P101700221 травня 2019 року в конференц-залі Національного лісотехнічного університету України проведено навчання та перевірку знань працівників університету з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Було озвучено наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про охорону праці» та порядок денний.

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, голова атестаційної комісії Борис М.М. ознайомив присутніх із наказом ректора про проведення навчань із охорони праці та зосередив увагу на те, що ключовим є введення навчань в усіх структурних підрозділах.

Фахівці нагадали присутнім про основні завдання охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, про безпеку на вулицях і дорогах, цивільного захисту, надання першої медичної допомоги потерпілому та про правові основи охорони праці.

Про призначення та здійснення страхових виплат у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання розказав представник фонду соціального страхування від нещасних випадків Білан М.М.

Про проведення інструктажів і розробку інструкцій, стан травматизму в університеті доповів інженер відділу охорони праці Петрилко Н.А.

Про надання першої долікарської допомоги у випадках ураження електричним струмом, отримання опіків, укусів змій, ядовитих комах, тощо профілактика корі, грипу розказала лікар Техова Л.М.

Про колективний договір доповіла завідувач кафедрою історії України, політології та права Шептицька Л.Б.

Про безпеку на вулицях і дорогах розказав старший викладач кафедри лісових машин Олійник М.І.

Про потипожежну безпеку в університеті доповів інженер з протипожежної профілактики Козловський Ю.Г.

Про поведінку у надзвичайних ситуаціях розказав начальник штабу ЦО Соловей С.С.

Юлія Гербут

IMG 222315 травня 2019 року Центр ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) за підтримки Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) організував інформаційний семінар для закладів вищої освіти (ЗВО) на тему «Імплементація курсу з ресурсоефективного та чистого виробництва (РЕЧВ) у навчальні програми ЗВО: переваги та можливості». У семінарі взяли участь представники Національного лісотехнічного університету України, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного аграрного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Львівської ОДА.

Відкрив семінар Микола Григорович Адамовський, перший проректор з науково-педагогічної роботи НЛТУ України. Далі з вітальними словами до учасників звернувся Бранко Дуньїч, головний технічний радник ЮНІДО, та Ігор Григорович Гайдук, заступник директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

В основній частині семінару виступили представники Центру РЕЧВ – директор Андрій Вікторович Ворфоломеєв та радник з технічних питань Ігор Леонідович Шилович. А.В. Ворфоломеєв розповів про загальні принципи та методологію впровадження концепції РЕЧВ в Україні, а також наголосив на ключовій меті семінару – продемонструвати переваги та можливості для розвитку ЗВО завдяки впровадженню дисципліни «Ресурсоефективне та чисте виробництво». І.Л. Шилович у своїй презентації зосередив увагу на методах технічного обстеження підприємств, зв’язку концепції РЕЧВ із загально-навчальними і технічними науками, характеристиці предмету РЕЧВ у навчальному процесі. На завершення виступу Ігор Леонідович запропонував учасникам семінару ознайомитися з прикладами впровадження предмету РЕЧВ в українських університетах.

IMG 2231Далі за програмою відбулися виступи про інтегрування дисципліни «Ресурсоефективне та чисте виробництво» у навчальні програми ЗВО. Так, А.В. Ворфоломеєв (канд. техн. наук, старший викладач Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського) поділився досвідом про впровадження дисципліни «РЕЧВ» у навчальну програму підготовки бакалаврів в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, а Борис Ярославович Бакай (канд. техн. наук, завідувач кафедри лісопромислового виробництва та лісових доріг НЛТУ України) – про впровадження дисциплін у курси підготовки бакалаврів і магістрів спеціалізації Лісова інженерія за спеціальністю «Лісове господарство» та спеціалізації Промисловий інжиніринг за спеціальністю «Прикладна механіка» Національного лісотехнічного університету України.

Після представлених доповідей відбулася активна дискусія серед учасників. Так, Ігор Тарасович Ребезнюк, докт. техн. наук, професор, директор ННІ Інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій НЛТУ України, відзначив, що вирішення виробничих завдань, пов’язаних з екологічними викликами, потребує імплементації концепції РЕЧВ і мусить знайти своє відображення у наповненні освітніх програм для професійної підготовки інженерів у рамках механізму забезпечення стратегії сталого розвитку. Також у своєму виступі доповідач зазначив, що завдяки спільним зусиллям Центру РЕЧВ та НЛТУ України впроваджено дисципліну «Ресурсоефективне та чисте виробництво» в освітньо-професійних програмах «Промисловий інжиніринг» та «Лісова інженерія». Нова генерація інженерів має бути озброєна знаннями та вміннями, потрібними для ефективного вирішення актуальних проблем суспільства і забезпечення сталого розвитку. Людмила Іванівна Максимів, канд. екон. наук, доцент кафедри екологічної економіки НЛТУ України, відзначила надзвичайну актуальність теми семінару, переваги застосування превентивних підходів до вирішення проблем формування відповідального виробництва і споживання, а також потребу поширити інформацію про семінар серед ширшого кола зацікавлених осіб, зокрема у колі академічної спільноти серед викладачів і студентів.

Семінар завершився обговоренням питання впровадження курсу РЕЧВ у навчальні програми інших ЗВО Львова.

Семінар проведено в рамках виконання проекту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадження ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру ресурсоефективного та чистого виробництва в Україні ».

 

У червні 2019 році буде проведено Всеукраїнську олімпіаду в ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” для вступників на основі повної загальної середньої освіти, результати якої можуть бути враховані у конкурсному балі вступника

Основні питання

 1. З яких предметів проводиться олімпіада?

З обраного учасником лише одного предмету. Зокрема – з математики, фізики, хімії, іноземної мови, біології, географії, історії України, української мови і літератури

 1. На які спеціальності додаються бали до ЗНО?

На природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності з Додатку № 6 Правил прийому до НЛТУ України у 2019 році.

   • 101 Екологія;
   • 131 Прикладна механіка;
   • 133 Галузеве машинобудування;
   • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
   • 161 Хімічні технології та інженерія;
   • 183 Технології захисту навколишнього середовища;
   • 187 Деревообробні та меблеві технології;
   • 205 Лісове господарство;
   • 206 Садово-паркове господарство.
 1. Як отримати додаткові бали?

Зареєструватися на сайті Університету і взяти участь (дистанційно) у      І турі. Учасники, які набрали не менше 75 балів у І турі допускаються до участі в ІІ турі із того ж самого предмету.

У ІІ турі Олімпіади, який проводиться безпосередньо в НЛТУ України необхідно набрати не менше   90 балів зі 100 можливих.

 1. Як потрапити у ІІ тур Олімпіади?

Набрати у І турі Олімпіади не менше 75 балів під час проведення онлайн-тестування на сайті Університету.

 1. Коли відбудуться тури?

І  тур 1 червня (субота) 2019 року (онлайн-тестування на сайті Університету).
Тестування буде доступне протягом дня з 900 - 1800 впродовж виділеного часу - 1год.

ІІ тур – 08 червня (субота) 2019 року (очно в Університеті).

 1. Що це дає під час вступу?

20 балів з урахуванням коефіцієнтів предметів ЗНО – це додатково до 7 балів до конкурсного балу вступника і більше шансів отримати місце за державним замовленням.

Інформаційна листівка

olimpiada

Реєстрація в олімпіаді

Організаційні моменти

Олімпіада проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнську олімпіаду ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

Організаційний комітет Всеукраїнської олімпіади Національного лісотехнічного університету України  для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти:

 • голова оргкомітету – Адамовський М.Г., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного лісотехнічного університету України;
 • заступник голови оргкомітету – Борис М.М., проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та  міжнародних  зв’язків Національного лісотехнічного університету України;

Члени оргкомітету:

 • Лавний В.В. –­­ проректор з наукової роботи;
 • Козак Р.О. директор Центру дистанційного навчання та післядипломної освіти Національного лісотехнічного університету України;
 • Оріховський Р.Я. відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • Сторожук О.Л. начальник Центру дистанційного навчання;
 • Салабай Р.Г. керівник навчально-методичного відділу;
 • Краєвський С.Н. начальник інформаційно-обчислювального центру.

IMG 20190516 16340115-17травня 2019 року у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Стратегічне управління»

Загалом у конкурсі взяли участь понад 60 студентів з 33 навчальних закладів усієї України. Географія учасників охоплювала Київ, Вінницю, Дніпро, Луцьк, Львів, Мукачево, Одесу, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький.

Національний лісотехнічний університет України представляли студенти ОПП «Менеджмент ЗЕД» студенти гр. МЗЕД-41 Анастасія Новотна та Наталія Романюк.

915-17травня 2019 року в Одеському національному економічному університеті проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з «Менеджменту інноваційної діяльності" спеціальності 073 «Менеджмент».

Національний лісотехнічний університет України представляли студенти ОПП «Менеджмент ЗЕД», які показали дуже хороші знання, вміння аналізувати і формувати висновки, що було високо оцінено компетентним журі.

За результатами студентка гр. МЗЕД-51м Антосевич Софія здобула 3 місце й була нагороджена дипломом ІІІ ступеня, студентка гр. МЗЕД-41 Надич Христина нагороджена грамотою у номінації «За вміння планувати інноваційні процеси», студентка гр. МЗЕД-41 Шиманюк Христина нагороджена грамотою у номінації «Менеджер-координатор»

P101689416 травня 2019 року в Національному лісотехнічному університеті України відбувся флешмоб до Всесвітнього Дня вишиванки. Зібралося не так багато учасників, як очікувалося, але їх було достатньо для того щоб утворити карту України та заспівати гімн України. До свята долучилися студентство, професорсько-викладацький склад та ректорат лісотехнічного університету.

Вишиванка – національна святиня, що  несе в собі духовне багатство, високу мудрість, неперевершену культуру і традиційний зв’язок багатьох поколінь.

Перші  візерунки були відомі ще давнім трипільцям. Сорочку з орнаментами вишивки можна було зустріти  в Київській Русі,  вона оберігала запорожців,  з нею чумакували, її з  гордістю одягали   січові стрільці, у вишитих сорочках за волю України гинули воїни УПА та Герої Небесної Сотні.

Традиційно вишиванку виготовляють жінки.  Матері, кохані  чи сестри, у вишиванці намагаються закодувати щасливу  долю, радісне життя та достаток для тих, кому призначається вишиванка. Робота зазвичай  починається із молитви, через те  вишиванка вважається оберегом від усього лихого, що може трапитися у людському житті.

Сьогодні поява у багатьох українських містах і селах мільйонів людей у вишиванках  виглядає як справжній сплеск патріотизму, як пошанування українських традицій. Одягаючи вашиванку ми вкотре засвідчуємо свою приналежність до українського роду та нації. Вишиванка  в наш час це й один із брендів, за яким вирізняється українець у багатомірному  глобалізованому світі. Яскраві кольори, фантастичні візерунки-символи, багатство фантазії майстрів – усе це і є наша  вишиванка.
Вишиванка це ще й ознака приналежності  до  свідомої спільноти, яка усупереч всьому пробиває собі шлях і утримує ідентичність України.

Вперше День вишиванки запропонувала відзначати одна зі студенток факультету історії Чернівецького національного університету у 2006 році. Її надихнув знайомий, який постійно носив вишиванку. Того року у вишиванки вдяглися кілька студентів та викладачів Чернівецького університету, тепер це свято набуло міжнародних масштабів.

Кожен третій четрер травня  відзначається Всесвітній день вишиванки. Дата поки що не офіційна, це відносно нове народне свято. Але масштаби поширення традиції носити вишиванку вражають: такого розмаїття вишиванок, як у  цей день, ви не побачите ніде. Нехай і в нас це починання стане традиційним.

Одягаймо вишиванку частіше. Передавайте її  своїм дітям та онукам, зберігайте як безцінну сімейну реліквію, адже  наша вишивка - це «молитва без слів»,  це  наш генетичний код, це наш національний оберіг.

Сьогодні  свято засвідчує єдність українців.

Єднаймося, бо в єдності наша сила.

Юлія Гербут

P1016800Сьогодні, 16 травня 2019 року у Національному лісотехнічному університету України відбулася олімпіада зі спеціальності "Деревообробні та меблеві технології" для випускників коледжів.

Урочисте відкриття олімпіади пройшло у залі засідань Вченої Ради університету. З вітальним словом до присутніх звернувся перший проректор, професор Микола Адамовський та директор ННІ ДКТД, професор Володимир Маєвський.

Метою олімпіади є популяризація спеціальності «Деревообробні та меблеві технології», стимулювання творчого самовдосконалення і реалізації здібностей талановитих студентів, підвищення зацікавлення до поглибленого вивчення фахових дисциплін, а також залучення обдарованої молоді на навчання в НЛТУ України для здобуття освітнього ступеня бакалавра.

В олімпіаді взяли участь випускники коледжів: Кременецький лісотехнічний коледж, Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури, Коломийське ВПУ №14, Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка», Технологічний коледж ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”, Закарпатський лісотехнічний коледж ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України", Малинський лісотехнічний коледж.

Юлія Гербут

P1016624

У Національному лісотехнічному університеті України 15 травня 2019 року відбулося відкриття меморіальної дошки першому космонавтові України, Герою України, Почесному докторові Honoris Causa лісотехнічного університету Леонідові Каденюку.

Перед навчальним корпусом університету зібралися студенти львівських університетів, викладачі та співробітники лісотехнічного університету, духовенство, почесні гості Львова та області.

Урочистість розпочалася виконанням Державного гімну України.

Було озвучено Постанову Верховної Ради України від 19 червня 2018 року № 2266-VIII “Про увічнення пам’яті першого космонавта України, Героя України Леоніда Каденюка”.

Перший проректор університету, професор Микола Адамовський ознайомив присутніх з ухвалою Вченої ради Національного лісотехнічного університету України від 31 січня 2019 року про увічнення пам’яті першого космонавта України, Героя України, Почесного доктора Національного лісотехнічного університету України Леоніда Каденюка і запросив до слова ректора, академіка НАН України, доктора економічних наук, професора Юрія Туницю.

В своєму виступі ректор університету Юрій Туниця розповів про високі людські якості Леоніда Каденюка – великого патріота України, його вклад у дослідження космосу, а також поділився особистими враженнями про співпрацю з ним у питаннях екологічної безпеки Землі.

Обряд освячення меморіальної дошки здійснили Голова Центру студентського капеланства отець Юрій Остап’юк, капелан ЛНМУ ім. Данила Галицького Ігор Хомічак та парох Студентського храму рівноапостольного князя Володимира Національного лісотехнічного університету України отець Роман Довгань.

О. Юрій у своєму слові нагадав присутнім, що варто мати в собі дух воїна - прагнути реалізувати свої мрії, а також про те, що в нас є багато причин пишатися своїм українським корінням.

Студенти-лісотехніки поклали квіти до меморіальної дошки першому космонавтові України Леонідові Каденюку.

На урочистостях виступили: заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів; заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко; ректор Запорізького національного технічного університету, академік АН ВШ України, доктор технічних наук, професор   Сергій Бєліков; директор ННІ лісового і садово-паркового господарства, д.с.-г.н., професор Степан Миклуш; студент третього курсу ННІ деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну Юрій Бичук; автор меморіальної дошки, Народний художник України Ярослав Скакун.

Заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів наголосив, що Українська держава дала світу багатьох видатних людей, які працювали в різноманітних сферах, серед них — Леонід Каденюк. Він був не лише астронавтом, а й великим науковцем.

Про заслуги першого астронавта перед країною, його роль у вихованні молоді розповів ректор Запорізького національного технічного університету, професор Сергій Бєліков.

Урочисте відкриття меморіальної дошки першому космонавтові України, Герою України, Почесному докторові Національного лісотехнічного університету України Леонідові Каденюку завершилося виконанням Державного гімну України.

 

З 16 травня 2019 року до 19 травня 2019 року на 5-му каналі демонструватиметься сюжет про урочисте відкриття меморіальної дошки першому космонавтові України, Герою України, Почесному докторові Honoris Causa Національного лісотехнічного університету України Леонідові Каденюку.

Безымянный

Юлія Гербут

60152148 422759271856460 4759263401115385856 nНа запрошення ректора Трансільванського університету м. Брашов (Румунія) професора Іоана Васіле Абрудана та за підтримки ректора НЛТУ України, академіка НАН України Юрія Туниці у рамках співпраці між двома університетами, з 8 по 10 травня 2019 року учасники народного ансамблю танцю “Полонина” нашого університету відвідали цей знаний в Європі університет.

У складі делегації університету був завідувач кафедри екологічної економіки, доцент Іон Дубовіч.

Народний ансамбль танцю “Полонина” під орудою художнього керівника Оксани Коваль виступив перед студентами і викладачами Трансільванського університету, які високо оцінили українське мистецтво, виражене учасниками ансамблю в народних танцях і піснях.

Окрім участі в запланованому концерті, колектив народного ансамблю танцю “Полонина”, відвідав музичний концерт, який представили студенти і викладачі Музичного факультету Трансільванського університету м. Брашов. Учасники ансамблю мали змогу ознайомитися з історією та культурою повіту Брашов та інших регіонів Румунії. 

Вважаємо, що підтримка ректора НЛТУ України, академіка НАН України Юрія Туниці та ректора Трансільванського університету м. Брашов (Румунія) професора Іоана Васіле Абрудана щодо співпраці обох університетів не тільки у науковій, освітній та інформаційній сферах, але й у сфері національної культури і традиції, сприяє налагодженню тісних, дружних та добросусідських відносин між Україною і Румунією.

Україна, яка прагне вступити до ЄС, зобов’язана налагоджувати тісну співпрацю у сфері народної культури і традицій, насамперед, з сусідніми країнами ЄС не лише на загальнодержавному чи регіональному рівнях, але й на інституційному та галузевому рівнях.

 

І. Дубовіч,
Ю. Гербут

logo nltuНАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНИ

 

 

© 2019 НЛТУ України

Адреса

  79057, м.Львів,
    вул. Ген.Чупринки, 
103
(032) 237 80 94,
    (032) 237 79 88
nltu@ukr.net
www.nltu.edu.ua
 f  facebook.com/nltu.edu.ua

Підтримка

Центр веб-комунікацій

Матеріали, пропозиції та побажання надсилайте на електронну адресу site@nltu.edu.ua

При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.

JoomShaper