі протигази марки “Г”, респіратор протигазовий РПГ-67-Г.

ртуть 1Дії населення при розливі ртуті в приміщенні

Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник:

 • виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;

 • відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;

 • максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

 • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

 • негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті - забороняється.

 • вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);

 • зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;

 • утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-200С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;

 • вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.

Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику

 • зберігайте спокій, уникайте паніки;

 • виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку - вони підлягають евакуації в першу чергу;

 • захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов'язкою;

 • відчиніть настіж усі вікна ;

 • ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;

 • швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;

 • вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;

 • негайно викликайте фахівців через місцевий державний орган з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. У крайньому випадку - зателефонуйте в міліцію.

Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її демеркуризацією.

Демеркуризація має проводитись двома способами:

 • хіміко-механічним - механічний збір кульок ртуті з подальшою обробкою забрудненої поверхні хімічними реагентами (після такого способу обробки приміщення потребує посиленого провітрювання);

 • механічним - механічний збір кульок ртуті з поверхні з наступною заміною підлоги, штукатурки або капітальним ремонтом будівлі (цей спосіб може застосовуватися разом з хіміко-механічним).

Якщо ви виявили або побачили кульки ртуті в будь-якому іншому місці, будь ласка, негайно сповістіть про це місцеві органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення або поліцію.

Штаб ЦЗ НЛТУ УКраїни

124616 жовтня 2019 р. в ауд 405   викладачі кафедр історії України, політології та права  та іноземних мов організували проведення круглого столу: «Жінка-воїн крізь призму століття». Студентка групи ЕК-11  Ольшанецька А. ознайомила присутніх  із біографією  Ольги Басараб -  громадської та політичної діячки, керівника  жіночої чоти легіону Українських січових стрільців, зв'язкової полковника Євгена Коновальця. Саме в вересні виповнилося 130 років від дня народження цієї мужньої жінки, яка була закатована польською поліцією.

Минуло понад 100 років з тих трагічних часів, а боротьба за Україну продовжується.

Про це розповіла наша гість санінструктор 24 окремої  механізованої бригади Голосна Ірина. Пані Ірина переселенка із Криму, яка впродовж двох років захищала Україну в зоні ООС. Студенти мали можливість поспілкуватися із жінкою-військовослужбовцем, задати питання, обмінятися своїми політичними поглядами та баченнями щодо завершення конфлікту.

Завідувач читальним залом соціально-економічної літератури Грицак Л.О. представила цікаву  виставку науково-публіцистичної та художньої літератури, присвячену тематиці нашого круглого столу.

Замок НойшванштайнВ кінці вересня (30.09 – 3.10.2019) для 10 викладачів ННІ ДКТД відбувся цікавий захід: компанія BLUM організувала ознайомчу поїздку на свої виробничі потужності в Австрію. До участі в поїздці від НЛТУУ були запрошені викладачі, які багато років співпрацюють з ТзОВ «Блюм-Україна» в плані ознайомлення студентів з інноваційними тенденціями застосування сучасної меблевої фурнітури та новими напрямками у формотворенні меблів-ємностей.

Ідея формування групи не з людей безпосередньо причетних до діяльності компанії, а з освітян, які готують фахівців для меблевої промисловості, виникла у завідувача кафедри дизайну Прусака В.Ф. У 2018 р. після відвідин заводів компанії BLUM він висловив таку пропозицію - щодо екскурсії викладачів - керівнику ТзОВ «Блюм-Україна» п. Нестору Ю.Б. Австрійське керівництво компанії таку пропозицію підтримало.

У результаті проведеної організаційної роботи було визначено час візиту та кількісний склад групи від ННІ ДКТД: кафедру дизайну представляли Прусак В.Ф., Бехта Н.С., Купчик Р.М., Макар З.Ю., Пилипів І.З., Прусак Ю.В.; кафедру ТМВД – Кушпіт А.С., Солонинка В.Р., Чопенко Н.Ф., Ільків М.М. До делегації освітян входили також викладачі з Чернігова, київського НУБіП та Школи європейського дизайну, загалом 18 осіб.

Забігаючи наперед зазначу, що поїздка була дуже насиченою. Організатори передбачили, окрім знайомства з виробництвом, культурну програму та навчання.

В шоу румі 2Приземлились в аеропорту швейцарського м. Цюріх, автобусом подорожували до австрійського містечка Брегенц, де поселилися в готелі на березі Боденського озера, яке належить трьом державам – Швейцарії, Австрії, Німеччині. Боденське озеро цікаве тим, що є судноплавним, найбільшим і одним з найглибших озер в Альпах (глибина місцями сягає 250 м).

Перепочивши, того ж дня наша делегація корабликом дісталася до маленького німецького містечка Ліндау. Прогулявшись по старовинних вуличках, з апетитом скуштували німецьку кухню в ресторані на набережній бухти озера, де на хвилях гойдались чисельні яхти та катери. Таким чином, ми за півдня побували в трьох країнах.

На наступний день – День культури – було заплановано екскурсію в Баварію, до відомого у всьому світі своєю неповторністю замку Нойшванштайн (що в перекладі означає «Нова лебедина скеля»). Справді, ми були вражені казковістю цього місця, вдалося потрапити і всередину замку, оглянути чудові околиці, зробити неповторні фото. Для фахівців з дизайну викликали великий інтерес архітектурні проекти інтер’єрів та історичні експонати меблів і обладнання замку.

«Помаранчевий день» – день відвідин трьох заводів BLUM. Цей день ми почали з презентацій: послухали історію створення і розвитку підприємства, побували у двох шоу-румах з останніми новинками продукції та ін.

На Блюмі вивішують прапори тих країн делегації яких в той день гостюютьПідприємство BLUM – родинне, створене у 1955 р. Юліусом Блюмом. Почав він свою справу з удосконалення кріплення підков для коней, придумавши, як покращити їх зносостійкість. А вже через три роки, почавши працювати над фурнітурою, випустив першу завісу для дверей ANUBA. З часом Юліус Блюм передав керівництво фірмою своєму синові Герхарду, а той, минулого року, – своєму синові Філіпу Блюму.

Керівництво BLUM, знаючи про викладацький склад групи, організувало для нас семінар на тему: «Навчання в Австрії і на Блюмі». Підприємство BLUM для підготовки своїх працівників має школу, в якій на даний час навчається 389 учнів і є 100 викладачів. Виявляється, їх керівники теж, як і в нас, дбають про кадри і проводять профорієнтаційну роботу: приходять в школи до учнів старших класів і розповідають про підприємство, професії, які можна здобути в їх школі, соціальне забезпечення. Результатом такої роботи є конкурс до 3х осіб на місце. Школа дає можливість здобути 9 професій – механік, оператор обладнання, електротехнік, електронник тощо. Фішкою навчання є поєднання теорії з практикою: 25 % часу відводиться на теорію, 75 % – на практику, яку учні проходять на всіх 8-ми заводах.

За 1й-2й рік учні здобувають базові знання (окрім теоретичних, навчаються користуватися ручними інструментами, виконувати прості технічні операції). На 3й-4й рік відбувається ухил в обрану професію. 60 % учнів приходить з середньої школи, віком від 15 років. 40 % – учні з інших закладів або й просто старші працівники (до 42 років), які хочуть набути певний фах. В середньому 80 % учнів після закінчення школи залишаються на BLUM.

Підпливаємо до ЛіндауУ 1-й рік навчання студенти отримують біля 400 € стипендії, до 4-го курсу стипендія становить біля 1000 €. До того ж оренда житла становить біля 500 €. За хороші успіхи у навчанні учнів можуть заохочувати преміями.

Пройшовшись по виробничих цехах заводів, ми відзначили високу культуру виробництва: в цехах світло, чисто, все обладнання і техніка приємних кольорів (а не гнітючих, сіро-брудних), для комфорту працівників в кожному цеху є кавовий автомат. В дні нашого перебування на BLUM проходив «Тиждень яблук» – виявляється, цей регіон відомий їх вирощуванням. Тож біля кожного цеху чи офісу ми бачили кошик з яблуками, причому кожного дня іншого сорту, якими безкоштовно всі пригощаються. Скуштували їх і ми – смачні, солодкі!

При знайомстві з підприємством особливо було наголошено на екологічній політиці Блюму. Так як даний регіон є на 2-му місці по туризму в Австрії, то це питання має важливе державне значення. На заводах встановлено багато сонячних батарей. 80 % потрібної енергії для виробництва одержують з своїх же джерел, одним з яких є використання рекуперації (повернення тепла з відпрацьованого витяжного повітря). Стимулюють працівників, які добираються на роботу з приміської зони, компенсуючи їм частково вартість бензину, але при цьому щоб вони кооперувались по три-чотири в одне авто, а не кожен в своєму. Між корпусами працівники можуть пересуватися наявними на підприємстві велосипедами, електровелосипедами (для яких на рецепції є шоломи), чи на дальші відстані смарт-електромобілями. Передбачено навіть розіграш призів для тих, хто найчастіше користується таким транспортом.

Завершилась подорож до Австрії приємними враженнями від перельоту над засніженими Альпами.

Висловлюємо вдячність дирекції ТзОВ «Блюм-Україна» в особі п. Нестора Ю.Б., а також його працівникам Любомиру Лемаку та Лідії Рибченко за чудову можливість побувати в Австрії та ознайомитись з сучасним виробництвом.

Старший викладач кафедри дизайну

Наталія Бехта

http://nltu.edu.ua/li-2020

li ttd 

ЗАПРОШУЄМО

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЛІСОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ І ДОВКІЛЛЯ”

відбудеться 28-30 травня 2020 р. в Національному лісотехнічному університеті України (НЛТУ)

Конференція присвячена 75-річчю запо­чаткування лісотехнічної освіти в Україні та створення кафедри лісових машин НЛТУ України. Метою конференції є обмін вислідами й узагальнення досвіду наукових досліджень і лісової практики у сфері екологобезпечних технологічних процесів і технічних засобів  лісогосподарського спря­мування та розширення співпраці між науковцями, дослідниками й працівниками лісової галузі різних країн.

Національний лісотехнічний універ­ситет України єдиний вищий навчальний заклад лісотехнічного спрямування на теренах України, який бере свій початок від Львівського лісотехнічного інституту, утвореного 15 січня 1945 року. Однією із перших базових кафедр інституту було створено кафедру сухопутного і водного транспорту лісу (теперішня назва - кафедра лісових машин), яка стала відомою у країнах Центральної та Східної Європи своїми науковими дослідженнями з напряму «Динаміка лісотранспортних машин», а в останні роки – «Екологобезпечні технології лісозаготівлі».

Місто Львів -  розта­шоване неподалік західного кордону України, у передгір’ї Карпат. Це - національно-куль­турний та освітньо-науковий центр країни, вважається столицею Галичини та Західної України. У 2009 році Львову надано звання Культурної столиці України. Львів - це місто з особливою атмосферою, яким більш ніж пів тисячоліття правили королі. Це місто кави, місто тисячі левів, місто джазу, дощу, шоколаду, терас і пристрасного танго.

Проблематика

 1. Історичні аспекти і сучасні тренди лісотехнічної освіти та науки.
 2. Проектування, виготовлення й експлуатування лісових машин та устаткування.
 3. Ергономіка та екологічна безпека лісових машин.
 4. Оптимізація лісогосподарської діяльності, транспортне освоєння лісових масивів на природоохоронних засадах.
 5. Заготівля і транспортування деревини для енергетичних потреб.

Програма конференції

28 травня 2020  

 • Відкриття конференції
 • Оприлюднення Збірника тез доповідей і презентацій на сайті конференції
 • Віртуальна екскурсія НЛТУ України та містом Львів

29 травня 2020  

 • Обговорювання (e-mail спілкування) і оцінювання презентованих доповідей
 • Оприлюднення проекту рішення конференції
 • Віртуальна культурна програма (аматорські виступи учасників конференції і творчих колективів студентів НЛТУ України)

30 травня 2020  

 • Прийняття остаточного варіанту рішення конференції
 • Надсилання підготовлених статей за матеріалами доповідей в редакцію Збірника праць ЛАНУ
 • Закриття конференції.

Місце проведення

Національний лісотехнічний університет України, вулиця Генерала Чупринки, 105, 79057 Львів, Україна.

Місце проведення конференції: конференц-зал НЛТУ України, який знаходиться у місті Львові, всього за кілька хвилин їзди або півгодини пішки від центру міста і головних визначних пам'яток.

 

WELCOME

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "FOREST ENGINEERING: NEW TECHNIQUES, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT"

will take place May 28-30, 2020 at the Ukrainian National Forestry University (UNFU)

The conference is dedicated to the 75th anniversary of the beginning of forest engineering education in Ukraine and the creation of the Department of Forest Machines of NLTU. The purpose of the conference is to exchange the results and summarize the experience of scientific research and forestry practices in the field of environmentally friendly technological processes and technical means in forestry and to expand cooperation between scientists, researchers and employees of the forest industry in different countries.

The Ukrainian National Forestry University is the only one higher educational institution of forest engineering direction in Ukraine, which originates from the Lviv Forest Engineering Institute established on 15 January, 1945. One of the first basic departments of the institute was created the Department of Land and Water Forest Transport (present name is the Department of Forest Machines), which became known in the countries of Central and Eastern Europe for its scientific research in the field of "Dynamics of forest transport vehicles", and in recent years - "Environmental sound logging technologies".

City Lviv is situated next to the western borders of Ukraine at the foot of the Carpathians. It is the national-cultural and educational-scientific center of the country, considered the capital of Galicia and Western Ukraine. In 2009, Lviv was awarded the title of Cultural Capital of Ukraine. Lviv is a city with a special atmosphere, which more than half a century was ruled by the kings. This is city of coffee, a city of lions, a city of jazz, rain, chocolate, terraces and passionate tango.

Main topics

 1. History, current trends in the forest engineering education and science.
 2. Design, manufacture and operation of forestry machinery and equipment.
 3. Ergonomics and environmental safety of forest machines.
 4. Forestry activities optimization, decision support, wood transport planning with principles nature conservation account.
 5. Wood harvesting and transportation for energy purposes.

Conference program

May 28, 2020    

 • Opening of the Conference
 • Online publication of the Abstractbook and presentations on the conference website
 • Virtual tour of UNFU and city Lviv

May 29, 2020   

 • Discussion (e-mail communication) and evaluation of Presentations
 • Online publication of the draft Conference decision
 • Virtual cultural program (amateur performances of conference participants and students folk groups of UNFU)

 

May 30, 2020   

 • Adoption of the final Conference decision
 • Sending prepared articles to the editors of LANU Proceeding
 • Closing of the Conference

Venue

Ukrainian National Forestry University, str. General Chuprynka, 103, 79057 Lviv, Ukraine

The conference venue: Conference Hall of NLTU is located in the city Lviv, just some minutes drive or half hour walk from city center and main sights.Contact:

Oleg Styranivsky (Scientific Organizer)

Head of Department of Forest Machines
Ukrainian National Forestry University

str. General Chuprynka, 103, 79057 Lviv, Ukraine
tel. +38 032 2584269
cell: +38 067 6222095

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web: www.nltu.edu.ua

Andriy Shchupak (Organizing Secretariat)

Assistant of Department of Forest Machines
Ukrainian National Forestry University
str. Pryrodna, 19, 79057 Lviv, Ukraine

tel. +38 032 2584269
cell: +38 097 7678822

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web: www.nltu.edu.ua

11620d1cce1e3e7ad4a33363b966513a489b1067

Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві (UKSW) спільно із Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці (IIASC) та Фундацією АDD запрошує до участі в програмі стажування для освітян у Варшаві, метою якого є ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян  та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Дати проведення:  

04.11 – 10.11.2019 – 1-й етап: самостійна робота над науковим есе

12.11 – 15.11.2019 – 2-й етап: виїзна робоча програма у м. Варшаві 

Дедлайн реєстрації:  01 листопада 2019 р.

Місце проведення: Варшава,  Духовна Академія Університету С. Вишинського

Вартість: 188 Євро  (проїзд, проживання та харчування забезпечується)

Учасники стажування можуть виступити з доповіддю,  в рамках круглого столу “Запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі”.

Сертифікат:

про наукове стажування для освітян у Варшаві на базі Духовної Академії Університету С. Вишинського (120 год).

В рамках програми є можливість пройти тестування на  знання польської мови на рівень В2 на базі Духовної Академії університету UKSW.

Зразки сертифікатів:

ЗРАЗОК СЕРТИФІКАТА ПРО НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ 120 ГОД

ЗРАЗОК СЕРТИФІКАТА В2 ПОЛЬСЬКА МОВИ

 

 Регістрація    Програма

Контактна інформація:

 

www.iiasc.org

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,

телефоном: +380991720082 –  асистент проекту Гребенюк Надія 

 

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper